torsdag, 23. januar 2020
- Annonse -

Slik vil politikarane løyse neste års budsjett-knipe

0
Det ligg an til ei underdekning av neste års budsjett på fleire titals millionar kroner. Me spurte politikarane kva dei vil gjere med dette.  Som Stord24 tidlegare har...

Liv Kari Eskeland skal jobbe med energi og miljø: – Eg er fantastisk fornøgd

0
Den ferske stortingspolitikaren frå Stord fekk første ønsket sitt oppfylt når det i dag vart klart at ho blir medlem av energi- og miljøkomiteen. - Eg fekk oppfylt...

Magne Rommetveit blir medlem av presidentskapet på Stortinget

0
Toppolitikaren frå Stord får eitt av dei høgste tillitsverva i Norge når han no går inn i sin tredje periode på Stortinget. Rommetveit (61) har vore medlem av...

Stord kristne skule får ein ny sjanse av kommunen

0
Har fått utsett fristen av Fylkesmannen for skulestart, og får difor saka handsama i forvaltningsstyret neste veke. Etter at administrasjonen i Stord kommune denne veka trekte handsaminga av skule-saka, tyda...

– Eg har respekt for administrasjonen si vurdering

0
Ordførar Gaute Epland svarar nei på oppmodinga frå Stord kristne skule om å skjære gjennom for å sikre skuledrift neste veke. Etter at administrasjonen i dag plutseleg trekte...

Gram Økland skal leia RHO-komiteen

0
Tek over leiarstolen etter at Gaute Epland vart ordførar. I kommunestyremøtet før helga gjorde politikarane ein god del omrokkeringar i kommuestyret, både som eit resultat av at Gaute...

– Eg vart skremt av brevet frå Statens Vegvesen

0
Kommunestyret vedtok i dag å gå vidare med miljøgateplanane, men fleire retta skarp kritikk mot måten Statens Vegvesen uttrykte seg i forkant av handsaminga. I dag tok den lange debatten om...

Dette kan bli Høgre sin nye ordførarkandidat

0
Trass i lite politisk erfaring har Øyvind Kyvik (29) store ambisjonar for Stord Høgre, og utelukkar ikkje kamp om ordførarkjedet i 2019. Førre veke vart det klart at Liv Kari Eskeland...

– Å konkurrere med namn som Erna, Knut Arild og Audun har ikkje vore...

0
Trass i eit elendig stortingsval for Arbeiderpartiet i Hordaland avviser Magne Rommetveit at det skuldast at han har vore svært lite i media i valkampen Med ei oppslutning...

Slik røysta stordabuen i dei ulike bydelane

0
Nesten dobbelt så mange røysta Framstegspartiet i Sagvåg som i Nordbygdo. Høgre vart det største partiet i Nordbygdo/Huglo krins, med 28,6 prosent oppslutnad, der Arbeidarpartiet endar opp med...

Høgre går mot sitt beste val på Stord i nyare tid

0
Høgre får meir enn ein fjerdedel av røystene på Stord etter at 95 prosent av røystene er telt opp. Høgre ligg an til å få 25,9 prosent oppslutnad,...

Jubel på valvaken til Høgre etter knalltal både lokalt og nasjonalt

0
Dei første prognosene sender Liv Kari Eskeland inn på tinget med god margin. Dei første prognosene viser at Høgre vert representert på tinget med seks mandatar frå Hordaland. Dersom...

– Denne gongen har eg rett og slett vore litt egoistisk

0
Me spurde tre veljarar om kva saker som var avgjerande for dei når dei skulle stemma i Prestagardsskogen Fleirbrukshall i dag. I dag er den store valdagen komen....

Siste Hordaland-måling før valet er godt nytt for Liv Kari

0
Med ein oppslutning på 30,1 prosent for Høgre, vil Liv Kari Eskeland vere sikra plass på tinget dersom dagens regjering held fram. Den siste meiningsmålinga for Hordaland, utført...

Det er berre Raudt sin listetopp som har fått mindre medieomtale enn Magne Rommetveit

0
Trass i at Arbeiderpartiet knivar om å vere det største partiet i Hordaland, har Magne Rommetveit vore nesten usynleg i valkampen samanlikna med dei andre listetoppane. Det er...

Arbeidarpartiet si lærarløft vil sikre éin ekstra lærar for kvar Stord-skule

0
Liv Kari Eskeland i Høgre meiner lærarløftet til Arbeidarpartiet om å tilsetje 3000 nye lærarar i småskulen, vil gjere liten forskjell. I denne valkampen har Arbeidarpartiet lova å bruke...

Miljøgateplanen vedteken, men vil opne Osen for gjennomkøyring

0
Forvaltningsstyret vedtok i dag planane om miljøgate gjennom Leirvik sentrum med eit knapt fleirtal. Etter en lang debatt i forvaltningsstyret vedtok eit knapt fleirtal reguleringsplanen om miljøgate gjennom...

Stor frustrasjon over Skyss sine endringar: – Dette er ikkje greitt

0
Rådmann Magnus Mjør uttrykte kraftig frustrasjon over Skyss sin manglande involvering med kommunen før dei bussrutene vart innført. Både rådmannen og politikarane i formannskapet var kraftig oppgitt over...

Samrøystes nei til einvegskøyring gjennom Borggata

0
Det var ingen av politikarane i formannskapet som ville gi si støtte til dei over 1000 innbyggjarane som har skrive under på å opne Borggata for biltrafikk. Som Stord24 skreiv...

Marit Tislevoll Odland ny gruppeleiar i Stord Ap

0
Søkjer fritak frå vervet som medlem av næring, miljø og kultur-komiteen. Marit Tislevoll Odland var på 10. plass i kommunevalet for to år sidan. No har ho meir enn...

Følg oss

6,496TilhengjararLik
1,135FølgararFølg
225FølgararFølg