onsdag, 15. juli 2020
- Annonse -

Ny rapport spår at Hordfast kan gi 24.500 norske arbeidsplassar

0
Godt nytt for Kværner og andre industriverksemder, meiner Øyvind Halleraker.Ein fersk rapport frå konsulentselskapet Menon Economics spår positive ringverknadar om...

Nektar å kommentere refs frå Stord-politikarane

0
Fylkesadministrasjonen vil ikkje svare på kvifor Hordfast og andre vegprosjekt i Sunnhordland ikkje vert nemnd på prioriteringslista.Temperaturen under det elektroniske...

Formannskapet rasar mot at fylket ikkje nemnar Hordfast med eit ord: – Me er...

0
Fylkesadministrasjonen i Vestland fylke nemnar ikkje Hordfast med eit ord i prioriteringslista til Nasjonal Transportplan. Det skapar svært sterke reaksjonar blant Stord-politikarane.

Bjørnafjorden seier nei til Hordfast-brua

0
Bjørnafjorden kommune vedtok fredag å seie nei til den gigantiske Hordfast-brua. Dei ønsker heller ei utgreiing av ferjefri E39 med indre trasé.

130 millionar kroner blir fordelte på vegprosjekt til vestlandet

0
600 millionar kroner er no fordelte på vegar over heile landet, som ein del av Stortingets koronakrisepakke.– Statens vegvesen har...

I rute med å gjere den nye vegen mellom Os og Bergen ferdig til...

0
Held farten oppe på E39-bygginga mellom Os og Bergen.Av: Kjetil Vasby Bruarøy, Midtsiden.noI vinter møttest Veidekke...

Føreslår bru over Bømlafjorden i staden for ny tunnel

Dagens undersjøiske tunnel vil bli for liten når trafikken mellom Stavanger og Bergen aukar som følgje av eit ferjefritt E39. No føreslår Nye Veier...

Vegvesenet vil prioritere Hordfast: – Blant dei desidert mest lønsame prosjekta

0
Vegvesenet vil starte opp arbeidet med ferjefri E39 mellom Bergen og Stavanger ein gong mellom 2022 og 2027.Det...

LO Vestland vil ikkje prioritera Hordfast

0
Tryggare vegar er viktigare i Nasjonal transportplan enn utbygging av Hordfast med bru over Bjørnafjorden og ferjefritt vegsamband på E39 mellom Stord...

Kom til Stord for å åtvara mot Hordfast: – Vil føre til ekstreme øydeleggingar...

Naturvernforbundet gav tydeleg beskjed om kva dei meinte om Hordfast, under Vestland fylkeskommune sitt dialogmøte om Nasjonal Transportplan på Stord Hotell.

Snøggbåten slit med å legge til kai på Sunde

Vinden skaper utfordringar for Sunnhordlandsruta.SISTE: Skyss opplyser kl 16.18 at også snøggbåtruta frå Leirvik til Bergen er innstilt. Dette gjeld...

Føreslår ferjekai på Huglo som ny løysing på ferjefloken mellom Stord og Kvinnherad

0
Stord-ordføraren har saman med Leirvik AS drøfta eit heilt nytt forslag for å gjere reisetida mot Kvinnherad kortare.– Dette er...

Lasersveisa bru kan bety store innsparingar på ferjefri E39

0
Tysdag signerte Statens vegvesen ei kontrakt om å produsere ei lasersveisa gang- og sykkelbru.Brua blir den første ...

Hareide: – Sterkt bekymra over ferjeprisane

0
Fleire stader langs kysten er folk rasande over auka ferjeprisar. Den ferske samferdselsministeren, Knut Arild Hareide (KrF), seier han høyrer protestane.

Ap om ferjeopprøret: – Takstane må ned, rett og slett

0
Regjeringa må allereie i revidert nasjonalbudsjett til våren komme med ekstraløyvingar for å få ned prisen på ferjebillettar, krev Arbeidarpartiet.

Pendlarar mellom Tysnes og Stord må ut med 7-8000 meir i året: – Har...

0
Kraftig auke i ferjeprisane gjer at pendlarar fleire stader i Hordaland fortviler.– Det er ein distriktsfiendtleg politikk som går...

Skyss seier nei: Vil ikkje betre rutetilbodet mot Sandvikvåg eller samarbeide meir med Kystbussen

0
I Haugesund kan dei reisande no kome til Bergen for ein 100-lapp dersom ein har periodebillett, takka vere Rogaland fylkeskommune. Skyss seier derimot nei...

– Lønsamt å auke fartsgrensa på E39 over Stord til 120 km/t

0
Forskjellen mellom 110 og 120 km/t på E39 frå Ådland til Heiane er ikkje meir enn 5,9 millionar, meiner Vegvesenet.Statens...

Ber om betre busstilbod frå Sandvikvåg

0
Fylkespolitikar Per Jarle Valvatne (Ap) ber Skyss forbetre rutetilbodet for ferjepassasjerane.- I dag er det det slik at du kan...

Kværner kan bli involvert i Hordfast-bygginga

0
Gjennom robotteknologi kan Hordfast-prosjektet bli billigare.Det er NRK som måndag melder at robotteknologien kan bli aktuell for bygginga av flytebruen...
- Annonse -