tirsdag, 21. september 2021
- Annonse -

Permitterer alle dei tilsette frå 1. februar

0
Som følgje av at Oslo-ruta blir innstilt frå slutten av januar, vil alle dei tilsette stå utan arbeid frå månadsskiftet. Som...

Hareide klar til å ta Nasjonal transportplan ut av luksusfella

0
Nasjonal transportplan har est ut til ei urealistisk ønskeliste. Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) veit han vil skuffe når han no strammar inn.

Framleis ikkje avklart om DAT vil leggja Oslo-ruta på is frå nyttår

0
Sjefen for Danish Air Transport er svært skuffa over at staten ikkje vil gi dei støtte til å operera Oslo-ruta, og tør ikkje seia...

Kollektivselskapa fryktar passasjerane held seg borte også etter koronaen

0
Det vil vere færre passasjerar på buss, båt og bane i Noreg, også når koronapandemien er over. Det slår ein rapport...

Ho trur det blir krevjande å redda Oslo-ruta

0
Stortingsrepresentant Liv Kari Eskeland (H) seier det blir krevjande å få departementet til å snu i flyplass-saka. Fredag kom ned nedslåande...

Fekk dramatisk beskjed: Oslo-ruta kan forsvinna frå nyttår

0
Allereie frå nyttår kan Oslo-ruta forsvinna, og dei tilsette på Stord lufthamn bli permittert som følgje av dette. Jubelen sto i...

Alle Boreal-ferjer til kai på grunn av tryggingsavvik: – Det er faktisk krise

0
Sjøfartsdirektoratet har funne tryggingsavvik hos reiarlaget Boreal. Alle ferjer og hurtigbåtar ligg til kai, og passasjerar langs heile kysten er ramma.

Til neste år skal du kunna betala med bankkort på bussen

0
I løpet av våren 2021 får dei reisande i Hordaland ein alternativ betalingsmetode til app og kontantar. Som i Sogn...

No spikrast Rogfast – betyr milliardar i bompengar

0
Gigantprosjektet Rogfast er eitt skritt nærare realisering når Stortinget no vedtek finansieringa. Billeg blir det ikkje, verken for staten eller bilistane.

Politiet set stoppar for fly frå utlandet til Stord. No må justisministeren svara.

0
Helge André Njåstad (Frp) ber om at det blir løyva pengar til betre fasilitetar på Stord lufthamn. Aker Solutions står i...

Fekk gladmelding om flykjøp: Til neste år kan Widerøe banka på døra

0
- Me veit at dei er interessert i Oslo-ruta. Det har dei gitt beskjed om mange gonger, seier flyplassjef Jan Morten Myklebust.

Hordfast vil gi meir utslepp enn elektriske ferjer

0
Nye utrekningar viser at Hordfast vil gi eit auka årleg CO₂-utslepp på 5.700 tonn i 2030, samanlikna med elektriske ferjer. Det...

Herfrå vil Vegvesenet byggja brua over Langenuen

0
Har landa på "Tusatøkjet" rett sør for Jektevik som det beste staden for brufeste. Prosjektgruppa fro ferjefri E39 mot Bergen hadde...

Skjebnetime for Oslo-ruta: – Me aksepterer ikkje dette

0
- Siste ordet er ikkje sagt, seier flyplassjef Jan Morten Myklebust. Samferdselsdepartementet sa i starten av november nei til å kjøpa...

– Fliflet ville neppe fått ein plass i styret

0
Hordfast går likevel inn i ei spennande tid. Av: Kjetil Vasby Bruarøy, Midtsiden I oktober signerte Naturverforbundet Hordaland...

Regjeringa med kalddusj: – Det er eit tilfredsstillande flytilbod frå Haugesund

0
Det blir ikkje aktuelt for samferdselsdepartementet å kjøpa flyruter på Stord lufthamn. Heilt sidan før sommaren har leiinga i Stord lufthamn,...

Fylkeskommunane vil ikkje ta rekninga for grøn ferjedrift

0
Alle ferjefylke er samde om at ferjeflåten må fornyast og få ned utsleppa for å vere med i den store miljødugnaden, men då må...

Hordfast: Ber om avkøyrsle til Fitjar

0
Fitjar kommune ber om avkøyrsle og overskotsmasser i sitt innspel til arbeidet med reguleringsplanen for Hordfast. Fitjar kommune har sendt...

Fleirtalet på Stortinget vil sjå på moglegheitene for nytt aust-vest samband

0
Arbeidarpartiet, Senterpartiet og Framstegspartiet har fremja forslag i Stortinget om å greie ut ein ny vegarm som koplar Bergen saman med E134 over Haukeli.

Vil stanse Naturvernforbundet sine planar om aksjekjøp i Hordfast

0
Ordførarane på Stord og i Tysnes vil ikkje akspetera at Naturvernforbundet kuppar Hordfast-aksjar for å jobbe i mot prosjektet. Førre veke...
- Annonse -