fredag, 9. desember 2022
- Annonse -

– Uaktuelt å gå for formannskapet sitt tofelts-alternativ

Statens Vegvesen er tydelege på at å byggja E39 frå Heiane til Ådland i to trinn er uaktuelt. Som du kunne lesa i Stord24 så gjorde formannskapet tidlegare...

Ventar svært mange tilreisande til Stord dei neste åra: Verftsdirektøren uroa for flyplassen si...

Nyleg tilsett verftsdirektør på Aker Solutions sitt verft på Stord, Jarle Henriksrud, oppmodar regjeringa til å redda Oslo-ruta. Førre veke vart det kjend at DAT innstiller flyruta mellom...

Halleraker vil ha E39-bompenger på ferjene

Den daglege leiaren i lobbyselskapet Hordfast AS arbeidar no for å utforme ein bompengesøknad for å sikre midlar til planlegginga av Hordfast. Halleraker seier til BA i dag at...

Avgjerd om kryssing av Langenuen framleis i det blå

To statsrådar tok måndag turen til Jektevik på Stord for synfaring og innspel for ny ferjefri E39. Men dei hadde lite nytt å kome med. Eit stort korps...

Vil starte planarbeid for sykkelveg langs Litlabøvegen

Statens Vegvesen ønskjer ei vegbreidde på 6,5 meter med parallell sykkelveg på heile strekket frå Snikkarsvingen i Sagvåg til Litlabø-krysset på E39. Det er løyvd midlar frå Hordaland...

Framleis god passasjervekst ved Stord lufthamn

Stadig fleire vel å nytta seg av Stord lufthamn når dei skal reisa til Oslo. Per oktober i år har 23.446 nytta seg av flytilbodet til Stordflyet frå...

Semje om Nasjonal transportplan – plussar på 5 milliardar

Stortingsfleirtalet vender Framstegspartiets vegbyggingsiver ryggen og går i store trekk inn for regjeringsforslaget til Nasjonal transportplan (NTP). Etter forslag frå regjeringspartia Høgre og Venstre blir totalramma auka med...

Ny Hordfast-sjef på plass: – Eg finn det særs spennande og meiningsfullt

Dette seier han om dei sterke protestane frå naturvernarane. - Me justerer organisasjonen på E39 Boknafjorden-Os for å tilpassa byggjefasen på E39 mellom Stord og Os. Arve Tjønn...

Vegvesenet: brua kan bli mykje billegare

Den stipulerte prisen på brua over Bjørnefjorden har berre auka og auka. No snur Vegvesenet, og hevdar at brua kan bli betydeleg billegare. Då bygging av brua vart først...

DAT med ny rute frå Stord

Kvar tysdag kan ein fly heilt til Nordland frå Stord lufthamn. Det melder flyplassjef Jan Morten Myklebust i ei pressemelding tysdag. - Tysdag 12. juli startar DAT...

Skyss avviser større ruteendringar på Stord trass i sterke protestar

Innbyggjarane på Stord blir ikkje høyrt, og må leve med dei nye bussrutene i minst eitt år tid.  Stord kommune fekk over 30 svar frå innbyggjarane etter at...

Berre éin av seks vil flyge innanlands resten av året

Berre 17 prosent av dei spurde i Norsk koronamonitor seier at dei vil flyge innanlands i resten av 2020. Berre 8 prosent har planar om å reise...

Full splid i Hordaland Ap om Hordfast: Ordførarane på Stord og Bømlo kallar partitopp...

– Det er heilt gale å bruke 30–40 milliardar kroner på Hordfast. Eg finn meg ikkje i det, sa gruppeleiaren i Hordaland Ap, Roald Kvamme til NRK....

Hareide med kalddusj før ferien: Vil ikkje vidareføra støtta til Stord lufthamn

Flyplassen på Sørstokken går ei usikker framtid i møte frå 1. juli. Etter ein lang kamp med mange avslag undervegs, gjekk samferdselsdepartementet i vinter inn for å innlemma...

Kvinnheringen: Regjeringa gjer det gratis å køyre Halsnøytunnelen

Søndag kveld melder regjeringa at dei slettar bompengeinnkrevjinga i Halsnøytunnelen. – Dette er nesten like stort som då vi klypte snora og opna tunnelen. Dette nyhendet gir gåsehud,...
Ferje Toghatten Nord

Ap lovar å halvere ferjeprisane – prislapp på 1,3 milliardar kroner

Arbeidarpartiet lovar å halvere billettprisane på ferjer langs heile kysten i kommande stortingsperiode. Det vil koste 1,3 milliardar kroner. – Vi har dei siste åra sett for mange...

Vilde (17) måtte vente over 19 timar på å kome heim til Stord

Etter ein fuglekollisjon søndag, vart eit av flya til Danish Air Transport satt på bakken. Mange måtte overnatta i Oslo. - Eg vart gaaaanske sliten av å vente, fortel...

«Nye Veier» ønskjer å ta over ansvaret for ny E39 mellom Stord og Os

Det statlege vegselskapet ønskjer å ta over Hordfast-prosjektet frå Statens Vegvesen. I samband med arbeidet for ny Nasjonal Transportplan, har vegselskapet "Nye Veier" levert ein rapport der dei...

17 firma vil greie ut bru over Bjørnafjorden

40 deltakarar frå 17 firma deltok på tilbodskonferansen for konseptutgreiing for kryssing av Bjørnafjorden for ny E39 mellom Os og Stord. I slutten av juni inviterte Statens Vegvesen...

Her leverer aksjonsgruppa nesten 2000 underskrifter til ordføraren

Vil stanse utbygging av nytt ferjestø i Sævarhagsvikjo. - Folk har gitt uttrykk for stor frustrasjon over at dette blir teke opp att som alternativ. Me må verne...
- Annonse -