fredag, 9. desember 2022
- Annonse -

Kyvik vil ikkje støtta flyplassen: – Ser ingen forpliktingar frå næringslivet

Stord Høgre vil ikkje bruka skattebetalarane sine midlar til å redda Stord lufthamn med mindre næringslivet gjer det same. Koalisjonen har bestemt seg for å løyva pengar til...

Den ferske rapporten er skjebnesvanger for Stord lufthamn. Dette er konklusjonen

Samferdselsdepartementet har gitt sin anbefaling om Stord lufthamn skal bli inkludert i FOT-rutene frå og med våren 2024. Det har blitt knytt stor spenning til om den lokale...

No kjem det heilgrafiske tavlar på Sandvikvåg

Får to av 13 nye milliontavlar som skal installerast på Vestlandet. – Målet med friteksttavlene er å gje betre informasjon til trafikantane langs vegen, om både akutte hendingar...

Har peika ut sitt neste moglege bruprosjekt

Brua over Frugardselva kan bli svært kortreist dersom Leirvik AS får gjennomslag for innspelet sitt. Dei siste åra har Leirvik AS satsa stadig meir på aluminiumsbruar. Aller sist...

To Stord-selskap har lufta ønskje om eigne charterruter frå Stord

Leiinga ved Stord lufthamn har lokka andre flyselskap med å ta over Oslo-ruta. I tillegg kan det bli aktuelt med nye charterruter. Etter at DAT varsla ein dramatisk...

Dansk firma skal vedlikehalda Stordabrua og Bømlabrua

– Arbeidet vil ikkje få store konsekvensar for trafikken, men det kan vera naudsynt at brua blir stengd i eit kort tidsrom. Danske Ommen AS skal vedlikehalda Bømlabrua og Stordabrua...

Her vert snarvegen til Bergen opna

Det største og dyraste vegprosjektet i Vestlandet har endeleg opna, etter sju års byggetid. Sju år har det tatt å byggja det nye vegsystemet mellom Bergen og Os....

Kjem til Stord for å svara på uro blant Stord-politikarane

Som fylkesordførar ville han vraka Hordfast. No vil Stord-politikarane ha svar på om han også jobbar imot Hordfast som lobbyist. Det skapte storm blant politikarane i Sunnhordland i...

Innfører kraftig redusert flytilbod på Sørstokken

Flyplassjefen reagerer kraftig. Tordag morgon sendte flyselskapet DAT ei pressemelding om at flytilbodet mellom Stord og Oslo vert sikra fram til 1. april. Men det dei ikkje skreiv i...

– Eg er ikkje i regjering for å slåst for Hordfast

Jakob Bjelland er på jobb frå tidleg til seint for å vera med å ferdigstilla sitt første statsbudsjett. Han er førebudd på at mange kan bli skuffa...

– Svært lite hensiktsmessig for flyplassen

Liv Kari Eskeland (H) meiner uroen for Stordflyet den siste tida er eit synleg teikn på kvifor det trengs statleg støtte. Det har vore mykje uro rundt Stord...

Per Inge er lut lei av stengt Bømlafjordtunnel – dette kan vera løysingane

Lastebilsjåføren sukkar over konsekvensane av at tunnelen gang på gang blir stengt. No har han vore med å diskutert nye alternativ. Ideane spenner mellom alt får flytebru...

– Stord lufthamn si framtid er sterkt truga

Ber om hastehjelp for å forhindra permitteringar etter mogleg DAT-exit. I starten av september kunne Stord24 melda at flyselskapet DAT tapar pengar på Oslo-ruta, og vurderer å trekkja...

Dette vegstrekket langs E39 over Stord skal bli tryggare – kan medføra lange køar

Statens vegvesen skal no betra trafikktryggleiken mellom Ådland og Førland. Det er to vegstrekningar i langs E39 i regionen som får ein skikkeleg overhaling. Dette gjeld mellom Ådland...

Store forseinkingar på Stord lufthamn mandag

Dagen startar med over 3,5 timar forseinking for første avgang. Resten av dagen blir òg prega av forseinkingar. Grunna tekniske problem for Stordflyet kunne ikkje avgangen til Oslo...

Vurderer å trekkja seg frå Stord innan få veker

DAT tapar pengar på Oslo-ruta, og skal vera i ferd med å gi seg. - Me har fått ein mail frå DAT, om seier at dei tapar pengar...

DAT med ny rute frå Stord

Kvar tysdag kan ein fly heilt til Nordland frå Stord lufthamn. Det melder flyplassjef Jan Morten Myklebust i ei pressemelding tysdag. - Tysdag 12. juli startar DAT...

Snart blir trafikken gjennom denne tunnelen omdirigert

Oppgraderinga av Uføretunnelen tek til 1. august. Uføretunnelen på E39 ved Jektevik på Stord står overfor ei oppgradering som vil medføre trafikkreguleringar. Arbeidet er ein del av...

Norwegian kansellerer flygingar som følgje av flyteknikarstreiken

Norwegian har måndag kansellert fire flygingar som følgje av flyteknikarstreiken. Dei lovar å prøve å skjerme typiske ferieruter. NPK-NTB – Isabel Bech – To ruter er kansellerte, den eine...

Får ikkje støtte: – Eg er svært skuffa

Trass i instendig bøn frå fleire topp-politikarar seier staten nei. I mars sendte Stord-ordførar Gaute Epland (Ap) og fylkesordførar i Vestland, Jon Askeland (Sp) eit brev til samferdselsministeren,...
- Annonse -