onsdag, 14. april 2021
- Annonse -

Trygve frå Stord vil ta eit oppgjer med globalismen

0
- Det er skremmande å sjå korleis regjering og storting overfører makt og verdiar ut av Norge. Det vesle politiske partiet...

Ueinige om kor mange dagar av forseinkinga som skuldast pandemien

0
Samferdselsministeren ynskjer å oppnå forlik med Fitjar Mek, men meiner verftet ikkje har lagt fram tilstrekkeleg dokumentasjon på årsakssamanhengen mellom forseinkinga og pandemien.

Fronta klaga Fitjar inn til KOFA: No er konklusjonen deira klar

0
KLAGENEMNDA FOR OFFENTLIGE ANSKAFFINGAR (KOFA) MEINER FITJAR BRAUT REGLANE, MEN UTFALLET VERT STÅANDE. DERMED TILBYR KOMMUNEN JOBBEN TIL ENGEVIK & TISLEVOLL.

Opposisjonspartia samde om lågare ferjeprisar

0
Ap, Sp, SV, Raudt og Frp vart måndag kveld samde om eit felles forslag om lågare ferjeprisar som skal stemmast over i Stortinget tysdag.

Stordabu klar til å ta Sentrum inn på Stortinget

0
Sentrum er eit nytt tilskot til den partipolitiske floraen i Noreg. Partiet har henta ei rekke røynde politikarar frå veletablerte parti og vil stille...

Til hausten skal alle mellom 6 og 18 år få fritidskort

0
Born og unge i Fitjar, Stord og Bømlo har ein gladnyheit i vente til hausten. I desember kunne me medela at Fitjar,...

Frp på nivå med SV – dårlegaste måling sidan 2006

0
Framstegspartiet og SV får same oppslutning på NRK og Aftenpostens siste måling – 8,3 prosent. Høgre, Arbeidarpartiet og Senterpartiet er jamstore på topp.

– Me må ta inn over oss at det verkeleg er ei krise

0
Klubbleiaren på Aker Solutions på Stord, Amram Hadida, kritiserer partiet for å ikkje ta inn over seg krisa for Arbeidarpartiet. Konserntillitsvalt Atle Tranøy meiner...

– Eg veit godt at ein kan køyra frå Stord til Haugesund lufthamn på...

0
Helge André Njåstad (Frp) reagerer på at Hareide ikkje forheld seg til den reelle reisetida når han argumenterer kvifor han avviser å støtte flyplassen...

Per Sandberg kan bli listetopp for Liberalistene i Hordaland

0
Saman med Jan Vindenes er tidlegare Frp-statsråd Per Sandberg ein heit kandidat til å bli listetopp for Liberalistene i Hordaland i stortingsvalet i september.

– Vår oppgåve er ikkje å driva maktkamp mot store selskap

0
Øyvind Kyvik i Stord Høgre røyste i mot fleirtalet i formannskapet, som vedtok å stå ved Stord kommune sitt boikottvedtak av Wizz Air.

Skal diskutera Wizz Air-søksmål i lukka møte

0
Måndag skal politikarane møtast til eit ekstraordinært møte i Formannskapet. Stord kommune har vore mykje mediemerksemd dei siste vekene etter at...

Ho trur det blir krevjande å redda Oslo-ruta

0
Stortingsrepresentant Liv Kari Eskeland (H) seier det blir krevjande å få departementet til å snu i flyplass-saka. Fredag kom ned nedslåande...

Begge hamnar heilt i toppen på stortingslista

0
Men berre ein av dei har ein reell sjanse til å koma inn på Stortinget. Framstegspartiet i gamle Hordaland (det er...

– Rådmannen har torpedert sjansane våre. Det er utruleg synd for dei eldre.

0
Stord er ikkje blitt valt ut til å delta i regjeringa si forsøksordning med statleg finansiert eldreomsorg. Sigbjørn Framnes (Frp) legg skulda på rådmannen.

Vann kampvotering: No er Liv Kari sikra fire nye år på tinget

0
Torill Eidsheim, som kjempa om stortingsplassen til Stord-politikaren, tapte kampvoteringa med mange røyster. Vestland Høgre sitt nominasjonsmøte laurdag var av den...

Meiner statleg finansiert eldreomsorg på Stord vil medføra «mykje armar og bein»

0
Rådmannen rådar politikarane til å gå vekk frå tanken om å søkja Stord med på prøveordninga for statleg finansiert eldreomsorg. Politikarane...

Får gjennomslag for turveg-satsing i Sagvåg

0
Eit stort fleirtal ønskjer å gå vidare med planane om eit turvegnett rundt deler av Storavatnet. Før valet i 2019 lanserte...

Stord-budsjettet 2021: Vil opna nye sjukeheimsplassar «raskast mogleg»

0
Eit breidt fleirtal beståande av koalisjonen, Høgre, MDG og Frp er kome til semje om neste års Stord-budsjett. Rådmannen føreslo i...

Får ikkje vera med å diskutera budsjettet: – Lukka og lite demokratisk

0
- Det som er leit er at Epland som er ordførar har invitert andre uavhengige politikarar med inn i forhandlingane, seier Linda Grundtvig (uavhengig).