søndag, 12. juli 2020
- Annonse -

Kommunen må investere 57 millionar kroner på bassenga dei neste 10 åra

0
Rådmannen meiner likevel det ikkje er grunnlag for å bygge eit nytt, større sentralanlegg i byen. I fjor vart det kjent at bassenget i Kulturhuset i Leirvik sto...

Ville selje gamle bussterminalen til Fronta, men no er det for seint: – Kommunen...

0
Kommunen ville legge til rette for ny taxisentral for Stord Taxi ved den gamle bussterminalen, men no ser det ut som sentralen blir verande på kaien. Onsdag gjekk...

Stord kristne skule får ein ny sjanse av kommunen

0
Har fått utsett fristen av Fylkesmannen for skulestart, og får difor saka handsama i forvaltningsstyret neste veke. Etter at administrasjonen i Stord kommune denne veka trekte handsaminga av skule-saka, tyda...

Desse toppar Høgre-lista på Stord

0
- Me har vore opptekne av å presentere ei liste med mangfald og som me trur og vonar vil appellere til flest mogleg veljarar. Torsdag kveld vart nominasjonslista...

Stord-budsjettet: – Kvar hustand vil i snitt få avgiftsauke på 1600 kroner

0
Sverre Olav Svarstad i Høgre er bekymra for den auka skattebyrden koalisjonen legg opp til i neste års budsjett.  - Slik budsjettet legg opp til skal kommunale avgifter...

Pensjonistpartiet ønskjer lokallag på Stord: – Vi ser ein stor frustrasjon i heile landet

- Vi får meldingar heile tida; "kvifor har de ikkje lokallag her?", seier fylkesleiar i Pensjonistpartiet i Vestland, Kurt Jonny Hæggernæs.

Slik svarar fylkespolitikarane på misnøya i Sunnhordland med regionreforma

0
- Eg meiner det vil vera heilt naturleg å lokalisera fleire funksjonar til denne regionen, seier Roald Kvamme (Ap), og får støtte av fleire medlemmer i fellenemnda...

Difor meldte ho seg ut av Stord Ap

0
Bente Bjelland avviser gruppeleiar i Ap, Marita Vassnes, sitt utsegn om at utmeldingane handlar om posisjonar og ikkje politiske saker.Måndag...

Idrettsrådet: – Heilt uaktuelt at Sagvåg skal miste både symjehall og basishall

0
Leiaren i Stord idrettsråd, Øyvind Kyvik, meiner det er svært uheldig at Nysæter ungdomsskule ligg an til å bli forsinka med eit halvt år grunna ei misforståing. Grunna...

Stordpakken: Neste veke kjem bompengedebatten opp på nytt

0
- Eg tenkjer at det ikkje er nokon grunn til å meine noko anna no enn det me gjorde tidlegare i år, seier ordføraren. Før sommaren røysta eit...

– På grensa til eit tillitsbrot av rådmannen

0
Sigbjørn Framnes (Frp) reagerer sterkt på at kommuneadministrasjonen har gått god for prosessen rundt aktivitetsparken i Borggarden, etter at ein av dei tre involverte leverandørane meiner seg...

Kjetil Eldøy (KrF) ny leiar i Rådet for funksjonshemma

0
Tek over som leiar av rådet etter ordførar Gaute Epland. No har Rådet for funksjonshemma fått ny leiar etter at tidlegare leiar Gaute Epland (Ap) vart ordførar. Det...

Politikarane gav tydelege signal om å redde fritidsklubbane

0
- Det er ein uheldig tilnærming at rådmannen sine kutt råkar dei mest utsette gruppene, sa Sigbjørn Framnes (Frp). Ingen vedtak vart gjort under onsdagens møte i formannskapet...

Hareide går av og KrF vil samarbeide mot høgre. Slik reagerer dei på Stord:

0
Det nervepirrande politiske dramaet fekk sin sluttstrek fredag kveld. Blant Stord-politikarane er det både skuffelse og glede å finne. Gruppeleiar for KrF på Stord, Torbjørn Brosvik, var blant...

Harde angrep i Hordfast-debatten: – Det pinlegaste eg har opplevd frå ei av våre...

0
Temperaturen blant politikarane er uvanleg høg på sosiale media er etter at fylkestinget sa nei til Hordfast.Det er ikkje kvardagskost...

Den nye rådmannen i Fitjar er på plass

0
Påtroppande rådmann Olaug Haugen var med på sitt første politiske møte i Fitjar i dag. Av: Harald Johan Sandvik, FitjarpostenDen nye rådmannen var på plass i Fitjar rett...

Tek eit oppgjer med forgubbing i Stord-politikken: – Me må få fleire unge i...

Henrik Hatlevik (18), Marita Vassnes (26) og Anna Sofie Ekeland Valvatne (21) meiner politikarane på Stord må bli flinkare til å vedta ungdomsvennleg politikk.  9. september skal det...

Sjå Magne Rommetveit sin tale på Ap-landsmøtet

0
Magne Rommetveit drog fram soga om om Njord på Stord då han talte framføre Arbeiderpartiet sitt landsmøte i Oslo før helga. - Njord A vart bygd på Stord, og...

– Eg vil jobba for å få vekk eigedomsskatten i Fitjar

0
Me har stilt 6 spørsmål til dei fem førstekandidatane for det komande kommunevalet i Fitjar kommune. Jo Kjetil Strand tek over som førstekandidat for Fitjar Høgre etter...

Samrøystes nei til einvegskøyring gjennom Borggata

0
Det var ingen av politikarane i formannskapet som ville gi si støtte til dei over 1000 innbyggjarane som har skrive under på å opne Borggata for biltrafikk. Som Stord24 skreiv...
- Annonse -