mandag, 10. mai 2021
- Annonse -

Skyss mjuknar opp smitteverntiltaka på kollektivtransport

0
Helsedirektoratet publiserte 2. juli ein oppdatert nasjonal rettleiar for smittevern i kollektivtransporten. Skyss/Kringom som driv kollektivtransport i Vestland opplyser at det vil gi ei...

Tar ikkje lågutslepp-ferjer med i klimarekneskapen

0
– Halhjem-Sandvikvåg kunne fint vore elektrisk. Utan at det bør vera avgjerande, seier Corvus-sjef. Av: Kjetil Vasby Bruarøy, Midtsiden

Aukar tilbodet med over 70 prosent

0
Kystbussen styrkar rutetilbodet kraftig i sommar. Då koronakrisa slo inn i mars bestemte Kystbussen å redusere kraftig i talet på avgangar....

– Det skal lite til før det vert stort kaos

Ordførarane i Stord og Fitjar kommunar ber Vestland fylke om eit møte for å drøfte vidare utbetring av vegen til Fitjar.

Ny utsetjing for Rogfast

0
Det blir ikkje byggestart før tidlegast årsskiftet 2021/2022 for prosjektet som vil innkorte reisetida mot Stavanger. Leiinga i Statens Vegvesen har...

Vestlandet vil bli best i verda på elfly

0
Innan fem år kan dei første elflya vere på vengjene i den lokale rutetrafikken på Vestlandet. Vestland fylke vil gjere regionen til eit pionerområde...

Avtale opnar for fleire landsfaste øyar – to prosjekt aktuelle i Sunnhordland

0
Regjeringspartia og Frp er samde om ein avtale som legg til rette for å erstatte fleire ferjer med fastlandssamband langs kysten.

Klarar du å gjette kor mykje pengar Vegvesenet har brukt på planlegginga av Hordfast?

0
Når året er omme vil det ha vore brukt nesten fire gonger så mykje pengar på å planleggje E39 mellom Stord-Os som E16 mellom...

Fylket seier nei til å støtta Stord lufthamn

0
- Fylkesrådmannen ser det som uheldig at det ved fleire høve opp gjennom åra har vore søkt om omgjering av lån til aksjekapital

Slik blir det vidare arbeidet med NTP

0
Knut Arild Hareide vil møta fylkeskommunen i august. Av: Kjetil Vasby Bruarøy, Midtsiden Fylkeskommunane og fleire av...

Bystyret i Bergen seier nei til Hordfast

0
Fleirtalet i Bergen bystyre meiner Hordfast-prosjektet kan øydeleggje for målet om nullvekst i biltrafikken i byen. Byrådspartia måtte gå til SV,...

Vil ha ferjefri veg mellom Stord og Bergen – men nemner ikkje Hordfast med...

0
Fylkespolitikarane landa på ein formulering som gjer politikarane i Sunnhordland passe nøgde. Diskusjonane haldt fram til siste slutt under det seks...

Det blir heller ingen Legoland i sommar, men DAT-sjefen ser ikkje så mørkt på...

0
- Eg forventar at me kjem i gang med Oslo-ruta igjen i løpet av august, seier administrerande direktør i Danish Air Transport, Jesper Rungholm.

Samde om ferjefri E39 – vil prioritere brua over Langenuen først

0
Måndag kveld vart det klart av Ap, Sp, KrF og Venstre snur, og er samde om å få ferjefri E39 mellom Bergen og Stord...

Slik ser Kværner for seg brua over Langenuen: – Kan redusere kostnadane, seier Vegvesenet

0
Ein ny rapport om kryssing av Langenuen mellom Stord og Tysnes konkluderer med at dersom ein nyttar stål i brutårn og tårnfundament, så vil...

Stortinget vil ikkje høyre på Hordfast-nei frå fylkespolitikarane

0
Eit fleirtal på Stortinget vil gå i gang med å byggje fergefri E39 mellom Bergen og Stavanger, sjølv om i fylkespolitikarane ønskjer...

Meiner Vestland kan få gjennomslag for både Hordfast og E16

0
Knut Arild Hardeide meiner det ikkje er grunn for fylkespolitikarane å velje vekk Hordfast for å få prioritert E16 mellom Bergen og Voss.

Fylkesordføraren om Hordfast-skrotinga: – For nokre er nok dette heilt i ytterkant av kva...

0
- Eg er ikkje så overraska over dette. Eg var førebudd på eit knallhardt utspel, seier Jon Askeland (Sp) om Stord-ordføraren sitt utspel...

Ingen vilje til å prioritere Hordfast i fylkesutvalet: – Eit slag i trynet for...

0
Framstegspartiet og Høgre er svært skuffa over at ingen politikarar frå den styrande koalisjonen i fylket ønskjer Hordfast inn på Nasjonal Transportplan.

Store avstandar om Hordfast blant fylkespolitikarane

0
Utval for samferdsle og mobilitet i Vestland diskuterte prioriteringslista for Nasjonal Transportplan tysdag. Fleire gav tydeleg uttrykk for at Hordfast ikkje burde vere på...