lørdag, 25. mars 2023
- Annonse -

I vår sa ho ja til å vera Ap sin varaordførarkandidat. No trekkjer ho...

- Me var veldig glad for at Britt Nelly ville stå på andre plass, og så har me stor forståing for at ho har valt å trekkja...

Politikaropprør mot Facebookside: – Driv sensur og utestenging

Ei rekkje Stordpolitikarar går ut mot Facebooksida Verdig Omsorg Stord, som har over to tusen følgjarar. Eit lokalt medlem i Arbeidarpartiet på Stord står bak Facebook-sida, som deler...

Koalisjonen fredar fritidsklubbane

Rådmannen føreslo å legga dei ned. I god tid før handsaminga av budsjettet for neste år har koalisjonen no bestemt seg for å droppa eitt av dei mest...

Edgar tek over som leiar i viktig utval

Dagens leiar, Ingrid Jahn Jordåen, har fått fritak for sine politiske verv ut valperioden. Tidlegare i haust skreiv Stord24 om at Sp-politikar Ingrid Jahn Jordåen hadde søkt om...

Tom, Gunnhild og Madeleine er klare for å trø til i Stord-politikken

Dette er nykomarane på nominasjonslista til Stord Høgre. - Innbyggjarane i Stord kan gle seg til å gå til valgurnene, her vil det vera mange dyktige folk som...

– Det blir vemodig, og eg veit da faen om eg kjem til å...

Han har vore i Stord-politikken utan pause sidan 1983, og har vore innom tre ulike parti. No er Fredrik Litleskare klar til å takka for seg. - Det...

Politikarane sat hutrande, klare til å smøra matpakka si sjølv

- Populisme, innvendte nokon. Det var ei underleg stemning under onsdagens møte i formannskapet. Ein kunne bokstaveleg tala ta og føla på pengeknipa til Stord kommune. Temperaturen i...

– Eg er ikkje i regjering for å slåst for Hordfast

Jakob Bjelland er på jobb frå tidleg til seint for å vera med å ferdigstilla sitt første statsbudsjett. Han er førebudd på at mange kan bli skuffa...

Vil bruka ein tredjedel av sparepengane for å dekkja underskot, trass i klare åtvaringar...

- Dette er ikkje berekraftig, og kan enda opp med ein skikkeleg blåmandag, seier Stord-politikar. Ein viktig del av kommuneøkonomen til Stord består av oppsparte midlar gjennom eit...

Vil gi seg i Stord-politikken med umiddelbar verknad

No må Senterpartiet finna sin tredje utvalsleiar på mindre enn eit år. Leiar i utval for plan og utvikling, Ingrid Jahn Jordåen (Sp), ønskjer å gi seg i...

Ap-politikar frå Bømlo om konkursen: – Dette er utruleg trist

Tidlegare Bømlo-ordførar Odd Harald Hovland representerer arbeidarane sitt parti på Stortinget. No har manglande straumstøtte frå hans eiga regjering bidratt til at 25 industriarbeidarar i heimkommunen står...

– Eg synest det er trist at ein hiver seg på ei negativ bølgje

Politikarane meinte dei har motteke urettmessig kritikk for arbeidet med strategiplanen for Leirvik hamn. Stord24 omtalte i slutten av august den ferske strategiplanen for Leirvik hamn, der ei...

Dette er Øyvind Kyvik sitt løfte til veljarane dersom han blir ordførar

Høgre sin ordførarkandidat lover nye sjukeheimsplassar. Men eit konkret tal vil han ikkje gi. Det er over eit år til neste kommunestyreval. Men med tidlegare statsminister Erna Solberg...

Krev strakstiltak frå eiga regjering: – Mange bedrifter, også på Stord, slit med straumrekninga

Stord-ordførar Gaute Epland stiller seg bak ordføraropprøret mot Støre-regjeringa. Denne veka gjekk Ap-ordførarane i Kristiansand og Stavanger ut mot si eiga regjering. Dei krev at regjeringa kjem med...

Slik svarar fylkesordføraren på kritikken om gratis kollektivtransport

- Det var aldri meininga å gjera ordninga permanent, eller å utvida den. Som ein kunne lese i Stord24 i midten av juni, fremja lokalpolitikar Susan Abdallah...

Berre Amundsen stemte imot avgiftshoppet

Kommunestyret vedtok å auke gebyra for vatn og avlaup med ti prosent for andre halvår 2022. Tidlegare leiar for vatn- og avlaupstenestene i Stord kommune, Roy-Sverre Amundsen, gjekk...

Gir seg i Stord-politikken – desse kjem inn som nye faste

Har meldt flytting til Bergen. Anne Sofie Ekeland Valvatne har markert seg som ein av dei mest aktive ungdomspolitikarane på Stord dei seinare åra. Den aktive SV-kvinna har...

– Dette er urett sortering av menneske

Susan Abdallah (Ap) går hardt ut mot Vestland fylke. I ein intepellasjon til kommunestyret i Stord kommune tek Abdallah til orde for det ho meiner er forskjelsbehandling....

– Sagvåg er ein så stor tettstad at det er marknad for ein sjukeheim

Eit stort fleirtal vart einige om å jobba for å gi sagvågsbuen ein eigen sjukeheim. - Det er litt rart at me vil at folk skal køyra så...

Liv Signe blir den nye statsforvaltaren i Vestland

Liv Signe Navarsete vart i statsråd fredag utnemnd til statsforvaltar i Vestland. – Med Navarsete får vi ein erfaren og engasjert statsforvaltar med på laget, med brei innsikt...
- Annonse -