fredag, 18. september 2020
- Annonse -

Stord Høgre vil ha nytt ferjestø

0
Høgre har som det tredje partiet på Stord gitt utrykk for kva standpunkt dei har i ferjestø-debatten. Tidlegare er det kjend at Stord SV går i mot bygging...

Vil kjøpe aksjar av Halleraker, men han får ikkje jobbe for midtre kryssing over...

0
Formannskapet i Stord kommune vedtok å kjøpe aksjar i lobbyselskapet Hordfast AS. Dermed vil Stord kommune gjere som Fitjar, å delta i aksjeemisjonen i Hordfast ved å kjøpe...

Debuterte på Høgre-landsmøtet med stikk til Stord kommune

0
Øyvind Kyvik frå Stord Høgre debuterte på talarstolen på landsmøtet til Høgre med å framheve viktigheita for at kommunar legg godt nok til rette for næring.  - Eg kjem...

Det nye fylket skal heite «Vestland»

0
Regjeringa har i statsråd i dag avgjort at dei tilrår Vestland som namn på det nye fylket.  Etter dei store protestane frå vestlandsfylka som ikkje er med på...

Går inn for å selje bygget på Nattrutekaien

0
Politikarane i NMK-komitéen ser ikkje noko poeng i at Stord kommune skal skal sitje på eigedomen på kaien, og gjekk inn for eit sal til private aktørar. I påsken...

Stord Maritime Museum får mindre enn halvparten av kva dei har søkt om

0
Etter ein debatt med harde frontar vedtok næring-, miljø- og kulturkomiteen å berre løyve 100.000 kroner i driftsstøtte til Stord Maritime Museum. Stiftinga Stord Maritime Museum har søkt Stord...

Krisemåling for KrF i Hordaland

0
I ein fersk meiningsmåling utført av Bergens Tidende, får Kristeleg Folkeparti berre 4,9 prosent oppslutnad.  Det har stort sett berre gått nedover med Kristeleg Folkeparti dei siste åra....

Vil starte lokalliste for Sagvåg: – Me kjenner oss nedprioritert

0
Sagvågsbu Kjell Arne Skålevik har teke initiatv til å starte ei ny politisk liste som skal snakke Sagvåg si sak. - Eg har blitt oppmoda av dette av...

Dobbel miljøvinst for Stord Venstre

0
Partiet fekk i kommunestyret med på å innføre forbod både mot sal av heliumsballongar og mot kunstgrasbanar med granulat i Stord kommune. - Kommunestyret sender med dette eit klart...

Stord Frp fekk åtte nye medlemmer på berre eitt døgn

0
Listhaug-saka har gitt Framstespartiet eit historisk byks på dei nasjonale meiningsmålingane og ein kraftig medlemsvekst både nasjonalt og på Stord. Berre i løpet av døgeret etter at Sylvi...

Lene Pilskog blir leiar for Ap sitt kvinnenettverk i Hordaland

0
Pilskog tek over etter ordføraren i Bergen, Marte Mjøs Persen, som no blir fylkesleiar for partiet. På partiet sitt fylkesårsmøte i helga, vart Lene Pilskog frå Stord valt...

Listhaug-saka kan koste ho stortingsplassen

0
Dersom mistillitsforslaget mot justisminister Sylvi Listhaug (Frp) fører til at regjeringa går av, vil Liv Kari Eskeland miste stortingsplassen sin. Dei neste dagane blir skjebnedagar for regjeringa, når...

Stord Ap vil jobbe for realisering av biogassanlegg på Stord

0
På eit styremøte i Stord Ap vedtok partiet å støtte planane om biogassanlegg på Stord, men på vilkår av at det først blir gjennomført ein reguleringsplan. - Stord Arbeidarparti ønskjer...

Reservasjonsstriden førte til at Dag Sele sa opp jobben og flytta til Stord. No...

Jobben som fastlege var ikkje lenger var foreinleg med verdiane til Dag Sele (53). No står den ferske fylkesleiaren for Hordaland KrF framføre ein ny kamp: å...

Kan bli aktuelt å etablere ei underavdeling av Podlen Verkstad på Fitjar

0
Mange frå Fitjar må i dag reise til Podlen Verkstad på Heiane for tilbod om dagaktivitetar. No vurderer kommunestyret å etablere eit tilsvarande tilbod i Fitjar.  Av: Harald Johan Sandvik,...

Magne Rommetveit hamna midt i byggeskandale på Stortinget

0
Den ferske visepresidenten frå Stord er tett på saka der Stortinget har gått på en kostnadssprekk på ein halv milliard kroner. Det stormar for tida rundt presidentskapet på Stortinget, der...

Stord og Haugesund vil knyte tettare band

0
Dei to bykommunane søkjer om støtte til ein regional plan for korleis Sunnhordland og Haugalandet kan kome styrka ut av regionreforma. - Reforma gjer at Haugalandet og Sunnhordland kjem...

Dag Sele frå Stord blir ny leiar for Hordaland KrF

0
Kan få positive ringverknadar for Sunnhordland, meiner leiaren for Stord KrF. Dette kom fram under fylkesårsmøtet på Sotra i føremiddag. Dag Sele (53) tek over som leiar for...

Dag Sele kan bli ny leiar i Hordaland KrF

0
Ein lege frå Stord kan vere den som skal løfte KrF i Hordaland ut av krisa, men han utelukkar samarbeid med Frp. Fylkesvaraordførar Pål Kårbø takkar for seg...

Ankervold valt til ny Ap-leiar på Stord

0
Årsmøtet til Stord Arbeidarparti valde i går Katrin Innvær Ankervold som ny lokalagsleiar. - Eg synest det er veldig hyggeleg å få denne tilliten. Eg ser veldig fram...
- Annonse -