onsdag, 14. april 2021
- Annonse -

Trygve frå Stord vil ta eit oppgjer med globalismen

0
- Det er skremmande å sjå korleis regjering og storting overfører makt og verdiar ut av Norge. Det vesle politiske partiet...

– Hadde vore positivt å samle Sunnhordland og Haugalandet

0
Fylkesordføraren i Rogaland meiner fylkesgrensa mellom Haugalandet og Sunnhordland er unaturleg, og stiller seg ikkje negativ til utspelet til Stord-ordføraren om å flytte til...

– Me skal oppretthalde ryktet vårt

0
Nye ansikt skal føre det sterke samfunnsengasjementet til Stord SU vidare. Få ungdomspolitikarar på Stord har markert seg så mykje dei...

Til hausten skal alle mellom 6 og 18 år få fritidskort

0
Born og unge i Fitjar, Stord og Bømlo har ein gladnyheit i vente til hausten. I desember kunne me medela at Fitjar,...

Fpu-politikar frå Stord fekk Twitter-storm mot seg då hevda klimakrisen er ein «feberfantasi»

0
Stordabu og tidlegare leiar i Sunnhordland FpU, Emil Tranøy Aasheim, fekk over 100 til dels illsinte svar på Twitter. Det var laurdag kveld at Aasheim, som i dag...

– Eg veit godt at ein kan køyra frå Stord til Haugesund lufthamn på...

0
Helge André Njåstad (Frp) reagerer på at Hareide ikkje forheld seg til den reelle reisetida når han argumenterer kvifor han avviser å støtte flyplassen...

Ankervold valt til ny Ap-leiar på Stord

0
Årsmøtet til Stord Arbeidarparti valde i går Katrin Innvær Ankervold som ny lokalagsleiar. - Eg synest det er veldig hyggeleg å få denne tilliten. Eg ser veldig fram...

Ingen vilje til å prioritere Hordfast i fylkesutvalet: – Eit slag i trynet for...

0
Framstegspartiet og Høgre er svært skuffa over at ingen politikarar frå den styrande koalisjonen i fylket ønskjer Hordfast inn på Nasjonal Transportplan.

Fronta klaga Fitjar inn til KOFA: No er konklusjonen deira klar

0
KLAGENEMNDA FOR OFFENTLIGE ANSKAFFINGAR (KOFA) MEINER FITJAR BRAUT REGLANE, MEN UTFALLET VERT STÅANDE. DERMED TILBYR KOMMUNEN JOBBEN TIL ENGEVIK & TISLEVOLL.

Rådmannen: – Urimeleg å legge skulda på oss

0
Rådmann Magnus Mjør reagerer på den harde skytsen som Sunnhordland Naturgass rettar mot kommuneadministrasjonen. Under dagens pressekonferanse, der SNG varsla at det ikkje blir noko biogassatsing på Stord, fekk...

Ueinige om kor mange dagar av forseinkinga som skuldast pandemien

0
Samferdselsministeren ynskjer å oppnå forlik med Fitjar Mek, men meiner verftet ikkje har lagt fram tilstrekkeleg dokumentasjon på årsakssamanhengen mellom forseinkinga og pandemien.

– Vår oppgåve er ikkje å driva maktkamp mot store selskap

0
Øyvind Kyvik i Stord Høgre røyste i mot fleirtalet i formannskapet, som vedtok å stå ved Stord kommune sitt boikottvedtak av Wizz Air.

Vil ikkje utelukke fortetting

0
Formannskapet i Fitjar vedtok i dag høyringssvaret til NVE sitt framlegg til nasjonal ramme for vindkraft frå Stord og Fitjar kommune. Fitjar kommune og Stord kommune har jobba...

Flyttar til Haugesund – må gi seg i Stord-politikken

0
Nina Østensjø var Stord Høgre sin andrekandidat ved fjorårets kommunestyreval. No trer ho ut frå alle verv. Etter 28 år som...

Rådmannen seier nei til biltrafikk i Borggata

0
Formannskapet skal handsame saka om gjennomkøyring i Borggata politisk i starten av september. Etter at Kjell Larsen har levert over 1000 underskriftar til kommunen om å opne Borggata for...

Ber om permisjon frå alle politiske verv

0
Senterparti-politikar Silje Vatna ber om å få fritak frå alle politiske verv medan ho skal ha morspermisjon. Det har ho ikkje krav på, meiner...

Opposisjonspartia samde om lågare ferjeprisar

0
Ap, Sp, SV, Raudt og Frp vart måndag kveld samde om eit felles forslag om lågare ferjeprisar som skal stemmast over i Stortinget tysdag.

Profilert Ap-politikar må gi seg i Stord-politikken

0
Marita Vassnes (Ap) flyttar til Haugesund og kan difor ikkje lenger ha politiske verv i Stord kommune. Førre veke kunne du...

Bystyret i Bergen seier nei til Hordfast

0
Fleirtalet i Bergen bystyre meiner Hordfast-prosjektet kan øydeleggje for målet om nullvekst i biltrafikken i byen. Byrådspartia måtte gå til SV,...

No skal du få nyta utepilsen til klokka 01.00 på natta

0
Kommunestyret vedtok ein time lenger skjenking for uteserveringane på Stord. Utvidinga av skjenketidene på uteserveringane i byen vart vedteke av eit...