fredag, 9. desember 2022
- Annonse -

Heller ikkje Stord går klar: – Mange sjåførar er snart på veg ut

Det byrjar å bli kritisk for bussrute-tilbodet i Noreg. Av NPK/Cassandra Grundtvig Jespersen - Buss-Noreg blør, seier bussjåfør Arne Ingar Åkvik til NRK. At det er rekrutteringsutfordringar i transportnæringa...

Rundt 60 får kansellert feriereisa si frå Stord

- Det er uheldig, seier Jan Morten Myklebust ved Stord lufthamn. Det er deilig å vere norsk i Danmark, men stordabuar får ikkje fly dit frå den...

Hordfast inne på topp 10-lista til Vegvesenet

Prosjektet har den desidert høgaste prislappen av alle prosjekta som Statens Vegvesen ønskjer å prioritera dei neste fem åra. Oslofjordtunnelen er kjend for å vere stengd ganske ofte...

Ho jublar for gratis ferje: – Ei gladsak

Frå 1. juli blir mange ferjesamband gratis. Av NPK/Cassandra Grundtvig Jespersen No er det klart at regjeringa innfrir lovnaden i Hurdalsplattformen om å gjere alle ferjesamband med under 100.000...

Staten vil ikkje lova meir pengar til Sørstokken – sender ballen over til fylket

Ba om 3,5 millionar ekstra i statleg tilskot. I februar i år sendte flyplassjef Jan Morten Myklebust ein søknad om å få auka dei statlege overføringane til Stord...

Ny Hordfast-sjef på plass: – Eg finn det særs spennande og meiningsfullt

Dette seier han om dei sterke protestane frå naturvernarane. - Me justerer organisasjonen på E39 Boknafjorden-Os for å tilpassa byggjefasen på E39 mellom Stord og Os. Arve Tjønn...

– Trist og alvorleg at lokalpolitikarar med opne auge går inn for noko så...

Det planlagte sambandet som skal knyta Stord saman med Kvinnherad møter hard motstand. - Sunnfast vil føra til ei rasering av urørt natur, vegen vil gå gjennom strandsone...

Splitta Ap vil greia ut indre trasé, med støtte frå lokallagsleiaren på Stord. Slik...

- Utruleg skuffande, seier Liv Kari Eskeland (H). Denne helga var det duka for årsmøte i Vestland Ap, der Hordfast nok ein gong sto på agendaen. Det enda med...

Ny rapport om Hordfast – kallar brua over Bjørnafjorden klimavinnar

I eit 100-årsperspektiv kan bru over Bjørnafjorden gi mindre utslepp enn fossilfrie ferjer, seier ein ny rapport frå Statens vegvesen. «Det er svært sannsynlig at bygging av E39...

Sigbjørn grilla ministeren om Hordfast på Stortinget

Ville ha klare svar etter at sentral Sp-politikar sådde splid om prioriteringa av Hordfast. Stord-politikar Sigbjørn Framnes (Frp) har den siste debutert som vikar som stortingsrepresentant. Han nytta sjansen...

«Stordflyet» skal fly til Trøndelag – det får fleire uheldige konsekvensar for Sørstokken

ATR42-flyet som har base på Stord skal no trafikkera endå ei rute. Frå og med 1. veke skal Danish Air Transport starta opp flygingar på ruta mellom Oslo...

Meiner det vil vere behov for dobbelt så stor tunnel her innan 2050

Statens vegvesen er sett til å finne ut korleis Bømlafjorden skal kryssast i framtida. Blant alternativa er heilt ny toløpstunnel, eit nytt parallelt løp langs den eksisterande...

– Sunnhordland har fått æra av å vera først ute

Frå i dag kan du bruke bankkort til å betale for bussbilletten på alle Skyss sine bussar i ruteområdet for Sunnhordland. For dei som helst ikkje ønskjer å bruka...

Reagerer sterkt på forslag om å utsetje Hordfast: – Heilt uforståeleg

Hordfast og andre store samferdselsprosjekt må utsetjast eller nedskalerast om det skal bli nok pengar til vegvedlikehald og rassikring, seier leiaren i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget,...

Dette firmaet skal rusta opp Uføretunnelen

Skal oppgradera tunnelen for 26,5 millionar kroner. Som du tidlegare har kunna lesa i Stord24 skal det utførast omfattande arbeid med å oppgradera den 605 meter lange Uføretunnelen...

Samferdselsministeren: – Ingen fare for E39 og andre vegprosjekt på Vestlandet

Engstlege vestlendingar kan ta det heilt med ro, ifølgje Jon-Ivar Nygård (Ap). - Eg er samferdselsminister for heile landet, forsikrar den første samferdselsministeren frå Austlandet på 20...

Liv Kari fekk svar på bekymring: – Tunnelar blir sjekka visuelt nesten kvar dag

– Noreg er eitt av landa i Europa med flest tunnelar, og det skal vere trygt å ferdast der, seier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) i eit svar...

Får endeleg gjennomslag: – Dette betyr enormt mykje for dei tilsette

Samferdselsdepartementet kom med ei svært etterlengta gladnyheit til Stord lufthamn. Flyplassjef Jan Morten Myklebust har i lang tid jobba med å få sikra statleg støtte for Oslo-ruta. Alternativet...

Statsforvaltaren grip inn i Hordfast-planar

Statsforvaltaren i Vestland ber Statens vegvesen om å endre både fart og dimensjonar på E39 mellom Stord og Os. Årsaka er dei enorme inngrepa i naturen. Av: NPK/Jonas...

Første 100-sone i Vestland opnar til hausten

Når nye E39 mellom Bjørnafjorden og Bergen opnar i oktober, får Vestland fylke si første strekning med fartsgrense 100 km/t. Av: NPK Etter sju år med anleggsarbeid nærmar prosjektet...
- Annonse -