fredag, 2. juni 2023
- Annonse -

Stortinget skal vurdere riksrett mot Hareide

Stortinget skal vurdere om det er grunnlag for riksrett mot Knut Arild Hareide fordi han ikkje følgde opp eit vedtak frå nasjonalforsamlinga. Bakgrunnen er at dåverande samferdselsminister Hareide...

Hels på Stord sin nye varaordførar: – Blir litt som å hoppa etter Wirkola

Nancy Aasheim (44) tek over etter Jakob Bjelland. Mange vart overraska over nyheita om at mangeårig lokalpolitikar Jakob Bjelland (Sp) vart konstituert som statssekretær i samferdselsdepartementet i førre...

Jakob blir statssekretær: – Ein enormt viktig posisjon å få

Konge i statsråd har i dag konstituert Jakob Bjelland som statssekretær i samferdselsdepartementet. - Dette er veldig kjekt for meg, og det er viktig for Stord og Sunnhordland...

Unormalt mange har meldt fråfall: Årets viktigaste møte må gå digitalt

Dagens kommunestyremøtet der Stord-budsjettet for 2022 skal bli vedteke vil gå via Teams. - Eit stort tal representantar har meldt forfall til kommunestyret i morgon. I tillegg har...

Fryktar auke i eigedomsskatten: – Går hardast ut over dei som har minst frå...

Øyvind Kyvik i Stord Høgre reagerer på at koalisjonen legg opp til auka eigedomsskatt, på toppen av ein kraftig auke i kommunale avgifter til neste år. - For...

Går for klatrehall, innfasing av sjukeheimsplassar og meir pengar til skulen

Koalisjonen er samde om dei store linjene for Stord-budsjettet 2022, men får ikkje med seg opposisjonspartia i år. - Me har hatt dialog med alle partia. Det har...

Vil bla opp for skulebøker: – Dei vert sakna av elevane, føresette og lærarane

SV legg fram sitt eige budsjettforslag. Auka eigedomsskatt skal brukast på lærebøker, barnetrygd, Sæbø gard og døgntilbod for rusavhengige. - Grunnen til at me legg fram eit anna...

Kuttar fritidskortet: – Sørgjeleg og usolidarisk

Den nye regjeringa har i budsjettet valt å kutta støtta til fritidskort til barn og unge, som blei innført som ei prøveordning i fjor. - Eg synest det...

Ho tek over ordførarkjedet etter Hans Inge Myrvold

Torsdag kveld fekk Kvinnherad kommune ny ordførar. Då statsminister Jonas Gahr Støre i midten av oktober presenterte sin nye regjering, vart det klart at Kvinnherad kommune sin...

No blir Per Jan fast kulturpolitikar på Stord: – Dette gler eg meg til

Forfattar, teaterinstruktør og pensjonert lærar Per Jan Ingebrigtsen har vore på reservebenken lenge. No rykkjer han opp som fast medlem i Utval for oppvekst og kultur. - Eg...

Fryktar TV-sendte møte vil føra til sceneskrekk for unge politikarar

Formannskapet meiner likevel at fordelane er større enn ulempene. Frå no av blir alle politiske møte direktesendt. Fram til no har det berre vore mogleg å strømma kommunestyremøtene...

Vestland KrF peikar på Ulstein som partileiar

Dag-Inge Ulstein bør bli ny leiar for Kristeleg Folkeparti, meiner fylkesstyret i Vestland KrF. Det melder NRK. Ulstein får dermed støtte frå sitt eige fylkeslag i kampen om...

Fitjar-ordføraren vil ha ein ny debatt om vegval for KrF

KrF treng ikkje eit nytt vegval no, meiner fleire sentrale KrF-politikarar. Men Fitjar-ordførar Harald Rydland meiner partiet bør ta debatten. – Mitt råd til partiet vil ikkje vere...

Sp blei valvinnar også på Stord: Stig trur ikkje Hordfast-rot har skremt veljarane vekk

Senterpartiet går fram 2,6 prosentpoeng i Stord kommune, og endar på 9,1 prosent av røystene. Når alle røystene er opptalt på Stord, syner resultatet at stordabuen har røysta...

Høgre førebels på topp i Hordaland, men kraftig tilbake

Med 65 prosent av stemmene ligg Høgre an til å gjere eit sterkt val i Hordaland. Av: NPK/Jonas Sætre/Stord24 Høgre ligg an til å få 25,1 prosent av røystene...

Sjå kor glade dei er for at det går mot regjeringsskifte

- Då prognosen kom var stemninga veldig god. Så er me tilbake til at me er veldig spente på om det blir ei fleirtalsregjering, seier Sigurd Sævareid. Slik...

Valprognose: Fleirtal for raudgrøn regjering

Dei tre raudgrøne partia ligg an til å få fleirtal i Stortinget etter valet, viser Valdirektoratets prognose. KrF og Venstre kjempar mot sperregrensa. Arbeidarpartiet, SV og Senterpartiet får...

Valentusiast: – Ikkje usannsynleg at Framnes kjem inn på tinget

Tredjekandidaten til Framstegspartiet i Hordaland, Sigbjørn Framnes, har ein reell sjanse til å koma inn på Stortinget, meiner valentusiast Johan Giertsen. Det er lite spenning knytt til om...

Ap seier nei til store leiteoperasjonar på norsk sokkel

Ap-leiar Jonas Gahr Støre seier nei til store, nye leiteoperasjonar på norsk sokkel, men vil halde fram kartlegginga på eksisterande felt. Under partileiarutspørjinga i Politisk kvarter på NRK...

SV tredje størst i Hordaland på ny måling

Ei ny meiningsmåling viser at SV har rekordhøg oppslutning i Hordaland. Partiet ville fått inn både Audun Lysbakken og Sara Bell viss dette vart valresultatet. Med 12,8 prosents...
- Annonse -