onsdag, 26. januar 2022
- Annonse -

Bussane kan ikkje nytte seg av dette busstoppet utan å bryta lova

- Vi bryt lova om vi tillèt dei sørgåande bussane våre å svinga innom dette stoppet på veg til Rommetveit. Det er ein umuleg situasjon, seier Stig...

Samde om ferjefri E39 – vil prioritere brua over Langenuen først

0
Måndag kveld vart det klart av Ap, Sp, KrF og Venstre snur, og er samde om å få ferjefri E39 mellom Bergen og Stord inn på på...

Fitjar snur: seier likevel ja til førehandsbompengar på E39

0
Men det er ein føresetnad at ferjene til Tysnes også vert med på innkrevjinga Av: Harald Johan Sandvik Som tidlegare meldt sa formannskapet i Fitjar nei til oppmodinga frå...

Skrinlegg planane om ferjefri E39

0
Statens vegvesen skal no opna for å behalda ferjer mellom Trondheim og Kristiansand. Av: Kjetil Vasby Bruarøy, Midtsiden Det er Teknisk Ukeblad og Dagens Næringsliv som melder dette måndag. Fungerande...

Avgjerd om kryssing av Langenuen framleis i det blå

0
To statsrådar tok måndag turen til Jektevik på Stord for synfaring og innspel for ny ferjefri E39. Men dei hadde lite nytt å kome med. Eit stort korps...

130 millionar kroner blir fordelte på vegprosjekt til vestlandet

0
600 millionar kroner er no fordelte på vegar over heile landet, som ein del av Stortingets koronakrisepakke. – Statens vegvesen har fordelt dette slik at alle delar av...

Bergensarane er lite interesserte i bru til Stord

0
Ei undersøking BA har gjort i Bergen syner at berre 9,4 prosent prioriterer Hordfast som det viktigaste samferdselsprosjektet dei neste åra. Heile 7 av 10 bergensarar meiner ny...

Ny utsetjing for Rogfast

0
Det blir ikkje byggestart før tidlegast årsskiftet 2021/2022 for prosjektet som vil innkorte reisetida mot Stavanger. Leiinga i Statens Vegvesen har enno ikkje levert den endelege innstillinga om...

Hordfast: Ber om avkøyrsle til Fitjar

0
Fitjar kommune ber om avkøyrsle og overskotsmasser i sitt innspel til arbeidet med reguleringsplanen for Hordfast. Fitjar kommune har sendt inn innspel til arbeidet med reguleringsplanen for...

Vil revitalisere Sunnhordland ved å bygge «Sunnfast»

0
- Dersom dette blir ein realitet vil me få ein heilt ny region, seier Kjell Fylkesnes. Næringslivsmannen frå Stord har dei siste månadane følgt debatten om nytt ferjesamband...
- Annonse -