mandag, 18. oktober 2021
- Annonse -

Vil spare to milliardar på midtre kryssing over Langenuen

0
Øyvind Halleraker oppmodar sunnhordlandskommunane til å gløyme sørleg kryssing av Langenuen. - Vegdirektøren var tydeleg på at me kan spare éin milliard på å unngå dei ekstra kilometrane...

Tåka skapar store problem for sambandet Halhjem – Sandvikvåg

0
Vegtrafikksentralen melder at ferjesambandet er stengt grunna mykje tåke tysdag morgon. SISTE: Klokka 11 melder Vegtrafikksentralen at det framleis er problem forsinkingar og innstillingar på ferjesambandet. Ferja går...

Får millionar for å greia ut bruløysing over Langenuen

0
Ei bru mellom Tysnes og Stord i aluminium kan bli tilnærma vedlikehaldsfri. Forskningsrådet løyvar 8,8 millionar kroner til eit samarbeid mellom...

Skyss vurderer kutt i avgangar for alle ferjesambanda i Hordaland

0
Fylkeskommunen må spare nær 100 millionar kroner for neste år, og føreslår kutt i avgangar for alle ferjesambanda i Hordaland. Ferjeoperatørane i fylket har i det siste blitt kontakta...

Fitjar snur: seier likevel ja til førehandsbompengar på E39

0
Men det er ein føresetnad at ferjene til Tysnes også vert med på innkrevjinga Av: Harald Johan Sandvik Som tidlegare meldt sa formannskapet i Fitjar nei til oppmodinga frå...

Stordpakken: Neste veke kjem bompengedebatten opp på nytt

0
- Eg tenkjer at det ikkje er nokon grunn til å meine noko anna no enn det me gjorde tidlegare i år, seier ordføraren. Før sommaren røysta eit...

Alle vidaregåande-elevar på Stord får gratis skuleskyss

0
Fylkespolitikarane har vedteke at alle vidaregåande elevar i Stord, Bømlo og Kvinneherad får gratis skuleskyss. I fjor vart mange forargra over at Skyss skjerpa inn reglane for å...

E39 Stord-Os: Ber om innspel til reguleringsplan

0
Arbeidet startar no. Har lagt ut kart med varslingsområde. Av: Kjetil Vasby Bruarøy, Midtsiden Statens vegvesen har fått i...

– Fliflet ville neppe fått ein plass i styret

0
Hordfast går likevel inn i ei spennande tid. Av: Kjetil Vasby Bruarøy, Midtsiden I oktober signerte Naturverforbundet Hordaland...

Lasersveisa bru kan bety store innsparingar på ferjefri E39

0
Tysdag signerte Statens vegvesen ei kontrakt om å produsere ei lasersveisa gang- og sykkelbru. Brua blir den første ...

Stord24 erfarer: Regjeringa har bestemt seg for sørleg kryssing over Langenuen

0
Heile tre statsrådar skal ta turen til Stord på torsdag for å presentere nyhenda mange har venta på. Stord24 har snakka med sikre kjelder som stadfestar at regjeringa...

Ho trur det blir krevjande å redda Oslo-ruta

0
Stortingsrepresentant Liv Kari Eskeland (H) seier det blir krevjande å få departementet til å snu i flyplass-saka. Fredag kom ned nedslåande...

Kostnadskutt for Hordfast: Vil utsetje firefelts motorveg over Stord

0
Billegare bruar og ei utsetjing av ny E39 over Stord har gjort at Vegvesenet trur dei kan kutte Hordfast-kostnadane frå 35 til under 30 milliardar kroner. I fjor...

Varslar kutt i fleire store samferdselsprosjekt

0
Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) meiner dagens Nasjonal transportplan (NTP) er urealistisk. Fleire store samferdselsprosjekt kan dermed bli kutta. Det er...

Gir seg som prosjektleiar for Hordfast

0
Ho har vore tettast på planlegginga av E39 mellom Stord og Os. No har ho fått ny jobb. Statens Vegvesen melder...

Fekk dramatisk beskjed: Oslo-ruta kan forsvinna frå nyttår

0
Allereie frå nyttår kan Oslo-ruta forsvinna, og dei tilsette på Stord lufthamn bli permittert som følgje av dette. Jubelen sto i...

Vilde (17) måtte vente over 19 timar på å kome heim til Stord

Etter ein fuglekollisjon søndag, vart eit av flya til Danish Air Transport satt på bakken. Mange måtte overnatta i Oslo. - Eg vart gaaaanske sliten av...

Samde om ferjefri E39 – vil prioritere brua over Langenuen først

0
Måndag kveld vart det klart av Ap, Sp, KrF og Venstre snur, og er samde om å få ferjefri E39 mellom Bergen og Stord...

Vegvesenet om ferjekaoset: – Ikkje vårt ansvar

0
Trass i den katastrofalt dårlege starten til ferjeselskapet Torghatten Nord, seier Vegvesenet at det er ingenting dei kan gjere med situasjonen. Etter godt over 100 kansellerte ferjeavgangar i...

Åtvarar mot gigantisk trafikkmaskin ved Ådlandsvatnet: – Turområdet vil aldri bli det same igjen

0
- Planane som ligg føre no, med 4-feltsveg og fartsgrense på 110 km/t, vil føre til at heile området vert omgjort til ein gigantisk...
- Annonse -