onsdag, 22. januar 2020
- Annonse -

Skyss seier nei: Vil ikkje betre rutetilbodet mot Sandvikvåg eller samarbeide meir med Kystbussen

0
I Haugesund kan dei reisande no kome til Bergen for ein 100-lapp dersom ein har periodebillett, takka vere Rogaland fylkeskommune. Skyss seier derimot nei...

– Lønsamt å auke fartsgrensa på E39 over Stord til 120 km/t

0
Forskjellen mellom 110 og 120 km/t på E39 frå Ådland til Heiane er ikkje meir enn 5,9 millionar, meiner Vegvesenet.Statens...

Ber om betre busstilbod frå Sandvikvåg

0
Fylkespolitikar Per Jarle Valvatne (Ap) ber Skyss forbetre rutetilbodet for ferjepassasjerane.- I dag er det det slik at du kan...

Kværner kan bli involvert i Hordfast-bygginga

0
Gjennom robotteknologi kan Hordfast-prosjektet bli billigare.Det er NRK som måndag melder at robotteknologien kan bli aktuell for bygginga av flytebruen...

Vedtok statleg reguleringsplan for Hordfast

0
Regjeringa har no bestemt at det vidare arbeidet med E39 mellom Os og Stord skal skje med bruk av statleg reguleringsplan.

Nye Veier går vekk frå forslaget om indre trasé

0
- Hordfast-arbeidet er kome langt, og det er eit veldig godt prosjekt slik det er.Det skapte mykje merksemd...

I januar vert ferjer billigare for lag og organisasjonar

- Regjeringa ønskjer å gjere det så enkelt som mogleg å ferdast i trafikken. No sørger vi for at idrettslag og organisasjonar får...

Vilde (17) måtte vente over 19 timar på å kome heim til Stord

Etter ein fuglekollisjon søndag, vart eit av flya til Danish Air Transport satt på bakken. Mange måtte overnatta i Oslo. - Eg vart gaaaanske sliten av...

Bussane kan ikkje nytte seg av dette busstoppet utan å bryta lova

- Vi bryt lova om vi tillèt dei sørgåande bussane våre å svinga innom dette stoppet på veg til Rommetveit. Det er ein umuleg...

Langelandsvegen er open: – Samarbeidet med naboane har vert fantastisk!

I føremiddag opna den nye Langelandsvegen for trafikk att. Det vart ein entusiastisk nedtelling frå dei rundt 400 frammøtte elevane frå Langeland Skule før snoren...

Aluminiumsbru over Langenuen kan bli ein realitet

Eit forskningsteam har konkludert med at det vil vere teknisk mogleg å bygge ei hengebru i aluminium.Under Teknologidagane i Trondheim...

Staten om Bømlafjordtunnelen: Må erstattast med nye tunnelar når Hordfast er bompengefri

0
Dagens tunnel vil ikkje takle trafikkauken når Rogfast og Hordfast blir ferdig, konkluderer Vegdirektoratet. At det er naudsynt å byggje ny tunnel mellom Stord og Sveio har vore...

Fem ferjer døypt i rekordfart

0
I dag blei alle ferjene i sambandet Halhjem – Sandvikvåg døypt. - Dette har vore ein stor dag for selskapet, og det har vore ein stor dag for...

Løyver 250 millionar til planlegg av Hordfast

0
Regjeringa set også av pengar til vidare utbetring av Bømlafjordtunnelen. Måndag la regjeringa fram neste års statsbudsjett. Her kjem det fram at Horfast-prosjektet framleis blir høgt prioritert av...

Skal døype alle ferjene som går mellom Halhjem og Sandvikvåg

0
Onsdag i neste veke skal alle dei fem ferjene til Torghatten Nord bli døypt. Aldri før har fem ferjer blitt døypt på løypande band, samtidig som dei går...

«Nye Veier» ønskjer å ta over ansvaret for ny E39 mellom Stord og Os

0
Det statlege vegselskapet ønskjer å ta over Hordfast-prosjektet frå Statens Vegvesen. I samband med arbeidet for ny Nasjonal Transportplan, har vegselskapet "Nye Veier" levert ein rapport der dei...

Skrinlegg planane om ferjefri E39

0
Statens vegvesen skal no opna for å behalda ferjer mellom Trondheim og Kristiansand. Av: Kjetil Vasby Bruarøy, MidtsidenDet er Teknisk Ukeblad og Dagens Næringsliv som melder dette måndag.Fungerande...

Statens vegvesen avlyser Rogfast-kontrakt: – Me er forferdeleg skuffa

0
Statens vegvesen avlyser konkurransen om Kvitsøy-kontrakten i Rogfast-prosjektet. No fryktar fleire at heile Rogfast står på spel. I juli vart det klart at Vegvesenet berre hadde éin kvalifisert...

Har ikkje trua på skyhøge vedlikehaldskostnader for Hordfast-brua

0
Basert på Vegvesenet sine vanlege anslag for vedlikehald av bruar kjem brua over Bjørnafjorden til å koste over 150 millionar kroner årleg. Men det har ikkje prosjektleiaren...

Foreslår bogaforma flytebru i Bjørnafjorden: – Kan gi store innsparingar

0
- Prosjektet er grensesprengande, og har ført til at prosjekt som ein tidlegare ikkje trudde kunne gjennomførast, no blir utgreia. To prosjektgrupper har sidan november 2018 jobba med...

Følg oss

6,496TilhengjararLik
1,136FølgararFølg
225FølgararFølg