lørdag, 22. januar 2022
- Annonse -

Underhaldande ordkamp på Vikahaugane

0
Ungdomspolitikarar frå dei fleste politiske parti møtte opp til debatt med høg temperatur for vidaregåandeelevane på Vikahaugane fredag. Valkampen tek seg opp meir og meir for kvar dag,...

Eidesvik Offshore tente over 200 millionar

0
Overskotet til Eidesvik Offshore i 2. kvartal er nesten like stort som inntektene. Eidesvik Offshore ASA gjekk over 200 millioner kroner i overskot i 2. kvartal, samanlikna med 27...

Rådmannen seier nei til biltrafikk i Borggata

0
Formannskapet skal handsame saka om gjennomkøyring i Borggata politisk i starten av september. Etter at Kjell Larsen har levert over 1000 underskriftar til kommunen om å opne Borggata for...

Buss kolliderte med personbil ved Jektevik

0
Ein buss køyrde inn i ein personbil nord for Jektevik fredag. - Det har vore ein påkøyrsel der ein buss har køyrt inn i ein personbil. I bilen...

Linda Eide går på scena på Arena med Kari og Selma Lønning Aarø

0
NRK-kjendisen vil gå laus på språklege fenomen og kuriositetar i lag med dei to forfattarane frå Stord. Barnelitteraturfestivalen Falturiltu kjem med stadig fleire godbitar for programmet for årets...

Klare for å setje spaden i jorda i Teinevikjo

0
Det blir endå fleire heisekranar og byggjearbeid i bybiletet til hausten. No er arbeidet med bustadkomplekset Teinevikjo også i gong. Med full aktivitet både Meierikvarteret og Hamnetind-kvartalet så...

UDI legg ned 17 mottak: Litlabø førebels ikkje råka

0
1600 asylplassar og 17 mottak blir lagt ned av UDI grunna dei låge asylsøkjartala. – Bakgrunnen er at UDI har alt for mykje ledig kapasitet. Det har samanheng...

Mattilsynet flyttar til Heiane etter nyttår

0
Etter at leigekontrakten i sentrum går ut på nyåret, har Mattilsynet bestemt å flytte til meir moderne lokale på Heiane. Mattilsynet vil flytte til bygget bak bensinstasjonen YX...

Slik svarar dei på protestsane mot miljøgata gjennom sentrum

0
Statens Vegvesen har gått gjennom alle merknadane om miljøgateplanen gjennom sentrum, og har lite forståing for kritikken som har kome. I desse dagar gjer Statens Vegvesen siste finpuss på planomtalen...

Trafikkvekst på Sørstokken: No blir det fleire flyavgangar til Oslo

0
Etter fleire år med tøffe tider for industrien på Stord, er det no gledeleg å kunna registrera at stadig fleire vel å nytta Stordflyet og den lokale...

Sparebanken Vest blir i Borggata inntil vidare

0
Manglande sal av bankbygget gjer at Sparebanken Vest ikkje kjem til å flytte inn i Meierikvarteret. Då det vart annonsert at Sparebanken Vest sitt bygg i Borggata skulle...

Energilagring skal få Stord-designet båt frem til vindturbinene

0
– Skipsindustrien har oppdaget fordelene med energilagring. Av: Susanne Rislå Andersen, Sysla.no ABB sitt hybride kraftsystem med energilagring skal om bord i et nytt vindservicefartøy. Fartøyet som skal bygges på det...

18-åring tilstår å ha slått ned ein hjerneskada mann på Stord

0
Den unge mannen er tiltalt for ei rekkje grove valdssaker i Bergen tingrett denne veka. Det var i desember i fjor at ein 18-åring slo ned ein hjerneskada...

Asmund Aasheim skal tevle om å bli verdsmeister i kveitefiske

0
Neste veke skal hobbyfiskaren frå Stord forsøke og danke ut tyskarar, franskmenn og nederlendarar i prøve-VM i kveitefiske.  Stordabu og hobbyfiskar Asmund Aasheim skal verkeleg få brynt seg med fiskestonga...

Bebuarane fortvilar: – Støyen på Natrutekaien gir alvorlege helseplagar

0
Sameiget Leirvik Brygge har fått nok av støy og forureining frå båtar ved Nattrutekaien og etterlyser tiltak frå kommunen. Sameiget i Leirvik brygge ved styreleiar Stein Erik Grov...

Ein av tre sjukepleiarstudentar på Stord strauk på eksamen

0
Strykprosenten på 33,3 prosent blant sjukepleiarstudentane på Stord er blant den høgste i landet. På landsbasis stryk fleire enn to av ti studentar på sin første eksamen, ifølgje...

No kan Stord få sitt eige innvandrarråd

0
Meir enn ein av ti stordabuarar er i dag innvandrarar eller flyktningar. No kan dei få eit eige politisk organ. Det var Stord Arbeidarparti som først lufta ideen...

Multiconsult vann rammeavtale med Stord kommune

0
PRESSEMELDING: Multiconsult har vunne Stord kommune sin konkurranse om rammeavtale for prosjekteringstenester for fagfelta vatn og avlaup og veg. - Stord kommune er ein viktig kunde for oss, og me...

Kommunen går mot budsjettsmell, rådmannen føreslår millionkutt

0
Ønskjer mellom anna å fjerne støtta til arbeid med integrering for born og unge. Stord kommune har gått med eit stort underskot i årets andre tertial. Det er i hovudsak flyktningar og...

No går folketalet på Stord ned for første gong på 15 år

0
Låg innvandring og mykje utflytting skapar folkenedgang på Stord. Med unntak av ein liten nedgang i 2001 så har det vore kontinuerleg vekst i folketalet på Stord i...
- Annonse -