søndag, 12. juli 2020
- Annonse -

Henrik Hatlevik valt til ny leiar i Stord Unge Høgre

0
Tek over roret etter Vegard Røssberg. Rett før helga haldt Stord Unge Høgre sitt årsmøte for 2018, der dei mellom anna valde nytt styre.Henrik Engevik Hatlevik er den unge...

Tapte kampvotering: Angeltveit må gi seg i fylkespolitikken

0
Geir Angeltveit vart overkøyrd av Sogn og Fjordane-fraksjonen i det nye Vestland Venstre. I helga haldt Venstre sitt første fylkesmøte for nye Vestland Venstre, der nominasjonsprosessen til neste...

Svein Halleraker sikra seg tredjeplassen på lista til Vestland Høgre

0
Politikaren frå Stord Høgre kapra ein av dei viktigste plasseringane i nystifta Vestland Høgre. I helga blei Høgre sine fylkeslag i Hordaland og Sogn og Fjordane slått saman...

Politikarane gav tydelege signal om å redde fritidsklubbane

0
- Det er ein uheldig tilnærming at rådmannen sine kutt råkar dei mest utsette gruppene, sa Sigbjørn Framnes (Frp). Ingen vedtak vart gjort under onsdagens møte i formannskapet...

Hareide går av og KrF vil samarbeide mot høgre. Slik reagerer dei på Stord:

0
Det nervepirrande politiske dramaet fekk sin sluttstrek fredag kveld. Blant Stord-politikarane er det både skuffelse og glede å finne. Gruppeleiar for KrF på Stord, Torbjørn Brosvik, var blant...

Millionkrangel mellom Amfi-senteret og kommunen: Gjekk til namsmannen for å få betaling

0
Rådmannen og politikarane går ikkje med på å ettergi krav om betaling for bortfall av parkingsplassar i samband med bygginga av det nye parkeringshuset ved Amfi Stord. Stord kommune inngjekk ei avtale med Amfi...

Rådmannen vil ikkje at kommunen skal bli medeigar i Stord Folkehøgskule

0
- Stord kommune står i dag i ein økonomisk situasjon der ein ikkje bør ta på seg ansvar og oppgåver ut over kjerneverksemda. Det å vera eigar...

Hallerakar vil skrote forslaget om førehandsinnkrevjing av bompenger for Hordfast

0
Etter førespurnad frå Stord kommune avviser Samferdselsdepartementet at førehandsinnrevjing av bompengar er naudsynt.  I førre møte i formannskapet på Stord vedtok politikarane førehandinnkrevjing av bompenger for å finansiere...

Vil utsetje ferdigstilling av Nysæter ungdomsskule med endå eit halvt år

0
Basseng-knipa på Stord gjer at rådmannen føreslår ytterlegare utsetjing av oppstart for den nye ungdomsskulen i Sagvåg. Opphavleg var planen at den nye ungdomsskulen på Nysæter skulle vere...

Stord-budsjettet 2019: Føreslår store kutt i tilbodet til rusmisbrukarar og utviklingshemma

0
- Arbeidet med 2019-budsjettet har vore spesielt krevjande, skriv rådmannen i innleiinga av budsjettforslaget som blir lagt fram for politikarane i dag. Som venta er det rådmannen sitt...

– Svært positiv til biogassanlegg på Eldøyane

0
Ordførarkandidat for Stord Høgre, Øyvind Kyvik, meiner alt ligg til rette for at biogassanlegg på Eldøyane skal bli ein realitet. - Utifrå min ståstad er eg svært positiv...

KrF-topp frå Stord skulda for forsøk på valfusk

0
Sentralstyremedlem Dag Sele i KrF oppmoda partia sine fylkeslag om å gjere avrundinger i favør av Knut Arild Hareide. Som kjend skal KrF sitt landsmøte 2. november avgjere om...

Kuttar i hurtigbåttilbodet i Sunnhordland, men ferjeavgangane vert redda

0
I fylkesrådmannen sitt framlegg til budsjett for neste år blir det ingen endringar i ferjeavgangane, slik mange har frykta. Tidlegare i haust varsla Skyss at dei vurderte å...

AUF vil avvikle oljenæringa innan 2035: – Folk på Stord har ingen grunn til...

0
Leiar i AUF på Stord, Ulvar Akselsen, stiller seg bak ungdomspartiet sitt vedtak om å fase ut oljenæringa innan innan 18 år.  I helga haldt AUF sitt landsmøte,...

Ville selje gamle bussterminalen til Fronta, men no er det for seint: – Kommunen...

0
Kommunen ville legge til rette for ny taxisentral for Stord Taxi ved den gamle bussterminalen, men no ser det ut som sentralen blir verande på kaien. Onsdag gjekk...

Maraas (Frp) aksepterer ikkje ugildskap i skulesaka: ber statsråden om hjelp

0
Gruppeleiar i Ftjar Frp, Sigurd André Maraas, får ikkje vere med å røyste over om grensaskulane i Fitjar skal leggast ned fordi mora hans er lærar. Under formannskapet si...

Stord og Bømlo skal samarbeide om samfunnsplanlegging

0
Nabokommunane skal halde felles kommunestyremøte på Rubbestadneset i november. Stord og Bømlo kommunar har nyleg fått midlar frå fylkesmannen om å samarbeide med planarbeidet. Dermed vert det no...

Fitjar snur: seier likevel ja til førehandsbompengar på E39

0
Men det er ein føresetnad at ferjene til Tysnes også vert med på innkrevjinga Av: Harald Johan SandvikSom tidlegare meldt sa formannskapet i Fitjar nei til oppmodinga frå...

Fleirtal i Stord KrF vil vere på høgresida i politikken

0
Lokallaget til partiet på Stord støttar ikkje Knut Arild Hareide sitt ønskje om å samarbeide med Arbeidarpartiet. Kristeleg Folkeparti sitt lokallag på Stord hadde i går medlemsmøte på...

Vil redde Selevik skule, men går for nedlegging av Øvrebygda skule

0
Formannskapet i Fitjar fryktar at Selevik krins vil overførast til Stord dersom skulen vert nedlagt. Av: Harald Johan SandvikDenne hausten har Skulebruksplan 2019 – 2023 for Fitjar vore...
- Annonse -