søndag, 12. juli 2020
- Annonse -

Stord-politikarane røysta ja til førehandsinnkrevjing av Hordfast-bompenger

0
Framstegspartiet og SV var dei einaste som røysta i mot Hordfast AS sitt ønskje om å innføre bompenger på ferjene. Sjølv om eit fleirtal på Stord ønskjer bompengane...

Aukar frekvensen på Oslo-ruta etter kraftig passasjervekst

0
Grunna svært godt belegg føretek Stordflyet frekvensauke på Oslo-ruta allereie om to veker, med nye rotasjonar måndagar og torsdagar. - Osloruta har den seinare tida utvikla seg svært positivt og dei...

Slik vil Skyss endre ferjetilbodet frå Jektevik og Skjersholmane

0
Nye ferjekontraktar for sambanda Jektevik-Hodnanes-Huglo og Skjersholmane-Ranavik startar 1. januar 2020. Det gir store endringar i tilbodet. I høve dei nye kontraktane skal sambanda elektrifiserast.For sambandet Skjersholmane-Ranavik vil...

No vert det éi takstsone for heile Sunnhordland

0
Fylkestinget i Hordaland bestemte i dag at du berre skal sleppe unna med minstetakst når du tek buss i Stord, Fitjar, Bømlo og Sveio. Mange har i lang tid...

Alle vidaregåande-elevar på Stord får gratis skuleskyss

0
Fylkespolitikarane har vedteke at alle vidaregåande elevar i Stord, Bømlo og Kvinneherad får gratis skuleskyss. I fjor vart mange forargra over at Skyss skjerpa inn reglane for å...

Vil kjøpe aksjar av Halleraker, men han får ikkje jobbe for midtre kryssing over...

0
Formannskapet i Stord kommune vedtok å kjøpe aksjar i lobbyselskapet Hordfast AS. Dermed vil Stord kommune gjere som Fitjar, å delta i aksjeemisjonen i Hordfast ved å kjøpe...

Formannskapet rasar mot at fylket ikkje nemnar Hordfast med eit ord: – Me er...

0
Fylkesadministrasjonen i Vestland fylke nemnar ikkje Hordfast med eit ord i prioriteringslista til Nasjonal Transportplan. Det skapar svært sterke reaksjonar blant Stord-politikarane.

No vil politikarane ha ny handsaming av Stordpakken: – Me må få ei endeleg...

0
Etter at departementet viste tommelen ned for å la Stord inngå i eit prøveprosjekt for vegprising, vil politikarane no røyste over bompengeringen på nytt. Før sommaren røysta eit større...

Meiner Vestland kan få gjennomslag for både Hordfast og E16

0
Knut Arild Hardeide meiner det ikkje er grunn for fylkespolitikarane å velje vekk Hordfast for å få prioritert E16 mellom Bergen og Voss.

Vil gå i mot Stordpakken: – Urettferdig for dei som bur landleg på Stord

0
Varaordførar Jakbo Bjelland (Sp) meiner måten Stordpakken er lagt opp med soneinndelingar vil vere svært uheldig for dei som bur i grisgrendte strok som Grov og Fjellgardane. Forslaget til den...

– Det er ikkje elektrifiseringa av ferjene som har skulda for rutekutta til Skyss

0
Kommnikasjonssjef i NCE Maritime CleanTech, Marie Engelsen Launes, reagerer på at elektriske ferjer får skulda for dei varsla rutekutta til Skyss. I går skreiv både Stord24 og NRK...

Regjeringa gir gåvepakke til ferjesambanda i Hordaland

0
Hordaland vil til neste år få over 30 millionar meir til drift av båt og ferjer. Regjeringa vil i revidert nasjonalbudsjett på torsdag presentere ei gåvepakke til ferjefylkene i...

Stortinget vil ikkje høyre på Hordfast-nei frå fylkespolitikarane

0
Eit fleirtal på Stortinget vil gå i gang med å byggje fergefri E39 mellom Bergen og Stavanger, sjølv om i fylkespolitikarane ønskjer...

Aukar tilbodet med over 70 prosent

0
Kystbussen styrkar rutetilbodet kraftig i sommar.Då koronakrisa slo inn i mars bestemte Kystbussen å redusere kraftig i talet på avgangar....

– Ikkje akseptabelt at «livsnerva» til Stord skal vere stengt over ein time om...

0
Høgre-politikar Sverre Olav Svarstad reagerer på at det tek såpass lang tid å rydde opp i Bømlafjordtunnelen når det skjer ei hending. Statens Vegvesen har fått kritikk frå...
Ferje Toghatten Nord

Her legg den nye ferja til kai i Sandvikvåg for første gong

0
MF Samnøy er no på plass i ruteområdet sitt. Av: Harald Johan SandvikEtter mange veker venting er no to av dei nye ferjene til Torghatten Nord AS komne...

Bussjåfør reagerer: – Forbod mot forbikøyring i Bømlafjordtunellen skapar farlege situasjonar

Dei nye skilta i Bømlafjordtunellen tvingar tyngre køyretøy til å ta uforsvarlege forbikøyringar, skriv Stord Turbuss i ein klage til Statens Vegesen. Tidlegare har også bussar og lastebilar...

No er Hordfast blant dei mest lønsame prosjekta i landet

0
Etter at Statens Vegvesen kutta dei stipulerte kostnadane på brua over Bjørnefjorden med 8 milliardar kroner, rykker gigantprosjektet mange hakk opp på lista over dei mest lønsame investeringane. Det...

Statens vegvesen avlyser Rogfast-kontrakt: – Me er forferdeleg skuffa

0
Statens vegvesen avlyser konkurransen om Kvitsøy-kontrakten i Rogfast-prosjektet. No fryktar fleire at heile Rogfast står på spel. I juli vart det klart at Vegvesenet berre hadde éin kvalifisert...

Får nye millionar til sykkelveg langs Hystadvegen: – Viser at det er pengar til...

0
Hordaland fylkeskommune skal bruke 4,5 millionar kroner på vidare utbetring av sykkelveg langs Hystadvegen. Halvparten av pengane har blitt direkte løyva frå staten mot at fylkeskommunen betalar den...
- Annonse -