onsdag, 17. juli 2019
- Annonse -

Reisande ikkje imponerte over oppstarten til Torghatten

Ferjeselskapet Torghatten Nord har fått ein tøff start på sambandet Sandvikvåg-Halhjem i det nye året. Av: Heidi Eikremsvik, Stord24Eli Skår, som reiser fast over fjorden, er ikkje imponert...

Torghatten bestilte fem slike ferger til 1. januar. Alle er forsinket.

Når Torghatten Nord starter driften av sambandet på E39 på Halhjem – Sandviksvåg, blir det med fire innleide ferger. Vegvesenet utelukker ikke økonomiske sanksjoner.Av: Trygve Opheim og...

Full splid i Hordaland Ap om Hordfast: Ordførarane på Stord og Bømlo kallar partitopp...

– Det er heilt gale å bruke 30–40 milliardar kroner på Hordfast. Eg finn meg ikkje i det, sa gruppeleiaren i Hordaland Ap, Roald Kvamme til NRK....

Røysta ned Stordpakken for godt: – Det blir ikkje vegutbetring på Stord i uoverskueleg...

Skuffa Stordpakken-forkjemparar måtte erkjenne endeleg nederlag i kommunestyret torsdag. Kommunestyret røysta torsdag over bompengeringen Stordpakken for andre gong, etter at det førre vedtaket om venting på vegprising blei...

Oppmoda Stord-politikarne til å følgje med i timen: – De må fighte for flyplassen

Styreleiar Dag Jarle Aksnes i Sunnhordland Lufthavn AS kom med klar oppmoding til Stord-politikarane om å snakke høgt om viktigheita av flyplassen på Stord i det nye...

Ny langkontrakt til Eidesvik sitt største skip

Har sikra seg oppdrag med stor subsea-entreprenør. Fredag blei det kjent at «Viking Neptun», flaggskipet til Eidesvik Offshore, har kapra seg ein langkontrakt med subsea-entreprenøren Ocean Installer....

Stord kan få bompenger frå Kvinnherad-ferja

Fylkesutvalet vedtok torsdag at Kvinnherad kan få krevje inn bompenger på sambanda Skjersholmane-Ranavik og Skånevik-Utåker. Men dei må kanskje dele på gildet. Kvinnherad kommune sitt forslag om å...

Sterk trafikkvekst på Sørstokken: Ligg an til å bli eitt av dei beste åra...

Stordflyet melder om nær 50 prosent vekst i talet på passasjerar samanlikna med fjoråret. Stord Lufthamn har jamt over hatt ei auke i talet på passasjerar det siste...

Sa korkje ja eller nei til Stordpakken: – Heilt useriøst å vente på vegprising

Etter ein ny debatt med høg temperatur blei konklusjonen i formannskapet den same som i vår: Stordpakken heng i limbo. Torsdag var det duka for ei ny runde...

Stordpakken: Neste veke kjem bompengedebatten opp på nytt

- Eg tenkjer at det ikkje er nokon grunn til å meine noko anna no enn det me gjorde tidlegare i år, seier ordføraren. Før sommaren røysta eit...

No blir det gratis for born under seks år å ta buss

Fylkesutvalet i Hordaland legg opp til å gjere det lettare for barnefamiliar og ungdom å ta buss. I dag må barn over fire år betale for å ta...

No vert det ein ny runde med lysregulering og eitt køyrefelt på denne vegen

- Ein har starta arbeidet med prosjektering av fase to. Denne fasen er frå krysset ved Turnhallen og vidare fram til Møllebrua, skriv kommunen. Arbeidet med utbetringa av Skrivarvegen er...

Multiconsult skal greie ut flytebru over Bjørnefjorden

Konsulentselskapet har saman med Aas-Jakobsen og COWI blitt plukka ut til å finne den mest fordelaktige brulysinga på E39 over Bjørnafjorden. Arbeidet vert utført på oppdrag av Vegvesenet, og inneber...

Jobbar intenst for å synleggjere Sunnfast: – Me har valdsamt tidspress på oss.

Initiativtakarane bak det planlagde sambandet mellom Kvinnherad, Huglo og Tysnes, no kjend som Sunnfast, trør på gasspedalen. Det er eit breitt lag med folk frå næringslivet og politikken som...

Hallerakar vil skrote forslaget om førehandsinnkrevjing av bompenger for Hordfast

Etter førespurnad frå Stord kommune avviser Samferdselsdepartementet at førehandsinnrevjing av bompengar er naudsynt.  I førre møte i formannskapet på Stord vedtok politikarane førehandinnkrevjing av bompenger for å finansiere...

Kuttar i hurtigbåttilbodet i Sunnhordland, men ferjeavgangane vert redda

I fylkesrådmannen sitt framlegg til budsjett for neste år blir det ingen endringar i ferjeavgangane, slik mange har frykta. Tidlegare i haust varsla Skyss at dei vurderte å...

Fitjar snur: seier likevel ja til førehandsbompengar på E39

Men det er ein føresetnad at ferjene til Tysnes også vert med på innkrevjinga Av: Harald Johan SandvikSom tidlegare meldt sa formannskapet i Fitjar nei til oppmodinga frå...

Stord-politikarane røysta ja til førehandsinnkrevjing av Hordfast-bompenger

Framstegspartiet og SV var dei einaste som røysta i mot Hordfast AS sitt ønskje om å innføre bompenger på ferjene. Sjølv om eit fleirtal på Stord ønskjer bompengane...

No vil politikarane ha ny handsaming av Stordpakken: – Me må få ei endeleg...

Etter at departementet viste tommelen ned for å la Stord inngå i eit prøveprosjekt for vegprising, vil politikarane no røyste over bompengeringen på nytt. Før sommaren røysta eit større...

– Me kan ikkje akseptere utsetjing av strekninga Heiane-Ådland

Stord-ordførar Gaute Epland (Ap) er glad for at kostnadskutt på Hordfast, men er uroa for at det vil føre til midtre kryssing over Langenuen, og nedprioritering av strekninga Heiane-Ådland. - For...
- Annonse -

Følg oss

6,162TilhengjararLik
459FølgararFølg
198FølgararFølg