mandag, 25. oktober 2021
- Annonse -

Fryktar Vestlandet vil mista samferdsleprosjekt med ny regjering

0
Leiande politikarar på Vestlandet fryktar at ein austlending som samferdsleminister vil bety farvel til store ferjefriprosjekt i Vest, og meir pengar til jernbaneutbygging på...

Magne går inn i styret i Stord lufthamn

0
Kort tid etter at Magne Rommetveit gir seg på Stortinget har han no fått eit nytt verv. Den erfarne stortingspolitikaren frå...

Ingen støtte til Stord lufthamn på statsbudsjettet: – Eg er ikkje overraska

0
Flyplassjef Jan Morten Myklebust har trua på at den nye regjeringa vil vera meir velvillige enn Solberg-regjeringa. - Det var som...

DAT får, saman med litausk underselskap, kontrakt på Stord-ruta ut året

0
Samferdselsdepartementet har hatt ute ein ny konkurranse om drifta av flyruta mellom Stord og Oslo. Tildelinga av konkurransen er no klar,...

Trafikklærar ber kommunen rydda opp i vegkaos på Heiane: – Her må det gjerast...

0
- Eg trur me vil koma til å enda opp med ulukker dersom det ikkje vert gjort tiltak, seier trafikklærar Per Ove Sercan Husevik.

Vil at fleire skal få koma seg til Bergen for 39 kroner

0
Etter at ferga mellom Sandvikvåg og Halhjem blei gratis for passasjerar har stadig fleire fått augene opp for den billige reisemåten til Bergen. No...

Bygginga av den lengste tunnelen i verda startar i september

0
Statens vegvesen har tildelt Hæhre Entreprenør AS og Risa AS kontrakten til å starte konstruksjonen av den lengste undersjøiske vegtunnelen i verda.

Meiner DAT driv med sosial dumping: – Stord kommune har eit ansvar, seier fagforeiningsleiar

0
Norsk Flygarforbund reagerer sterkt på at Samferdselsdepartementet har gitt DAT løyve til å operera Stord-Oslo-ruta ved bruk av eit litauisk dotterselskap.

Industrien stiller opp for Sunnfast: – Vil kunna ta rolla som eit nasjonalt kraftsenter...

0
Ei rekkje store bedrifter blir bidragsytarar i det nystifta pådrivarselskapet Sunnfast AS. Som Stord24 melde tidlegare i sommar, har tidlegare Kvinnherad-ordførar...

Om få dagar slepp ein billigare unna på ferjeturane i Vestland

Frå torsdag 1. juli vert ferjeprisane redusert med 25 prosent. Prisendringa skjer etter at Stortinget i revidert nasjonalbudsjett har løyvt...

– Uaktuelt å gå for formannskapet sitt tofelts-alternativ

0
Statens Vegvesen er tydelege på at å byggja E39 frå Heiane til Ådland i to trinn er uaktuelt. Som du kunne...

Jesper får fly til og frå Stord ut september

0
Det blir ingen bytte av flyselskap som skal operera Oslo-ruta. Tidlegare i vår låg det an til at Oslo-ruta skulle bli...

Han skal jobba på fulltid for å få knyta Stord saman med Kvinnherad

0
Tidlegare Kvinnherad-ordførar Peder Sjo Slettebø blir sjef i pådrivarselskapet Sunnfast AS. I eit drygt år har den tidlegare Høgre-politikaren jobba som...

Dei vil jobba for at Brynjar (1) skal få sleppa å ta ferje frå...

0
- Me meiner Hordfast er for dyrt, slik prosjektet er no. Det er ein forblåst sommardag når me møter Senterparti-topp Nils...

Berykta veg får nytt liv: Her blir det lysmaster og betongrekkverk

0
Det trange strekket langs gamle E39 ved Uføro vil bli betydeleg oppgradert. Ein må vera godt vaksen for å hugsa korleis...

Meiner fartsgrensa bør bli redusert

0
Auka trafikk i Studalen-krysset gjer at det er naudsynt å ta grep. - Reduksjon av fartsgrensa vil ha stor positiv verknad, er konklusjonen i...

Snur om E39: Koalisjonen vil byggja tofeltsveg frå Ådland til Heiane

0
Koalisjonen er utålmodig og ønskjer fortgang i arbeidet med ny E39 mellom Ådland og Heiane. Det meiner dei kan løysast med eit første byggetrinn...

Semje om Nasjonal transportplan – plussar på 5 milliardar

0
Stortingsfleirtalet vender Framstegspartiets vegbyggingsiver ryggen og går i store trekk inn for regjeringsforslaget til Nasjonal transportplan (NTP). Etter forslag frå regjeringspartia...

Snudde krisa til løysing for lufthamna på rekordtid

0
Mindre enn ei veke etter at Hareide gav dødsstøtet til Oslo-ruta, blei han torsdag overkøyrd av eit fleirtal i Stortinget. Transport-...

Hareide med kalddusj før ferien: Vil ikkje vidareføra støtta til Stord lufthamn

0
Flyplassen på Sørstokken går ei usikker framtid i møte frå 1. juli. Etter ein lang kamp med mange avslag undervegs, gjekk...
- Annonse -