mandag, 6. april 2020
- Annonse -

I rute med å gjere den nye vegen mellom Os og Bergen ferdig til...

0
Held farten oppe på E39-bygginga mellom Os og Bergen.Av: Kjetil Vasby Bruarøy, Midtsiden.noI vinter møttest Veidekke...

Føreslår bru over Bømlafjorden i staden for ny tunnel

Dagens undersjøiske tunnel vil bli for liten når trafikken mellom Stavanger og Bergen aukar som følgje av eit ferjefritt E39. No føreslår Nye Veier...

Vegvesenet vil prioritere Hordfast: – Blant dei desidert mest lønsame prosjekta

0
Vegvesenet vil starte opp arbeidet med ferjefri E39 mellom Bergen og Stavanger ein gong mellom 2022 og 2027.Det...

LO Vestland vil ikkje prioritera Hordfast

0
Tryggare vegar er viktigare i Nasjonal transportplan enn utbygging av Hordfast med bru over Bjørnafjorden og ferjefritt vegsamband på E39 mellom Stord...

Kom til Stord for å åtvara mot Hordfast: – Vil føre til ekstreme øydeleggingar...

Naturvernforbundet gav tydeleg beskjed om kva dei meinte om Hordfast, under Vestland fylkeskommune sitt dialogmøte om Nasjonal Transportplan på Stord Hotell.

Snøggbåten slit med å legge til kai på Sunde

Vinden skaper utfordringar for Sunnhordlandsruta.SISTE: Skyss opplyser kl 16.18 at også snøggbåtruta frå Leirvik til Bergen er innstilt. Dette gjeld...

Føreslår ferjekai på Huglo som ny løysing på ferjefloken mellom Stord og Kvinnherad

0
Stord-ordføraren har saman med Leirvik AS drøfta eit heilt nytt forslag for å gjere reisetida mot Kvinnherad kortare.– Dette er...

Lasersveisa bru kan bety store innsparingar på ferjefri E39

0
Tysdag signerte Statens vegvesen ei kontrakt om å produsere ei lasersveisa gang- og sykkelbru.Brua blir den første ...

Hareide: – Sterkt bekymra over ferjeprisane

0
Fleire stader langs kysten er folk rasande over auka ferjeprisar. Den ferske samferdselsministeren, Knut Arild Hareide (KrF), seier han høyrer protestane.

Ap om ferjeopprøret: – Takstane må ned, rett og slett

0
Regjeringa må allereie i revidert nasjonalbudsjett til våren komme med ekstraløyvingar for å få ned prisen på ferjebillettar, krev Arbeidarpartiet.

Pendlarar mellom Tysnes og Stord må ut med 7-8000 meir i året: – Har...

0
Kraftig auke i ferjeprisane gjer at pendlarar fleire stader i Hordaland fortviler.– Det er ein distriktsfiendtleg politikk som går...

Skyss seier nei: Vil ikkje betre rutetilbodet mot Sandvikvåg eller samarbeide meir med Kystbussen

0
I Haugesund kan dei reisande no kome til Bergen for ein 100-lapp dersom ein har periodebillett, takka vere Rogaland fylkeskommune. Skyss seier derimot nei...

– Lønsamt å auke fartsgrensa på E39 over Stord til 120 km/t

0
Forskjellen mellom 110 og 120 km/t på E39 frå Ådland til Heiane er ikkje meir enn 5,9 millionar, meiner Vegvesenet.Statens...

Ber om betre busstilbod frå Sandvikvåg

0
Fylkespolitikar Per Jarle Valvatne (Ap) ber Skyss forbetre rutetilbodet for ferjepassasjerane.- I dag er det det slik at du kan...

Kværner kan bli involvert i Hordfast-bygginga

0
Gjennom robotteknologi kan Hordfast-prosjektet bli billigare.Det er NRK som måndag melder at robotteknologien kan bli aktuell for bygginga av flytebruen...

Vedtok statleg reguleringsplan for Hordfast

0
Regjeringa har no bestemt at det vidare arbeidet med E39 mellom Os og Stord skal skje med bruk av statleg reguleringsplan.

Nye Veier går vekk frå forslaget om indre trasé

0
- Hordfast-arbeidet er kome langt, og det er eit veldig godt prosjekt slik det er.Det skapte mykje merksemd...

I januar vert ferjer billigare for lag og organisasjonar

- Regjeringa ønskjer å gjere det så enkelt som mogleg å ferdast i trafikken. No sørger vi for at idrettslag og organisasjonar får...

Vilde (17) måtte vente over 19 timar på å kome heim til Stord

Etter ein fuglekollisjon søndag, vart eit av flya til Danish Air Transport satt på bakken. Mange måtte overnatta i Oslo. - Eg vart gaaaanske sliten av...

Bussane kan ikkje nytte seg av dette busstoppet utan å bryta lova

- Vi bryt lova om vi tillèt dei sørgåande bussane våre å svinga innom dette stoppet på veg til Rommetveit. Det er ein umuleg...
- Annonse -