torsdag, 13. august 2020
- Annonse -

– Å konkurrere med namn som Erna, Knut Arild og Audun har ikkje vore...

0
Trass i eit elendig stortingsval for Arbeiderpartiet i Hordaland avviser Magne Rommetveit at det skuldast at han har vore svært lite i media i valkampen Med ei oppslutning...

Slik røysta stordabuen i dei ulike bydelane

0
Nesten dobbelt så mange røysta Framstegspartiet i Sagvåg som i Nordbygdo. Høgre vart det største partiet i Nordbygdo/Huglo krins, med 28,6 prosent oppslutnad, der Arbeidarpartiet endar opp med...

Høgre går mot sitt beste val på Stord i nyare tid

0
Høgre får meir enn ein fjerdedel av røystene på Stord etter at 95 prosent av røystene er telt opp. Høgre ligg an til å få 25,9 prosent oppslutnad,...

Jubel på valvaken til Høgre etter knalltal både lokalt og nasjonalt

0
Dei første prognosene sender Liv Kari Eskeland inn på tinget med god margin. Dei første prognosene viser at Høgre vert representert på tinget med seks mandatar frå Hordaland. Dersom...

– Denne gongen har eg rett og slett vore litt egoistisk

0
Me spurde tre veljarar om kva saker som var avgjerande for dei når dei skulle stemma i Prestagardsskogen Fleirbrukshall i dag. I dag er den store valdagen komen....

Siste Hordaland-måling før valet er godt nytt for Liv Kari

0
Med ein oppslutning på 30,1 prosent for Høgre, vil Liv Kari Eskeland vere sikra plass på tinget dersom dagens regjering held fram. Den siste meiningsmålinga for Hordaland, utført...

Det er berre Raudt sin listetopp som har fått mindre medieomtale enn Magne Rommetveit

0
Trass i at Arbeiderpartiet knivar om å vere det største partiet i Hordaland, har Magne Rommetveit vore nesten usynleg i valkampen samanlikna med dei andre listetoppane. Det er...

Arbeidarpartiet si lærarløft vil sikre éin ekstra lærar for kvar Stord-skule

0
Liv Kari Eskeland i Høgre meiner lærarløftet til Arbeidarpartiet om å tilsetje 3000 nye lærarar i småskulen, vil gjere liten forskjell. I denne valkampen har Arbeidarpartiet lova å bruke...

Miljøgateplanen vedteken, men vil opne Osen for gjennomkøyring

0
Forvaltningsstyret vedtok i dag planane om miljøgate gjennom Leirvik sentrum med eit knapt fleirtal. Etter en lang debatt i forvaltningsstyret vedtok eit knapt fleirtal reguleringsplanen om miljøgate gjennom...

Stor frustrasjon over Skyss sine endringar: – Dette er ikkje greitt

0
Rådmann Magnus Mjør uttrykte kraftig frustrasjon over Skyss sin manglande involvering med kommunen før dei bussrutene vart innført. Både rådmannen og politikarane i formannskapet var kraftig oppgitt over...

Samrøystes nei til einvegskøyring gjennom Borggata

0
Det var ingen av politikarane i formannskapet som ville gi si støtte til dei over 1000 innbyggjarane som har skrive under på å opne Borggata for biltrafikk. Som Stord24 skreiv...

Marit Tislevoll Odland ny gruppeleiar i Stord Ap

0
Søkjer fritak frå vervet som medlem av næring, miljø og kultur-komiteen. Marit Tislevoll Odland var på 10. plass i kommunevalet for to år sidan. No har ho meir enn...

Spørsmål om Vestlandsregionen skapte stort engasjement

0
Regionreform og kommunesamanslåing var blant spørsmåla som skapte høgast temperatur under gårsdagens debatt på Arena. Torsdag kveld var det duka for valkampdebatt på Arena i regi av Stord24....

Opprørt over at politikarane ofrar psykologstilling for å spare pengar

0
I går vedtok politikarane å utsetje tilsetjinga av psykolog i kommunen til neste år. Stord Unge Høgre meiner dette går ut over ungdommane. Det var i går at...

Blir ikkje invitert til debatt, arrangererer sitt eige folkemøte

0
Inspirert av valkampen til valkampen til Demokratane sin presidentkandidat Bernie Sanders, vil Raudt Stord legge til rette for grasrotaktivisme og folkemøte på Den Blå Time. Raudt er ikkje representerte...

– Magne Rommetveit sår tvil om Hordfast-prosjektet

0
Leiaren i transportkomiteen på Stortinget, Nikolai Astrup (H), meiner Hordfast heng i ein tynn tråd dersom det blir raudgrønt fleirtal etter valet. Køyrande rundt i ein Tesla vert...

– Hadde vore hyggeleg å pendle til Oslo med Liv Kari

0
Magne Rommetveit (Ap) meiner likevel at Stord og Sunnhordland vil tene meir på å sende forbundsleiaren Leif Sande inn på tinget enn etterfølgjaren hans på ordførarkontoret, Liv Kari...

Rådmannen seier nei til biltrafikk i Borggata

0
Formannskapet skal handsame saka om gjennomkøyring i Borggata politisk i starten av september. Etter at Kjell Larsen har levert over 1000 underskriftar til kommunen om å opne Borggata for...

– Det er takka vere SV at ungdommane på Stord vgs. får gratis frukost

0
To av toppkandidatane til SV i Hordaland jublar over at ungdommane på Stord vidaregåande får gratis frukost. Men dei er ikkje nøgd før alle elevar på barneskulane får...

Høgre største parti i Hordaland i fersk måling

0
Med nær 30 prosent oppslutnad for Høgre i Hordaland er Liv Kari Eskeland sikra plass på Stortinget i BT si siste måling. Mindre enn fire veker før valet...
- Annonse -