lørdag, 25. mars 2023
- Annonse -

– Ser ikkje ut til å skilje mellom Bømlafjorden og Rhinen

Framnes løfter lokal utfordring til statsråden. Det skriv Sigbjørn Framnes (FrP) i eit skriftleg spørsmål han har sendt kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp). - Stord kommune...

Desse to står på topp på Stord Ap si nominasjonsliste

Kvinne siglar opp til ein andreplass på lokallaget si nominasjonsliste. Kommunestyrevalet i 2023 står snart for dør, og partia har starta arbeidet med nominasjonsprosessen. Stord Ap har nyleg hatt...

Fleire parti vil auke sosialhjelpa – regjeringa strittar imot

SV, Raudt og Venstre ønskjer seg auka satsar for økonomisk sosialhjelp. Regjeringa har ingen planar om endring. – Vi ønskjer ei gradvis opptrapping av sosialhjelpa. Vi har tidlegare...

– Eg kan ikkje forstå at me skal kunna akseptera eit sånt svar

Bad om svar på spørsmål om brannberedskap i Sagvåg. Men ordføraren sa nei. Stord-politikar Reinert Svanberg (Frp) er blant dei som har engasjert seg i saka om den...

Vil krevja svar om Heiane av ministeren

Ber om fortgang i prosessen. Stord-politikar Sigbjørn Framnes (Frp) ligg ikkje på latsida når han igjen vikarierer som stortingsrepresentant. Framnes møter i sin andre vikarperiode på Stortinget i år,...

Splitta Ap vil greia ut indre trasé, med støtte frå lokallagsleiaren på Stord. Slik...

- Utruleg skuffande, seier Liv Kari Eskeland (H). Denne helga var det duka for årsmøte i Vestland Ap, der Hordfast nok ein gong sto på agendaen. Det enda med...

Vil ha svar etter at kommunetilsette fremja grove skuldingar mot firma

- Sånn som dette er det ikkje greit at me opptrer. I førre veke kunne du i Stord24 lesa om selskapet Friskus, som leverer plattformløysing til fritidskortet. Selskapet hadde...

Alle vil hjelpa Ukraina, men éin kommentar gjorde Framnes (Frp) tydeleg frustrert

- Det er utruleg sørgjeleg at representanten klarar å leggja til ein sånn kommentar. I eit ekstramøte i formannskapet måndag blei det fremja ein interepellasjon om situasjonen i...

Sigbjørn grilla ministeren om Hordfast på Stortinget

Ville ha klare svar etter at sentral Sp-politikar sådde splid om prioriteringa av Hordfast. Stord-politikar Sigbjørn Framnes (Frp) har den siste debutert som vikar som stortingsrepresentant. Han nytta sjansen...

Ordføraren stilte spørsmål ved om alle i Høgre var ugilde i seglforening-saka

- Uryddig rolleblanding, seier ordføraren om Høgre-politikar. - Veldig kritikkverdig av ordføraren, svarar gruppeleiar i Høgre, Øyvind Kyvik. Torsdag blei det sett endeleg punktum i den heftig debatterte...

Diskuterte seglforening-saka i meir enn to timar – dette blei utfallet

SV snudde i seglforeningsaka og var med å endeleg landa den heftig debatterte saka. Som tidlegare omtalt i Stord24, har Stord Seilforening søkt om å få disponera deler av...

Han er den nye leiaren av Stord FrP

Stord-politikaren Odd Ståle Larsen (51) har vore ein aktiv representant i kommunestyret i mange år. No rykkjer han opp til leiar av det største oppisjonspartiet på Stord. -...

Stortinget skal vurdere riksrett mot Hareide

Stortinget skal vurdere om det er grunnlag for riksrett mot Knut Arild Hareide fordi han ikkje følgde opp eit vedtak frå nasjonalforsamlinga. Bakgrunnen er at dåverande samferdselsminister Hareide...

Hels på Stord sin nye varaordførar: – Blir litt som å hoppa etter Wirkola

Nancy Aasheim (44) tek over etter Jakob Bjelland. Mange vart overraska over nyheita om at mangeårig lokalpolitikar Jakob Bjelland (Sp) vart konstituert som statssekretær i samferdselsdepartementet i førre...

Jakob blir statssekretær: – Ein enormt viktig posisjon å få

Konge i statsråd har i dag konstituert Jakob Bjelland som statssekretær i samferdselsdepartementet. - Dette er veldig kjekt for meg, og det er viktig for Stord og Sunnhordland...

Unormalt mange har meldt fråfall: Årets viktigaste møte må gå digitalt

Dagens kommunestyremøtet der Stord-budsjettet for 2022 skal bli vedteke vil gå via Teams. - Eit stort tal representantar har meldt forfall til kommunestyret i morgon. I tillegg har...

Fryktar auke i eigedomsskatten: – Går hardast ut over dei som har minst frå...

Øyvind Kyvik i Stord Høgre reagerer på at koalisjonen legg opp til auka eigedomsskatt, på toppen av ein kraftig auke i kommunale avgifter til neste år. - For...

Går for klatrehall, innfasing av sjukeheimsplassar og meir pengar til skulen

Koalisjonen er samde om dei store linjene for Stord-budsjettet 2022, men får ikkje med seg opposisjonspartia i år. - Me har hatt dialog med alle partia. Det har...

Vil bla opp for skulebøker: – Dei vert sakna av elevane, føresette og lærarane

SV legg fram sitt eige budsjettforslag. Auka eigedomsskatt skal brukast på lærebøker, barnetrygd, Sæbø gard og døgntilbod for rusavhengige. - Grunnen til at me legg fram eit anna...

Kuttar fritidskortet: – Sørgjeleg og usolidarisk

Den nye regjeringa har i budsjettet valt å kutta støtta til fritidskort til barn og unge, som blei innført som ei prøveordning i fjor. - Eg synest det...
- Annonse -