søndag, 18. april 2021
- Annonse -

Fordeler 76 mill. til fylkesvegar i Vestland. Nesten ingenting går til Sunnhordland.

0
Regjeringa har løyva mante titals millionar i koronamidlar til vedlikehald av fylkesvegane. Sørdelen av fylket blir kraftig nedprioritert. - Me har...

Vegvesenet satsar på byggjestart for Hordfast i 2025

- Me er klare, skriv Statens vegvesen i ei pressemelding mådag. Det var god stemning blant dei tilsette i Statens vegvesen...

– Eg veit godt at ein kan køyra frå Stord til Haugesund lufthamn på...

0
Helge André Njåstad (Frp) reagerer på at Hareide ikkje forheld seg til den reelle reisetida når han argumenterer kvifor han avviser å støtte flyplassen...

Snart kan du endeleg betale med app på bussane i Sunnhordland

0
I mange år har kollektivreisande i Bergen kunne reist kontantlaust ved bruk av Skyss-appen. No blir løysinga endeleg innført i Sunnhordland. Frå første august blir den det ein...

SISTE: Hordfast er inne på Nasjonal Transportplan: – Dette er heilt utruleg kjekt, glisar...

0
Regjeringa løyver pengar til å starta opp arbeidet med Hordfast. Saka vert oppdatert. Det er Kvinnheringen som først...

Torghatten bestilte fem slike ferger til 1. januar. Alle er forsinket.

0
Når Torghatten Nord starter driften av sambandet på E39 på Halhjem – Sandviksvåg, blir det med fire innleide ferger. Vegvesenet utelukker ikke økonomiske sanksjoner. Av: Trygve Opheim og...

Fem ferjer døypt i rekordfart

0
I dag blei alle ferjene i sambandet Halhjem – Sandvikvåg døypt. - Dette har vore ein stor dag for selskapet, og det har vore ein stor dag for...

Hareide klar til å ta Nasjonal transportplan ut av luksusfella

0
Nasjonal transportplan har est ut til ei urealistisk ønskeliste. Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) veit han vil skuffe når han no strammar inn.

Nektar å kommentere refs frå Stord-politikarane

0
Fylkesadministrasjonen vil ikkje svare på kvifor Hordfast og andre vegprosjekt i Sunnhordland ikkje vert nemnd på prioriteringslista. Temperaturen under det elektroniske...

Milliardar til fylkesvegar: Vil jobba for at Litlabøvegen og Fitjarvegen blir prioritert

0
Gruppeleiarane for Høgre på Stord og Fitjar er samstemte i at vegen på austsida av Stord må bli prioritert. - I...

Skal døype alle ferjene som går mellom Halhjem og Sandvikvåg

0
Onsdag i neste veke skal alle dei fem ferjene til Torghatten Nord bli døypt. Aldri før har fem ferjer blitt døypt på løypande band, samtidig som dei går...

Ingen vilje til å prioritere Hordfast i fylkesutvalet: – Eit slag i trynet for...

0
Framstegspartiet og Høgre er svært skuffa over at ingen politikarar frå den styrande koalisjonen i fylket ønskjer Hordfast inn på Nasjonal Transportplan.

Vurderer å byggja verdas første røyrbru mellom Stord og Føyno

0
– Me har sett på ei framtidig ombygging av Bømlafjordtunnelen med ei røyrbru ut til Føyno frå nordsida, seier avdelingsdirektør Kjartan Hove i Vegvesenet.

Slik vil Skyss endre ferjetilbodet frå Jektevik og Skjersholmane

0
Nye ferjekontraktar for sambanda Jektevik-Hodnanes-Huglo og Skjersholmane-Ranavik startar 1. januar 2020. Det gir store endringar i tilbodet. I høve dei nye kontraktane skal sambanda elektrifiserast. For sambandet Skjersholmane-Ranavik vil...

Turistnæringa rasar mot at Vegvesenet skremmer folk vekk frå Haukelivegen

0
Statens Vegvesen varsla at det kunne vere køar på opp mot tre timar på E134 over Haukelifjell grunna tunnelarbeid. Realiteten er at dei fleste...

Denne trioen ser nye moglegheiter i arbeidet med Huglosambandet

Hordfast, ny regional transportplan og ferjeavløysingsordning er faktorane som vert trekt fram når Huglosambandet nok ein gong vert sett på dagsordenen.

Framleis ikkje avklart om DAT vil leggja Oslo-ruta på is frå nyttår

0
Sjefen for Danish Air Transport er svært skuffa over at staten ikkje vil gi dei støtte til å operera Oslo-ruta, og tør ikkje seia...

Ny langkontrakt til Eidesvik sitt største skip

0
Har sikra seg oppdrag med stor subsea-entreprenør. Fredag blei det kjent at «Viking Neptun», flaggskipet til Eidesvik Offshore, har kapra seg ein langkontrakt med subsea-entreprenøren Ocean Installer....

Bystyret i Bergen seier nei til Hordfast

0
Fleirtalet i Bergen bystyre meiner Hordfast-prosjektet kan øydeleggje for målet om nullvekst i biltrafikken i byen. Byrådspartia måtte gå til SV,...

Vil gi Hordfast auka legitimitet og merksemd gjennom førehandsbompengar

0
Over 150 millionar kroner skal krevjast inn på ferjesambanda mellom Stord, Os og Tysnes, dersom sønknaden blir godkjent av kommunane og fylket. I haust skal saka om førehandsinnkrevjing...