onsdag, 16. januar 2019
- Annonse -

Ordføraren med to Oslo-turer på to dagar: Vil redde Landåsen og sikre sørleg kryssing

Med ei rekkje viktige strategiske møte har Gaute Epland (Ap) ei unormalt travel veke. Ordføraren, rådmannen, kommunalsjef Lovise Vestbøstad og stortingspolitikar Liv Kari Eskeland (H) var i går...

Sjå kven som skal representere Ap i Stord-politikken til neste år

Det er ingen nye namn å finne blant dei øvste plassane på Stord Ap si nominasjonsliste. Arbeidarpartiet på Stord hadde i kveld sitt nominasjonsmøte, der lista til neste...

Atle Hansen blir SV-politikar: – Mange fleire bør engasjera seg i lokalpolitikken

Han har satt spor etter seg etter ei lang karriere som forfattar, journalist, trubadur og låtskrivar. No skal 64-åringen prøve seg i Stord-politikken. Som det første av partia på Stord,...

Stordpakken: Neste veke kjem bompengedebatten opp på nytt

- Eg tenkjer at det ikkje er nokon grunn til å meine noko anna no enn det me gjorde tidlegare i år, seier ordføraren. Før sommaren røysta eit...

SV: – Gudstenester bør ikkje fungere som juleavslutning. KrF: – Stord bør styrke skulegudstenesta

Stord-politikar Ingunn Hansejordet (SV) vil ha svar på kva slags alternativ juleavslutning elevane får tilbod om dersom dei ikkje ønskjer å delta på skulegudstenesta. - Gudstenester bør ikkje fungere som avslutning....

Fylkesmannen: Kjøp av Coast Holding-aksjar var lovleg

Framstegspartiet på Stord sendte det politiske vedtaket om kjøp av aksjar i Coast Holding til lovlegkontroll. No har dei fått svar. Det var Frp-politikarane Linda Grundtvig, Mette Laukhamar...

Stord tapar millionar: Vil forhandle om lærarnorma for å unngå skatteauke

- Me har difor eit håp om at me skal klare å få til dette, seier Sigbjørn Framnes. Ein av årsakene til at Stord-politikarane må gjere såpass dramatiske...

Krev svar på utbetringa av Litlabøkrysset: – Det er med undring me ser resultatet

Gruppeleiar i Høgre, Sverre Olav Svarstad, ber ordføraren om å klage på krysset som nyleg er ferdigstilt. Statens Vegvesen har nytta meir enn 12 millionar kroner på oppgradering...

Vil ha Terje Søviknes og Sigbjørn Framnes som toppkandidatar for Vestland FrP

Stord-politikar Sigbjørn Framnes er føreslått som 2. kandidat av  nominasjonskomiteen i Vestland FrP til neste års fylkesval. Dei fleste parti har no klartgjort partilistene til neste års fylkestingsval for nye...

Henrik Hatlevik valt til ny leiar i Stord Unge Høgre

Tek over roret etter Vegard Røssberg. Rett før helga haldt Stord Unge Høgre sitt årsmøte for 2018, der dei mellom anna valde nytt styre.Henrik Engevik Hatlevik er den unge...

Tapte kampvotering: Angeltveit må gi seg i fylkespolitikken

Geir Angeltveit vart overkøyrd av Sogn og Fjordane-fraksjonen i det nye Vestland Venstre. I helga haldt Venstre sitt første fylkesmøte for nye Vestland Venstre, der nominasjonsprosessen til neste...

Svein Halleraker sikra seg tredjeplassen på lista til Vestland Høgre

Politikaren frå Stord Høgre kapra ein av dei viktigste plasseringane i nystifta Vestland Høgre. I helga blei Høgre sine fylkeslag i Hordaland og Sogn og Fjordane slått saman...

Politikarane gav tydelege signal om å redde fritidsklubbane

- Det er ein uheldig tilnærming at rådmannen sine kutt råkar dei mest utsette gruppene, sa Sigbjørn Framnes (Frp). Ingen vedtak vart gjort under onsdagens møte i formannskapet...

Hareide går av og KrF vil samarbeide mot høgre. Slik reagerer dei på Stord:

Det nervepirrande politiske dramaet fekk sin sluttstrek fredag kveld. Blant Stord-politikarane er det både skuffelse og glede å finne. Gruppeleiar for KrF på Stord, Torbjørn Brosvik, var blant...

Millionkrangel mellom Amfi-senteret og kommunen: Gjekk til namsmannen for å få betaling

Rådmannen og politikarane går ikkje med på å ettergi krav om betaling for bortfall av parkingsplassar i samband med bygginga av det nye parkeringshuset ved Amfi Stord. Stord kommune inngjekk ei avtale med Amfi...

Rådmannen vil ikkje at kommunen skal bli medeigar i Stord Folkehøgskule

- Stord kommune står i dag i ein økonomisk situasjon der ein ikkje bør ta på seg ansvar og oppgåver ut over kjerneverksemda. Det å vera eigar...

Hallerakar vil skrote forslaget om førehandsinnkrevjing av bompenger for Hordfast

Etter førespurnad frå Stord kommune avviser Samferdselsdepartementet at førehandsinnrevjing av bompengar er naudsynt.  I førre møte i formannskapet på Stord vedtok politikarane førehandinnkrevjing av bompenger for å finansiere...

Vil utsetje ferdigstilling av Nysæter ungdomsskule med endå eit halvt år

Basseng-knipa på Stord gjer at rådmannen føreslår ytterlegare utsetjing av oppstart for den nye ungdomsskulen i Sagvåg. Opphavleg var planen at den nye ungdomsskulen på Nysæter skulle vere...

Stord-budsjettet 2019: Føreslår store kutt i tilbodet til rusmisbrukarar og utviklingshemma

- Arbeidet med 2019-budsjettet har vore spesielt krevjande, skriv rådmannen i innleiinga av budsjettforslaget som blir lagt fram for politikarane i dag. Som venta er det rådmannen sitt...

– Svært positiv til biogassanlegg på Eldøyane

Ordførarkandidat for Stord Høgre, Øyvind Kyvik, meiner alt ligg til rette for at biogassanlegg på Eldøyane skal bli ein realitet. - Utifrå min ståstad er eg svært positiv...
- Annonse -

Følg oss

5,706TilhengjararLik
459FølgararFølg
183FølgararFølg