mandag, 8. mars 2021
- Annonse -

Fleire lekkasjar frå NTP, men departementet vil ikkje seie når heile planen er klar

0
Nasjonal Transportplan (NTP) skal leggjast fram i vår. Det har allereie komme fleire planlagde lekkasjar, men Samferdsledepartementet har ingen konkret dato for når planen...

Halleraker meiner miljøferjer er sløsing med straum

0
Statens vegvesen rekna seg i fjor fram til at klimaeffekten av brusambandet Hordfast ville vere negativ dersom ferjene på strekninga var elektriske. Leiaren for...

Austevollingane håper på arm til Hordfast. Det vert ikkje billig.

0
Øyvind Halleraker fortalte i eit ope møte på Austevoll at det vil kosta 8,1 milliardar kroner å gjera Austevoll landfast i samband med Hordfast.

Opposisjonspartia samde om lågare ferjeprisar

0
Ap, Sp, SV, Raudt og Frp vart måndag kveld samde om eit felles forslag om lågare ferjeprisar som skal stemmast over i Stortinget tysdag.

Fleirtal på Stortinget vil redda Stord lufthamn: – No er eg letta

0
Magne Rommetveit (Ap) fortel at regjeringa har gitt etter for presset. Førre veke la regjeringa fram ny krisepakke for flyplassane i...
Ferje Toghatten Nord

Ap lovar å halvere ferjeprisane – prislapp på 1,3 milliardar kroner

0
Arbeidarpartiet lovar å halvere billettprisane på ferjer langs heile kysten i kommande stortingsperiode. Det vil koste 1,3 milliardar kroner. – Vi...

Vurderer å byggja verdas første røyrbru mellom Stord og Føyno

0
– Me har sett på ei framtidig ombygging av Bømlafjordtunnelen med ei røyrbru ut til Føyno frå nordsida, seier avdelingsdirektør Kjartan Hove i Vegvesenet.

Nytt flyplass-nei frå Hareide: – Eg er svært skuffa, seier lokalpolitikar

0
- Skulle i utgangspunktet tru at ein minister frå regionen ville ha ei forståing, seier Sigbjørn Framnes (Frp). Førre veke...

– Eg veit godt at ein kan køyra frå Stord til Haugesund lufthamn på...

0
Helge André Njåstad (Frp) reagerer på at Hareide ikkje forheld seg til den reelle reisetida når han argumenterer kvifor han avviser å støtte flyplassen...

Ventar svært mange tilreisande til Stord dei neste åra: Verftsdirektøren uroa for flyplassen si...

0
Nyleg tilsett verftsdirektør på Aker Solutions sitt verft på Stord, Jarle Henriksrud, oppmodar regjeringa til å redda Oslo-ruta. Førre veke vart...

Permitterer alle dei tilsette frå 1. februar

0
Som følgje av at Oslo-ruta blir innstilt frå slutten av januar, vil alle dei tilsette stå utan arbeid frå månadsskiftet. Som...

Hareide klar til å ta Nasjonal transportplan ut av luksusfella

0
Nasjonal transportplan har est ut til ei urealistisk ønskeliste. Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) veit han vil skuffe når han no strammar inn.

Framleis ikkje avklart om DAT vil leggja Oslo-ruta på is frå nyttår

0
Sjefen for Danish Air Transport er svært skuffa over at staten ikkje vil gi dei støtte til å operera Oslo-ruta, og tør ikkje seia...

Kollektivselskapa fryktar passasjerane held seg borte også etter koronaen

0
Det vil vere færre passasjerar på buss, båt og bane i Noreg, også når koronapandemien er over. Det slår ein rapport...

Ho trur det blir krevjande å redda Oslo-ruta

0
Stortingsrepresentant Liv Kari Eskeland (H) seier det blir krevjande å få departementet til å snu i flyplass-saka. Fredag kom ned nedslåande...

Fekk dramatisk beskjed: Oslo-ruta kan forsvinna frå nyttår

0
Allereie frå nyttår kan Oslo-ruta forsvinna, og dei tilsette på Stord lufthamn bli permittert som følgje av dette. Jubelen sto i...

Alle Boreal-ferjer til kai på grunn av tryggingsavvik: – Det er faktisk krise

0
Sjøfartsdirektoratet har funne tryggingsavvik hos reiarlaget Boreal. Alle ferjer og hurtigbåtar ligg til kai, og passasjerar langs heile kysten er ramma.

Til neste år skal du kunna betala med bankkort på bussen

0
I løpet av våren 2021 får dei reisande i Hordaland ein alternativ betalingsmetode til app og kontantar. Som i Sogn...

No spikrast Rogfast – betyr milliardar i bompengar

0
Gigantprosjektet Rogfast er eitt skritt nærare realisering når Stortinget no vedtek finansieringa. Billeg blir det ikkje, verken for staten eller bilistane.

Politiet set stoppar for fly frå utlandet til Stord. No må justisministeren svara.

0
Helge André Njåstad (Frp) ber om at det blir løyva pengar til betre fasilitetar på Stord lufthamn. Aker Solutions står i...
- Annonse -