onsdag, 16. januar 2019
- Annonse -

Reddar Bymisjonen, Frisklivssentralen og fritidsklubbane – kuttar i lærlingtilbodet

Koalisjonen unngår kutt i Stord-budsjettet ved å bruke eigedomsskatten annleis. Likevel blir det kutt i lærlingtilbodet, heimebaserte tenester og tenester til etablerarar. For å unngå mange av dei...

KrF-topp frå Stord skulda for forsøk på valfusk

Sentralstyremedlem Dag Sele i KrF oppmoda partia sine fylkeslag om å gjere avrundinger i favør av Knut Arild Hareide. Som kjend skal KrF sitt landsmøte 2. november avgjere om...

Senterpartiet varslar omkamp om Vestland fylke

Liv Signe Naravsete (Sp) meiner bråket rundt samanslåinga av Troms og Finnmark også bør få konsekvensar for samanslåinga av Hordaland og Sogn og Fjordane. - Det er heilt...

SISTE: Gaute Epland stiller til attval som ordførar

Ordføraren har bestemt seg for å stille på nytt som Stord Ap sin ordførarkandidatved neste kommunestyreval. - Me er veldig glade for at Gaute Straume Epland har sagt...
video

Sjå Liv Kari sin tale på Høgre-landsmøtet

Liv Kari Eskeland trekte fram industrien på Stord då ho tala framføre statsministeren og resten av landsmøtet til Høgre i helga. Sjå talen her.

Dobbel miljøvinst for Stord Venstre

Partiet fekk i kommunestyret med på å innføre forbod både mot sal av heliumsballongar og mot kunstgrasbanar med granulat i Stord kommune. - Kommunestyret sender med dette eit klart...

Dag Sele frå Stord blir ny leiar for Hordaland KrF

Kan få positive ringverknadar for Sunnhordland, meiner leiaren for Stord KrF. Dette kom fram under fylkesårsmøtet på Sotra i føremiddag. Dag Sele (53) tek over som leiar for...

Stord får hard konkurranse om Språkrådet

Høgskulen på Vestlandet har alliert seg for å få Språkrådet til Bergen, trass i at Stord også har meldt seg på kampen. Både ordførar Harry Herstad og Stord næringsråd...

Kyvik sikra Høgre-nominasjonen

Det var litan tvil om utfallet, men no er det offisielt: Øyvind Kyvik skal kjempe mot Gaute Epland om ordførarvervet til neste år. Eit samrøystes nominasjonsmøte i Høgre...

Splitting i Stord KrF om vegvalet til Knut Arild Hareide

I førre veke vart det klart at KrF-leiar Knut Arild Hareide ønskjer å samarbeide med Arbeidarpartiet. Det er ikkje like lett å svelje for alle.  Mange i Kristeleg...

Millionkrangel mellom Amfi-senteret og kommunen: Gjekk til namsmannen for å få betaling

Rådmannen og politikarane går ikkje med på å ettergi krav om betaling for bortfall av parkingsplassar i samband med bygginga av det nye parkeringshuset ved Amfi Stord. Stord kommune inngjekk ei avtale med Amfi...

Fylkesvaraordførar Pål Kårbø melder seg ut av KrF

Kårbø, som provovoserte alle Sunnhordlandspolitikarane med utspelet sitt om å nedprioritere ny E39, har fått nok av KrF og melder seg inn i Høgre. Han har lenge vore KrF...

Vil byggja ut rådhuset

Rådmannen dreg opp igjen over 20 år gamle planar.

Epland og Pilskog kandidatar til ordførarvervet

Både Gaute Epland og Lene Pilskog frå Arbeidarpartiet har sagt seg villige til å tre opp som ordførar. Styret i Stord Ap hadde måndag kveld eit styremøte vedrørande val...

Fleirtal i Stord KrF vil vere på høgresida i politikken

Lokallaget til partiet på Stord støttar ikkje Knut Arild Hareide sitt ønskje om å samarbeide med Arbeidarpartiet. Kristeleg Folkeparti sitt lokallag på Stord hadde i går medlemsmøte på...

Ap går kraftig tilbake: er ikkje lenger største parti i Hordaland

I følgje ei fersk meiningsmåling har Arbeiderpartiet mista statusen som største parti i Hordaland for første gong på to år. Det er Respons analyse som har gjennomført den ferske...

Marit Tislevoll Odland ny gruppeleiar i Stord Ap

Søkjer fritak frå vervet som medlem av næring, miljø og kultur-komiteen. Marit Tislevoll Odland var på 10. plass i kommunevalet for to år sidan. No har ho meir enn...

Det er berre Raudt sin listetopp som har fått mindre medieomtale enn Magne Rommetveit

Trass i at Arbeiderpartiet knivar om å vere det største partiet i Hordaland, har Magne Rommetveit vore nesten usynleg i valkampen samanlikna med dei andre listetoppane. Det er...

«Den økonomiske stoda for Stord Maritime Museum er lite tilfredsstillande, om ikkje alvorleg»

Leiinga i Stord Maritime Museum må på ny gå til politikarane medlua i handa. I eit brev til Stord kommune gir styreleiar i Stiftinga Stord Maritime Museum, Ole...

Arbeidarparitet snur, går i mot bompengeinnkrevjing på Stord

Stordpakken og Miljøgata gjennom Leirvik sentrum er i fare for å ikkje bli realisert som følgje av det nye vedtaket i Stord Ap. - Me kan ikkje gå...
- Annonse -

Følg oss

5,706TilhengjararLik
459FølgararFølg
183FølgararFølg