torsdag, 18. august 2022
- Annonse -

Vil ha omkamp om E39-traseen over Stord

0
Stord-Ordførar Gaute Epland (Ap) ønskjer å verne meir av Landåsen, og har teke initiativ til ein mogleg omkamp med regjeringa. I fjor sommar fatta regjeringa vedtak om å...

Staten om Bømlafjordtunnelen: Må erstattast med nye tunnelar når Hordfast er bompengefri

0
Dagens tunnel vil ikkje takle trafikkauken når Rogfast og Hordfast blir ferdig, konkluderer Vegdirektoratet. At det er naudsynt å byggje ny tunnel mellom Stord og Sveio har vore...

Fryktar sosial dumping: LO pressar regjeringa til å avlysa anbod for Stordflyet

0
Ber den nye samferdselsministeren om å ta grep. Som du kunne lesa i Stord24 i sommar, gjekk Norsk Flygarforbund hardt ut mot det danske flyselskapet DAT. Bakgrunen er...

No vil politikarane ha ny handsaming av Stordpakken: – Me må få ei endeleg...

0
Etter at departementet viste tommelen ned for å la Stord inngå i eit prøveprosjekt for vegprising, vil politikarane no røyste over bompengeringen på nytt. Før sommaren røysta eit større...

Nytt ferjesamband mot Kvinnherad kvalifiserer ikkje til ferjeavløysingsmidlar

0
Fylkesordføraren meiner finansieringa av nytt ferjesamband er umogleg utan desse midlane, og har bedt departementet om ei ny vurdering. Det er fylkesordførar Anne Gine Hestetun som sjølv opplyser...

Ny rapport: Ingen vil få større gevinst av Hordfast enn innbyggjarane på Stord

0
Ein ny rapport frå Menon Economics viser at Stord er byen som vil få størst verdiskapingsgevinst per innbyggjar som eit resultat av Hordfast. Rapporten, som er bestilt at...

Vilde (17) måtte vente over 19 timar på å kome heim til Stord

Etter ein fuglekollisjon søndag, vart eit av flya til Danish Air Transport satt på bakken. Mange måtte overnatta i Oslo. - Eg vart gaaaanske sliten av å vente, fortel...

Vurderer å byggja verdas første røyrbru mellom Stord og Føyno

0
– Me har sett på ei framtidig ombygging av Bømlafjordtunnelen med ei røyrbru ut til Føyno frå nordsida, seier avdelingsdirektør Kjartan Hove i Vegvesenet. Bømlafjordtunnelen har lenge vore...

– Teknologien er forbedret og mer miljøvennlig

0
Nye fergekontrakter skal gi grønnere ferger i Hordaland. Av Malene Indrebø-Langlo, Sysla – Dette er en kraftig miljøsatsing. Det skal kuttes hele 90 prosent av dagens Co₂-utslipp, et enormt...

Nytt ferjestø på Stord kan koste opp mot ein halv milliard kroner

0
Sævarhagen, Valevågen og Kvernaneset/Buvika er alternativa som står att etter den andre silingsrunden i referansegruppa som skal tilrå nytt ferjesamband mellom Stord og Kvinnherad. Den første silingsrapporten som vart...

Med biogass i tankane ønskjer ordførarane å gjere busstilbodet betre

Ordførarane i Stord og Fitjar kommunar har gått saman om pilotprosjektet "Storabussen" - ringbussar som skal gå på lokalprodusert biogass. - I dag har vi store rutebussar...

Meiner det vil vere behov for dobbelt så stor tunnel her innan 2050

Statens vegvesen er sett til å finne ut korleis Bømlafjorden skal kryssast i framtida. Blant alternativa er heilt ny toløpstunnel, eit nytt parallelt løp langs den eksisterande...

Full splid i Hordaland Ap om Hordfast: Ordførarane på Stord og Bømlo kallar partitopp...

0
– Det er heilt gale å bruke 30–40 milliardar kroner på Hordfast. Eg finn meg ikkje i det, sa gruppeleiaren i Hordaland Ap, Roald Kvamme til NRK....

Berre éin av seks vil flyge innanlands resten av året

0
Berre 17 prosent av dei spurde i Norsk koronamonitor seier at dei vil flyge innanlands i resten av 2020. Berre 8 prosent har planar om å reise...

Stord Høgre vil ha nytt ferjestø

0
Høgre har som det tredje partiet på Stord gitt utrykk for kva standpunkt dei har i ferjestø-debatten. Tidlegare er det kjend at Stord SV går i mot bygging...

Regjeringa har bestemt E39 skal gå gjennom Landåsen utan tunell

0
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har vedteke å gå i mot Stord kommune sitt ønskje om å leggje den framtidige traseen for E39 i tunell gjennom Landåsen. Det var i går...

Meiner Vestland kan få gjennomslag for både Hordfast og E16

0
Knut Arild Hardeide meiner det ikkje er grunn for fylkespolitikarane å velje vekk Hordfast for å få prioritert E16 mellom Bergen og Voss. - Eg meiner det er...

Kvinnherad-ordføraren vil kjøpe strandeigedom på Stord: – Vil ikkje avvise at målet er å...

0
Ordførar Peder Sjo Slettebø (H) i Kvinnherad har fredag ei annonse i bladet Sunnhordland der dei signaliserer interesse for å kjøpe ein strandeigedom på Stord. "Kvinnherad kommune vurderer...

Nektar å kommentere refs frå Stord-politikarane

0
Fylkesadministrasjonen vil ikkje svare på kvifor Hordfast og andre vegprosjekt i Sunnhordland ikkje vert nemnd på prioriteringslista. Temperaturen under det elektroniske formannskapsmøtet vart i førre veke svært høg,...

Vil ha hastevedtak om nytt ferjesamband frå Sunde

0
Ap-politikaren Gretha Rød er uroa over planane om bygging av ladestasjon på Ranavik, og vil difor at Kvinnherad kommune umiddelbart skal vedta Sunde som nytt ferjeleie for...
- Annonse -