fredag, 21. januar 2022
- Annonse -

Halleraker meiner miljøferjer er sløsing med straum

0
Statens vegvesen rekna seg i fjor fram til at klimaeffekten av brusambandet Hordfast ville vere negativ dersom ferjene på strekninga var elektriske. Leiaren for lobby-selskapet Hordfast AS...

Skeptisk til Hordfast-bompengar på ferjene

0
Øyvind Halleraker sitt innspel om å krevje inn bompenger for å finansiere planlegginga av Hordfast får lite støtte i fylket. For to veker sidan gjekk Øyvind Halleraker, som...

Samferdselsministeren: – Ingen fare for E39 og andre vegprosjekt på Vestlandet

0
Engstlege vestlendingar kan ta det heilt med ro, ifølgje Jon-Ivar Nygård (Ap). - Eg er samferdselsminister for heile landet, forsikrar den første samferdselsministeren frå Austlandet på 20...

DAT får, saman med litausk underselskap, kontrakt på Stord-ruta ut året

0
Samferdselsdepartementet har hatt ute ein ny konkurranse om drifta av flyruta mellom Stord og Oslo. Tildelinga av konkurransen er no klar, melder regjeringa. - Det midlertidige kjøpet bidreg til...

Avtale opnar for fleire landsfaste øyar – to prosjekt aktuelle i Sunnhordland

0
Regjeringspartia og Frp er samde om ein avtale som legg til rette for å erstatte fleire ferjer med fastlandssamband langs kysten. – Frp er glad for å ha...

Vestlandsk infrastruktur hindrar utvikling, meiner fylkesordføraren

0
Denne veka møtte fylkesordførar Jon Askeland og representantar frå hovudutvalet for samferdsel og mobilitet samferdsleminister Knut Arild Hareide i Stavanger. Fylkesordføraren peika då på at fylkesvegnettet i...

Fordeler 76 mill. til fylkesvegar i Vestland. Nesten ingenting går til Sunnhordland.

0
Regjeringa har løyva mante titals millionar i koronamidlar til vedlikehald av fylkesvegane. Sørdelen av fylket blir kraftig nedprioritert. - Me har eit enormt behov for vedlikehald på fylkesvegane...

«Nye Veier» ønskjer å ta over ansvaret for ny E39 mellom Stord og Os

0
Det statlege vegselskapet ønskjer å ta over Hordfast-prosjektet frå Statens Vegvesen. I samband med arbeidet for ny Nasjonal Transportplan, har vegselskapet "Nye Veier" levert ein rapport der dei...

Sp-leiaren om ferjekutt mellom Stord og Tysnes: – De må gjere alt i dykkar...

0
Aksjonsgruppa for Tysnes-ferja fortvilar over at Skyss ikkje lyttar på frustrasjonen over dei føreslåtte ferjekutta. No får dei støtte av leiaren av Senterpartiet. - Det er ikkje sånn...

Lovar ikkje endring i busstilbodet på Litlabø trass i protestar

0
Hanne Førsund Larsen har samla inn over 200 underskriftar for å redde busstilbodet på Litlabø. Skyss lovar likevel ikkje betring. Det var i starten av juni at Skyss annonserte...

Statsforvaltaren grip inn i Hordfast-planar

0
Statsforvaltaren i Vestland ber Statens vegvesen om å endre både fart og dimensjonar på E39 mellom Stord og Os. Årsaka er dei enorme inngrepa i naturen. Av: NPK/Jonas...

Skyss mjuknar opp smitteverntiltaka på kollektivtransport

0
Helsedirektoratet publiserte 2. juli ein oppdatert nasjonal rettleiar for smittevern i kollektivtransporten. Skyss/Kringom som driv kollektivtransport i Vestland opplyser at det vil gi ei oppmjuking som vil...

LO Vestland vil ikkje prioritera Hordfast

0
Tryggare vegar er viktigare i Nasjonal transportplan enn utbygging av Hordfast med bru over Bjørnafjorden og ferjefritt vegsamband på E39 mellom Stord og Bergen, meiner...

Statens vegvesen avlyser Rogfast-kontrakt: – Me er forferdeleg skuffa

0
Statens vegvesen avlyser konkurransen om Kvitsøy-kontrakten i Rogfast-prosjektet. No fryktar fleire at heile Rogfast står på spel. I juli vart det klart at Vegvesenet berre hadde éin kvalifisert...

Avgjerd om kryssing av Langenuen framleis i det blå

0
To statsrådar tok måndag turen til Jektevik på Stord for synfaring og innspel for ny ferjefri E39. Men dei hadde lite nytt å kome med. Eit stort korps...

Sp-topp på Stord-visitt: – Bygg brua over Langenuen før Hordfast

0
Med mange rasutsette vegar i det nye Vestland-fylket, vil ikkje Sp sin fylkesordførarkandidat Jon Askeland love at Hordfast står øvst på prioriteringslista. I helga var fylkesordførarkandidaten til eit...

Vil starte med 34 kroner i ferje-bompenger frå 2019

0
Ordførarane i Stord og Fitjar er positiv til å krevje inn bompenger på ferja mellom Sandvikvåg og Halhjem for å sikre tidleg oppstart av Hordfast. På eit møte i Bergen...

Skyss seier nei til Stord-ordføraren: Får ikkje vere med i pilotprosjekt for «hent meg»-buss

0
Viser til at fylkesrådmannen allereie har bestemt å starte eit prøveprosjekt i Odda. I vår fekk ordføraren representantar frå Rogaland fylkeskommune til å kome til Stord for å...

Vestlandet vil bli best i verda på elfly

0
Innan fem år kan dei første elflya vere på vengjene i den lokale rutetrafikken på Vestlandet. Vestland fylke vil gjere regionen til eit pionerområde på verdsbasis gjennom...

Ønskjer elektrisk ferje på Haugalandet med hjelp frå NCE-klynga på Stord

0
Haugesund kommune ønskjer å undersøke om det er mogleg å etablere eit elektrisk ferjesamband mellom fastlandet, Karmøy og øyane utanfor Haugesund. Det er varaordførar i Haugesund, May Britt...
- Annonse -