fredag, 2. juni 2023
- Annonse -

Hordaland SV krev at regionreforma blir avslutta

I går vart det kjent at Senterpartiet varslar omkamp om samanslåinga av Hordaland og Sogn og Fjordane. No sluttar også Hordaland SV seg til utspelet. - Den havarerte...

Fitjar-ordføraren måtte forsvare vindmøllene på Debatten

Vindkraft var tema på Debatten på NRK1 i går, og Wenche Tislevoll deltok. Av: Ingrid Hovstad, Fitjarposten - Alle veit jo at til slutt må me få energien vår...

Kuttar i hurtigbåttilbodet i Sunnhordland, men ferjeavgangane vert redda

I fylkesrådmannen sitt framlegg til budsjett for neste år blir det ingen endringar i ferjeavgangane, slik mange har frykta. Tidlegare i haust varsla Skyss at dei vurderte å...

Stortinget skal vurdere riksrett mot Hareide

Stortinget skal vurdere om det er grunnlag for riksrett mot Knut Arild Hareide fordi han ikkje følgde opp eit vedtak frå nasjonalforsamlinga. Bakgrunnen er at dåverande samferdselsminister Hareide...

Epland og Pilskog kandidatar til ordførarvervet

Både Gaute Epland og Lene Pilskog frå Arbeidarpartiet har sagt seg villige til å tre opp som ordførar. Styret i Stord Ap hadde måndag kveld eit styremøte vedrørande val...

– Me har mista fire år på grunn av kommunestyret

Sigbjørn Framnes (Frp) er skuffa over at departementet har brukt såpass lang tid med å bestemme trasé over E39. Men departementet avviser at dette skuldast protestane til Stord-politikarane. Tysdag...

– Det har vore mykje personkritikk på sosiale media. Det er ikkje greitt!

Ordføraren gav tydeleg beskjed om at det har vore vanskeleg å ta til seg ein del av kritikken som har kome i samband med skuledebatten. Av: Harald Johan...

Talknusaren Jakob Bjelland byter jobb – no får han gjera meir av det han...

- Eg ser fram til å samarbeida enno tettare med partileiar og finansminister Trygve Slagsvold Vedum. - Etter eit spanande, lærerikt og hektisk år som statssekretær i...

– Å konkurrere med namn som Erna, Knut Arild og Audun har ikkje vore...

Trass i eit elendig stortingsval for Arbeiderpartiet i Hordaland avviser Magne Rommetveit at det skuldast at han har vore svært lite i media i valkampen Med ei oppslutning...

Øyvind Kyvik: – Ein større Sunnhordlandskommune vil gagne oss alle

Høgre sin ordførarkandidat på Stord, Øyvind Kyvik, vil ha ny debatt om kommunesamanslåing. - Når me no går inn i eit stort fylke, er det viktig at kommunane...

Vil vurdere fyrverkeri-forbod i tettbygde strok

Etter eit innspel frå Miljøpartiet De Grønne vil kommuneadminstrasjonen starte ei utgreiing på å innføre forbod om fyrverkeri i tettbygde område på nytttårsafta. Saka vart teken opp av...

Slik vil ho gjera rekninga billigare for stordabuen

Trude Aamodt (Ap) vil arbeida for eit tiltak som vil drastisk redusera vass- og avlaupsrekninga. - Dyrtida i landet legg press på hustandane våre. I Stord kommune har...

Idrettsrådet: – Heilt uaktuelt at Sagvåg skal miste både symjehall og basishall

Leiaren i Stord idrettsråd, Øyvind Kyvik, meiner det er svært uheldig at Nysæter ungdomsskule ligg an til å bli forsinka med eit halvt år grunna ei misforståing. Grunna...

Tommelen ned for Stordpakken, men Ap fekk skarp kritikk for snuoperasjonen

- Det er rimeleg sjokkerande at Arbeiderpartiet seier at alle vegprosjekta er positive når dei samtidig avviser finansieringa. - Amen, sa Torbjørn Brosvik (KrF). Sjølv om det var...

Han er den nye leiaren av Sosialistisk Ungdom i Vestland

Salman Chaudhry (18) har vore aktiv i Stord SU. No har han flytta til Bergen og blitt leiar for ungdomslaget i heile Vestland. - Det er massevis av...

Grilla justisministeren om kontroversielle asylsaker frå Stord i tom stortingssal

Stortingspolitikar Petter Eide (SV) ville ha svar får justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) på kva han tykkjer om maktbruken i politiaksjonane mot asylsøkjarar på Fijar og Stord. -...

Regjeringen vil gi Bømlo ny fiskerihavn til 197 millioner

Fullfinansiering av prosjektet legges inn i andre halvdel av Nasjonal Transportplan, og kan realiseres etter 2024. Av: Gerdhard Flaaten, Maritime.no – Vi håper dette kan bli en vitamininnsprøyting, og...

Øyvind Kyvik valt som ny lokallagsleiar i Stord Høgre

- Den nyvalgte leiaren er et friskt pust i partiet og har mange gode kvaliteter og mykje erfaring som vil være nyttig i det politiske arbeidet for en...

Senterpartiet varslar omkamp om Vestland fylke

Liv Signe Naravsete (Sp) meiner bråket rundt samanslåinga av Troms og Finnmark også bør få konsekvensar for samanslåinga av Hordaland og Sogn og Fjordane. - Det er heilt...

Ville stengje ute småpartia frå Stord-politikken under koronakrisa. Men motstanden blei for stor.

Ordføraren ønskte å la formannskapet ta seg av kommunestyret sine oppgåver. - Dette er ikkje ei tid der demokratiet kan vike. Snarare tvert om, seier Anna Sofie...
- Annonse -