lørdag, 22. januar 2022
- Annonse -

Ventar svært mange tilreisande til Stord dei neste åra: Verftsdirektøren uroa for flyplassen si...

0
Nyleg tilsett verftsdirektør på Aker Solutions sitt verft på Stord, Jarle Henriksrud, oppmodar regjeringa til å redda Oslo-ruta. Førre veke vart det kjend at DAT innstiller flyruta mellom...

Slik blir det vidare arbeidet med NTP

0
Knut Arild Hareide vil møta fylkeskommunen i august. Av: Kjetil Vasby Bruarøy, Midtsiden Fylkeskommunane og fleire av dei største bykommunane har no lagt fram forslag til løysingar på...

Langelandsvegen er open: – Samarbeidet med naboane har vert fantastisk!

I føremiddag opna den nye Langelandsvegen for trafikk att. Det vart ein entusiastisk nedtelling frå dei rundt 400 frammøtte elevane frå Langeland Skule før snoren vart klipt....

Frå nyttår kan du betale med bompengebrikke på ferja

0
Den nye operatøren for sambandet Halhjem-Sandvikvåg skal innføre høve for automatisk betaling frå årsskiftet. Frå 1. januar 2019 er det ferjeselskapet Torghatten Nord AS som skal drifte sambandet...

– Ikkje grunnlag for å seie at Voss-Arna er farlegare

0
Fylkesordførar Pål Kårbø sitt argument om at Voss-Arna bør stø høgst på prioriteringslista grunna helse og tryggleik får ikkje støtte hos Vegvesenet. Debatten har rast dei siste dagane...

– Me har mista fire år på grunn av kommunestyret

0
Sigbjørn Framnes (Frp) er skuffa over at departementet har brukt såpass lang tid med å bestemme trasé over E39. Men departementet avviser at dette skuldast protestane til Stord-politikarane. Tysdag...

Difor er det uaktuelt for fylket å flytte ferjesambandet til Sunde-Jektevik

0
Fylkesdirektøren for samferdsle i Hordaland, Håkon Rasmussen, vil ikkje endre på fergesambandet før Sunnfast er ferdig utgreidd. Organisasjonen Husnes Vekst har argumentert sterkt for å flytte sambandet mellom...

Solvik-Olsen avviser pilotprosjekt for vegprising på Stord

0
- Me må ha is i magen, sa Arbeidarpartiet som ville vente på vegprising for å finansiere Stordpakken. No seier samferdselsministeren at ei slik finansiering ligg langt fram i...

Vil spare to milliardar på midtre kryssing over Langenuen

0
Øyvind Halleraker oppmodar sunnhordlandskommunane til å gløyme sørleg kryssing av Langenuen. - Vegdirektøren var tydeleg på at me kan spare éin milliard på å unngå dei ekstra kilometrane...

Nytt ferjesamband mot Kvinnherad kvalifiserer ikkje til ferjeavløysingsmidlar

0
Fylkesordføraren meiner finansieringa av nytt ferjesamband er umogleg utan desse midlane, og har bedt departementet om ei ny vurdering. Det er fylkesordførar Anne Gine Hestetun som sjølv opplyser...

No vil ordførarane ha bru mellom Sunde og Huglo

0
Parallelt med innkorting av ferjesambandet mot Kvinnherad, vil ordførarane i Stord, Tysnes og Kvinnherad no jobbe for byggng av flytebru mellom Sunde og Huglo. Ordførarane i Stord, Kvinnherad...

Siv Jensen måtte svare på vanskar med å få utanlandsk flytrafikk til Sørstokken

0
Finansministeren  stadfesta at tolletaten har som fast praksis å stille opp på firetimars-varsel når charterfly frå utlandet skal lande på Sørstokken. Det gjer lufthamnsjef Jan Morten Myklebust...

Ingen støtte til Stord lufthamn på statsbudsjettet: – Eg er ikkje overraska

0
Flyplassjef Jan Morten Myklebust har trua på at den nye regjeringa vil vera meir velvillige enn Solberg-regjeringa. - Det var som forventa, seier Myklebust. Han viser til statsbudsjettet som...

– Eg veit godt at ein kan køyra frå Stord til Haugesund lufthamn på...

0
Helge André Njåstad (Frp) reagerer på at Hareide ikkje forheld seg til den reelle reisetida når han argumenterer kvifor han avviser å støtte flyplassen på Stord. Etter at...

Drifta for kortbanenettet blir truleg lagt tilbake på staten

0
Torsdag skal saka om kven som skal ha ansvar for kortbanenettet opp på Stortinget. Mykje tyder på at Stortinget snur og gir ansvaret for kortbanerutene tilbake til...

Ny utsetjing for Rogfast

0
Det blir ikkje byggestart før tidlegast årsskiftet 2021/2022 for prosjektet som vil innkorte reisetida mot Stavanger. Leiinga i Statens Vegvesen har enno ikkje levert den endelege innstillinga om...

– Hastar med rundkøyring i Tveitakrysset

0
Fredrik Litleskare i Stord Høgre meiner planane om rundkøyring i Tveitakrysset bør framskundast. - Etter å ha studert trafikken dagleg i dette området, kan det stadfestast at det...

Fryktar Vestlandet vil mista samferdsleprosjekt med ny regjering

0
Leiande politikarar på Vestlandet fryktar at ein austlending som samferdsleminister vil bety farvel til store ferjefriprosjekt i Vest, og meir pengar til jernbaneutbygging på Austlandet. Det har vore...

Semje om Nasjonal transportplan – plussar på 5 milliardar

0
Stortingsfleirtalet vender Framstegspartiets vegbyggingsiver ryggen og går i store trekk inn for regjeringsforslaget til Nasjonal transportplan (NTP). Etter forslag frå regjeringspartia Høgre og Venstre blir totalramma auka med...

Får endeleg gjennomslag: – Dette betyr enormt mykje for dei tilsette

0
Samferdselsdepartementet kom med ei svært etterlengta gladnyheit til Stord lufthamn. Flyplassjef Jan Morten Myklebust har i lang tid jobba med å få sikra statleg støtte for Oslo-ruta. Alternativet...
- Annonse -