onsdag, 28. september 2022
- Annonse -

Vil gi seg i Stord-politikken med umiddelbar verknad

0
No må Senterpartiet finna sin tredje utvalsleiar på mindre enn eit år. Leiar i utval for plan og utvikling, Ingrid Jahn Jordåen (Sp), ønskjer å gi seg i...

Ap-politikar frå Bømlo om konkursen: – Dette er utruleg trist

0
Tidlegare Bømlo-ordførar Odd Harald Hovland representerer arbeidarane sitt parti på Stortinget. No har manglande straumstøtte frå hans eiga regjering bidratt til at 25 industriarbeidarar i heimkommunen står...

– Eg synest det er trist at ein hiver seg på ei negativ bølgje

0
Politikarane meinte dei har motteke urettmessig kritikk for arbeidet med strategiplanen for Leirvik hamn. Stord24 omtalte i slutten av august den ferske strategiplanen for Leirvik hamn, der ei...

Dette er Øyvind Kyvik sitt løfte til veljarane dersom han blir ordførar

0
Høgre sin ordførarkandidat lover nye sjukeheimsplassar. Men eit konkret tal vil han ikkje gi. Det er over eit år til neste kommunestyreval. Men med tidlegare statsminister Erna Solberg...

Krev strakstiltak frå eiga regjering: – Mange bedrifter, også på Stord, slit med straumrekninga

0
Stord-ordførar Gaute Epland stiller seg bak ordføraropprøret mot Støre-regjeringa. Denne veka gjekk Ap-ordførarane i Kristiansand og Stavanger ut mot si eiga regjering. Dei krev at regjeringa kjem med...

Slik svarar fylkesordføraren på kritikken om gratis kollektivtransport

- Det var aldri meininga å gjera ordninga permanent, eller å utvida den. Som ein kunne lese i Stord24 i midten av juni, fremja lokalpolitikar Susan Abdallah...

Berre Amundsen stemte imot avgiftshoppet

Kommunestyret vedtok å auke gebyra for vatn og avlaup med ti prosent for andre halvår 2022. Tidlegare leiar for vatn- og avlaupstenestene i Stord kommune, Roy-Sverre Amundsen, gjekk...

Gir seg i Stord-politikken – desse kjem inn som nye faste

0
Har meldt flytting til Bergen. Anne Sofie Ekeland Valvatne har markert seg som ein av dei mest aktive ungdomspolitikarane på Stord dei seinare åra. Den aktive SV-kvinna har...

– Dette er urett sortering av menneske

Susan Abdallah (Ap) går hardt ut mot Vestland fylke. I ein intepellasjon til kommunestyret i Stord kommune tek Abdallah til orde for det ho meiner er forskjelsbehandling....

– Sagvåg er ein så stor tettstad at det er marknad for ein sjukeheim

0
Eit stort fleirtal vart einige om å jobba for å gi sagvågsbuen ein eigen sjukeheim. - Det er litt rart at me vil at folk skal køyra så...

Liv Signe blir den nye statsforvaltaren i Vestland

0
Liv Signe Navarsete vart i statsråd fredag utnemnd til statsforvaltar i Vestland. – Med Navarsete får vi ein erfaren og engasjert statsforvaltar med på laget, med brei innsikt...

– Ser ikkje ut til å skilje mellom Bømlafjorden og Rhinen

Framnes løfter lokal utfordring til statsråden. Det skriv Sigbjørn Framnes (FrP) i eit skriftleg spørsmål han har sendt kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp). - Stord kommune...

Så mykje billigare blir SFO-plassen til 1. klassingen din til hausten

0
Gratis-timar frå regjeringa kan føra til sterkt redusert foreldrebetaling og utsett søknadsfrist. Stortinget vedtok i desember i fjor å innføra 12 timar gratis SFO per veke for alle...

Desse to står på topp på Stord Ap si nominasjonsliste

0
Kvinne siglar opp til ein andreplass på lokallaget si nominasjonsliste. Kommunestyrevalet i 2023 står snart for dør, og partia har starta arbeidet med nominasjonsprosessen. Stord Ap har nyleg hatt...

Ønskjer å mobilisera stordabuen til kamp

0
- Eg har registrert at det er mange på Stord som er imot fleire vindmøller. No ser det ut til at dei vil få høgspentlinjer i staden,...

Fleire parti vil auke sosialhjelpa – regjeringa strittar imot

0
SV, Raudt og Venstre ønskjer seg auka satsar for økonomisk sosialhjelp. Regjeringa har ingen planar om endring. – Vi ønskjer ei gradvis opptrapping av sosialhjelpa. Vi har tidlegare...

– Eg kan ikkje forstå at me skal kunna akseptera eit sånt svar

0
Bad om svar på spørsmål om brannberedskap i Sagvåg. Men ordføraren sa nei. Stord-politikar Reinert Svanberg (Frp) er blant dei som har engasjert seg i saka om den...

– Anerkjenner ikkje elektrikarar frå Stord slik stor kunst?

0
Sløseriombudsmannen har plukka opp kunst-dramaet på Stord. Det var bladet Sunnhordland som først omtala saka om kunstverket utanfor Stord sjukeheim, som no har blitt ramponert av ein elektrisk...

Etterlyser utbygging: – Ein gyllen moglegheit

0
Rukjen-området like ved Sagvåg skule har stått klart for utbyggjing i fleire år. No oppmodar FrP-Svanberg kommunen til å ta initiativ. FrP-politikar Reinert Svanberg meiner det er på...

Vil krevja svar om Heiane av ministeren

0
Ber om fortgang i prosessen. Stord-politikar Sigbjørn Framnes (Frp) ligg ikkje på latsida når han igjen vikarierer som stortingsrepresentant. Framnes møter i sin andre vikarperiode på Stortinget i år,...
- Annonse -