lørdag, 22. januar 2022
- Annonse -

Fitjarbu tek over som Framtida-redaktør

0
Nettavisa Framtida har blitt leia frå Stord i alle år. Men trass i at den nye redaktøren kjem frå Sunnhordland, så vil redaksjonen no utelukkande halda til...

Vil vurdere å halde skulane og barnehagane opne i påsken

0
Barn av tilsette i kritiske samfunnsfunksjonar og barn i sårbare og utsette situasjonar skal få eit tilbod også i påsken. Regjeringa og partane i arbeidslivet oppfordrar barnehagar og...

Færøysundsbasaren kokte nesten vekk i varmen!

0
Rundt 125 trassa rekordvarmen og møtte opp på Færøysundsbasaren i går, og sørgde for at komiteen kan seia seg vel førnøgd med årets basar. Av: Kjetil Rydland Færøysundsbasaren har...

DAT får, saman med litausk underselskap, kontrakt på Stord-ruta ut året

0
Samferdselsdepartementet har hatt ute ein ny konkurranse om drifta av flyruta mellom Stord og Oslo. Tildelinga av konkurransen er no klar, melder regjeringa. - Det midlertidige kjøpet bidreg til...

Går imot regjeringa si reform av domstolsstrukturen: – Veldig gledeleg

Tysdag vart det kjent at Ap, Sp, FrP og SV går saman for å danne fleirtal mot regjeringa sitt forslag om å redusere rettskretsane i Norge. Fleirtalet meiner...

Etterforskar vald i Leirvik sentrum: Mann måtte sy etter slag i hovudet

0
Politiet frakta ein mann i 30-åra til legevakta natt til søndag. Klokka 02.20 natt til søndag kom ein politipatrulje tilfeldigvis over ein mann i Leirvik sentrum som hadde...

Melding om innbrot i seglbåt i Sagvåg

0
Skal ikkje vera snakk om tjuveri av verdifulle gjenstandar. I 11-tida laurdag føremiddag fekk politiet melding oma t det hadde skjedd eit innbrot i ein seglbåt. Båten var liggande...

– Trur det ligg føre for eit godt samarbeid dei neste fire åra

0
Dei nye styrande partia i Fitjar, beståande av KrF, Sp og Frp, inviterte til pressekonferanse fredag. - La me starta med å takka veljarane, det er dei som...

Stord sitt «kommunetre» brenn aller best av alle tresortar

0
Kristtorn kjem ut på topp på lista over kva vedslag som brenn best. Barlind, bøk, eik ask og rogn kjem på dei neste plassane. Dette går fram av...

Skannar mellomalderkyrkje på Bømlo

0
Moster gamle kyrkje på Bømlo skal kartleggjast ned til millimeteren ved hjelp av ein 3D-skannar og georadar. Moster gamle kyrkje er ei av dei eldste i landet. Ho...

Med ferske midlar vil sorenskrivaren satsa på tingretten på Stord

- Dommarfullmektigar er stort sett unge, nyutdanna juristar som ikkje kan ta alle typer saker. Dei får heller ikkje dei tyngste sakene, korkje straffesaker eller sivile saker. Det...

Fylkeskommunane vil ikkje ta rekninga for grøn ferjedrift

0
Alle ferjefylke er samde om at ferjeflåten må fornyast og få ned utsleppa for å vere med i den store miljødugnaden, men då må ein få meir...

Kommunar får tvangsisolere demente og utviklingshemma med koronasmitte

0
Helsedirektoratet har gitt nær 80 kommunar godkjenning for tvangsisolering av koronasmitta demente og utviklingshemma. Mellom anna kan hytter takast i bruk. Godkjenninga gjeld fram til nyttår og omfattar...

Rekordhøgt snitt for avgangselevar i VGS

0
Karaktersnittet for avgangselevane i vidaregåande skule auka mykje i år samanlikna med i fjor. Avlyste eksamenar er ein del av forklaringa. – Sist veke kom tal som viste...

Ynskjer dagsturhytte i Midtfjellet

0
- Ei dagsturhytte vil vera eit viktig førebyggjande lågterskeltilbod som kan bidra til å ivareta god folkehelse for innbyggjarar i alle aldrar i kommunen, meiner rådmann Olaug...

Tørst tjuv teken av politiet

0
Ein mann i 30-åra forsøkte seg på tjuveri i ein daglegvarebutikk på Stord. Torsdag kveld melder Sørvest politidistrikt om hendinga som fører til at ein mann i 30-åra...

Avviser misbruk av maktforhold: Mann frikjent av lagmannsretten

0
Ein mann frå Sunnhordland er frikjent etter å ha inngått ein langvarig seksuell relasjon med ein 35 år yngre gut med lettare psykisk utviklingshemming. Den 60 år gamle...

Mann slått i ansiktet, men han ville ikkje politimelda gjerningsmannen

0
Politiet oppretter likevel sak etter valdshending i Leirvik. Klokka 03.22 natt til søndag kom ein politipatrulje over ein person i Leirvik sentrum som nettopp hadde blitt slått i...

Pengar frå staten kan redde nedleggingstruga barnehage i Fitjar

0
Nytt barnehagetilskog frå regjeringa kan redde nedleggingtruga Åskog barnehage i Fitjar, som har gått med underskot sidan 2014. Av: Harald Johan Sandvik Årskog barnehage har sidan 2014 slite med...

Aukar kapasiteten i romjula grunna stor pågang

0
Stordflyet set inn tre ekstrafly mellom Stord og Oslo i romjula. Grunna stor etterspurnad etter flybillettar i romjula set Stordflyet no inn tre ekstrafly på strekninga Stord-Oslo-Stord i romjula, melder...
- Annonse -