torsdag, 23. mai 2019
- Annonse -

Sa korkje ja eller nei til Stordpakken: – Heilt useriøst å vente på vegprising

Etter ein ny debatt med høg temperatur blei konklusjonen i formannskapet den same som i vår: Stordpakken heng i limbo. Torsdag var det duka for ei ny runde...

Stordpakken: Neste veke kjem bompengedebatten opp på nytt

- Eg tenkjer at det ikkje er nokon grunn til å meine noko anna no enn det me gjorde tidlegare i år, seier ordføraren. Før sommaren røysta eit...

No blir det gratis for born under seks år å ta buss

Fylkesutvalet i Hordaland legg opp til å gjere det lettare for barnefamiliar og ungdom å ta buss. I dag må barn over fire år betale for å ta...

No vert det ein ny runde med lysregulering og eitt køyrefelt på denne vegen

- Ein har starta arbeidet med prosjektering av fase to. Denne fasen er frå krysset ved Turnhallen og vidare fram til Møllebrua, skriv kommunen. Arbeidet med utbetringa av Skrivarvegen er...

Multiconsult skal greie ut flytebru over Bjørnefjorden

Konsulentselskapet har saman med Aas-Jakobsen og COWI blitt plukka ut til å finne den mest fordelaktige brulysinga på E39 over Bjørnafjorden. Arbeidet vert utført på oppdrag av Vegvesenet, og inneber...

Jobbar intenst for å synleggjere Sunnfast: – Me har valdsamt tidspress på oss.

Initiativtakarane bak det planlagde sambandet mellom Kvinnherad, Huglo og Tysnes, no kjend som Sunnfast, trør på gasspedalen. Det er eit breitt lag med folk frå næringslivet og politikken som...

Hallerakar vil skrote forslaget om førehandsinnkrevjing av bompenger for Hordfast

Etter førespurnad frå Stord kommune avviser Samferdselsdepartementet at førehandsinnrevjing av bompengar er naudsynt.  I førre møte i formannskapet på Stord vedtok politikarane førehandinnkrevjing av bompenger for å finansiere...

Kuttar i hurtigbåttilbodet i Sunnhordland, men ferjeavgangane vert redda

I fylkesrådmannen sitt framlegg til budsjett for neste år blir det ingen endringar i ferjeavgangane, slik mange har frykta. Tidlegare i haust varsla Skyss at dei vurderte å...

Fitjar snur: seier likevel ja til førehandsbompengar på E39

Men det er ein føresetnad at ferjene til Tysnes også vert med på innkrevjinga Av: Harald Johan SandvikSom tidlegare meldt sa formannskapet i Fitjar nei til oppmodinga frå...

Stord-politikarane røysta ja til førehandsinnkrevjing av Hordfast-bompenger

Framstegspartiet og SV var dei einaste som røysta i mot Hordfast AS sitt ønskje om å innføre bompenger på ferjene. Sjølv om eit fleirtal på Stord ønskjer bompengane...

No vil politikarane ha ny handsaming av Stordpakken: – Me må få ei endeleg...

Etter at departementet viste tommelen ned for å la Stord inngå i eit prøveprosjekt for vegprising, vil politikarane no røyste over bompengeringen på nytt. Før sommaren røysta eit større...

– Me kan ikkje akseptere utsetjing av strekninga Heiane-Ådland

Stord-ordførar Gaute Epland (Ap) er glad for at kostnadskutt på Hordfast, men er uroa for at det vil føre til midtre kryssing over Langenuen, og nedprioritering av strekninga Heiane-Ådland. - For...

Kostnadskutt for Hordfast: Vil utsetje firefelts motorveg over Stord

Billegare bruar og ei utsetjing av ny E39 over Stord har gjort at Vegvesenet trur dei kan kutte Hordfast-kostnadane frå 35 til under 30 milliardar kroner. I fjor...

Terje Søviknes stikker kjepper i hjula for Hordfast-bompenger på ferjene

Os kommune fatta nyleg positivt vedtak om førehandsbompenger på ferjene for å finansiere Hordfast. Men så returnerte Terje Søviknes til ordførarkontoret. Som Stord24 tidlegare har omtalt, ønskjer selskapet...

Formannskapet stansar prosessen om nytt ferjesamband mot Kvinnherad

Vil ikkje legge ferjesaka ut på høyring før ein får svar på realismen i å få finansiert prosjektet. - Denne saka får me igjen og igjen. Behovet for...

Vil gi Hordfast auka legitimitet og merksemd gjennom førehandsbompengar

Over 150 millionar kroner skal krevjast inn på ferjesambanda mellom Stord, Os og Tysnes, dersom sønknaden blir godkjent av kommunane og fylket. I haust skal saka om førehandsinnkrevjing...

Frå nyttår kan du betale med bompengebrikke på ferja

Den nye operatøren for sambandet Halhjem-Sandvikvåg skal innføre høve for automatisk betaling frå årsskiftet. Frå 1. januar 2019 er det ferjeselskapet Torghatten Nord AS som skal drifte sambandet...

Vil ha omkamp om E39-traseen over Stord

Stord-Ordførar Gaute Epland (Ap) ønskjer å verne meir av Landåsen, og har teke initiativ til ein mogleg omkamp med regjeringa. I fjor sommar fatta regjeringa vedtak om å...

Solvik-Olsen avviser pilotprosjekt for vegprising på Stord

- Me må ha is i magen, sa Arbeidarpartiet som ville vente på vegprising for å finansiere Stordpakken. No seier samferdselsministeren at ei slik finansiering ligg langt fram i...

Skyss vurderer kutt i avgangar for alle ferjesambanda i Hordaland

Fylkeskommunen må spare nær 100 millionar kroner for neste år, og føreslår kutt i avgangar for alle ferjesambanda i Hordaland. Ferjeoperatørane i fylket har i det siste blitt kontakta...
- Annonse -

Følg oss

6,047TilhengjararLik
459FølgararFølg
198FølgararFølg