tirsdag, 24. mai 2022
- Annonse -

Så mykje billigare blir SFO-plassen til 1. klassingen din til hausten

0
Gratis-timar frå regjeringa kan føra til sterkt redusert foreldrebetaling og utsett søknadsfrist. Stortinget vedtok i desember i fjor å innføra 12 timar gratis SFO per veke for alle...

Desse to står på topp på Stord Ap si nominasjonsliste

0
Kvinne siglar opp til ein andreplass på lokallaget si nominasjonsliste. Kommunestyrevalet i 2023 står snart for dør, og partia har starta arbeidet med nominasjonsprosessen. Stord Ap har nyleg hatt...

Ønskjer å mobilisera stordabuen til kamp

0
- Eg har registrert at det er mange på Stord som er imot fleire vindmøller. No ser det ut til at dei vil få høgspentlinjer i staden,...

Fleire parti vil auke sosialhjelpa – regjeringa strittar imot

0
SV, Raudt og Venstre ønskjer seg auka satsar for økonomisk sosialhjelp. Regjeringa har ingen planar om endring. – Vi ønskjer ei gradvis opptrapping av sosialhjelpa. Vi har tidlegare...

– Eg kan ikkje forstå at me skal kunna akseptera eit sånt svar

0
Bad om svar på spørsmål om brannberedskap i Sagvåg. Men ordføraren sa nei. Stord-politikar Reinert Svanberg (Frp) er blant dei som har engasjert seg i saka om den...

– Anerkjenner ikkje elektrikarar frå Stord slik stor kunst?

0
Sløseriombudsmannen har plukka opp kunst-dramaet på Stord. Det var bladet Sunnhordland som først omtala saka om kunstverket utanfor Stord sjukeheim, som no har blitt ramponert av ein elektrisk...

Etterlyser utbygging: – Ein gyllen moglegheit

0
Rukjen-området like ved Sagvåg skule har stått klart for utbyggjing i fleire år. No oppmodar FrP-Svanberg kommunen til å ta initiativ. FrP-politikar Reinert Svanberg meiner det er på...

Vil krevja svar om Heiane av ministeren

0
Ber om fortgang i prosessen. Stord-politikar Sigbjørn Framnes (Frp) ligg ikkje på latsida når han igjen vikarierer som stortingsrepresentant. Framnes møter i sin andre vikarperiode på Stortinget i år,...

Splitta Ap vil greia ut indre trasé, med støtte frå lokallagsleiaren på Stord. Slik...

0
- Utruleg skuffande, seier Liv Kari Eskeland (H). Denne helga var det duka for årsmøte i Vestland Ap, der Hordfast nok ein gong sto på agendaen. Det enda med...

Vil ha svar etter at kommunetilsette fremja grove skuldingar mot firma

0
- Sånn som dette er det ikkje greit at me opptrer. I førre veke kunne du i Stord24 lesa om selskapet Friskus, som leverer plattformløysing til fritidskortet. Selskapet hadde...

Alle vil hjelpa Ukraina, men éin kommentar gjorde Framnes (Frp) tydeleg frustrert

0
- Det er utruleg sørgjeleg at representanten klarar å leggja til ein sånn kommentar. I eit ekstramøte i formannskapet måndag blei det fremja ein interepellasjon om situasjonen i...

Sigbjørn grilla ministeren om Hordfast på Stortinget

0
Ville ha klare svar etter at sentral Sp-politikar sådde splid om prioriteringa av Hordfast. Stord-politikar Sigbjørn Framnes (Frp) har den siste debutert som vikar som stortingsrepresentant. Han nytta sjansen...

Ordføraren stilte spørsmål ved om alle i Høgre var ugilde i seglforening-saka

0
- Uryddig rolleblanding, seier ordføraren om Høgre-politikar. - Veldig kritikkverdig av ordføraren, svarar gruppeleiar i Høgre, Øyvind Kyvik. Torsdag blei det sett endeleg punktum i den heftig debatterte...

Diskuterte seglforening-saka i meir enn to timar – dette blei utfallet

0
SV snudde i seglforeningsaka og var med å endeleg landa den heftig debatterte saka. Som tidlegare omtalt i Stord24, har Stord Seilforening søkt om å få disponera deler av...

Marta og Magnus kom frå Fitjar for å demonstrera: – Dette er ei veldig...

0
Fleire hundre møtte opp på Leirvik torg for å visa kva dei meiner om straumprisane. Frå Tromsø i nord til Kristiansand i sør vart det arrangert straumprisdemonstrasjonar tysdag...

Søknaden deira skapa debatt i formannskapet

0
- Alkohol er ei lovleg vare og verksemda har søkt på lik linje med alle andre. Då bør omsynet til lik handsaming vega tyngst. Kaisvingen Kafè og...

Han er den nye leiaren av Stord FrP

0
Stord-politikaren Odd Ståle Larsen (51) har vore ein aktiv representant i kommunestyret i mange år. No rykkjer han opp til leiar av det største oppisjonspartiet på Stord. -...

Stor usemje i saka om seglforeninga sine utbyggingsplanar i Leirvik hamn

0
Eit svært splitta utval i plan og utvikling vedtok i dag ei tilråding til kommunestyret i seglsportsaka. Som tidlegare omtalt i Stord24, har Stord seglforening søkt om å...

Stortinget skal vurdere riksrett mot Hareide

0
Stortinget skal vurdere om det er grunnlag for riksrett mot Knut Arild Hareide fordi han ikkje følgde opp eit vedtak frå nasjonalforsamlinga. Bakgrunnen er at dåverande samferdselsminister Hareide...

Hels på Stord sin nye varaordførar: – Blir litt som å hoppa etter Wirkola

0
Nancy Aasheim (44) tek over etter Jakob Bjelland. Mange vart overraska over nyheita om at mangeårig lokalpolitikar Jakob Bjelland (Sp) vart konstituert som statssekretær i samferdselsdepartementet i førre...
- Annonse -