tirsdag, 18. februar 2020
- Annonse -

Snøggbåten slit med å legge til kai på Sunde

Vinden skaper utfordringar for Sunnhordlandsruta.SISTE: Skyss opplyser kl 16.18 at også snøggbåtruta frå Leirvik til Bergen er innstilt. Dette gjeld...

Føreslår ferjekai på Huglo som ny løysing på ferjefloken mellom Stord og Kvinnherad

0
Stord-ordføraren har saman med Leirvik AS drøfta eit heilt nytt forslag for å gjere reisetida mot Kvinnherad kortare.– Dette er...

Lasersveisa bru kan bety store innsparingar på ferjefri E39

0
Tysdag signerte Statens vegvesen ei kontrakt om å produsere ei lasersveisa gang- og sykkelbru.Brua blir den første ...

Hareide: – Sterkt bekymra over ferjeprisane

0
Fleire stader langs kysten er folk rasande over auka ferjeprisar. Den ferske samferdselsministeren, Knut Arild Hareide (KrF), seier han høyrer protestane.

Ap om ferjeopprøret: – Takstane må ned, rett og slett

0
Regjeringa må allereie i revidert nasjonalbudsjett til våren komme med ekstraløyvingar for å få ned prisen på ferjebillettar, krev Arbeidarpartiet.

Pendlarar mellom Tysnes og Stord må ut med 7-8000 meir i året: – Har...

0
Kraftig auke i ferjeprisane gjer at pendlarar fleire stader i Hordaland fortviler.– Det er ein distriktsfiendtleg politikk som går...

Skyss seier nei: Vil ikkje betre rutetilbodet mot Sandvikvåg eller samarbeide meir med Kystbussen

0
I Haugesund kan dei reisande no kome til Bergen for ein 100-lapp dersom ein har periodebillett, takka vere Rogaland fylkeskommune. Skyss seier derimot nei...

– Lønsamt å auke fartsgrensa på E39 over Stord til 120 km/t

0
Forskjellen mellom 110 og 120 km/t på E39 frå Ådland til Heiane er ikkje meir enn 5,9 millionar, meiner Vegvesenet.Statens...

Ber om betre busstilbod frå Sandvikvåg

0
Fylkespolitikar Per Jarle Valvatne (Ap) ber Skyss forbetre rutetilbodet for ferjepassasjerane.- I dag er det det slik at du kan...

Kværner kan bli involvert i Hordfast-bygginga

0
Gjennom robotteknologi kan Hordfast-prosjektet bli billigare.Det er NRK som måndag melder at robotteknologien kan bli aktuell for bygginga av flytebruen...

Vedtok statleg reguleringsplan for Hordfast

0
Regjeringa har no bestemt at det vidare arbeidet med E39 mellom Os og Stord skal skje med bruk av statleg reguleringsplan.

Nye Veier går vekk frå forslaget om indre trasé

0
- Hordfast-arbeidet er kome langt, og det er eit veldig godt prosjekt slik det er.Det skapte mykje merksemd...

I januar vert ferjer billigare for lag og organisasjonar

- Regjeringa ønskjer å gjere det så enkelt som mogleg å ferdast i trafikken. No sørger vi for at idrettslag og organisasjonar får...

Vilde (17) måtte vente over 19 timar på å kome heim til Stord

Etter ein fuglekollisjon søndag, vart eit av flya til Danish Air Transport satt på bakken. Mange måtte overnatta i Oslo. - Eg vart gaaaanske sliten av...

Bussane kan ikkje nytte seg av dette busstoppet utan å bryta lova

- Vi bryt lova om vi tillèt dei sørgåande bussane våre å svinga innom dette stoppet på veg til Rommetveit. Det er ein umuleg...

Langelandsvegen er open: – Samarbeidet med naboane har vert fantastisk!

I føremiddag opna den nye Langelandsvegen for trafikk att. Det vart ein entusiastisk nedtelling frå dei rundt 400 frammøtte elevane frå Langeland Skule før snoren...

Aluminiumsbru over Langenuen kan bli ein realitet

Eit forskningsteam har konkludert med at det vil vere teknisk mogleg å bygge ei hengebru i aluminium.Under Teknologidagane i Trondheim...

Staten om Bømlafjordtunnelen: Må erstattast med nye tunnelar når Hordfast er bompengefri

0
Dagens tunnel vil ikkje takle trafikkauken når Rogfast og Hordfast blir ferdig, konkluderer Vegdirektoratet. At det er naudsynt å byggje ny tunnel mellom Stord og Sveio har vore...

Fem ferjer døypt i rekordfart

0
I dag blei alle ferjene i sambandet Halhjem – Sandvikvåg døypt. - Dette har vore ein stor dag for selskapet, og det har vore ein stor dag for...

Løyver 250 millionar til planlegg av Hordfast

0
Regjeringa set også av pengar til vidare utbetring av Bømlafjordtunnelen. Måndag la regjeringa fram neste års statsbudsjett. Her kjem det fram at Horfast-prosjektet framleis blir høgt prioritert av...

Følg oss

6,531TilhengjararLik
1,177FølgararFølg
225FølgararFølg