onsdag, 22. september 2021
- Annonse -

Vil ha svar på rykte om E39 over Stord

0
Fred Ola Bjørnstad i Naturvernforbundet på Stord ber samferdselsdepartementet om ei avklaring. Bjørnstad sit i styret for Naturvernforbundet på Stord, og...

Ny kollektivterminal kan stå ferdig om to-tre år

0
Fersk forstudierapport konkluderer med at ny kollektivterminal i Sæ vil kosta 41 millionar kroner. Både Stord kommune og Vestland fylkeskommune har...

Vurderer å byta ut betong med stål på Hordfast-brua: – Vil gjera brua betydeleg...

0
Bruplanleggjar Kjell Håvard Belsvik på Stord meiner ein kan få i "pose og sekk" ved å byggja pontongane i flytebrua i stål.

Forsikrar om at begge Hordfast-bruane skal byggast samtidig

0
Statsministeren skapte tvil om framdrifta. Erna Solberg skal ha slått splid om framdrifta for heile Hordfast-utbygginga, frå Ådland til Os, då...

Vegvesenet om ny E39 mellom Heiane og Ådland: Ligg truleg langt fram i tid

0
Vil ikke betala for kommunedelplan for vegstrekninga. Stord kommune har for tida planprogrammet for kommunedelplan mellom Ådland og Heiane ute på...

Fryktar store og varige miljøskadar ved Ådlandsvatnet

0
Johannes Njøsen i Ådlandsvassdraget Fiskarlag fryktar at ei fylling i Ådlandsvatnet i samband med ny E39 vil gi svært store konsekvensar for fiskebestanden.

Fordeler 76 mill. til fylkesvegar i Vestland. Nesten ingenting går til Sunnhordland.

0
Regjeringa har løyva mante titals millionar i koronamidlar til vedlikehald av fylkesvegane. Sørdelen av fylket blir kraftig nedprioritert. - Me har...

Vegvesenet satsar på byggjestart for Hordfast i 2025

- Me er klare, skriv Statens vegvesen i ei pressemelding mådag. Det var god stemning blant dei tilsette i Statens vegvesen...

Milliardar til fylkesvegar: Vil jobba for at Litlabøvegen og Fitjarvegen blir prioritert

0
Gruppeleiarane for Høgre på Stord og Fitjar er samstemte i at vegen på austsida av Stord må bli prioritert. - I...

SISTE: Hordfast er inne på Nasjonal Transportplan: – Dette er heilt utruleg kjekt, glisar...

0
Regjeringa løyver pengar til å starta opp arbeidet med Hordfast. Saka vert oppdatert. Det er Kvinnheringen som først...

Fleire lekkasjar frå NTP, men departementet vil ikkje seie når heile planen er klar

0
Nasjonal Transportplan (NTP) skal leggjast fram i vår. Det har allereie komme fleire planlagde lekkasjar, men Samferdsledepartementet har ingen konkret dato for når planen...

Halleraker meiner miljøferjer er sløsing med straum

0
Statens vegvesen rekna seg i fjor fram til at klimaeffekten av brusambandet Hordfast ville vere negativ dersom ferjene på strekninga var elektriske. Leiaren for...

Austevollingane håper på arm til Hordfast. Det vert ikkje billig.

0
Øyvind Halleraker fortalte i eit ope møte på Austevoll at det vil kosta 8,1 milliardar kroner å gjera Austevoll landfast i samband med Hordfast.

Opposisjonspartia samde om lågare ferjeprisar

0
Ap, Sp, SV, Raudt og Frp vart måndag kveld samde om eit felles forslag om lågare ferjeprisar som skal stemmast over i Stortinget tysdag.

Fleirtal på Stortinget vil redda Stord lufthamn: – No er eg letta

0
Magne Rommetveit (Ap) fortel at regjeringa har gitt etter for presset. Førre veke la regjeringa fram ny krisepakke for flyplassane i...
Ferje Toghatten Nord

Ap lovar å halvere ferjeprisane – prislapp på 1,3 milliardar kroner

0
Arbeidarpartiet lovar å halvere billettprisane på ferjer langs heile kysten i kommande stortingsperiode. Det vil koste 1,3 milliardar kroner. – Vi...

Vurderer å byggja verdas første røyrbru mellom Stord og Føyno

0
– Me har sett på ei framtidig ombygging av Bømlafjordtunnelen med ei røyrbru ut til Føyno frå nordsida, seier avdelingsdirektør Kjartan Hove i Vegvesenet.

Nytt flyplass-nei frå Hareide: – Eg er svært skuffa, seier lokalpolitikar

0
- Skulle i utgangspunktet tru at ein minister frå regionen ville ha ei forståing, seier Sigbjørn Framnes (Frp). Førre veke...

– Eg veit godt at ein kan køyra frå Stord til Haugesund lufthamn på...

0
Helge André Njåstad (Frp) reagerer på at Hareide ikkje forheld seg til den reelle reisetida når han argumenterer kvifor han avviser å støtte flyplassen...

Ventar svært mange tilreisande til Stord dei neste åra: Verftsdirektøren uroa for flyplassen si...

0
Nyleg tilsett verftsdirektør på Aker Solutions sitt verft på Stord, Jarle Henriksrud, oppmodar regjeringa til å redda Oslo-ruta. Førre veke vart...
- Annonse -