tirsdag, 31. januar 2023
- Annonse -

Meiner DAT driv med sosial dumping: – Stord kommune har eit ansvar, seier fagforeiningsleiar

Norsk Flygarforbund reagerer sterkt på at Samferdselsdepartementet har gitt DAT løyve til å operera Stord-Oslo-ruta ved bruk av eit litauisk dotterselskap. – Dette er sosial dumping, subsidiert av...

Industrien stiller opp for Sunnfast: – Vil kunna ta rolla som eit nasjonalt kraftsenter...

Ei rekkje store bedrifter blir bidragsytarar i det nystifta pådrivarselskapet Sunnfast AS. Som Stord24 melde tidlegare i sommar, har tidlegare Kvinnherad-ordførar Peder Sjo Slettebø blitt tilsett som dagleg...

Om få dagar slepp ein billigare unna på ferjeturane i Vestland

Frå torsdag 1. juli vert ferjeprisane redusert med 25 prosent. Prisendringa skjer etter at Stortinget i revidert nasjonalbudsjett har løyvt pengar til reduksjon, og gjeld både på...

– Uaktuelt å gå for formannskapet sitt tofelts-alternativ

Statens Vegvesen er tydelege på at å byggja E39 frå Heiane til Ådland i to trinn er uaktuelt. Som du kunne lesa i Stord24 så gjorde formannskapet tidlegare...

Jesper får fly til og frå Stord ut september

Det blir ingen bytte av flyselskap som skal operera Oslo-ruta. Tidlegare i vår låg det an til at Oslo-ruta skulle bli lagt ned for andre gong på få...

Han skal jobba på fulltid for å få knyta Stord saman med Kvinnherad

Tidlegare Kvinnherad-ordførar Peder Sjo Slettebø blir sjef i pådrivarselskapet Sunnfast AS. I eit drygt år har den tidlegare Høgre-politikaren jobba som journalist i avisa Kvinnheringen. Men no ventar...

Dei vil jobba for at Brynjar (1) skal få sleppa å ta ferje frå...

- Me meiner Hordfast er for dyrt, slik prosjektet er no. Det er ein forblåst sommardag når me møter Senterparti-topp Nils T. Bjørke ved ferjekaien på Jektevik. Partiet,...

Berykta veg får nytt liv: Her blir det lysmaster og betongrekkverk

Det trange strekket langs gamle E39 ved Uføro vil bli betydeleg oppgradert. Ein må vera godt vaksen for å hugsa korleis det var å køyra forbi ferjetrafikken langs...

Meiner fartsgrensa bør bli redusert

Auka trafikk i Studalen-krysset gjer at det er naudsynt å ta grep. - Reduksjon av fartsgrensa vil ha stor positiv verknad, er konklusjonen i fersk trafikkanalyse. I samband...

Snur om E39: Koalisjonen vil byggja tofeltsveg frå Ådland til Heiane

Koalisjonen er utålmodig og ønskjer fortgang i arbeidet med ny E39 mellom Ådland og Heiane. Det meiner dei kan løysast med eit første byggetrinn som tofeltsveg. "Planarbeidet skal...

Semje om Nasjonal transportplan – plussar på 5 milliardar

Stortingsfleirtalet vender Framstegspartiets vegbyggingsiver ryggen og går i store trekk inn for regjeringsforslaget til Nasjonal transportplan (NTP). Etter forslag frå regjeringspartia Høgre og Venstre blir totalramma auka med...

Snudde krisa til løysing for lufthamna på rekordtid

Mindre enn ei veke etter at Hareide gav dødsstøtet til Oslo-ruta, blei han torsdag overkøyrd av eit fleirtal i Stortinget. Transport- og kommunikasjonskomiteen vedtok samrøystes å forlenga flytilbodet...

Hareide med kalddusj før ferien: Vil ikkje vidareføra støtta til Stord lufthamn

Flyplassen på Sørstokken går ei usikker framtid i møte frå 1. juli. Etter ein lang kamp med mange avslag undervegs, gjekk samferdselsdepartementet i vinter inn for å innlemma...

Åtvarar mot gigantisk trafikkmaskin ved Ådlandsvatnet: – Turområdet vil aldri bli det same igjen

- Planane som ligg føre no, med 4-feltsveg og fartsgrense på 110 km/t, vil føre til at heile området vert omgjort til ein gigantisk trafikkmaskin. Stord kommune hadde...

Koronaen har ført til mindre biltrafikk over Stord

Berre i april i år var det 2000 færre køyretøy som passerte E39 ved Vabakkjen dagleg, samanlikna med for to år sidan. Den siste tida har fleire teke...

Drifta for kortbanenettet blir truleg lagt tilbake på staten

Torsdag skal saka om kven som skal ha ansvar for kortbanenettet opp på Stortinget. Mykje tyder på at Stortinget snur og gir ansvaret for kortbanerutene tilbake til...

Vil ha svar på rykte om E39 over Stord

Fred Ola Bjørnstad i Naturvernforbundet på Stord ber samferdselsdepartementet om ei avklaring. Bjørnstad sit i styret for Naturvernforbundet på Stord, og har skrive eit langt brev til samferdselsdepartementet...

Ny kollektivterminal kan stå ferdig om to-tre år

Fersk forstudierapport konkluderer med at ny kollektivterminal i Sæ vil kosta 41 millionar kroner. Både Stord kommune og Vestland fylkeskommune har no uttalt at dei ønskjer å få...

Vurderer å byta ut betong med stål på Hordfast-brua: – Vil gjera brua betydeleg...

Bruplanleggjar Kjell Håvard Belsvik på Stord meiner ein kan få i "pose og sekk" ved å byggja pontongane i flytebrua i stål. Planlegginga av Hordfast pågår med full...

Forsikrar om at begge Hordfast-bruane skal byggast samtidig

Statsministeren skapte tvil om framdrifta. Erna Solberg skal ha slått splid om framdrifta for heile Hordfast-utbygginga, frå Ådland til Os, då ho la fram lekkasjen om at vegprosjektet...
- Annonse -