torsdag, 23. mai 2019
- Annonse -

Kor blir det av listene til kommunevalet i Fitjar?

Me venter nok alle i spenning på kva lister som stiller til kommunevalet til hausten på Fitjar. Men kven stiller eigentleg lister på Fitjar, og når er...

Positiv stemning for miljøgate i Fitjar trass i kostnadsauke: – Dette er eit kjempeprosjekt!

I tillegg til miljøgate, ny kryssløysing og bussterminal i Fitjar sentrum, vert det også utskifting av vatn- og avløpsrøyr. Av: Harald Johan SandvikHeile prosjektet er eit samarbeid mellom...

Ikkje stemning for å prioritere kjøp av Saghaugen no

Formannskapet meinte Stord kommune ikkje kan ta seg råd til å prioritere overtaking av Stord vidaregåande sitt bygg på Saghaugen. - Går me inn for dette vil det praktisk...

Gjekk i mot uttale om sørleg kryssing av Langenuen og framtida til tingretten på...

Kvinnherad kommune røysta i mot å jobbe for at hovudkontoret til tingrettane i Sunnhordland og Hardanger skal bli lagt til Stord. Som regel klarar Samarbeidsrådet i Sunnhordland å...

Framnes samrøystes valt til 2. kandidat i Vestland Frp

Stordabuen sikra seg nest høgste plassering på nystifta Vestland Frp si fylkestingsliste. Sigbjørn Framnes var på førehand innstilt av valkomiteen til å bli partiet sin andrekandidat, etter fylkesordførarkandidat...

Chaudhry innstilt som nestleiar i Vestland SV

Nominasjonskomiteen har innstilt Akhtar Chaudhry frå Stord som organisatorisk nestleiar i nystifta Vestland SV. I samanheng med fylkessamanslåinga blir også fylkeslaga til dei politiske partia i Sogn og...

Klarar ikkje å avvikle nattevaktsordninga i Apalvegen og Åkervikåsen

Stord kommune har fått fleire ressurskrevjande brukarar den siste tida som gjer at dei ikkje klarar å overhelde budsjettvedtaket om kostnadskutt. I november i fjor gjennomførte politikarane ulike...

Grundtvig (Frp) vil kansellere avtala med arkitektfirma og begynne på nytt

- Sjølv om dette medfører forseinkingar ser me dette som ein betre løysing for dagens elevar ved Nysæter ungdomsskule. Tysdag handsama komité for oppvekst og utdanning saka om...

Sunnhordland FpU seier nei til eit tredje juridisk kjønn

- Biologien er på dette punktet veldig tydeleg. - Det at det skal vere naudsynt å skrive ein resolusjon om kor mange kjønn me har, er for meg svært...

Jobbar for at både næring og samferdsle i Vestland fylke skal bli lagt til...

- Ingen grunn til å vere smålåtne når det gjeld tenester og arbeidsplassar som skal leggjast til Sunnhordland i det nye fylket, meiner varaordførar i Stord, Jakob...

Ønskjer seg meir liv i sentrum

- Eg oppfordrar folk frå heile Stord til å melde si interesse for å bli med i ei gruppe som ser nærmare på korleis me kan skape...

Desse toppar Høgre-lista på Stord

- Me har vore opptekne av å presentere ei liste med mangfald og som me trur og vonar vil appellere til flest mogleg veljarar. Torsdag kveld vart nominasjonslista...

59 års aldersforskjell mellom eldste og yngste kandidaten til Senterpartiet på Stord

- Eg blir overraska om det er nokre andre parti på Stord som har så mange unge folk som oss, seier Jakob Bjelland, som stiller på topp...

Kommunen må investere 57 millionar kroner på bassenga dei neste 10 åra

Rådmannen meiner likevel det ikkje er grunnlag for å bygge eit nytt, større sentralanlegg i byen. I fjor vart det kjent at bassenget i Kulturhuset i Leirvik sto...

Vil avvikle tilbodet til utviklingshemma i Vidsteentunet: Rår til at Hamna kontaktsenter overtek lokala

- Ved fortetting av tilbodet til personar med utviklingshemming ved Sæbø gard vil me kunne oppnå stordriftsfordeler slik at fleire kan få tilbod for same kostnaden, meiner...

Dag Sele trekkjer seg som fylkesleiar i Hordaland KrF

Eit djupt splitta Kristeleg Folkeparti som valde å gå inn i Solberg-regjeringa får mange ringverknadar. Stordabu Dag Sele har bestemt at han ikkje lenger vil leie partiet...

Sterke reaksjonar på den nye regjeringa: – Eg skjemst over å vere medlem av...

Sjå korleis sentrale partifolk i Sunnhordland reagerer på den nye regjeringsplattforma.  Etter lang ventetid blei det torsdag kveld klart at KrF, Venstre, Høgre og Frp lukkast i å...

Regionen sør for Bjørnafjorden går frå ti til tre-fire representantar i nye Vestland

- Dessverre har politikarane frå regionen vår sove medan dei andre regionane bygde alliansar. Slik har dei andre skvisa ut Sunnhordland, trur Lars Solberg. Solberg er ein røynd...

Meiner takhøgda bør vere såpass i eit budsjettmøte

– Eg har vore med på hardare tak enn det me nyleg har opplevd i Fitjar-politikken, seier varaordførar Agnar Aarskog (Ap) i ein kommentar til skule- og...

Maraas i Frp fekk bakoversveis etter skulestormen

– Det er uansvarleg å bruke opp sparepengar på å sikre drifta av to skular, seier Sigurd Andre Maraas i Fitjar Frp. Av: Heidi Eikremsvik, Stord24Bakoversveisen hans har...
- Annonse -

Følg oss

6,047TilhengjararLik
459FølgararFølg
198FølgararFølg