onsdag, 14. april 2021
- Annonse -

Nektar å kommentere refs frå Stord-politikarane

0
Fylkesadministrasjonen vil ikkje svare på kvifor Hordfast og andre vegprosjekt i Sunnhordland ikkje vert nemnd på prioriteringslista. Temperaturen under det elektroniske...

Provosert over at partifellene i Stordlisto røysta for biogassavtala

0
At to av representantane frå Stordlisto røysta ja til biogassavtala i går fell ikkje i god jord hos gruppeleiar Margareth Ottesen Mjønes. På ein Facebook-tråd starta av Sigbjørn...

Full krangel om framtida til Stordlisto

0
Partistiftar Thor Gunnar Bjelland: - Stordlisto er oppløyst. Gruppeleiaren Margareth Ottesen Mjønes: - Stordlisto er ikkje lagt ned. Torsdag sendte tidlegare Frp-politikar og ein av stiftarane av Stordlisto,...

Fekk ikkje pengar til gang- og sykkevel langs Litlabøvegen: – Denne saka er håplaus

0
Geir Angeltveit (V) var den einaste politikaren i utval for miljø og samferdsle i Hordaland som røysta for å løyve pengar til gang- og sykkelveg på Litlabøvegen. Vegansvarleg...

Gaute Epland blei valt til ny ordførar på Stord

0
Gaute Epland vart vald til ordførar i kommunestyret torsdag. Han flyttar inn i ordførarkontoret allereie morgon. Gaute Epland fekk 22 røyster og Jakob Bjelland fekk 13 røyster. Torbjørn Brosvik...

Sterke reaksjonar på den nye regjeringa: – Eg skjemst over å vere medlem av...

0
Sjå korleis sentrale partifolk i Sunnhordland reagerer på den nye regjeringsplattforma.  Etter lang ventetid blei det torsdag kveld klart at KrF, Venstre, Høgre og Frp lukkast i å...

Høgre tapar mest i skulevalet på Stord vidaregåande – Raudt gjer brakval på Fitjar

0
Arbeidarpartiet vart vinnaren i skulevalet på Stord vidaregåande. På Fitjar får Raudt og Framstegspartiet til saman over 40 prosent av røystene.  Resultata av året skuleval er no publisert....

Arbeidarparitet snur, går i mot bompengeinnkrevjing på Stord

0
Stordpakken og Miljøgata gjennom Leirvik sentrum er i fare for å ikkje bli realisert som følgje av det nye vedtaket i Stord Ap. - Me kan ikkje gå...

– Folkehøgskule midt i Leirvik sentrum er feil

0
Eit fleirtal i formannskapet vedtok at kommuen skal bli medeigar i Stord folkehøgskule, men fleire var skeptiske. I august vart det...

Valdebatt: Bjelland, Brosvik og Framnes går i ringen!

0
Ordførarkandidatane frå KrF, Frp og Senterpartiet diskuterer kommuneøkonomi og samferdsle. Valet nærmar seg med stormskritt, og turen er kome til den fjerde og siste av Stord24 sine valkampdebattar. I...

Rose (63) blir ordførarkandidat for Raudt på Stord

0
Raudt har vind i segla nasjonalt. No vil dei inn i kommunestyret på Stord. Torsdag haldt Raudt Stord nominasjonsmøte for årets kommunestyreval. Rose Maiken Flatmo (63) vart nominert om...

Ho trur det blir krevjande å redda Oslo-ruta

0
Stortingsrepresentant Liv Kari Eskeland (H) seier det blir krevjande å få departementet til å snu i flyplass-saka. Fredag kom ned nedslåande...

Tidlegare Fitjar-ordførar: – Sunnhordland bør koble seg til Rogaland

0
Harald Rydland (Krf), meiner sunnhordlandskommunane kjem så dårleg ut i regionreformen at han vil ha ein debatt om overgang til Rogaland. I kommunestyremøtet i Fitjar i oktober fremja Rydland ei...

Kyvik sikra Høgre-nominasjonen

0
Det var litan tvil om utfallet, men no er det offisielt: Øyvind Kyvik skal kjempe mot Gaute Epland om ordførarvervet til neste år. Eit samrøystes nominasjonsmøte i Høgre...

Bergen kommune seier nei til eigarskap i Hordfast AS

0
Stord, Fitjar, Tysnes og Os kommunar har sagt ja til å bli aksjeeigar i lobbyselskapet til Øyvind Halleraker, men bergensarane seier nei. Halleraker ønskjer å sikre ein større...

Solvik-Olsen avviser pilotprosjekt for vegprising på Stord

0
- Me må ha is i magen, sa Arbeidarpartiet som ville vente på vegprising for å finansiere Stordpakken. No seier samferdselsministeren at ei slik finansiering ligg langt fram i...

Dei har ikkje gitt opp håpet om å kome i posisjon: – Har hatt...

0
- Magekjensla mi er god. Eg er alltid optimist, og trur me kan få til mykje godt i lag, seier Øyvind Kyvik i Høgre. Etter at valresultatet blei klart...

Høgre går mot sitt beste val på Stord i nyare tid

0
Høgre får meir enn ein fjerdedel av røystene på Stord etter at 95 prosent av røystene er telt opp. Høgre ligg an til å få 25,9 prosent oppslutnad,...

SISTE: SV trekkjer seg frå forhandlingane, men får plass i formannskapet

0
Koalisjonen dei neste fire åra vil berre bestå av Ap, Krf og Senterpartiet. - Me har vore nøgde med det koalisjonen har fått til dei siste fire åra,...

Store avstandar om Hordfast blant fylkespolitikarane

0
Utval for samferdsle og mobilitet i Vestland diskuterte prioriteringslista for Nasjonal Transportplan tysdag. Fleire gav tydeleg uttrykk for at Hordfast ikkje burde vere på...