mandag, 18. oktober 2021
- Annonse -

Full splid i Hordaland Ap om Hordfast: Ordførarane på Stord og Bømlo kallar partitopp...

0
– Det er heilt gale å bruke 30–40 milliardar kroner på Hordfast. Eg finn meg ikkje i det, sa gruppeleiaren i Hordaland Ap, Roald Kvamme til NRK....

No spikrast Rogfast – betyr milliardar i bompengar

0
Gigantprosjektet Rogfast er eitt skritt nærare realisering når Stortinget no vedtek finansieringa. Billeg blir det ikkje, verken for staten eller bilistane.

Sidan nyttår er kvar niande ferjeavgang blitt kansellert

0
– Dette er heilt klart ikkje tilfredsstillande for dei reisande, eller for oss som oppdragsgivar, seier regionvegsjef Helge Eidsnes til NRK om problema på ferjesambandet mellom Stord...

Snøggbåten slit med å legge til kai på Sunde

Vinden skaper utfordringar for Sunnhordlandsruta. SISTE: Skyss opplyser kl 16.18 at også snøggbåtruta frå Leirvik til Bergen er innstilt. Dette gjeld...

Njord-kontrakten gir gode tider for Stordflyet

0
Med eit belegg på 70 prosent meiner lufthamnsjefen det er på tide å auke frekvensen på ruta. I vinter såg det mørkt ut for DAT sitt rutetilbod på...

Staten seier ja til omkamp om E39-traseen gjennom Landåsen

0
Men departementet gjer det klart at firefelts motorveg mellom Heiane og Ådland truleg ligg langt fram i tid. No er det to år sidan Kommunal- og moderniseringsdepartementet fatta...

No er Hordfast blant dei mest lønsame prosjekta i landet

0
Etter at Statens Vegvesen kutta dei stipulerte kostnadane på brua over Bjørnefjorden med 8 milliardar kroner, rykker gigantprosjektet mange hakk opp på lista over dei mest lønsame investeringane. Det...

Trafikklærar ber kommunen rydda opp i vegkaos på Heiane: – Her må det gjerast...

0
- Eg trur me vil koma til å enda opp med ulukker dersom det ikkje vert gjort tiltak, seier trafikklærar Per Ove Sercan Husevik.

Aukar frekvensen på Oslo-ruta etter kraftig passasjervekst

0
Grunna svært godt belegg føretek Stordflyet frekvensauke på Oslo-ruta allereie om to veker, med nye rotasjonar måndagar og torsdagar. - Osloruta har den seinare tida utvikla seg svært positivt og dei...

Stortinget vil ikkje høyre på Hordfast-nei frå fylkespolitikarane

0
Eit fleirtal på Stortinget vil gå i gang med å byggje fergefri E39 mellom Bergen og Stavanger, sjølv om i fylkespolitikarane ønskjer...

– Stor, dagleg frustrasjon over for dårleg ferjesamband mellom Stord og Kvinnherad

0
Bedriftane på Stord er tydelege på at det dårlege ferjesambandet mellom Stord og Kvinnherad er eit stor hinder i å skape ein felles bu- og arbeidsmarknad i...

Bergen kommune seier nei til eigarskap i Hordfast AS

0
Stord, Fitjar, Tysnes og Os kommunar har sagt ja til å bli aksjeeigar i lobbyselskapet til Øyvind Halleraker, men bergensarane seier nei. Halleraker ønskjer å sikre ein større...

SISTE: Vegvesenet anbefalar midtre kryssing over Langenuen

0
Sender likevel over begge alternativa, både sørleg og midtre kryssing, til samferdselsdepartementet. - Kryssinga av Langenuen mellom Stord og Tysnes har vore mykje diskutert. Både det midtre og...

Nytt ferjesamband mot Kvinnherad kvalifiserer ikkje til ferjeavløysingsmidlar

0
Fylkesordføraren meiner finansieringa av nytt ferjesamband er umogleg utan desse midlane, og har bedt departementet om ei ny vurdering. Det er fylkesordførar Anne Gine Hestetun som sjølv opplyser...

Fleire lekkasjar frå NTP, men departementet vil ikkje seie når heile planen er klar

0
Nasjonal Transportplan (NTP) skal leggjast fram i vår. Det har allereie komme fleire planlagde lekkasjar, men Samferdsledepartementet har ingen konkret dato for når planen...
- Annonse -