søndag, 18. april 2021
- Annonse -

I januar vert ferjer billigare for lag og organisasjonar

- Regjeringa ønskjer å gjere det så enkelt som mogleg å ferdast i trafikken. No sørger vi for at idrettslag og organisasjonar får...

– Lønsamt å auke fartsgrensa på E39 over Stord til 120 km/t

0
Forskjellen mellom 110 og 120 km/t på E39 frå Ådland til Heiane er ikkje meir enn 5,9 millionar, meiner Vegvesenet. Statens...

Vil halvere bompengesatsen på Bømlabrua

0
Rådmannen i Bømlo vil halvere bompengesatsen på Bømlobrua, og innføre eit tak på 40 passeringar i månaden. I samband med starten på Bømlopakke II vil det kome store...

Framleis god passasjervekst ved Stord lufthamn

0
Stadig fleire vel å nytta seg av Stord lufthamn når dei skal reisa til Oslo. Per oktober i år har 23.446 nytta seg av flytilbodet til Stordflyet frå...

Herfrå vil Vegvesenet byggja brua over Langenuen

0
Har landa på "Tusatøkjet" rett sør for Jektevik som det beste staden for brufeste. Prosjektgruppa fro ferjefri E39 mot Bergen hadde...

Ap om ferjeopprøret: – Takstane må ned, rett og slett

0
Regjeringa må allereie i revidert nasjonalbudsjett til våren komme med ekstraløyvingar for å få ned prisen på ferjebillettar, krev Arbeidarpartiet.

Nektar å kommentere refs frå Stord-politikarane

0
Fylkesadministrasjonen vil ikkje svare på kvifor Hordfast og andre vegprosjekt i Sunnhordland ikkje vert nemnd på prioriteringslista. Temperaturen under det elektroniske...

Stord Lufthamn får ingen drahjelp i statsbudsjettet: – Svært urimeleg

0
Flyplassen kjem ikkje inn på staten si flykjøpsordning for neste år, og har sålangt ikkje fått ei krone i krisehjelp som følgje av koronasituasjonen.

Vil spare milliardbeløp ved å lage digital tvillingbru av Hordfast

0
Statens Vegvesen vil luke ut feil og manglar ved å lage ei digital kopi av brua over Bjørnefjorden.  Nyleg samla Vegvesenet utviklarar, ingeniørar og studentar til ei samling...

Ver obs på kolonnekøyring i Bømlafjordtunnelen

0
Grunna betongarbeid vert Bømlafjordtunnelen i neste veke vert stengt i lengre periodar. Arbeidet starter frå søndag 26. mars til laurdag 1. april. Arbeidet går på kveld og natt, og...

Her leverer aksjonsgruppa nesten 2000 underskrifter til ordføraren

Vil stanse utbygging av nytt ferjestø i Sævarhagsvikjo. - Folk har gitt uttrykk for stor frustrasjon over at dette blir teke opp att som alternativ. Me må verne...

Kvar vil du at ferga skal gå? No kan du seie di meining

0
Hordaland fylkeskommune har laga ei nettside der alle kan merka av på kartet kvar ferja mellom Stord og Kvinnherad skal gå i framtida.  Førre veke var første møte i...

Huseigar tapte klagen hos fylkesmannen – no risikerer han å måtte tvangsselje eigedomen

Fylkesmannen avviser klagene på den planlagte Miljøgata, og meiner kommunen har gjort rett i sine vurderingar. To år har gått sidan kommunestyret vedtok å gå vidare med miljøgateplanane...

No vil kommunen bygge 1,2 km med fortau langs Litlabøvegen

0
Stord kommune ønskjer å bygge gang- og sykkelveg i samband med at dei skal legge ny vassleiing på strekninga mellom Vassenden og Stuva. Vegansvarleg Harald Oddvar Sæbø har...

No har Bømlafjordstunnelen hatt redusert framkomst i meir enn hundre dagar på to år

0
Prislappen for oppgraderinga av Bømlafjordstunnelen nærmar seg no 200 millionar kroner. Vegarbeidet vil tidlegast vere ferdig neste vår.  Den undersjøiske tunnelen som knyt Føyno saman med fastlandet har hatt...

Føreslår bru over Bømlafjorden i staden for ny tunnel

Dagens undersjøiske tunnel vil bli for liten når trafikken mellom Stavanger og Bergen aukar som følgje av eit ferjefritt E39. No føreslår Nye Veier...

Slik vil Skyss endre ferjetilbodet frå Jektevik og Skjersholmane

0
Nye ferjekontraktar for sambanda Jektevik-Hodnanes-Huglo og Skjersholmane-Ranavik startar 1. januar 2020. Det gir store endringar i tilbodet. I høve dei nye kontraktane skal sambanda elektrifiserast. For sambandet Skjersholmane-Ranavik vil...

– Eg vart skremt av brevet frå Statens Vegvesen

0
Kommunestyret vedtok i dag å gå vidare med miljøgateplanane, men fleire retta skarp kritikk mot måten Statens Vegvesen uttrykte seg i forkant av handsaminga. I dag tok den lange debatten om...

Store avstandar om Hordfast blant fylkespolitikarane

0
Utval for samferdsle og mobilitet i Vestland diskuterte prioriteringslista for Nasjonal Transportplan tysdag. Fleire gav tydeleg uttrykk for at Hordfast ikkje burde vere på...

No er det avklart: Det blir ingen Stordpakke i denne omgang

0
Eit fleirtal i kommunestyret røysta for Arbeiderpartiet sitt framlegg om å avvente å søkje om bompengefinansiering til Stordpakken. Forslaget om å utsetje Stordpakken blei vedteke av eit stort fleirtal av kommunestyret...