fredag, 18. januar 2019
- Annonse -

Fitjar snur: seier likevel ja til førehandsbompengar på E39

Men det er ein føresetnad at ferjene til Tysnes også vert med på innkrevjinga Av: Harald Johan SandvikSom tidlegare meldt sa formannskapet i Fitjar nei til oppmodinga frå...

Stord-politikarane røysta ja til førehandsinnkrevjing av Hordfast-bompenger

Framstegspartiet og SV var dei einaste som røysta i mot Hordfast AS sitt ønskje om å innføre bompenger på ferjene. Sjølv om eit fleirtal på Stord ønskjer bompengane...

No vil politikarane ha ny handsaming av Stordpakken: – Me må få ei endeleg...

Etter at departementet viste tommelen ned for å la Stord inngå i eit prøveprosjekt for vegprising, vil politikarane no røyste over bompengeringen på nytt. Før sommaren røysta eit større...

– Me kan ikkje akseptere utsetjing av strekninga Heiane-Ådland

Stord-ordførar Gaute Epland (Ap) er glad for at kostnadskutt på Hordfast, men er uroa for at det vil føre til midtre kryssing over Langenuen, og nedprioritering av strekninga Heiane-Ådland. - For...

Kostnadskutt for Hordfast: Vil utsetje firefelts motorveg over Stord

Billegare bruar og ei utsetjing av ny E39 over Stord har gjort at Vegvesenet trur dei kan kutte Hordfast-kostnadane frå 35 til under 30 milliardar kroner. I fjor...

Terje Søviknes stikker kjepper i hjula for Hordfast-bompenger på ferjene

Os kommune fatta nyleg positivt vedtak om førehandsbompenger på ferjene for å finansiere Hordfast. Men så returnerte Terje Søviknes til ordførarkontoret. Som Stord24 tidlegare har omtalt, ønskjer selskapet...

Formannskapet stansar prosessen om nytt ferjesamband mot Kvinnherad

Vil ikkje legge ferjesaka ut på høyring før ein får svar på realismen i å få finansiert prosjektet. - Denne saka får me igjen og igjen. Behovet for...

Vil gi Hordfast auka legitimitet og merksemd gjennom førehandsbompengar

Over 150 millionar kroner skal krevjast inn på ferjesambanda mellom Stord, Os og Tysnes, dersom sønknaden blir godkjent av kommunane og fylket. I haust skal saka om førehandsinnkrevjing...

Frå nyttår kan du betale med bompengebrikke på ferja

Den nye operatøren for sambandet Halhjem-Sandvikvåg skal innføre høve for automatisk betaling frå årsskiftet. Frå 1. januar 2019 er det ferjeselskapet Torghatten Nord AS som skal drifte sambandet...

Vil ha omkamp om E39-traseen over Stord

Stord-Ordførar Gaute Epland (Ap) ønskjer å verne meir av Landåsen, og har teke initiativ til ein mogleg omkamp med regjeringa. I fjor sommar fatta regjeringa vedtak om å...

Solvik-Olsen avviser pilotprosjekt for vegprising på Stord

- Me må ha is i magen, sa Arbeidarpartiet som ville vente på vegprising for å finansiere Stordpakken. No seier samferdselsministeren at ei slik finansiering ligg langt fram i...

Skyss vurderer kutt i avgangar for alle ferjesambanda i Hordaland

Fylkeskommunen må spare nær 100 millionar kroner for neste år, og føreslår kutt i avgangar for alle ferjesambanda i Hordaland. Ferjeoperatørane i fylket har i det siste blitt kontakta...

17 firma vil greie ut bru over Bjørnafjorden

40 deltakarar frå 17 firma deltok på tilbodskonferansen for konseptutgreiing for kryssing av Bjørnafjorden for ny E39 mellom Os og Stord. I slutten av juni inviterte Statens Vegvesen...

Bussjåfør reagerer: – Forbod mot forbikøyring i Bømlafjordtunellen skapar farlege situasjonar

Dei nye skilta i Bømlafjordtunellen tvingar tyngre køyretøy til å ta uforsvarlege forbikøyringar, skriv Stord Turbuss i ein klage til Statens Vegesen. Tidlegare har også bussar og lastebilar...

Ketil Solvik Olsen vil ikkje betale for innkorting av ferjesambandet til Kvinnherad

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen meiner fylkesordføraren i Hordaland må slutte å "sutre på staten" om pengar til nytt ferjesamband mellom Stord og Kvinnherad. Nesten heilt ut av det blå...

Bygger hel-elektrisk ferge for sambandet Halhjem-Våge

Fjellstrand lover større fart og lengre distanser med sin nyeste katamaran-ferge. Av: Adrian Søgnen, Sysla.noFjellstrand melder nå at skroget til Fjord1 sin nyeste elektriske katamaran-ferge er sjøsatt. Skipet...

No er det avklart: Det blir ingen Stordpakke i denne omgang

Eit fleirtal i kommunestyret røysta for Arbeiderpartiet sitt framlegg om å avvente å søkje om bompengefinansiering til Stordpakken. Forslaget om å utsetje Stordpakken blei vedteke av eit stort fleirtal av kommunestyret...

Vil revitalisere Sunnhordland ved å bygge «Sunnfast»

- Dersom dette blir ein realitet vil me få ein heilt ny region, seier Kjell Fylkesnes. Næringslivsmannen frå Stord har dei siste månadane følgt debatten om nytt ferjesamband...

No vil ordførarane ha bru mellom Sunde og Huglo

Parallelt med innkorting av ferjesambandet mot Kvinnherad, vil ordførarane i Stord, Tysnes og Kvinnherad no jobbe for byggng av flytebru mellom Sunde og Huglo. Ordførarane i Stord, Kvinnherad...

Nytt ferjesamband mot Kvinnherad kvalifiserer ikkje til ferjeavløysingsmidlar

Fylkesordføraren meiner finansieringa av nytt ferjesamband er umogleg utan desse midlane, og har bedt departementet om ei ny vurdering. Det er fylkesordførar Anne Gine Hestetun som sjølv opplyser...
- Annonse -

Følg oss

5,714TilhengjararLik
459FølgararFølg
183FølgararFølg