torsdag, 2. desember 2021
- Annonse -

Opposisjonspartia samde om lågare ferjeprisar

0
Ap, Sp, SV, Raudt og Frp vart måndag kveld samde om eit felles forslag om lågare ferjeprisar som skal stemmast over i Stortinget tysdag.

Kollektivselskapa fryktar passasjerane held seg borte også etter koronaen

0
Det vil vere færre passasjerar på buss, båt og bane i Noreg, også når koronapandemien er over. Det slår ein rapport...

No blir det gratis for born under seks år å ta buss

0
Fylkesutvalet i Hordaland legg opp til å gjere det lettare for barnefamiliar og ungdom å ta buss. I dag må barn over fire år betale for å ta...

Klarar du å gjette kor mykje pengar Vegvesenet har brukt på planlegginga av Hordfast?

0
Når året er omme vil det ha vore brukt nesten fire gonger så mykje pengar på å planleggje E39 mellom Stord-Os som E16 mellom...

Får millionar for å greia ut bruløysing over Langenuen

0
Ei bru mellom Tysnes og Stord i aluminium kan bli tilnærma vedlikehaldsfri. Forskningsrådet løyvar 8,8 millionar kroner til eit samarbeid mellom...

I rute med å gjere den nye vegen mellom Os og Bergen ferdig til...

0
Held farten oppe på E39-bygginga mellom Os og Bergen. Av: Kjetil Vasby Bruarøy, Midtsiden.no I vinter møttest Veidekke...

Industrien stiller opp for Sunnfast: – Vil kunna ta rolla som eit nasjonalt kraftsenter...

0
Ei rekkje store bedrifter blir bidragsytarar i det nystifta pådrivarselskapet Sunnfast AS. Som Stord24 melde tidlegare i sommar, har tidlegare Kvinnherad-ordførar...

Sterk trafikkvekst på Sørstokken: Ligg an til å bli eitt av dei beste åra...

0
Stordflyet melder om nær 50 prosent vekst i talet på passasjerar samanlikna med fjoråret. Stord Lufthamn har jamt over hatt ei auke i talet på passasjerar det siste...

Bergen kommune seier nei til eigarskap i Hordfast AS

0
Stord, Fitjar, Tysnes og Os kommunar har sagt ja til å bli aksjeeigar i lobbyselskapet til Øyvind Halleraker, men bergensarane seier nei. Halleraker ønskjer å sikre ein større...

Pendlarar mellom Tysnes og Stord må ut med 7-8000 meir i året: – Har...

0
Kraftig auke i ferjeprisane gjer at pendlarar fleire stader i Hordaland fortviler. – Det er ein distriktsfiendtleg politikk som går...

– Fliflet ville neppe fått ein plass i styret

0
Hordfast går likevel inn i ei spennande tid. Av: Kjetil Vasby Bruarøy, Midtsiden I oktober signerte Naturverforbundet Hordaland...

Vegvesenet: brua kan bli mykje billegare

0
Den stipulerte prisen på brua over Bjørnefjorden har berre auka og auka. No snur Vegvesenet, og hevdar at brua kan bli betydeleg billegare. Då bygging av brua vart først...

– Lønsamt å auke fartsgrensa på E39 over Stord til 120 km/t

0
Forskjellen mellom 110 og 120 km/t på E39 frå Ådland til Heiane er ikkje meir enn 5,9 millionar, meiner Vegvesenet. Statens...

Vil ha svar på rykte om E39 over Stord

0
Fred Ola Bjørnstad i Naturvernforbundet på Stord ber samferdselsdepartementet om ei avklaring. Bjørnstad sit i styret for Naturvernforbundet på Stord, og...

– Seksåringar frå Huglo må betale for det grøne skiftet ved å ha lengre...

0
Leiar i Huglo bygdalag, Endre Caldwell er frustrert over at dei nye ferjerutene mellom Stord og Huglo vil gjere at skuleungar får ein halvtime lenger reiseveg heim...

Meiner fartsgrensa bør bli redusert

0
Auka trafikk i Studalen-krysset gjer at det er naudsynt å ta grep. - Reduksjon av fartsgrensa vil ha stor positiv verknad, er konklusjonen i...

Turistnæringa rasar mot at Vegvesenet skremmer folk vekk frå Haukelivegen

0
Statens Vegvesen varsla at det kunne vere køar på opp mot tre timar på E134 over Haukelifjell grunna tunnelarbeid. Realiteten er at dei fleste...

Vil starte med 34 kroner i ferje-bompenger frå 2019

0
Ordførarane i Stord og Fitjar er positiv til å krevje inn bompenger på ferja mellom Sandvikvåg og Halhjem for å sikre tidleg oppstart av Hordfast. På eit møte i Bergen...

Staten om Bømlafjordtunnelen: Må erstattast med nye tunnelar når Hordfast er bompengefri

0
Dagens tunnel vil ikkje takle trafikkauken når Rogfast og Hordfast blir ferdig, konkluderer Vegdirektoratet. At det er naudsynt å byggje ny tunnel mellom Stord og Sveio har vore...

Vil byggja heilt ny veg til Fjellgardane

0
Vegvesenet meiner at dagens veg mot Ådlandsvatnet bør stengast. Dei som planlegg ny E39 frå Ådland til Os haldt torsdag ein...
- Annonse -