mandag, 6. april 2020
- Annonse -

Vil at kommunen legg 50.000 på bordet til ein kampanje for å handle lokalt

0
Øyvind Kyvik i Stord Høgre ønskjer at Stord kommune må kome på banen for å støtte opp om ei lokal handelsnæring som slit.

Krev vakthald ved brakkeriggen i Årskog

0
- Sjølv om det ikkje er noko juridisk i vegen for å ta inn arbeidsfolk frå andre stader, oppmodar eg til at verksemdene gjer...

Ville stengje ute småpartia frå Stord-politikken under koronakrisa. Men motstanden blei for stor.

0
Ordføraren ønskte å la formannskapet ta seg av kommunestyret sine oppgåver. - Dette er ikkje ei tid der demokratiet kan vike. Snarare tvert om,...

Han får styreplass i Vestland Frp: – Dette er ei enorm tillitserklæring

0
På helgas årsmøte i Vestland FrP sikra Sigurd Andre Maraas seg fast styreplass.- Vår eigen Sigurd Andre Maraas vart samrøystes...

Hareide vil ha prioriteringsliste på vegprosjekt i vest

0
Samferdsleminister Knut Arild Hareide vil ha vegprosjekta på Vestlandet i prioritert rekkefølgje når han får innspel til Nasjonal transportplan....

Ber om større lokal råderett: – Sjølv innanfor strandlinja på Stord er det store...

0
- Me føler at lokal råderett over areala våre ikkje alltid er tilstade fordi nasjonale lovar blir for avgrensande for lokalt næringsliv, seier stortingsrepresentant...

Helge André Njåstad (Frp) ønskjer attval

0
Helge André Njåstad (Frp) stiller til attval for den tredje perioden sin på Stortinget, skriv Dagbladet.Njåstad (39) har vore...

Samde om ny brannstasjon: – Me politikarar må ta styring

0
Mange har latt seg engasjera i debatten om kor den nye brannstasjonen i Fitjar skal plasserast, no er politikarane i formannskapet einige om kor...

Vedtok kaiutviding på Eldøyane mot sterke protestar frå Senterpartiet

0
Eit stort fleirtal i kommuenstyret gav løyve til at Stord hamnestell får ta opp eit lån på 50 millionar kroner for finansiere storutviding av...

Kritiserte bruken av innleigd arbeidskraft ved Kværner på Stord

0
Ap-leiar Jonas Gahr Støre konfronterte statsministeren med den høge delen innleigde på Kværner sitt verft på Stord under stortingets spørretime torsdag.

Frp på Stord har fått ny sjef

0
Marte-Cecilie Tveita Djuvsland er valt til leiar i lokallaget etter at Linda Grundtvig har bestemt seg for å sleppe nye krefter til.

Den nye Solberg-regjeringa er klar: Hareide blir ny samferdselsminister

0
Alt tyder på at den nye regjeringa blir presentert fredag. KrFs Knut Arild Hareide er blant dei som får plass, medan Ola Elvestuen og...

Nye lokallagsleiarar både i Ap og SV

0
Jorge Del Pino (SV) ville ta over som leiar i Fagforbundet etter Per Jarle Valvatne (Ap) for eitt år sidan. No er begge blitt...

Tina Bru (H) blir ny olje- og energiminister

0
Høgre-stortingspolitikar Tina Bru (33) etterfølgjer Sylvi Listhaug (Frp) som olje- og energiminister i regjeringa, stadfestar kjelder nær prosessen overfor DN.

Dei fekk ikkje lov til å ta stilling til barnehagesaka

0
To av politikarane i utval for oppvekst og utdanning blei erkjert ugilde til å handsame saka om kutt i kommunale barnehageplassar. Grunnen er jobbane...

Frp går ut av regjeringa, opplyser Siv Jensen

0
Det er samla sett ikkje grunnlag for at Frp blir i regjeringa, seier partileiar Siv Jensen.Frp-leiaren seier at ho...

– Det var ingen som lurte på kva barnehage som ville bli føreslått lagt...

0
Kommunestyrepolitikar Anna Sofie Ekeland Valvatne frå Stord SV meiner barnehagen på Nysæter ikkje bør leggast ned. Ho reagerer på at Framstegspartiet var med på...

Meinar han bør trekkje seg som nestleiar grunna for tette bindingar

0
Stian Djuvsland i Stord Frp blei nyleg valt til nestleiar i kontrollutvalet. Men grunna tette bindingar til Atheno blir han vurdert ugild til å...

– Me skal oppretthalde ryktet vårt

0
Nye ansikt skal føre det sterke samfunnsengasjementet til Stord SU vidare.Få ungdomspolitikarar på Stord har markert seg så mykje dei...

Frp fekk gjennomslag for å søkje om statleg eldreomsorg på Stord

0
Koalisjonen og Høgre godkjente Stord Frp sitt forslag om å søkje om å delta i ei prøveordning for å søkje om statleg eldreomsorg.
- Annonse -