onsdag, 17. juli 2019
- Annonse -

– Eg vil arbeida for å redusera eit skyhøgt sosialhjelpsbudsjett i Fitjar

Me held fram med å spørja ut ordførarkandidatane i Fitjar. I dag er me komen til Fitjar Framstegsparti, og Sigurd André Maraas. – Kva er dine viktigaste kampsaker...

– Me er ein særs attraktiv del av nye Vestland fylke

Me stiller fire spørsmål til alle ordførarkandidatane på Stord. No står Sigbjørn Framnes frå Framstegspartiet for tur.– Kva er dine viktigaste kampsaker for den komande kommunestyreperioden?- Bygge...

Raudt: – Me ynskjer utvikling for innbyggarane, ikkje utbyggarane.

Stord24 presenterer alle ordførarkandidatane på Stord og har spurt dei alle om å svare på fire spørsmål. Først ut er Rose Maiken Flatmo frå Raudt. – Kva er dine viktigaste...

– Eg vil jobba for å få vekk eigedomsskatten i Fitjar

Me har stilt 6 spørsmål til dei fem førstekandidatane for det komande kommunevalet i Fitjar kommune. Jo Kjetil Strand tek over som førstekandidat for Fitjar Høgre etter...

Fpu-politikar frå Stord fekk Twitter-storm mot seg då hevda klimakrisen er ein «feberfantasi»

Stordabu og tidlegare leiar i Sunnhordland FpU, Emil Tranøy Aasheim, fekk over 100 til dels illsinte svar på Twitter. Det var laurdag kveld at Aasheim, som i dag...

Nytt samarbeid mellom Ap og Fellesforbundet: No vurderer Storevik å melde seg inn igjen...

Nytt samarbeidsorgan mellom Fellesforbundet og Arbeidarpartiet gjer no at mange frå industrien kjem inn igjen i varmen. Arbeidarpartiet sitt nei til konsekvensutgreiing i Lofoten på landsmøtet i vår...

Føreslår å stenge Fitjar sin einaste symjehall til hausten

Rådmannen i Fitjar legg opp til svært stram økonomistyring for å unngå eit rekneskap i minus. På onsdag skal formannskapet i Fitjar gjera framlegg til vedtak for det...

Trekk seg: – Eg framstår ikkje lenger som ein samlande ordførar

Kvinnherad-ordførar Peder Sjø Slettebø kunngjorde plutseleg torsdag kveld at han likevel ikkje vil vere Høgre sin ordførarkandidat. Det var under møtet i formannskapet i Kvinnherad at Slettebø kunngjorde...

– Fitjar klarar seg utmerka godt åleine

Me har stilt 6 spørsmål til dei fem førstekandidatane for det komande kommunevalet i Fitjar kommune. Her kjem Karen Elisabet Rydland Sæbø frå Senterpartiet sine svar. – Kva...

Vil droppe «reservebank» for å betale ned gjeld

Stord kommune ønsker å setje av fjorårets overskot til uforutsette utgifter. Dårleg idé, meiner FrP-politikar Linda Grundtvig. - FrP er bekymra for utviklinga av kommunen sin økonomiske tilstand....

Strid om Saghaugen: -Heilt uaktuelt å bruke 150 millionar på ombygging

Formannskapet går inn for å vurdere kjøp av Saghaugen-bygget. Men ikkje alle politikarane er einige i avgjerdsla. - Me i Senterpartiet synes dette er å grave vår eiga...

Føreslår å legge ned tre fagkomitear og erstatte med ein Levekårskomité

Eit fleirtal av Stord-politikarane vil splitte opp dagens tre politiske komitear. Lokalpolitikarane på Stord har sett ned ei arbeidsgruppe for å sjå kva ein bør gjere med den...

Uroa over at midlane til aktivitetspark kan forsvinne

Leiar i NMK-komiteen, Bente Bjelland (Ap), er ikkje sikker på om det likevel vert løyva éin million kroner til aktivitetspark i Borggarden i sentrum. "Me må få gjort...

Kommunen kan spare store pengar på å drifte sin eigen bilpark på brannstasjonen

Kutt i dyre leasingavtalar og innføring av fast dagbemanning på brannstasjonen vil spare kommunen for over ein million i året, viser ny forstudierapport. I forstudien er det registrert...

– Viss ikkje me er attraktive for unge familiar har Fitjar som kommune ingen...

Om rett over tre månadar er det nok ein gong tid for kommuneval. I Fitjar stiller 5 lister til val, og me har stilt 6 spørsmål til...

Vedtok opsjon for 25-metersbasseng og klatrehall på Nysæter

Fleirtalet i oppvekst og utdanning-komiteen røysta for at det blir bedt om opsjonar på 25-metersbasseng og ein eigen klatrehall på nye Nysæter ungdomsskule. Slik koalisjonen varsla i førre...

Øyvind Kyvik: – Ein større Sunnhordlandskommune vil gagne oss alle

Høgre sin ordførarkandidat på Stord, Øyvind Kyvik, vil ha ny debatt om kommunesamanslåing. - Når me no går inn i eit stort fylke, er det viktig at kommunane...

Skyss seier nei til Stord-ordføraren: Får ikkje vere med i pilotprosjekt for «hent meg»-buss

Viser til at fylkesrådmannen allereie har bestemt å starte eit prøveprosjekt i Odda. I vår fekk ordføraren representantar frå Rogaland fylkeskommune til å kome til Stord for å...

Ingen lovnadar om at 25-metersbasseng vert bygd på Nysæter

Koalisjonspartia seier dei har ein klar målesetnad om å bygge 25-metersbasseng på Nysæter. Men berre viss kostnaden for kommunen ikkje vert "særskild høgare". Torsdag sendte politikarane i dei...

Uroa over ordretørke på Leirvik: – Samtalane begynner å bli veldig kjipe

- Eg veit me har kome oss gjennom slike bølgjedalar før, men no er det meir problematisk. For me ser me ikkje den store Sverdrup-kontrakten i den...
- Annonse -

Følg oss

6,162TilhengjararLik
459FølgararFølg
198FølgararFølg