onsdag, 17. juli 2019
- Annonse -

Ønskjer ikkje gjeldstak i kommunen

Kommunestyret meiner rådmannen sitt forslag om innføring av gjeldstak vil gjere svekkja handlingsrommet for politikarane. Det var ein komplisert og omstendeleg diskusjon i kommunestyret i dag om kor vidt...

Raudt: – Me ynskjer utvikling for innbyggarane, ikkje utbyggarane.

Stord24 presenterer alle ordførarkandidatane på Stord og har spurt dei alle om å svare på fire spørsmål. Først ut er Rose Maiken Flatmo frå Raudt. – Kva er dine viktigaste...

Jobbar for at regjeringa skal sjå til Stord

Næringsrådet meiner at Stord er ein særs eigna by for etablering av nokre av dei statlege arbeidsplassane som regjeringa har varsla at skal flaggast ut. Etter at regjeringa...

Føreslår å stenge Fitjar sin einaste symjehall til hausten

Rådmannen i Fitjar legg opp til svært stram økonomistyring for å unngå eit rekneskap i minus. På onsdag skal formannskapet i Fitjar gjera framlegg til vedtak for det...

Her leverer aksjonsgruppa nesten 2000 underskrifter til ordføraren

Vil stanse utbygging av nytt ferjestø i Sævarhagsvikjo. - Folk har gitt uttrykk for stor frustrasjon over at dette blir teke opp att som alternativ. Me må verne...

Epland og Pilskog kandidatar til ordførarvervet

Både Gaute Epland og Lene Pilskog frå Arbeidarpartiet har sagt seg villige til å tre opp som ordførar. Styret i Stord Ap hadde måndag kveld eit styremøte vedrørande val...

Høgre største parti i Hordaland i fersk måling

Med nær 30 prosent oppslutnad for Høgre i Hordaland er Liv Kari Eskeland sikra plass på Stortinget i BT si siste måling. Mindre enn fire veker før valet...

Vil ha Angeltveit som nestleiar i Hordaland Venstre

Valnemnda går inn for at Geir Angeltveit frå Stord skal få eit av dei høgste tillitsverva i Venstre i Hordaland. I samband med fylkesårsmøtet til Hordaland Venstre har...

Framnes samrøystes valt til 2. kandidat i Vestland Frp

Stordabuen sikra seg nest høgste plassering på nystifta Vestland Frp si fylkestingsliste. Sigbjørn Framnes var på førehand innstilt av valkomiteen til å bli partiet sin andrekandidat, etter fylkesordførarkandidat...

Rådmannen seier nei til biltrafikk i Borggata

Formannskapet skal handsame saka om gjennomkøyring i Borggata politisk i starten av september. Etter at Kjell Larsen har levert over 1000 underskriftar til kommunen om å opne Borggata for...

Avsluttar barnevernsamarbeid med Bømlo: – Dette var ikkje eit ønska utfall

Bømlo kommune aksepterer framleis ikkje pålegg i administrasjonskostnadane for barnevernet for 2018. Stord kommune har no svart med å seie opp barnevernsamarbeidet. Etter mykje att og fram såg det i vinter...

Skulekrinssaka er avgjort – det blir ingen brakkeskule på Langeland

Skuleelevane som bur i Horneland-området må gå på Tjødnalio skule til neste år. Kommunestyret vedtok med 21 røyster å ikkje løyve pengar til brakkebygg ved Langeland skule.Dermed er...

– Me sit ikkje att me anna enn ein lang ferjetur til fylkeskommunale tenester

Gruppeleiarane i dei politiske partia på Stord kjem med ei sterk oppmoding til fylkepolitikarane om å dele ut dei siste Vestland-arbeidplasane til Stord. Så langt har det gått...

Går inn for å selje bygget på Nattrutekaien

Politikarane i NMK-komitéen ser ikkje noko poeng i at Stord kommune skal skal sitje på eigedomen på kaien, og gjekk inn for eit sal til private aktørar. I påsken...

Stord-budsjettet: – Kvar hustand vil i snitt få avgiftsauke på 1600 kroner

Sverre Olav Svarstad i Høgre er bekymra for den auka skattebyrden koalisjonen legg opp til i neste års budsjett.  - Slik budsjettet legg opp til skal kommunale avgifter...

Dette kan bli Høgre sin nye ordførarkandidat

Trass i lite politisk erfaring har Øyvind Kyvik (29) store ambisjonar for Stord Høgre, og utelukkar ikkje kamp om ordførarkjedet i 2019. Førre veke vart det klart at Liv Kari Eskeland...

Vil byggja ny konsertsal i Kulturhuset

Ordførarrunden: Hilde Hauglid i Stord SV svarar på kva ho vil gjere den neste kommunestyreperioden. – Kva er dine viktigaste kampsaker for den komande kommunestyreperioden? - Endringane i klima...

Sunnhordland FpU seier nei til eit tredje juridisk kjønn

- Biologien er på dette punktet veldig tydeleg. - Det at det skal vere naudsynt å skrive ein resolusjon om kor mange kjønn me har, er for meg svært...

Stord Venstre vil redde fritidsklubbane

– Det tener ingen å byggja ned fritidsklubbane, seier Geir Angeltveit (V). I går fekk representantar forn Harri-klubben og Litlabø fritidsklubb fortelle politikarane i næring- miljø- og kultur-komiteen...

Dystre tal for kommuneøkonomien: Går mot underdekning på 48 millionar kroner

- Om dette ikkje blir det vanskelegaste budsjettet nokon gong, så er det vel ikkje langt i frå, sa varaordførar Jakob Bjelland (Sp). Måndag var det klart for...
- Annonse -

Følg oss

6,162TilhengjararLik
459FølgararFølg
198FølgararFølg