søndag, 18. april 2021
- Annonse -

Alle Boreal-ferjer til kai på grunn av tryggingsavvik: – Det er faktisk krise

0
Sjøfartsdirektoratet har funne tryggingsavvik hos reiarlaget Boreal. Alle ferjer og hurtigbåtar ligg til kai, og passasjerar langs heile kysten er ramma.

Til neste år skal du kunna betala med bankkort på bussen

0
I løpet av våren 2021 får dei reisande i Hordaland ein alternativ betalingsmetode til app og kontantar. Som i Sogn...

No spikrast Rogfast – betyr milliardar i bompengar

0
Gigantprosjektet Rogfast er eitt skritt nærare realisering når Stortinget no vedtek finansieringa. Billeg blir det ikkje, verken for staten eller bilistane.

Politiet set stoppar for fly frå utlandet til Stord. No må justisministeren svara.

0
Helge André Njåstad (Frp) ber om at det blir løyva pengar til betre fasilitetar på Stord lufthamn. Aker Solutions står i...

Fekk gladmelding om flykjøp: Til neste år kan Widerøe banka på døra

0
- Me veit at dei er interessert i Oslo-ruta. Det har dei gitt beskjed om mange gonger, seier flyplassjef Jan Morten Myklebust.

Hordfast vil gi meir utslepp enn elektriske ferjer

0
Nye utrekningar viser at Hordfast vil gi eit auka årleg CO₂-utslepp på 5.700 tonn i 2030, samanlikna med elektriske ferjer. Det...

Herfrå vil Vegvesenet byggja brua over Langenuen

0
Har landa på "Tusatøkjet" rett sør for Jektevik som det beste staden for brufeste. Prosjektgruppa fro ferjefri E39 mot Bergen hadde...

Skjebnetime for Oslo-ruta: – Me aksepterer ikkje dette

0
- Siste ordet er ikkje sagt, seier flyplassjef Jan Morten Myklebust. Samferdselsdepartementet sa i starten av november nei til å kjøpa...

– Fliflet ville neppe fått ein plass i styret

0
Hordfast går likevel inn i ei spennande tid. Av: Kjetil Vasby Bruarøy, Midtsiden I oktober signerte Naturverforbundet Hordaland...

Regjeringa med kalddusj: – Det er eit tilfredsstillande flytilbod frå Haugesund

0
Det blir ikkje aktuelt for samferdselsdepartementet å kjøpa flyruter på Stord lufthamn. Heilt sidan før sommaren har leiinga i Stord lufthamn,...

Fylkeskommunane vil ikkje ta rekninga for grøn ferjedrift

0
Alle ferjefylke er samde om at ferjeflåten må fornyast og få ned utsleppa for å vere med i den store miljødugnaden, men då må...

Hordfast: Ber om avkøyrsle til Fitjar

0
Fitjar kommune ber om avkøyrsle og overskotsmasser i sitt innspel til arbeidet med reguleringsplanen for Hordfast. Fitjar kommune har sendt...

Fleirtalet på Stortinget vil sjå på moglegheitene for nytt aust-vest samband

0
Arbeidarpartiet, Senterpartiet og Framstegspartiet har fremja forslag i Stortinget om å greie ut ein ny vegarm som koplar Bergen saman med E134 over Haukeli.

Vil stanse Naturvernforbundet sine planar om aksjekjøp i Hordfast

0
Ordførarane på Stord og i Tysnes vil ikkje akspetera at Naturvernforbundet kuppar Hordfast-aksjar for å jobbe i mot prosjektet. Førre veke...

Kan starta bygginga av Hordfast i 2025

0
Knut Arild Hareide har bestemt at entreprenørar skal involverast på eit tidleg tidspunkt for Hordfast-utbygginga. - Svært gode nyhende, seier Halleraker.

Med biogass i tankane ønskjer ordførarane å gjere busstilbodet betre

Ordførarane i Stord og Fitjar kommunar har gått saman om pilotprosjektet "Storabussen" - ringbussar som skal gå på lokalprodusert biogass.

Stord Lufthamn får ingen drahjelp i statsbudsjettet: – Svært urimeleg

0
Flyplassen kjem ikkje inn på staten si flykjøpsordning for neste år, og har sålangt ikkje fått ei krone i krisehjelp som følgje av koronasituasjonen.

Hordfast-motstandar vil kjøpe aksjar i prosjektet

0
Når Bjørnafjorden kommune vil selje seg ut av Hordfast-prosjektet, ønsker Naturvernforbundet i Hordaland å kjøpe dei fem aksjane for å motarbeide prosjektet.

Frp set foten ned for NTP utan Hordfast og E16

0
For Framstegspartiet er det uaktuelt å støtta Nasjonal transportplan utan at Hordfast og E16 er med. Det var den klare tilbakemeldinga...

Fersk Sunnfast-rapport: – Teknisk mogleg å byggje innanfor realistiske kostnadsrammar

Multiconsult har levert ein studie som presenterer aktuelle trasar og kva desse kan kome til å koste. Multiconsult har på...