fredag, 3. desember 2021
- Annonse -

Njord-kontrakten gir gode tider for Stordflyet

0
Med eit belegg på 70 prosent meiner lufthamnsjefen det er på tide å auke frekvensen på ruta. I vinter såg det mørkt ut for DAT sitt rutetilbod på...

Regjeringa har bestemt E39 skal gå gjennom Landåsen utan tunell

0
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har vedteke å gå i mot Stord kommune sitt ønskje om å leggje den framtidige traseen for E39 i tunell gjennom Landåsen. Det var i går...

Samde om ferjefri E39 – vil prioritere brua over Langenuen først

0
Måndag kveld vart det klart av Ap, Sp, KrF og Venstre snur, og er samde om å få ferjefri E39 mellom Bergen og Stord...

Fekk dramatisk beskjed: Oslo-ruta kan forsvinna frå nyttår

0
Allereie frå nyttår kan Oslo-ruta forsvinna, og dei tilsette på Stord lufthamn bli permittert som følgje av dette. Jubelen sto i...

– Det er ikkje elektrifiseringa av ferjene som har skulda for rutekutta til Skyss

0
Kommnikasjonssjef i NCE Maritime CleanTech, Marie Engelsen Launes, reagerer på at elektriske ferjer får skulda for dei varsla rutekutta til Skyss. I går skreiv både Stord24 og NRK...

Kvinnheringen: Regjeringa gjer det gratis å køyre Halsnøytunnelen

0
Søndag kveld melder regjeringa at dei slettar bompengeinnkrevjinga i Halsnøytunnelen. – Dette er nesten like stort som då vi klypte snora og opna tunnelen. Dette nyhendet gir gåsehud,...

Kommunen ønskjer omkamp om bussterminalen

0
Vil ha ny vurdering av Osen-alternativet, etter tidlegare vedtak om kollektivterminal på nordsida av Sævegen. I planen som Stord kommune og Statens Vegvesen har laga for ny miljøgate er...

Skal døype alle ferjene som går mellom Halhjem og Sandvikvåg

0
Onsdag i neste veke skal alle dei fem ferjene til Torghatten Nord bli døypt. Aldri før har fem ferjer blitt døypt på løypande band, samtidig som dei går...

Oppgraderinga av Bømlafjordtunnellen nærmar seg slutten. Prisen? 327 millionar kroner

0
EU sine strenge krav til tunneltryggleik har verkeleg gjort at Statens Vegvesen har måtta prioritert Bømlafjordtunnelen dei siste åra. I løpet av våren vil det omfattande arbeidet med oppgraderinga...

Regjeringa gir gåvepakke til ferjesambanda i Hordaland

0
Hordaland vil til neste år få over 30 millionar meir til drift av båt og ferjer. Regjeringa vil i revidert nasjonalbudsjett på torsdag presentere ei gåvepakke til ferjefylkene i...

Bygger hel-elektrisk ferge for sambandet Halhjem-Våge

0
Fjellstrand lover større fart og lengre distanser med sin nyeste katamaran-ferge. Av: Adrian Søgnen, Sysla.no Fjellstrand melder nå at skroget til Fjord1 sin nyeste elektriske katamaran-ferge er sjøsatt. Skipet...

Multiconsult skal greie ut flytebru over Bjørnefjorden

0
Konsulentselskapet har saman med Aas-Jakobsen og COWI blitt plukka ut til å finne den mest fordelaktige brulysinga på E39 over Bjørnafjorden. Arbeidet vert utført på oppdrag av Vegvesenet, og inneber...

Vil ha ferjefri veg mellom Stord og Bergen – men nemner ikkje Hordfast med...

0
Fylkespolitikarane landa på ein formulering som gjer politikarane i Sunnhordland passe nøgde. Diskusjonane haldt fram til siste slutt under det seks...

– Lønsamt å auke fartsgrensa på E39 over Stord til 120 km/t

0
Forskjellen mellom 110 og 120 km/t på E39 frå Ådland til Heiane er ikkje meir enn 5,9 millionar, meiner Vegvesenet. Statens...

Ønskjer elektrisk ferje på Haugalandet med hjelp frå NCE-klynga på Stord

0
Haugesund kommune ønskjer å undersøke om det er mogleg å etablere eit elektrisk ferjesamband mellom fastlandet, Karmøy og øyane utanfor Haugesund. Det er varaordførar i Haugesund, May Britt...

Lars Solberg i Apply ny styreleiar i Hordfast AS

0
Den tidlegare administrerande direktøren i Apply Leirvik blir styreleiar i lobbyselskapet Hordfast AS. Selskapet er eigd av NHO Hordaland, og har som mål å få oppstart av Hordfast...

No kan det bli slutt på gratisturar til Bømlo for elbilistar

0
Formannskapet i Bømlo går inn for at elbilistar skal betale bompengar i Bømlo-pakken på lik line med alle andre. Bakgrunnen er at talet på elbilar som passerer over...

– Skyss sine rutekutt skapar store utfordringar for ungdommane på mottaket

0
Nedbygginga av rutetilbodet på Litlabø får store konsekvensar for ungdommane ved Litlabø mottak. No krevjar mottaksleiar Håkon Frode Særsten av kommunen kjem på banen. Stord24 har tidlegare skrive...

Vil gi Hordfast auka legitimitet og merksemd gjennom førehandsbompengar

0
Over 150 millionar kroner skal krevjast inn på ferjesambanda mellom Stord, Os og Tysnes, dersom sønknaden blir godkjent av kommunane og fylket. I haust skal saka om førehandsinnkrevjing...

Skyss mjuknar opp smitteverntiltaka på kollektivtransport

0
Helsedirektoratet publiserte 2. juli ein oppdatert nasjonal rettleiar for smittevern i kollektivtransporten. Skyss/Kringom som driv kollektivtransport i Vestland opplyser at det vil gi ei...
- Annonse -