fredag, 4. desember 2020
- Annonse -

Hordfast vil gi meir utslepp enn elektriske ferjer

0
Nye utrekningar viser at Hordfast vil gi eit auka årleg CO₂-utslepp på 5.700 tonn i 2030, samanlikna med elektriske ferjer. Det...

Herfrå vil Vegvesenet byggja brua over Langenuen

0
Har landa på "Tusatøkjet" rett sør for Jektevik som det beste staden for brufeste. Prosjektgruppa fro ferjefri E39 mot Bergen hadde...

Skjebnetime for Oslo-ruta: – Me aksepterer ikkje dette

0
- Siste ordet er ikkje sagt, seier flyplassjef Jan Morten Myklebust. Samferdselsdepartementet sa i starten av november nei til å kjøpa...

– Fliflet ville neppe fått ein plass i styret

0
Hordfast går likevel inn i ei spennande tid. Av: Kjetil Vasby Bruarøy, Midtsiden I oktober signerte Naturverforbundet Hordaland...

Regjeringa med kalddusj: – Det er eit tilfredsstillande flytilbod frå Haugesund

0
Det blir ikkje aktuelt for samferdselsdepartementet å kjøpa flyruter på Stord lufthamn. Heilt sidan før sommaren har leiinga i Stord lufthamn,...

Fylkeskommunane vil ikkje ta rekninga for grøn ferjedrift

0
Alle ferjefylke er samde om at ferjeflåten må fornyast og få ned utsleppa for å vere med i den store miljødugnaden, men då må...

Hordfast: Ber om avkøyrsle til Fitjar

0
Fitjar kommune ber om avkøyrsle og overskotsmasser i sitt innspel til arbeidet med reguleringsplanen for Hordfast. Fitjar kommune har sendt...

Fleirtalet på Stortinget vil sjå på moglegheitene for nytt aust-vest samband

0
Arbeidarpartiet, Senterpartiet og Framstegspartiet har fremja forslag i Stortinget om å greie ut ein ny vegarm som koplar Bergen saman med E134 over Haukeli.

Vil stanse Naturvernforbundet sine planar om aksjekjøp i Hordfast

0
Ordførarane på Stord og i Tysnes vil ikkje akspetera at Naturvernforbundet kuppar Hordfast-aksjar for å jobbe i mot prosjektet. Førre veke...

Kan starta bygginga av Hordfast i 2025

0
Knut Arild Hareide har bestemt at entreprenørar skal involverast på eit tidleg tidspunkt for Hordfast-utbygginga. - Svært gode nyhende, seier Halleraker.

Med biogass i tankane ønskjer ordførarane å gjere busstilbodet betre

Ordførarane i Stord og Fitjar kommunar har gått saman om pilotprosjektet "Storabussen" - ringbussar som skal gå på lokalprodusert biogass.

Stord Lufthamn får ingen drahjelp i statsbudsjettet: – Svært urimeleg

0
Flyplassen kjem ikkje inn på staten si flykjøpsordning for neste år, og har sålangt ikkje fått ei krone i krisehjelp som følgje av koronasituasjonen.

Hordfast-motstandar vil kjøpe aksjar i prosjektet

0
Når Bjørnafjorden kommune vil selje seg ut av Hordfast-prosjektet, ønsker Naturvernforbundet i Hordaland å kjøpe dei fem aksjane for å motarbeide prosjektet.

Frp set foten ned for NTP utan Hordfast og E16

0
For Framstegspartiet er det uaktuelt å støtta Nasjonal transportplan utan at Hordfast og E16 er med. Det var den klare tilbakemeldinga...

Fersk Sunnfast-rapport: – Teknisk mogleg å byggje innanfor realistiske kostnadsrammar

Multiconsult har levert ein studie som presenterer aktuelle trasar og kva desse kan kome til å koste. Multiconsult har på...

E39 Stord-Os: Ber om innspel til reguleringsplan

0
Arbeidet startar no. Har lagt ut kart med varslingsområde. Av: Kjetil Vasby Bruarøy, Midtsiden Statens vegvesen har fått i...

Berre éin av seks vil flyge innanlands resten av året

0
Berre 17 prosent av dei spurde i Norsk koronamonitor seier at dei vil flyge innanlands i resten av 2020. Berre 8 prosent har planar...

– Ikkje aktuelt med rundkøyring i Tveita-krysset

0
I 2016 fastlo Statens Vegvesen at dagens kryss har for dårleg kapasitet. No seier dei at det er uaktuelt å gå vidare med planane...

Varslar kutt i fleire store samferdselsprosjekt

0
Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) meiner dagens Nasjonal transportplan (NTP) er urealistisk. Fleire store samferdselsprosjekt kan dermed bli kutta. Det er...

– Hastar med rundkøyring i Tveitakrysset

0
Fredrik Litleskare i Stord Høgre meiner planane om rundkøyring i Tveitakrysset bør framskundast. - Etter å ha studert trafikken dagleg i...
- Annonse -