fredag, 2. juni 2023
- Annonse -

Tapte kampvotering: Angeltveit må gi seg i fylkespolitikken

Geir Angeltveit vart overkøyrd av Sogn og Fjordane-fraksjonen i det nye Vestland Venstre. I helga haldt Venstre sitt første fylkesmøte for nye Vestland Venstre, der nominasjonsprosessen til neste...

– Eg har fått signal om at dei tilsette på Sæbø gard er slitne

Hilde Haglid i Stord SV røysta i mot å leggja rådmannen sitt budsjettframlegg ut på høyring. Formannskapet møttest onsdag, der budsjettforslaget til rådmannen sto på agendaen. Det er kommunestyret...

No blir Per Jan fast kulturpolitikar på Stord: – Dette gler eg meg til

Forfattar, teaterinstruktør og pensjonert lærar Per Jan Ingebrigtsen har vore på reservebenken lenge. No rykkjer han opp som fast medlem i Utval for oppvekst og kultur. - Eg...

Husbanken skeptisk til nytt avlastingssenter i Sævarhagen: – Ikkje tilpassa barn sine behov

Kommunen vil slå saman 14 bueiningar i Sævarhagen. Dette vil ikkje Husbanken betale for. Stord kommune presenterte i fjor planane om å bygge eit nytt avlastingssenter i Sævarhagen....

I fyr og flamme etter at Høgre og Frp blokkerte Moria-opprop

Eit stort fleirtal ville at Stord kommune skulle stille seg bak eit opprop om å hente flyktningar frå Moria-leiren. Men dei blå partia fekk stansa det. - Frp...

Valprognose: Fleirtal for raudgrøn regjering

Dei tre raudgrøne partia ligg an til å få fleirtal i Stortinget etter valet, viser Valdirektoratets prognose. KrF og Venstre kjempar mot sperregrensa. Arbeidarpartiet, SV og Senterpartiet får...

Frp fekk gjennomslag for å søkje om statleg eldreomsorg på Stord

Koalisjonen og Høgre godkjente Stord Frp sitt forslag om å søkje om å delta i ei prøveordning for å søkje om statleg eldreomsorg. I midten av november drog...

Ingen lovnadar om at 25-metersbasseng vert bygd på Nysæter

Koalisjonspartia seier dei har ein klar målesetnad om å bygge 25-metersbasseng på Nysæter. Men berre viss kostnaden for kommunen ikkje vert "særskild høgare". Torsdag sendte politikarane i dei...

Siste Hordaland-måling før valet er godt nytt for Liv Kari

Med ein oppslutning på 30,1 prosent for Høgre, vil Liv Kari Eskeland vere sikra plass på tinget dersom dagens regjering held fram. Den siste meiningsmålinga for Hordaland, utført...

Magne Rommetveit blir medlem av presidentskapet på Stortinget

Toppolitikaren frå Stord får eitt av dei høgste tillitsverva i Norge når han no går inn i sin tredje periode på Stortinget. Rommetveit (61) har vore medlem av...

Arbeidarparitet snur, går i mot bompengeinnkrevjing på Stord

Stordpakken og Miljøgata gjennom Leirvik sentrum er i fare for å ikkje bli realisert som følgje av det nye vedtaket i Stord Ap. - Me kan ikkje gå...

Wenche Tislevoll gir seg som Fitjar-ordførar

Etter to periodar som Fitjar-ordførar har Wenche Tislevoll (H) no bestemt seg for å trekkje seg frå lokalpolitikken. - Eg har vel eigentleg tenkt på det ei stund,...

Redusert rammetilskot og låge skatteinntekter: Difor er det krise i Fitjar-økonomien

Revidert budsjett for 2018 og økonomiplan 2018-2021 er ikkje triveleg lesing for politikarane. Formannskapet hadde saka i går. Av: Harald Johan Sandvik Kommunal økonomi i Fitjar er sterkt pressa...

Han kan få mora si som ordførar i det nye storfylket

Det går mot ei avklaring for kven Høgre og KrF vil ha som listetoppar i nye Vestland fylket. KrF sin kandidat, Trude Brosvik, er mor til KrF-topp på...

Frp vil ha lovlegkontroll av biogass-avtala

Vil at fylkesmannen skal vurdere om kommunen har høve til lånefinansiere aksjekjøp. Den mykje omtala avtala mellom Stord kommune og Sunnhordland Naturgass AS, som politikarane vedtok i mai,...

– Me sit ikkje att me anna enn ein lang ferjetur til fylkeskommunale tenester

Gruppeleiarane i dei politiske partia på Stord kjem med ei sterk oppmoding til fylkepolitikarane om å dele ut dei siste Vestland-arbeidplasane til Stord. Så langt har det gått...

Vil utvkle Stord til ein levande bykommune, og ikkje ei rundkjøring mellom Stavanger og...

Øyvind Kyvik i Stord Høgre, svarar på Stord24 sine fire spørsmål som me har stilt til alle ordførarkandidatane på Stord.  – Kva er dine viktigaste kampsaker for den...

Krev svar på utbetringa av Litlabøkrysset: – Det er med undring me ser resultatet

Gruppeleiar i Høgre, Sverre Olav Svarstad, ber ordføraren om å klage på krysset som nyleg er ferdigstilt. Statens Vegvesen har nytta meir enn 12 millionar kroner på oppgradering...

Kritiserer lukka budsjettprosess: – Svært problematisk

- Alle forhandlingar fram til budsjettmøtet går føre seg i lukka rom og gjer at innbyggjarane ikkje veit noko om kva dei andre partia ønskjer å satsa...

SISTE: SV trekkjer seg frå forhandlingane, men får plass i formannskapet

Koalisjonen dei neste fire åra vil berre bestå av Ap, Krf og Senterpartiet. - Me har vore nøgde med det koalisjonen har fått til dei siste fire åra,...
- Annonse -