søndag, 12. juli 2020
- Annonse -

Tar ikkje lågutslepp-ferjer med i klimarekneskapen

0
– Halhjem-Sandvikvåg kunne fint vore elektrisk. Utan at det bør vera avgjerande, seier Corvus-sjef.Av: Kjetil Vasby Bruarøy, Midtsiden

Skyss mjuknar opp smitteverntiltaka på kollektivtransport

0
Helsedirektoratet publiserte 2. juli ein oppdatert nasjonal rettleiar for smittevern i kollektivtransporten. Skyss/Kringom som driv kollektivtransport i Vestland opplyser at det vil gi ei...

Staten om Bømlafjordtunnelen: Må erstattast med nye tunnelar når Hordfast er bompengefri

0
Dagens tunnel vil ikkje takle trafikkauken når Rogfast og Hordfast blir ferdig, konkluderer Vegdirektoratet. At det er naudsynt å byggje ny tunnel mellom Stord og Sveio har vore...

Ny utsetjing for Rogfast

0
Det blir ikkje byggestart før tidlegast årsskiftet 2021/2022 for prosjektet som vil innkorte reisetida mot Stavanger.Leiinga i Statens Vegvesen har...

Skal døype alle ferjene som går mellom Halhjem og Sandvikvåg

0
Onsdag i neste veke skal alle dei fem ferjene til Torghatten Nord bli døypt. Aldri før har fem ferjer blitt døypt på løypande band, samtidig som dei går...

– Det skal lite til før det vert stort kaos

Ordførarane i Stord og Fitjar kommunar ber Vestland fylke om eit møte for å drøfte vidare utbetring av vegen til Fitjar.

Tåka skapar store problem for sambandet Halhjem – Sandvikvåg

0
Vegtrafikksentralen melder at ferjesambandet er stengt grunna mykje tåke tysdag morgon. SISTE: Klokka 11 melder Vegtrafikksentralen at det framleis er problem forsinkingar og innstillingar på ferjesambandet. Ferja går...

– Seksåringar frå Huglo må betale for det grøne skiftet ved å ha lengre...

0
Leiar i Huglo bygdalag, Endre Caldwell er frustrert over at dei nye ferjerutene mellom Stord og Huglo vil gjere at skuleungar får ein halvtime lenger reiseveg heim...

Fylkesordføraren om Hordfast-skrotinga: – For nokre er nok dette heilt i ytterkant av kva...

0
- Eg er ikkje så overraska over dette. Eg var førebudd på eit knallhardt utspel, seier Jon Askeland (Sp) om Stord-ordføraren sitt utspel...

Slik vil Skyss endre ferjetilbodet frå Jektevik og Skjersholmane

0
Nye ferjekontraktar for sambanda Jektevik-Hodnanes-Huglo og Skjersholmane-Ranavik startar 1. januar 2020. Det gir store endringar i tilbodet. I høve dei nye kontraktane skal sambanda elektrifiserast.For sambandet Skjersholmane-Ranavik vil...

Nektar å kommentere refs frå Stord-politikarane

0
Fylkesadministrasjonen vil ikkje svare på kvifor Hordfast og andre vegprosjekt i Sunnhordland ikkje vert nemnd på prioriteringslista.Temperaturen under det elektroniske...

Reisande ikkje imponerte over oppstarten til Torghatten

0
Ferjeselskapet Torghatten Nord har fått ein tøff start på sambandet Sandvikvåg-Halhjem i det nye året. Av: Heidi Eikremsvik, Stord24Eli Skår, som reiser fast over fjorden, er ikkje imponert...

Aukar tilbodet med over 70 prosent

0
Kystbussen styrkar rutetilbodet kraftig i sommar.Då koronakrisa slo inn i mars bestemte Kystbussen å redusere kraftig i talet på avgangar....

Vil revitalisere Sunnhordland ved å bygge «Sunnfast»

0
- Dersom dette blir ein realitet vil me få ein heilt ny region, seier Kjell Fylkesnes. Næringslivsmannen frå Stord har dei siste månadane følgt debatten om nytt ferjesamband...

Snart kan du endeleg betale med app på bussane i Sunnhordland

0
I mange år har kollektivreisande i Bergen kunne reist kontantlaust ved bruk av Skyss-appen. No blir løysinga endeleg innført i Sunnhordland. Frå første august blir den det ein...

Bygger hel-elektrisk ferge for sambandet Halhjem-Våge

0
Fjellstrand lover større fart og lengre distanser med sin nyeste katamaran-ferge. Av: Adrian Søgnen, Sysla.noFjellstrand melder nå at skroget til Fjord1 sin nyeste elektriske katamaran-ferge er sjøsatt. Skipet...

Multiconsult skal greie ut flytebru over Bjørnefjorden

0
Konsulentselskapet har saman med Aas-Jakobsen og COWI blitt plukka ut til å finne den mest fordelaktige brulysinga på E39 over Bjørnafjorden. Arbeidet vert utført på oppdrag av Vegvesenet, og inneber...

No er det avklart: Det blir ingen Stordpakke i denne omgang

0
Eit fleirtal i kommunestyret røysta for Arbeiderpartiet sitt framlegg om å avvente å søkje om bompengefinansiering til Stordpakken. Forslaget om å utsetje Stordpakken blei vedteke av eit stort fleirtal av kommunestyret...

Vestlandet vil bli best i verda på elfly

0
Innan fem år kan dei første elflya vere på vengjene i den lokale rutetrafikken på Vestlandet. Vestland fylke vil gjere regionen til eit pionerområde...

Kan få opptil 200 millionar i ferjeavløysingsmidlar for Huglo-sambandet: – Veldig godt nytt

0
Regjeringa opnar for å gi ferjevaløysingsmidlar for å realisere sambandet mellom Nord-Huglo og Tysnes. Avrekningane som kommunal- og moderniseringsdepartementet har gjort viser at prosjektet vil kunne utløyse om...
- Annonse -