tirsdag, 11. august 2020
- Annonse -

Provosert over at partifellene i Stordlisto røysta for biogassavtala

0
At to av representantane frå Stordlisto røysta ja til biogassavtala i går fell ikkje i god jord hos gruppeleiar Margareth Ottesen Mjønes. På ein Facebook-tråd starta av Sigbjørn...

SISTE: Ja til biogass-avtale i Grunnavågen

0
Eit fleirtal i kommunestyret røysta for avtaleverket som skal ligge til grunn for eit mogleg biogassanlegg i Grunnavågen. Framstegspartiet la fram eit forslag om å trekkje heile avtalen som...

I dag driv ho landhandel på Espevær – no vil ho bli ny Bømlo-ordførar

0
Nominasjonskomiteen i Bømlo Høgre har innstilt Ragnfrid Sønstabø som partiet sin ordførarkandidat til kommunevalet 2019. Sønstabø er 50 år gammal og driv i dag handelsverksemd på Espevær, pluss at...

Rådmannen i Kvinnherad seier opp stillinga si

0
Etter at det var oppretta personalsak mot rådmann Odd Ivar Øvregård på bakgrunn av ein låneavtale med Folgefonn-senteret, har han no valt å seie opp stillinga si. -...

Må kanskje vente på Biltema-avklaring til etter sommaren

0
"Åpner juni 2018", står det på ein stor banner som er hengt opp på det planlagde Biltema-varehuset som har reist seg på Heiane Vest. Det er lite truleg. I...

Strid internt i Høgre og Frp om etablering av biogassanlegg i Grunnavågen

0
Formannskapet vedtok i dag avtaleverket som skal legge til rette for biogassanlegg i Grunnavågen. Førre veke kom Stord kommune fram til ein avtale med Sunnhordland Naturgass (SNG), der Stord...

Bergen kommune seier nei til eigarskap i Hordfast AS

0
Stord, Fitjar, Tysnes og Os kommunar har sagt ja til å bli aksjeeigar i lobbyselskapet til Øyvind Halleraker, men bergensarane seier nei. Halleraker ønskjer å sikre ein større...

Avsluttar barnevernsamarbeid med Bømlo: – Dette var ikkje eit ønska utfall

0
Bømlo kommune aksepterer framleis ikkje pålegg i administrasjonskostnadane for barnevernet for 2018. Stord kommune har no svart med å seie opp barnevernsamarbeidet. Etter mykje att og fram såg det i vinter...

Stord Ap snur, vil likevel gi full pott til Stord Maritime Museum

0
Stord Maritime Museum får likevel full uttelling for søknaden om 240.000 kroner i driftsstøtte. Etter forslag frå Arbeidarpartiet vedtok NMK-komiteen i starten av april å berre løyve 100.000...

«Flaggskifte» på Fitjar rådhus i dag

0
Atle Tornes overrekte kommunen sitt stempel til Olaug Haugen. Av: Harald Johan Sandvik, FitjarpostenVed innleiinga av kommunestyremøtet i dag, markerte ordførar Wenche Tislevoll at dette er det siste...

Vedtaka om endring av krinsgrensene er oppheva for alle seksåringane i Horneland-området

0
Nye vedtak frå fylkesmannen har gjort at skulekrins-saka er gått frå vondt til verre for administrasjonen i Stord kommune. Førre veke vart det kjend at fylkesmannen i Hordaland...

Den nye rådmannen i Fitjar er på plass

0
Påtroppande rådmann Olaug Haugen var med på sitt første politiske møte i Fitjar i dag. Av: Harald Johan Sandvik, FitjarpostenDen nye rådmannen var på plass i Fitjar rett...

Stord Høgre vil ha nytt ferjestø

0
Høgre har som det tredje partiet på Stord gitt utrykk for kva standpunkt dei har i ferjestø-debatten. Tidlegare er det kjend at Stord SV går i mot bygging...

Vil kjøpe aksjar av Halleraker, men han får ikkje jobbe for midtre kryssing over...

0
Formannskapet i Stord kommune vedtok å kjøpe aksjar i lobbyselskapet Hordfast AS. Dermed vil Stord kommune gjere som Fitjar, å delta i aksjeemisjonen i Hordfast ved å kjøpe...

Debuterte på Høgre-landsmøtet med stikk til Stord kommune

0
Øyvind Kyvik frå Stord Høgre debuterte på talarstolen på landsmøtet til Høgre med å framheve viktigheita for at kommunar legg godt nok til rette for næring.  - Eg kjem...

Det nye fylket skal heite «Vestland»

0
Regjeringa har i statsråd i dag avgjort at dei tilrår Vestland som namn på det nye fylket.  Etter dei store protestane frå vestlandsfylka som ikkje er med på...

Går inn for å selje bygget på Nattrutekaien

0
Politikarane i NMK-komitéen ser ikkje noko poeng i at Stord kommune skal skal sitje på eigedomen på kaien, og gjekk inn for eit sal til private aktørar. I påsken...

Stord Maritime Museum får mindre enn halvparten av kva dei har søkt om

0
Etter ein debatt med harde frontar vedtok næring-, miljø- og kulturkomiteen å berre løyve 100.000 kroner i driftsstøtte til Stord Maritime Museum. Stiftinga Stord Maritime Museum har søkt Stord...

Krisemåling for KrF i Hordaland

0
I ein fersk meiningsmåling utført av Bergens Tidende, får Kristeleg Folkeparti berre 4,9 prosent oppslutnad.  Det har stort sett berre gått nedover med Kristeleg Folkeparti dei siste åra....

Vil starte lokalliste for Sagvåg: – Me kjenner oss nedprioritert

0
Sagvågsbu Kjell Arne Skålevik har teke initiatv til å starte ei ny politisk liste som skal snakke Sagvåg si sak. - Eg har blitt oppmoda av dette av...
- Annonse -