mandag, 1. mars 2021
- Annonse -

– Me har mista fire år på grunn av kommunestyret

0
Sigbjørn Framnes (Frp) er skuffa over at departementet har brukt såpass lang tid med å bestemme trasé over E39. Men departementet avviser at dette skuldast protestane til Stord-politikarane. Tysdag...

Ap går kraftig tilbake: er ikkje lenger største parti i Hordaland

0
I følgje ei fersk meiningsmåling har Arbeiderpartiet mista statusen som største parti i Hordaland for første gong på to år. Det er Respons analyse som har gjennomført den ferske...

– Kommunen har ikkje følgt opp lovnadane sine

0
Stord Næringsråd er svært forundra over at kommunen ikkje har teke dei med i dialogen om planane om miljøgate gjennom sentrum, og ber no forvaltningsstyret om å utsetje planane. I...

Jonas Gahr Støre på Stord: Vil ikkje stikke kjeppar i hjula for Saipem 7000

0
Statoil meiner Arbeidarpartiet sitt forslag til ny arbeidsmiljølov vil gjere det umogleg å bruke løftefarty som Saipem 7000 til offshore-installasjonar. I dag var Jonas Gahr Støre på...

– Det eg kjem til å sakne minst er stilrettinga

0
På ei veke har Gaute Epland slutta i lærarjobben på Stord vidaregåande, blitt valt til ordførar og flytta inn på ordførarkontoret. Men heime i Hornelandsvågen er det...

Tommelen endeleg ned for Stord Kristne Skule

0
Stord KrF fremja eit forslag om å gi skulen mellombels løyve til å drive kristen skule i Podlen-bygget i Sagvåg i to år, men forslaget vart hårfint...

– Det er pinleg at kommunen ikkje vil gi meir til Sunnhordland museum

0
Nils Magne Blålid meinte ville gi 320.000 kroner til Sunnhordland museum, og setje eit endeleg tak på kor mykje Stord maritime museum skulle få frå kommunen. Nils Magne...

Gaute Epland blei valt til ny ordførar på Stord

0
Gaute Epland vart vald til ordførar i kommunestyret torsdag. Han flyttar inn i ordførarkontoret allereie morgon. Gaute Epland fekk 22 røyster og Jakob Bjelland fekk 13 røyster. Torbjørn Brosvik...

– Me har påført barnet ein unødig belastning

0
Politikarane i komité for oppvekst og utdanning la seg flate og godtok juristen sin vurdering om at vedtaket dei gjorde om skulebyte var ulovleg. Eleven som bur langs Litlabøvegen...

Pilskog og Epland vil stille likt som ordførarkandidatar til medlemsmøtet til Stord Ap

0
Det vert opp til dei 180 medlemmane av Stord Arbeidarparti å bestemme kven som skal bli den neste ordføraren. For ei drøy veke sidan kunne det verke som...

NRK: Lars Sponheim vert fylkesmann for Vestlandet

0
Noverande fylkesmann for Hordaland, Lars Sponheim, får helda fram i stillinga for det nye storfylket som består av Hordaland og Sogn og Fjordane. Det er NRK som melder...

Ønskjer debatt om ordførarvervet på medlemsmøtet

0
Eit fleirtal av medlemmane til Stord Ap som Stord24 har snakka med ønskjer ein debatt på medlemsmøtet om Lene Pilskog eller Gaute Epland skal bli ny ordførar. Stord24 har...

Politikarane vil gi plaster på såret til Sunnhordland museum

0
Vedtaket som NMK-komiteen gjorde tysdag var i hovudsak i tråd med innstillinga frå rådmannen . Det var ein omstendeleg prosess i dagens møte i næring, miljø og kultur-komiteen, då saka...

Får byrja på Leirvik skule, men først må juristen vurdere saka

0
Politikarane vil la dottera til familien som bur i Litlabøvegen få byrje på Leirvik skule, trass i at både kommunen og fylkesmannen har vist tommelen ned. Komité for oppvekst...

– Me kan ikkje ha det slik som dette over tid

0
Utfallet ved skuletart i 2018 kan framleis bli at elevane i Horneland må byrja på skule ved Tjødnalio skule. Den betente saka om skulegrensene på Stord var tema...

Utdanningsdirektøren: – Dette har eg aldri høyrt om før

0
Utdanningsdirektøren i Hordaland har aldri høyrt om at eit kommunestyre får høve til å overstyre eit endeleg vedtak om skulebyte frå Fylkesmannen. Tysdag ettermiddag skal komité for oppvekst...

– Det var ingen naturlege etterfølgjarar, og det er det kanskje ikkje på Stord...

0
Slik som på Stord har også kommunane Fjell, Sund og Øygarden dei siste åra velt ny ordførar midt i sorga over tapet av ein sitjande ordførar. I juni skal det veljast...

Desse skal bestemme kven som blir ordførar

0
Fire av fem styremedlemmer i Stord Ap og fagforeningsleiar Per Jarle Valvatne utgjer det mektige utvalet som skal avgjere om Lene Pilskog eller Gaute Epland vert Ap sin nye...

Ønskjer ikkje gjeldstak i kommunen

0
Kommunestyret meiner rådmannen sitt forslag om innføring av gjeldstak vil gjere svekkja handlingsrommet for politikarane. Det var ein komplisert og omstendeleg diskusjon i kommunestyret i dag om kor vidt...

Tommelen ned for kristen skule i Podlen-bygget

0
Med eit knipent fleirtal røysta forvaltningsstyret i ettermiddag i mot å gi godkjenning for etablering av kristen privatskule i Sagvåg. Forvaltningsstyret var saman med initiativtakarane bak Stord kristne...
- Annonse -