fredag, 2. juni 2023
- Annonse -

Seks kroner forskjell på diesel på to bensinstasjonar på Stord: – Flår bilistane

Drivstoffprisane i Noreg har aldri vore så høge som i år. Samtidig varierer prisane frå stad til stad - og frå time til time. Med store lokale variasjonar...

Stord-budsjettet 2021: Vil opna nye sjukeheimsplassar «raskast mogleg»

Eit breidt fleirtal beståande av koalisjonen, Høgre, MDG og Frp er kome til semje om neste års Stord-budsjett. Rådmannen føreslo i sitt budsjettframlegg å utsetja opninga av fem...

Frp fekk gjennomslag for å søkje om statleg eldreomsorg på Stord

Koalisjonen og Høgre godkjente Stord Frp sitt forslag om å søkje om å delta i ei prøveordning for å søkje om statleg eldreomsorg. I midten av november drog...

Skyss seier nei til Stord-ordføraren: Får ikkje vere med i pilotprosjekt for «hent meg»-buss

Viser til at fylkesrådmannen allereie har bestemt å starte eit prøveprosjekt i Odda. I vår fekk ordføraren representantar frå Rogaland fylkeskommune til å kome til Stord for å...

Rådmannen: – Urimeleg å legge skulda på oss

Rådmann Magnus Mjør reagerer på den harde skytsen som Sunnhordland Naturgass rettar mot kommuneadministrasjonen. Under dagens pressekonferanse, der SNG varsla at det ikkje blir noko biogassatsing på Stord, fekk...

Ingen vilje til å prioritere Hordfast i fylkesutvalet: – Eit slag i trynet for...

Framstegspartiet og Høgre er svært skuffa over at ingen politikarar frå den styrande koalisjonen i fylket ønskjer Hordfast inn på Nasjonal Transportplan. - Me har vore veldig tydelege...

På denne tomta vil Stord Venstre etablere friluftsbarnehage

- Området ved Solidhuset er perfekt for å etablere ein kommunal friluftsbarnehage. Her er kupert terreng, store og spennande uteområder og mykje anlegg i nærleiken, seier Geir Angeltveit. Kommunestyret...

Ap-politikar frå Bømlo om konkursen: – Dette er utruleg trist

Tidlegare Bømlo-ordførar Odd Harald Hovland representerer arbeidarane sitt parti på Stortinget. No har manglande straumstøtte frå hans eiga regjering bidratt til at 25 industriarbeidarar i heimkommunen står...

Vil ikkje løyve pengar: Blir ikkje ny sesong på skeisebanen på Vikahaugane til hausten

Kommunestyret fann ikkje råd til å løyve pengane som trengs for å sikre neste års drift av skeisebanen på Vikahaugane til hausten.  Det uvanleg varme februarvêret har gjort...

Stord Ap snur, vil likevel gi full pott til Stord Maritime Museum

Stord Maritime Museum får likevel full uttelling for søknaden om 240.000 kroner i driftsstøtte. Etter forslag frå Arbeidarpartiet vedtok NMK-komiteen i starten av april å berre løyve 100.000...

Vil bruke 270.000 kroner på kunst i Rådhuset – dobbelt så mykje som det...

Utsmykkingsfondet har vedteke å løyve over dobbelt så mykje pengar til utsmykking i rådhuset enn det som vert utløyst av den planlagde oppussinga av bygget. I fjor blei...

Venstre-lista er klar: – Det er ei æra å få lov å vere kaptein...

Torsdag kveld var Stord Venstre klar for å nominere kandidatane sine til haustens kommunestyreval. Ikkje uventa er Venstre-laget toppa av Geir Angeltveit, som i dag er partiet sin...

Får byrja på Leirvik skule, men først må juristen vurdere saka

Politikarane vil la dottera til familien som bur i Litlabøvegen få byrje på Leirvik skule, trass i at både kommunen og fylkesmannen har vist tommelen ned. Komité for oppvekst...

Valentusiast: – Ikkje usannsynleg at Framnes kjem inn på tinget

Tredjekandidaten til Framstegspartiet i Hordaland, Sigbjørn Framnes, har ein reell sjanse til å koma inn på Stortinget, meiner valentusiast Johan Giertsen. Det er lite spenning knytt til om...

Klarar ikkje å avvikle nattevaktsordninga i Apalvegen og Åkervikåsen

Stord kommune har fått fleire ressurskrevjande brukarar den siste tida som gjer at dei ikkje klarar å overhelde budsjettvedtaket om kostnadskutt. I november i fjor gjennomførte politikarane ulike...

Formannskapet rasar mot at fylket ikkje nemnar Hordfast med eit ord: – Me er...

Fylkesadministrasjonen i Vestland fylke nemnar ikkje Hordfast med eit ord i prioriteringslista til Nasjonal Transportplan. Det skapar svært sterke reaksjonar blant Stord-politikarane. - Eg opplever at dei som...

Harald Rydland vert ordførar

Det vert koalisjon mellom Kristeleg Folkeparti, Senterpartiet og Framstegspartiet. KrF, FrP og Sp melder i ei pressemelding at dei har forhandla fram ein valteknisk samarbeidsavtale. - Partia er blitt...

Strid internt i Høgre og Frp om etablering av biogassanlegg i Grunnavågen

Formannskapet vedtok i dag avtaleverket som skal legge til rette for biogassanlegg i Grunnavågen. Førre veke kom Stord kommune fram til ein avtale med Sunnhordland Naturgass (SNG), der Stord...

Rådmannen i Kvinnherad seier opp stillinga si

Etter at det var oppretta personalsak mot rådmann Odd Ivar Øvregård på bakgrunn av ein låneavtale med Folgefonn-senteret, har han no valt å seie opp stillinga si. -...

Marit Tislevoll Odland ny gruppeleiar i Stord Ap

Søkjer fritak frå vervet som medlem av næring, miljø og kultur-komiteen. Marit Tislevoll Odland var på 10. plass i kommunevalet for to år sidan. No har ho meir enn...
- Annonse -