onsdag, 16. januar 2019
- Annonse -

Stord Næringsråd vil opne for bomstasjonar for pendlarane

Meiner den føreslåtte soneinndelinga bør erstattast med bomstasjonar ved kommunegrensa, der ein maks skal betale to passeringar om dagen. - Det er frå Stord Næringsråd si side ikkje ønskjeleg...

Arbeidarparitet snur, går i mot bompengeinnkrevjing på Stord

Stordpakken og Miljøgata gjennom Leirvik sentrum er i fare for å ikkje bli realisert som følgje av det nye vedtaket i Stord Ap. - Me kan ikkje gå...

Her leverer aksjonsgruppa nesten 2000 underskrifter til ordføraren

Vil stanse utbygging av nytt ferjestø i Sævarhagsvikjo. - Folk har gitt uttrykk for stor frustrasjon over at dette blir teke opp att som alternativ. Me må verne...

Vil gå i mot Stordpakken: – Urettferdig for dei som bur landleg på Stord

Varaordførar Jakbo Bjelland (Sp) meiner måten Stordpakken er lagt opp med soneinndelingar vil vere svært uheldig for dei som bur i grisgrendte strok som Grov og Fjellgardane. Forslaget til den...

Alle vidaregåande-elevar på Stord får gratis skuleskyss

Fylkespolitikarane har vedteke at alle vidaregåande elevar i Stord, Bømlo og Kvinneherad får gratis skuleskyss. I fjor vart mange forargra over at Skyss skjerpa inn reglane for å...

Siv Jensen måtte svare på vanskar med å få utanlandsk flytrafikk til Sørstokken

Finansministeren  stadfesta at tolletaten har som fast praksis å stille opp på firetimars-varsel når charterfly frå utlandet skal lande på Sørstokken. Det gjer lufthamnsjef Jan Morten Myklebust...

Bergen kommune seier nei til eigarskap i Hordfast AS

Stord, Fitjar, Tysnes og Os kommunar har sagt ja til å bli aksjeeigar i lobbyselskapet til Øyvind Halleraker, men bergensarane seier nei. Halleraker ønskjer å sikre ein større...

Vil starte med 34 kroner i ferje-bompenger frå 2019

Ordførarane i Stord og Fitjar er positiv til å krevje inn bompenger på ferja mellom Sandvikvåg og Halhjem for å sikre tidleg oppstart av Hordfast. På eit møte i Bergen...

Stord Høgre vil ha nytt ferjestø

Høgre har som det tredje partiet på Stord gitt utrykk for kva standpunkt dei har i ferjestø-debatten. Tidlegare er det kjend at Stord SV går i mot bygging...

E39 over Stord blir nattestengt i to veker

I samband med vegarbeidet i Litlabø-krysset blir E39 stengt på kveld- og nattestid. Neste helg vert den første perioden Statens Vegvesen skal stenge E39 for trafikk. Frå klokka...

Vil kjøpe aksjar av Halleraker, men han får ikkje jobbe for midtre kryssing over...

Formannskapet i Stord kommune vedtok å kjøpe aksjar i lobbyselskapet Hordfast AS. Dermed vil Stord kommune gjere som Fitjar, å delta i aksjeemisjonen i Hordfast ved å kjøpe...

Konklusjonen frå ferjestø-gruppa er klar: Vil gå vidare med Jektevik, Sævarhagen og Valevågen

Prosjektgruppa har peika ut tre ferjestø-alternativ på Stord-sida, som deil vil tilrå kommunestyra i Stord og Kvinnherad å gå vidare med. I går hadde den interkommunale prosjektgruppa sitt siste møte...

Aukar frekvensen på Oslo-ruta etter kraftig passasjervekst

Grunna svært godt belegg føretek Stordflyet frekvensauke på Oslo-ruta allereie om to veker, med nye rotasjonar måndagar og torsdagar. - Osloruta har den seinare tida utvikla seg svært positivt og dei...

Nytt ferjestø på Stord kan koste opp mot ein halv milliard kroner

Sævarhagen, Valevågen og Kvernaneset/Buvika er alternativa som står att etter den andre silingsrunden i referansegruppa som skal tilrå nytt ferjesamband mellom Stord og Kvinnherad. Den første silingsrapporten som vart...

Vil auka ferjeprisen med 35 kroner for å finansiere Hordfast

Øyvind Halleraker i Hordfast har sendt brev til ei rekkje kommunar for å invitere dei medeigarar i lobbyselskapet.Som Halleraker tidlegare har uttalt til Stord24, ønskjer pådrivarselskapet no å...

No må elbil-sjåførar betale for ferjebilletten

Frå 1. mars innfører Fjord1 halv takst for elbilar på ferja mellom Halhjem og Sandvikvåg og Arsvågen og Mortavika. Elbil-eigarar har lenge kunna reise gratis til Bergen. Men...

Oppgraderinga av Bømlafjordtunnellen nærmar seg slutten. Prisen? 327 millionar kroner

EU sine strenge krav til tunneltryggleik har verkeleg gjort at Statens Vegvesen har måtta prioritert Bømlafjordtunnelen dei siste åra. I løpet av våren vil det omfattande arbeidet med oppgraderinga...

Snart kan du endeleg betale med app på bussane i Sunnhordland

I mange år har kollektivreisande i Bergen kunne reist kontantlaust ved bruk av Skyss-appen. No blir løysinga endeleg innført i Sunnhordland. Frå første august blir den det ein...

Anbefalar bygging av nytt ferjestø i Sævarhagen

Dersom ein går for etablering av nytt ferjestø ved Sævarhagen vil reisetida frå Leirvik til Husnes bli redusert med ein halv time.  Den interkommunale planprosessen som skal finne løysingar...

Stord SV vil ha omkamp om E39-traseen over Stord

Kommunen og næringslivet ivrar for at Vegvesenet skal framskunde planane om ny E39 over Stord, men SV meiner ein heller bør jobbe for å reversere heile vedtaket. I fjor...
- Annonse -

Følg oss

5,706TilhengjararLik
459FølgararFølg
183FølgararFølg