mandag, 10. mai 2021
- Annonse -

Stord Lufthamn får ingen drahjelp i statsbudsjettet: – Svært urimeleg

0
Flyplassen kjem ikkje inn på staten si flykjøpsordning for neste år, og har sålangt ikkje fått ei krone i krisehjelp som følgje av koronasituasjonen.

Hordfast-motstandar vil kjøpe aksjar i prosjektet

0
Når Bjørnafjorden kommune vil selje seg ut av Hordfast-prosjektet, ønsker Naturvernforbundet i Hordaland å kjøpe dei fem aksjane for å motarbeide prosjektet.

Frp set foten ned for NTP utan Hordfast og E16

0
For Framstegspartiet er det uaktuelt å støtta Nasjonal transportplan utan at Hordfast og E16 er med. Det var den klare tilbakemeldinga...

Fersk Sunnfast-rapport: – Teknisk mogleg å byggje innanfor realistiske kostnadsrammar

Multiconsult har levert ein studie som presenterer aktuelle trasar og kva desse kan kome til å koste. Multiconsult har på...

E39 Stord-Os: Ber om innspel til reguleringsplan

0
Arbeidet startar no. Har lagt ut kart med varslingsområde. Av: Kjetil Vasby Bruarøy, Midtsiden Statens vegvesen har fått i...

Berre éin av seks vil flyge innanlands resten av året

0
Berre 17 prosent av dei spurde i Norsk koronamonitor seier at dei vil flyge innanlands i resten av 2020. Berre 8 prosent har planar...

– Ikkje aktuelt med rundkøyring i Tveita-krysset

0
I 2016 fastlo Statens Vegvesen at dagens kryss har for dårleg kapasitet. No seier dei at det er uaktuelt å gå vidare med planane...

Varslar kutt i fleire store samferdselsprosjekt

0
Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) meiner dagens Nasjonal transportplan (NTP) er urealistisk. Fleire store samferdselsprosjekt kan dermed bli kutta. Det er...

– Hastar med rundkøyring i Tveitakrysset

0
Fredrik Litleskare i Stord Høgre meiner planane om rundkøyring i Tveitakrysset bør framskundast. - Etter å ha studert trafikken dagleg i...

Sjå ferdig E39 frå Halhjem frå lufta

0
Vegvesenet har overtatt Veidekke sin del. Sjå ferske dronebilde frå Svegatjørn-Rådal. Av: Ørjan Håland, Midtsiden Måndag 31. august...

DAT vurderer å trekkja seg frå Stord: – No vurderer me dag for dag

0
- Økonomien og kostnadane ved å halda ruta i live står ikkje i mål med inntektene. Me er bekymra, fortel DAT-direktør Jesper Rungholm til...

Innkrevjing av bompengar for Ryfast utsett til neste år

0
Innkrevjing av bompengar for Ryfast har på nytt blitt utsett og kjem ikkje i gang dette året. – Siste nytt er...

Gir seg som prosjektleiar for Hordfast

0
Ho har vore tettast på planlegginga av E39 mellom Stord og Os. No har ho fått ny jobb. Statens Vegvesen melder...

Fleire innspel til Hareide om Nasjonal transportplan etter besøk på Vestlandet

0
Knut Arild Hareide har vore på Vestlandet for å få innspel til Nasjonal transportplan. Fleire aktørar og næringsliv har kome med innspel.

Vestlandsk infrastruktur hindrar utvikling, meiner fylkesordføraren

0
Denne veka møtte fylkesordførar Jon Askeland og representantar frå hovudutvalet for samferdsel og mobilitet samferdsleminister Knut Arild Hareide i Stavanger.

Denne trioen ser nye moglegheiter i arbeidet med Huglosambandet

Hordfast, ny regional transportplan og ferjeavløysingsordning er faktorane som vert trekt fram når Huglosambandet nok ein gong vert sett på dagsordenen.

Ber om millionar for å sikra gjenopninga av Oslo-ruta

0
Stord lufthamn har bedt om møte med samferdselsminister Knut Arild Hardeide (Krf) for å få drahjelp til å gjera oppstarten av Oslo-ruta lønsam.

Får millionar for å greia ut bruløysing over Langenuen

0
Ei bru mellom Tysnes og Stord i aluminium kan bli tilnærma vedlikehaldsfri. Forskningsrådet løyvar 8,8 millionar kroner til eit samarbeid mellom...

Turistnæringa rasar mot at Vegvesenet skremmer folk vekk frå Haukelivegen

0
Statens Vegvesen varsla at det kunne vere køar på opp mot tre timar på E134 over Haukelifjell grunna tunnelarbeid. Realiteten er at dei fleste...

Ho bur på Leikanger og brenn for Hordfast: – Krangelen vil kanskje halda fram...

0
Medan politikarane kranglar så fillene fyk, jobbar Vegvesenet målretta med planlegginga av vegen mellom Stord og Os. Etter ferien startar eit nytt kapitttel.