onsdag, 10. august 2022
- Annonse -

Liv Kari fekk svar på bekymring: – Tunnelar blir sjekka visuelt nesten kvar dag

0
– Noreg er eitt av landa i Europa med flest tunnelar, og det skal vere trygt å ferdast der, seier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) i eit svar...

Får endeleg gjennomslag: – Dette betyr enormt mykje for dei tilsette

0
Samferdselsdepartementet kom med ei svært etterlengta gladnyheit til Stord lufthamn. Flyplassjef Jan Morten Myklebust har i lang tid jobba med å få sikra statleg støtte for Oslo-ruta. Alternativet...

Statsforvaltaren grip inn i Hordfast-planar

0
Statsforvaltaren i Vestland ber Statens vegvesen om å endre både fart og dimensjonar på E39 mellom Stord og Os. Årsaka er dei enorme inngrepa i naturen. Av: NPK/Jonas...

Første 100-sone i Vestland opnar til hausten

0
Når nye E39 mellom Bjørnafjorden og Bergen opnar i oktober, får Vestland fylke si første strekning med fartsgrense 100 km/t. Av: NPK Etter sju år med anleggsarbeid nærmar prosjektet...

Drastisk reduksjon frå Sørstokken frå nyttår: Berre éin dag med morgonfly

0
DAT må fly på eiga risiko, og kuttar i talet på avgangar frå både Stord og Oslo. - Grunna pandemien og nedgong i talet på reisande har DAT...

Statsforvaltaren vil greia ut Hordfast-bru med to felt og fartsgrense 90 km/t

0
- Merkeleg, meiner Stord kommune. I slutten av november dei det haldt eit møte i regionalt planforum i samband med ny E39 mellom Stord og Os. Her deltok...

Ny covid-bølgje trugar Oslo-ruta på ny

0
- Dden nye bølgja av Covid har sett oss tilbake til sommaren 2021 og me kan ikkje halda fram ruta i januar utan framleis støtte, åtvarar DAT-sjef...

Trur det er realistisk at Sunnfast kan stå klar i 2031

0
Pådrivarselskapet for samband mellom Stord og Kvinnherad har hårete mål. - Når Statens vegvesen no uttaler at både Rogfast og Hordfast kan opnast i 2031, meiner me det...

Vil byggja heilt ny veg til Fjellgardane

0
Vegvesenet meiner at dagens veg mot Ådlandsvatnet bør stengast. Dei som planlegg ny E39 frå Ådland til Os haldt torsdag ein presentasjon for kommunestyrepolitikarane på Stord. Her vart det...

Denne brua kan gi arbeid til 400 på Leirvik

0
Ein ny studie har kartlagt omfanget av arbeidsplassar som trengst for å byggja brua over Langenuen. Som omtalt i Stord24 tidlegare har Leirvik AS lenge vore involvert i...

Fryktar sosial dumping: LO pressar regjeringa til å avlysa anbod for Stordflyet

0
Ber den nye samferdselsministeren om å ta grep. Som du kunne lesa i Stord24 i sommar, gjekk Norsk Flygarforbund hardt ut mot det danske flyselskapet DAT. Bakgrunen er...

Fryktar Vestlandet vil mista samferdsleprosjekt med ny regjering

0
Leiande politikarar på Vestlandet fryktar at ein austlending som samferdsleminister vil bety farvel til store ferjefriprosjekt i Vest, og meir pengar til jernbaneutbygging på Austlandet. Det har vore...

Magne går inn i styret i Stord lufthamn

0
Kort tid etter at Magne Rommetveit gir seg på Stortinget har han no fått eit nytt verv. Den erfarne stortingspolitikaren frå Ap har vore sentral i å kjempa...

Ingen støtte til Stord lufthamn på statsbudsjettet: – Eg er ikkje overraska

0
Flyplassjef Jan Morten Myklebust har trua på at den nye regjeringa vil vera meir velvillige enn Solberg-regjeringa. - Det var som forventa, seier Myklebust. Han viser til statsbudsjettet som...

DAT får, saman med litausk underselskap, kontrakt på Stord-ruta ut året

0
Samferdselsdepartementet har hatt ute ein ny konkurranse om drifta av flyruta mellom Stord og Oslo. Tildelinga av konkurransen er no klar, melder regjeringa. - Det midlertidige kjøpet bidreg til...

Trafikklærar ber kommunen rydda opp i vegkaos på Heiane: – Her må det gjerast...

0
- Eg trur me vil koma til å enda opp med ulukker dersom det ikkje vert gjort tiltak, seier trafikklærar Per Ove Sercan Husevik. Tidlegare i år kom...

Vil at fleire skal få koma seg til Bergen for 39 kroner

0
Etter at ferga mellom Sandvikvåg og Halhjem blei gratis for passasjerar har stadig fleire fått augene opp for den billige reisemåten til Bergen. No ber Fitjar-ordførar Harald...

Bygginga av den lengste tunnelen i verda startar i september

0
Statens vegvesen har tildelt Hæhre Entreprenør AS og Risa AS kontrakten til å starte konstruksjonen av den lengste undersjøiske vegtunnelen i verda. Bygginga av Rogfast på E39 kan...

Meiner DAT driv med sosial dumping: – Stord kommune har eit ansvar, seier fagforeiningsleiar

0
Norsk Flygarforbund reagerer sterkt på at Samferdselsdepartementet har gitt DAT løyve til å operera Stord-Oslo-ruta ved bruk av eit litauisk dotterselskap. – Dette er sosial dumping, subsidiert av...

Industrien stiller opp for Sunnfast: – Vil kunna ta rolla som eit nasjonalt kraftsenter...

0
Ei rekkje store bedrifter blir bidragsytarar i det nystifta pådrivarselskapet Sunnfast AS. Som Stord24 melde tidlegare i sommar, har tidlegare Kvinnherad-ordførar Peder Sjo Slettebø blitt tilsett som dagleg...
- Annonse -