torsdag, 18. august 2022
- Annonse -

Bergen kommune seier nei til eigarskap i Hordfast AS

0
Stord, Fitjar, Tysnes og Os kommunar har sagt ja til å bli aksjeeigar i lobbyselskapet til Øyvind Halleraker, men bergensarane seier nei. Halleraker ønskjer å sikre ein større...

Vil starte med 34 kroner i ferje-bompenger frå 2019

0
Ordførarane i Stord og Fitjar er positiv til å krevje inn bompenger på ferja mellom Sandvikvåg og Halhjem for å sikre tidleg oppstart av Hordfast. På eit møte i Bergen...

Stord Høgre vil ha nytt ferjestø

0
Høgre har som det tredje partiet på Stord gitt utrykk for kva standpunkt dei har i ferjestø-debatten. Tidlegare er det kjend at Stord SV går i mot bygging...

E39 over Stord blir nattestengt i to veker

0
I samband med vegarbeidet i Litlabø-krysset blir E39 stengt på kveld- og nattestid. Neste helg vert den første perioden Statens Vegvesen skal stenge E39 for trafikk. Frå klokka...

Vil kjøpe aksjar av Halleraker, men han får ikkje jobbe for midtre kryssing over...

0
Formannskapet i Stord kommune vedtok å kjøpe aksjar i lobbyselskapet Hordfast AS. Dermed vil Stord kommune gjere som Fitjar, å delta i aksjeemisjonen i Hordfast ved å kjøpe...

Konklusjonen frå ferjestø-gruppa er klar: Vil gå vidare med Jektevik, Sævarhagen og Valevågen

0
Prosjektgruppa har peika ut tre ferjestø-alternativ på Stord-sida, som deil vil tilrå kommunestyra i Stord og Kvinnherad å gå vidare med. I går hadde den interkommunale prosjektgruppa sitt siste møte...

Aukar frekvensen på Oslo-ruta etter kraftig passasjervekst

0
Grunna svært godt belegg føretek Stordflyet frekvensauke på Oslo-ruta allereie om to veker, med nye rotasjonar måndagar og torsdagar. - Osloruta har den seinare tida utvikla seg svært positivt og dei...

Nytt ferjestø på Stord kan koste opp mot ein halv milliard kroner

0
Sævarhagen, Valevågen og Kvernaneset/Buvika er alternativa som står att etter den andre silingsrunden i referansegruppa som skal tilrå nytt ferjesamband mellom Stord og Kvinnherad. Den første silingsrapporten som vart...

Vil auka ferjeprisen med 35 kroner for å finansiere Hordfast

0
Øyvind Halleraker i Hordfast har sendt brev til ei rekkje kommunar for å invitere dei medeigarar i lobbyselskapet. Som Halleraker tidlegare har uttalt til Stord24, ønskjer pådrivarselskapet no å...

No må elbil-sjåførar betale for ferjebilletten

0
Frå 1. mars innfører Fjord1 halv takst for elbilar på ferja mellom Halhjem og Sandvikvåg og Arsvågen og Mortavika. Elbil-eigarar har lenge kunna reise gratis til Bergen. Men...

Oppgraderinga av Bømlafjordtunnellen nærmar seg slutten. Prisen? 327 millionar kroner

0
EU sine strenge krav til tunneltryggleik har verkeleg gjort at Statens Vegvesen har måtta prioritert Bømlafjordtunnelen dei siste åra. I løpet av våren vil det omfattande arbeidet med oppgraderinga...

Snart kan du endeleg betale med app på bussane i Sunnhordland

0
I mange år har kollektivreisande i Bergen kunne reist kontantlaust ved bruk av Skyss-appen. No blir løysinga endeleg innført i Sunnhordland. Frå første august blir den det ein...

Anbefalar bygging av nytt ferjestø i Sævarhagen

0
Dersom ein går for etablering av nytt ferjestø ved Sævarhagen vil reisetida frå Leirvik til Husnes bli redusert med ein halv time.  Den interkommunale planprosessen som skal finne løysingar...

Stord SV vil ha omkamp om E39-traseen over Stord

0
Kommunen og næringslivet ivrar for at Vegvesenet skal framskunde planane om ny E39 over Stord, men SV meiner ein heller bør jobbe for å reversere heile vedtaket. I fjor...

Vil spare to milliardar på midtre kryssing over Langenuen

0
Øyvind Halleraker oppmodar sunnhordlandskommunane til å gløyme sørleg kryssing av Langenuen. - Vegdirektøren var tydeleg på at me kan spare éin milliard på å unngå dei ekstra kilometrane...

Skeptisk til Hordfast-bompengar på ferjene

0
Øyvind Halleraker sitt innspel om å krevje inn bompenger for å finansiere planlegginga av Hordfast får lite støtte i fylket. For to veker sidan gjekk Øyvind Halleraker, som...

Vonar planlegginga av Huglosambandet kan starte i år

0
Hordaland fylkeskommune tek på seg ansvaret med å skaffe pengane som skal finansiere brusambandet mellom Huglo og Tysnes. Ordføraren på Tysnes og rådmenna i Tysnes og Stord, hadde nyleg eit...

Halleraker vil ha E39-bompenger på ferjene

0
Den daglege leiaren i lobbyselskapet Hordfast AS arbeidar no for å utforme ein bompengesøknad for å sikre midlar til planlegginga av Hordfast. Halleraker seier til BA i dag at...

Kvar vil du at ferga skal gå? No kan du seie di meining

0
Hordaland fylkeskommune har laga ei nettside der alle kan merka av på kartet kvar ferja mellom Stord og Kvinnherad skal gå i framtida.  Førre veke var første møte i...

Framleis god passasjervekst ved Stord lufthamn

0
Stadig fleire vel å nytta seg av Stord lufthamn når dei skal reisa til Oslo. Per oktober i år har 23.446 nytta seg av flytilbodet til Stordflyet frå...
- Annonse -