onsdag, 15. juli 2020
- Annonse -

Kjem til å tape kampen mot kommunen, men blir invitert til eit siste forsøk...

0
Politikarane i utval for plan og utvikling meiner det ikkje er noko veg utanom å ta den nødvendige grunnen frå Marit Rønnekleiv i samband...

Meiner Vestland kan få gjennomslag for både Hordfast og E16

0
Knut Arild Hardeide meiner det ikkje er grunn for fylkespolitikarane å velje vekk Hordfast for å få prioritert E16 mellom Bergen og Voss.

Pensjonistpartiet ønskjer lokallag på Stord: – Vi ser ein stor frustrasjon i heile landet

- Vi får meldingar heile tida; "kvifor har de ikkje lokallag her?", seier fylkesleiar i Pensjonistpartiet i Vestland, Kurt Jonny Hæggernæs.

Vurderer å melde seg ut av Ap etter 40 års medlemskap

0
Tidlegare Fitjar-ordførar Agnar Aarskog er svært skuffa over fylkespartiet sitt Hordfast-vedtak.Aarskog har vore ein trufast Ap-medlem i rundt 40 år,...

– Hadde vore positivt å samle Sunnhordland og Haugalandet

0
Fylkesordføraren i Rogaland meiner fylkesgrensa mellom Haugalandet og Sunnhordland er unaturleg, og stiller seg ikkje negativ til utspelet til Stord-ordføraren om å flytte til...

Harde angrep i Hordfast-debatten: – Det pinlegaste eg har opplevd frå ei av våre...

0
Temperaturen blant politikarane er uvanleg høg på sosiale media er etter at fylkestinget sa nei til Hordfast.Det er ikkje kvardagskost...

Fylkesordføraren om Hordfast-skrotinga: – For nokre er nok dette heilt i ytterkant av kva...

0
- Eg er ikkje så overraska over dette. Eg var førebudd på eit knallhardt utspel, seier Jon Askeland (Sp) om Stord-ordføraren sitt utspel...

Ingen vilje til å prioritere Hordfast i fylkesutvalet: – Eit slag i trynet for...

0
Framstegspartiet og Høgre er svært skuffa over at ingen politikarar frå den styrande koalisjonen i fylket ønskjer Hordfast inn på Nasjonal Transportplan.

Store avstandar om Hordfast blant fylkespolitikarane

0
Utval for samferdsle og mobilitet i Vestland diskuterte prioriteringslista for Nasjonal Transportplan tysdag. Fleire gav tydeleg uttrykk for at Hordfast ikkje burde vere på...

Nektar å kommentere refs frå Stord-politikarane

0
Fylkesadministrasjonen vil ikkje svare på kvifor Hordfast og andre vegprosjekt i Sunnhordland ikkje vert nemnd på prioriteringslista.Temperaturen under det elektroniske...

Formannskapet rasar mot at fylket ikkje nemnar Hordfast med eit ord: – Me er...

0
Fylkesadministrasjonen i Vestland fylke nemnar ikkje Hordfast med eit ord i prioriteringslista til Nasjonal Transportplan. Det skapar svært sterke reaksjonar blant Stord-politikarane.

Ønskjer å halde fram på Stortinget: – Ei stor glede som har gitt meirsmak

0
Liv Kari Eskeland (H) har sagt ja til valkomiteen i Høgre på spørsmål om ho vil stille på lista til neste stortingsval.

Difor meldte ho seg ut av Stord Ap

0
Bente Bjelland avviser gruppeleiar i Ap, Marita Vassnes, sitt utsegn om at utmeldingane handlar om posisjonar og ikkje politiske saker.Måndag...

Slik reagerer opposisjonen: – Ein svært lei situasjon for koalisjonen

0
- Eg synest dette er ein uting. Det er noko som heiter å belite seg, som betyr at du må akseptere at du av...

– Eg blei overraska. Eg følte dei sto fjellstøtt på Ap sin politikk.

0
Fungerande ordførar Jakob Bjelland (Sp) hadde ikkje venta at dei to profilerte Ap-politikarane Bente Bjelland og Katrin Ankervold skulle melde seg ut av partiet.

SISTE: Dei melder seg ut av Stord Ap – koalisjonen mister fleirtalet

0
Tidlegare leiar av Stord Ap, Katrin Innvær Ankervold, og kommuenstyrepolitikar Bente Bjelland, melder seg begge ut av partiet.Dette kjem fram...

Vil at kommunen legg 50.000 på bordet til ein kampanje for å handle lokalt

0
Øyvind Kyvik i Stord Høgre ønskjer at Stord kommune må kome på banen for å støtte opp om ei lokal handelsnæring som slit.

Krev vakthald ved brakkeriggen i Årskog

0
- Sjølv om det ikkje er noko juridisk i vegen for å ta inn arbeidsfolk frå andre stader, oppmodar eg til at verksemdene gjer...

Ville stengje ute småpartia frå Stord-politikken under koronakrisa. Men motstanden blei for stor.

0
Ordføraren ønskte å la formannskapet ta seg av kommunestyret sine oppgåver. - Dette er ikkje ei tid der demokratiet kan vike. Snarare tvert om,...

Han får styreplass i Vestland Frp: – Dette er ei enorm tillitserklæring

0
På helgas årsmøte i Vestland FrP sikra Sigurd Andre Maraas seg fast styreplass.- Vår eigen Sigurd Andre Maraas vart samrøystes...
- Annonse -