fredag, 2. juni 2023
- Annonse -

Dette er Øyvind Kyvik sitt løfte til veljarane dersom han blir ordførar

Høgre sin ordførarkandidat lover nye sjukeheimsplassar. Men eit konkret tal vil han ikkje gi. Det er over eit år til neste kommunestyreval. Men med tidlegare statsminister Erna Solberg...

Krev strakstiltak frå eiga regjering: – Mange bedrifter, også på Stord, slit med straumrekninga

Stord-ordførar Gaute Epland stiller seg bak ordføraropprøret mot Støre-regjeringa. Denne veka gjekk Ap-ordførarane i Kristiansand og Stavanger ut mot si eiga regjering. Dei krev at regjeringa kjem med...

Slik svarar fylkesordføraren på kritikken om gratis kollektivtransport

- Det var aldri meininga å gjera ordninga permanent, eller å utvida den. Som ein kunne lese i Stord24 i midten av juni, fremja lokalpolitikar Susan Abdallah...

Berre Amundsen stemte imot avgiftshoppet

Kommunestyret vedtok å auke gebyra for vatn og avlaup med ti prosent for andre halvår 2022. Tidlegare leiar for vatn- og avlaupstenestene i Stord kommune, Roy-Sverre Amundsen, gjekk...

Gir seg i Stord-politikken – desse kjem inn som nye faste

Har meldt flytting til Bergen. Anne Sofie Ekeland Valvatne har markert seg som ein av dei mest aktive ungdomspolitikarane på Stord dei seinare åra. Den aktive SV-kvinna har...

– Dette er urett sortering av menneske

Susan Abdallah (Ap) går hardt ut mot Vestland fylke. I ein intepellasjon til kommunestyret i Stord kommune tek Abdallah til orde for det ho meiner er forskjelsbehandling....

– Sagvåg er ein så stor tettstad at det er marknad for ein sjukeheim

Eit stort fleirtal vart einige om å jobba for å gi sagvågsbuen ein eigen sjukeheim. - Det er litt rart at me vil at folk skal køyra så...

Liv Signe blir den nye statsforvaltaren i Vestland

Liv Signe Navarsete vart i statsråd fredag utnemnd til statsforvaltar i Vestland. – Med Navarsete får vi ein erfaren og engasjert statsforvaltar med på laget, med brei innsikt...

– Ser ikkje ut til å skilje mellom Bømlafjorden og Rhinen

Framnes løfter lokal utfordring til statsråden. Det skriv Sigbjørn Framnes (FrP) i eit skriftleg spørsmål han har sendt kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp). - Stord kommune...

Desse to står på topp på Stord Ap si nominasjonsliste

Kvinne siglar opp til ein andreplass på lokallaget si nominasjonsliste. Kommunestyrevalet i 2023 står snart for dør, og partia har starta arbeidet med nominasjonsprosessen. Stord Ap har nyleg hatt...

Fleire parti vil auke sosialhjelpa – regjeringa strittar imot

SV, Raudt og Venstre ønskjer seg auka satsar for økonomisk sosialhjelp. Regjeringa har ingen planar om endring. – Vi ønskjer ei gradvis opptrapping av sosialhjelpa. Vi har tidlegare...

– Eg kan ikkje forstå at me skal kunna akseptera eit sånt svar

Bad om svar på spørsmål om brannberedskap i Sagvåg. Men ordføraren sa nei. Stord-politikar Reinert Svanberg (Frp) er blant dei som har engasjert seg i saka om den...

Vil krevja svar om Heiane av ministeren

Ber om fortgang i prosessen. Stord-politikar Sigbjørn Framnes (Frp) ligg ikkje på latsida når han igjen vikarierer som stortingsrepresentant. Framnes møter i sin andre vikarperiode på Stortinget i år,...

Splitta Ap vil greia ut indre trasé, med støtte frå lokallagsleiaren på Stord. Slik...

- Utruleg skuffande, seier Liv Kari Eskeland (H). Denne helga var det duka for årsmøte i Vestland Ap, der Hordfast nok ein gong sto på agendaen. Det enda med...

Vil ha svar etter at kommunetilsette fremja grove skuldingar mot firma

- Sånn som dette er det ikkje greit at me opptrer. I førre veke kunne du i Stord24 lesa om selskapet Friskus, som leverer plattformløysing til fritidskortet. Selskapet hadde...

Alle vil hjelpa Ukraina, men éin kommentar gjorde Framnes (Frp) tydeleg frustrert

- Det er utruleg sørgjeleg at representanten klarar å leggja til ein sånn kommentar. I eit ekstramøte i formannskapet måndag blei det fremja ein interepellasjon om situasjonen i...

Sigbjørn grilla ministeren om Hordfast på Stortinget

Ville ha klare svar etter at sentral Sp-politikar sådde splid om prioriteringa av Hordfast. Stord-politikar Sigbjørn Framnes (Frp) har den siste debutert som vikar som stortingsrepresentant. Han nytta sjansen...

Ordføraren stilte spørsmål ved om alle i Høgre var ugilde i seglforening-saka

- Uryddig rolleblanding, seier ordføraren om Høgre-politikar. - Veldig kritikkverdig av ordføraren, svarar gruppeleiar i Høgre, Øyvind Kyvik. Torsdag blei det sett endeleg punktum i den heftig debatterte...

Diskuterte seglforening-saka i meir enn to timar – dette blei utfallet

SV snudde i seglforeningsaka og var med å endeleg landa den heftig debatterte saka. Som tidlegare omtalt i Stord24, har Stord Seilforening søkt om å få disponera deler av...

Han er den nye leiaren av Stord FrP

Stord-politikaren Odd Ståle Larsen (51) har vore ein aktiv representant i kommunestyret i mange år. No rykkjer han opp til leiar av det største oppisjonspartiet på Stord. -...
- Annonse -