tirsdag, 20. august 2019
- Annonse -

Reddar Bymisjonen, Frisklivssentralen og fritidsklubbane – kuttar i lærlingtilbodet

Koalisjonen unngår kutt i Stord-budsjettet ved å bruke eigedomsskatten annleis. Likevel blir det kutt i lærlingtilbodet, heimebaserte tenester og tenester til etablerarar. For å unngå mange av dei...

Fitar-lærarar sterkt urolege over budsjettforslaget

– I år er det faktisk langt meir alvorleg enn alle åra eg har vore hovudtillitsvald, seier Katrin Innvær Ankervold om forslaget til langtidsbudsjett for Fitjar kommune.  Av:...

Fylkesordføraren drar til Stord for å lytte til politikarane i Sunnhordland

Anne Gine Hestetun (Ap) tek turen til det felles formannskapsmøtet for kommunane i Sunnhordland som skal haldast på Stord Hotel fredag. Det blir ei sjeldan samling av maktpersonar på...

Stord Venstre vil redde fritidsklubbane

– Det tener ingen å byggja ned fritidsklubbane, seier Geir Angeltveit (V). I går fekk representantar forn Harri-klubben og Litlabø fritidsklubb fortelle politikarane i næring- miljø- og kultur-komiteen...

Det ser mørkt ut for brakkebygg ved Langeland skule

Den tilspissa budsjettsituasjonen i Stord kommune gjer at politikarane sannsynlegvis kjem til å sende elevane i Horneland-området til Tjødnalio skule til neste år. Tysdag ettermiddag skal politikarane i...

Tidlegare Fitjar-ordførar: – Sunnhordland bør koble seg til Rogaland

Harald Rydland (Krf), meiner sunnhordlandskommunane kjem så dårleg ut i regionreformen at han vil ha ein debatt om overgang til Rogaland. I kommunestyremøtet i Fitjar i oktober fremja Rydland ei...

Nytt liv for AUF på Stord: – Me vil vere med å forandre lokalsamfunnet

Etter to år i dvale har AUF sitt lokallag på Stord vakna til liv. Førre veke vart det blåst nytt liv i det som no blir det tredje aktive ungdomspartiet...

Gjekk på talarstolen for første gong

Liv Kari Eskeland brukte taletida si til å snakke om Hordfast og omstilling i næringslivet under trontaledebatten på Stortinget. Førre helg vart det nye Stortinget konstituert, som no...

Slik vil politikarane løyse neste års budsjett-knipe

Det ligg an til ei underdekning av neste års budsjett på fleire titals millionar kroner. Me spurte politikarane kva dei vil gjere med dette.  Som Stord24 tidlegare har...

Liv Kari Eskeland skal jobbe med energi og miljø: – Eg er fantastisk fornøgd

Den ferske stortingspolitikaren frå Stord fekk første ønsket sitt oppfylt når det i dag vart klart at ho blir medlem av energi- og miljøkomiteen. - Eg fekk oppfylt...

Magne Rommetveit blir medlem av presidentskapet på Stortinget

Toppolitikaren frå Stord får eitt av dei høgste tillitsverva i Norge når han no går inn i sin tredje periode på Stortinget. Rommetveit (61) har vore medlem av...

Stord kristne skule får ein ny sjanse av kommunen

Har fått utsett fristen av Fylkesmannen for skulestart, og får difor saka handsama i forvaltningsstyret neste veke. Etter at administrasjonen i Stord kommune denne veka trekte handsaminga av skule-saka, tyda...

– Eg har respekt for administrasjonen si vurdering

Ordførar Gaute Epland svarar nei på oppmodinga frå Stord kristne skule om å skjære gjennom for å sikre skuledrift neste veke. Etter at administrasjonen i dag plutseleg trekte...

Gram Økland skal leia RHO-komiteen

Tek over leiarstolen etter at Gaute Epland vart ordførar. I kommunestyremøtet før helga gjorde politikarane ein god del omrokkeringar i kommuestyret, både som eit resultat av at Gaute...

– Eg vart skremt av brevet frå Statens Vegvesen

Kommunestyret vedtok i dag å gå vidare med miljøgateplanane, men fleire retta skarp kritikk mot måten Statens Vegvesen uttrykte seg i forkant av handsaminga. I dag tok den lange debatten om...

Dette kan bli Høgre sin nye ordførarkandidat

Trass i lite politisk erfaring har Øyvind Kyvik (29) store ambisjonar for Stord Høgre, og utelukkar ikkje kamp om ordførarkjedet i 2019. Førre veke vart det klart at Liv Kari Eskeland...

– Å konkurrere med namn som Erna, Knut Arild og Audun har ikkje vore...

Trass i eit elendig stortingsval for Arbeiderpartiet i Hordaland avviser Magne Rommetveit at det skuldast at han har vore svært lite i media i valkampen Med ei oppslutning...

Slik røysta stordabuen i dei ulike bydelane

Nesten dobbelt så mange røysta Framstegspartiet i Sagvåg som i Nordbygdo. Høgre vart det største partiet i Nordbygdo/Huglo krins, med 28,6 prosent oppslutnad, der Arbeidarpartiet endar opp med...

Høgre går mot sitt beste val på Stord i nyare tid

Høgre får meir enn ein fjerdedel av røystene på Stord etter at 95 prosent av røystene er telt opp. Høgre ligg an til å få 25,9 prosent oppslutnad,...

Jubel på valvaken til Høgre etter knalltal både lokalt og nasjonalt

Dei første prognosene sender Liv Kari Eskeland inn på tinget med god margin. Dei første prognosene viser at Høgre vert representert på tinget med seks mandatar frå Hordaland. Dersom...
- Annonse -

Følg oss

6,210TilhengjararLik
459FølgararFølg
198FølgararFølg