fredag, 9. desember 2022
- Annonse -

Statsforvaltaren grip inn i Hordfast-planar

Statsforvaltaren i Vestland ber Statens vegvesen om å endre både fart og dimensjonar på E39 mellom Stord og Os. Årsaka er dei enorme inngrepa i naturen. Av: NPK/Jonas...

Får endeleg gjennomslag: – Dette betyr enormt mykje for dei tilsette

Samferdselsdepartementet kom med ei svært etterlengta gladnyheit til Stord lufthamn. Flyplassjef Jan Morten Myklebust har i lang tid jobba med å få sikra statleg støtte for Oslo-ruta. Alternativet...

Første 100-sone i Vestland opnar til hausten

Når nye E39 mellom Bjørnafjorden og Bergen opnar i oktober, får Vestland fylke si første strekning med fartsgrense 100 km/t. Av: NPK Etter sju år med anleggsarbeid nærmar prosjektet...

Statsforvaltaren vil greia ut Hordfast-bru med to felt og fartsgrense 90 km/t

- Merkeleg, meiner Stord kommune. I slutten av november dei det haldt eit møte i regionalt planforum i samband med ny E39 mellom Stord og Os. Her deltok...

Denne brua kan gi arbeid til 400 på Leirvik

Ein ny studie har kartlagt omfanget av arbeidsplassar som trengst for å byggja brua over Langenuen. Som omtalt i Stord24 tidlegare har Leirvik AS lenge vore involvert i...

Mesta vann femårskontrakt på vegvedlikehald i Sunnhordland: Vil etablere nytt kontor på Stord

- Denne kontrakten var veldig viktig for Mesta, seier prosjektleiar Sven Ole Tveit. Statens Vegvesen har nyleg hatt drift og vedlikehald av vegnettet i Sunnhordland for dei neste fem...

Kan spare rundt ein milliard kroner ved å lasersveise Hordfast-brua

I staden for å trekke store brumodular langsvegfra, kan lasersveising gjere det mogleg å bygge dei største bruene i den ferjefrie E39-traseen på sjølve brustadiet. Dermed vil ein...

Ny langkontrakt til Eidesvik sitt største skip

Har sikra seg oppdrag med stor subsea-entreprenør. Fredag blei det kjent at «Viking Neptun», flaggskipet til Eidesvik Offshore, har kapra seg ein langkontrakt med subsea-entreprenøren Ocean Installer....

Ingen vilje til å prioritere Hordfast i fylkesutvalet: – Eit slag i trynet for...

Framstegspartiet og Høgre er svært skuffa over at ingen politikarar frå den styrande koalisjonen i fylket ønskjer Hordfast inn på Nasjonal Transportplan. - Me har vore veldig tydelege...

Skal døype alle ferjene som går mellom Halhjem og Sandvikvåg

Onsdag i neste veke skal alle dei fem ferjene til Torghatten Nord bli døypt. Aldri før har fem ferjer blitt døypt på løypande band, samtidig som dei går...

Vil byggja heilt ny veg til Fjellgardane

Vegvesenet meiner at dagens veg mot Ådlandsvatnet bør stengast. Dei som planlegg ny E39 frå Ådland til Os haldt torsdag ein presentasjon for kommunestyrepolitikarane på Stord. Her vart det...

Slik vil Skyss endre ferjetilbodet frå Jektevik og Skjersholmane

Nye ferjekontraktar for sambanda Jektevik-Hodnanes-Huglo og Skjersholmane-Ranavik startar 1. januar 2020. Det gir store endringar i tilbodet. I høve dei nye kontraktane skal sambanda elektrifiserast. For sambandet Skjersholmane-Ranavik vil...

Fryktar sosial dumping: LO pressar regjeringa til å avlysa anbod for Stordflyet

Ber den nye samferdselsministeren om å ta grep. Som du kunne lesa i Stord24 i sommar, gjekk Norsk Flygarforbund hardt ut mot det danske flyselskapet DAT. Bakgrunen er...

Trur det er realistisk at Sunnfast kan stå klar i 2031

Pådrivarselskapet for samband mellom Stord og Kvinnherad har hårete mål. - Når Statens vegvesen no uttaler at både Rogfast og Hordfast kan opnast i 2031, meiner me det...

Ny covid-bølgje trugar Oslo-ruta på ny

- Dden nye bølgja av Covid har sett oss tilbake til sommaren 2021 og me kan ikkje halda fram ruta i januar utan framleis støtte, åtvarar DAT-sjef...

No må elbil-sjåførar betale for ferjebilletten

Frå 1. mars innfører Fjord1 halv takst for elbilar på ferja mellom Halhjem og Sandvikvåg og Arsvågen og Mortavika. Elbil-eigarar har lenge kunna reise gratis til Bergen. Men...

Tåka skapar store problem for sambandet Halhjem – Sandvikvåg

Vegtrafikksentralen melder at ferjesambandet er stengt grunna mykje tåke tysdag morgon. SISTE: Klokka 11 melder Vegtrafikksentralen at det framleis er problem forsinkingar og innstillingar på ferjesambandet. Ferja går...

No vil ordførarane ha bru mellom Sunde og Huglo

Parallelt med innkorting av ferjesambandet mot Kvinnherad, vil ordførarane i Stord, Tysnes og Kvinnherad no jobbe for byggng av flytebru mellom Sunde og Huglo. Ordførarane i Stord, Kvinnherad...

Regjeringa har bestemt E39 skal gå gjennom Landåsen utan tunell

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har vedteke å gå i mot Stord kommune sitt ønskje om å leggje den framtidige traseen for E39 i tunell gjennom Landåsen. Det var i går...

– Det er ikkje elektrifiseringa av ferjene som har skulda for rutekutta til Skyss

Kommnikasjonssjef i NCE Maritime CleanTech, Marie Engelsen Launes, reagerer på at elektriske ferjer får skulda for dei varsla rutekutta til Skyss. I går skreiv både Stord24 og NRK...
- Annonse -