mandag, 25. oktober 2021
- Annonse -

Hordfast: Ber om avkøyrsle til Fitjar

0
Fitjar kommune ber om avkøyrsle og overskotsmasser i sitt innspel til arbeidet med reguleringsplanen for Hordfast. Fitjar kommune har sendt...

Fleirtalet på Stortinget vil sjå på moglegheitene for nytt aust-vest samband

0
Arbeidarpartiet, Senterpartiet og Framstegspartiet har fremja forslag i Stortinget om å greie ut ein ny vegarm som koplar Bergen saman med E134 over Haukeli.

Vil stanse Naturvernforbundet sine planar om aksjekjøp i Hordfast

0
Ordførarane på Stord og i Tysnes vil ikkje akspetera at Naturvernforbundet kuppar Hordfast-aksjar for å jobbe i mot prosjektet. Førre veke...

Kan starta bygginga av Hordfast i 2025

0
Knut Arild Hareide har bestemt at entreprenørar skal involverast på eit tidleg tidspunkt for Hordfast-utbygginga. - Svært gode nyhende, seier Halleraker.

Med biogass i tankane ønskjer ordførarane å gjere busstilbodet betre

Ordførarane i Stord og Fitjar kommunar har gått saman om pilotprosjektet "Storabussen" - ringbussar som skal gå på lokalprodusert biogass.

Stord Lufthamn får ingen drahjelp i statsbudsjettet: – Svært urimeleg

0
Flyplassen kjem ikkje inn på staten si flykjøpsordning for neste år, og har sålangt ikkje fått ei krone i krisehjelp som følgje av koronasituasjonen.

Hordfast-motstandar vil kjøpe aksjar i prosjektet

0
Når Bjørnafjorden kommune vil selje seg ut av Hordfast-prosjektet, ønsker Naturvernforbundet i Hordaland å kjøpe dei fem aksjane for å motarbeide prosjektet.

Frp set foten ned for NTP utan Hordfast og E16

0
For Framstegspartiet er det uaktuelt å støtta Nasjonal transportplan utan at Hordfast og E16 er med. Det var den klare tilbakemeldinga...

Fersk Sunnfast-rapport: – Teknisk mogleg å byggje innanfor realistiske kostnadsrammar

Multiconsult har levert ein studie som presenterer aktuelle trasar og kva desse kan kome til å koste. Multiconsult har på...

E39 Stord-Os: Ber om innspel til reguleringsplan

0
Arbeidet startar no. Har lagt ut kart med varslingsområde. Av: Kjetil Vasby Bruarøy, Midtsiden Statens vegvesen har fått i...

Berre éin av seks vil flyge innanlands resten av året

0
Berre 17 prosent av dei spurde i Norsk koronamonitor seier at dei vil flyge innanlands i resten av 2020. Berre 8 prosent har planar...

– Ikkje aktuelt med rundkøyring i Tveita-krysset

0
I 2016 fastlo Statens Vegvesen at dagens kryss har for dårleg kapasitet. No seier dei at det er uaktuelt å gå vidare med planane...

Varslar kutt i fleire store samferdselsprosjekt

0
Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) meiner dagens Nasjonal transportplan (NTP) er urealistisk. Fleire store samferdselsprosjekt kan dermed bli kutta. Det er...

– Hastar med rundkøyring i Tveitakrysset

0
Fredrik Litleskare i Stord Høgre meiner planane om rundkøyring i Tveitakrysset bør framskundast. - Etter å ha studert trafikken dagleg i...

Sjå ferdig E39 frå Halhjem frå lufta

0
Vegvesenet har overtatt Veidekke sin del. Sjå ferske dronebilde frå Svegatjørn-Rådal. Av: Ørjan Håland, Midtsiden Måndag 31. august...

DAT vurderer å trekkja seg frå Stord: – No vurderer me dag for dag

0
- Økonomien og kostnadane ved å halda ruta i live står ikkje i mål med inntektene. Me er bekymra, fortel DAT-direktør Jesper Rungholm til...

Innkrevjing av bompengar for Ryfast utsett til neste år

0
Innkrevjing av bompengar for Ryfast har på nytt blitt utsett og kjem ikkje i gang dette året. – Siste nytt er...

Gir seg som prosjektleiar for Hordfast

0
Ho har vore tettast på planlegginga av E39 mellom Stord og Os. No har ho fått ny jobb. Statens Vegvesen melder...

Fleire innspel til Hareide om Nasjonal transportplan etter besøk på Vestlandet

0
Knut Arild Hareide har vore på Vestlandet for å få innspel til Nasjonal transportplan. Fleire aktørar og næringsliv har kome med innspel.

Vestlandsk infrastruktur hindrar utvikling, meiner fylkesordføraren

0
Denne veka møtte fylkesordførar Jon Askeland og representantar frå hovudutvalet for samferdsel og mobilitet samferdsleminister Knut Arild Hareide i Stavanger.
- Annonse -