fredag, 21. januar 2022
- Annonse -

Vil bygge nye bustadar for utviklingshemma i Furulyvegen

0
Stord kommune har søkt Husbanken om støtte til bygging av seks nye husvære i nærleiken av Stord sjukehus. Ein gammal leiligheitsbygning i Furulyvegen 51 ved Stord sjukehus skal bli...

Forventar storutbygging på Heiane Vest

0
Magne Jostein Mikkelson i Fronta fortel at ting er i ferd med å løsna i byggebransjen etter nokre år med stillstand. No forventar han ei rekkje nye...

Magne Rommetveit blir medlem av presidentskapet på Stortinget

0
Toppolitikaren frå Stord får eitt av dei høgste tillitsverva i Norge når han no går inn i sin tredje periode på Stortinget. Rommetveit (61) har vore medlem av...

Engelsen Bygg vann kontrakt på bygging av den nye sjukeheimen

0
Den lokale entrepenøren på Stord vann konkurransen med fem aktørar, og vil starte arbeidet til neste år. Kontrakten har ein verdi på rundt 120 millionar kroner, stadfestar prosjektleiar Kjell...

Skyss avviser større ruteendringar på Stord trass i sterke protestar

0
Innbyggjarane på Stord blir ikkje høyrt, og må leve med dei nye bussrutene i minst eitt år tid.  Stord kommune fekk over 30 svar frå innbyggjarane etter at...

Georg Eide tapte rettssak – må betale over 600.000 i sakskostnadar

0
Retten var ikkje samd i at Georg Eide skal ha rettane til det lønsame riggdesignet "Eide Flex Rigg". No må han punge ut. Det var i slutten av august at...

Riksmeklaren måtte på banen for å avverge streik ved IT-verksemda Sysco

0
Leiinga sa nei til å gi dei tilsette ved Sysco på Stord avtalefesta pensjon, og truga med å ta vekk opparbeida goder. Før sommaren fremja EL og IT-forbundet...

Desse vil bli rådmann i Fitjar

0
12 personar har søkt på toppjobb som rådmann i Fitjar kommune. Det er fleire profilerte søkjarane til den ledige jobben som rådmann i Fitjar, etter at Atle Tornes...

Desse føretaka vart etablert i september

0
Kvar månad vil Stord24 presentere alle nyetableringar på Stord frå den føregåande månaden. Det var ni nyregistreringar i Stord kommune i september. Det er noko færre enn i august,...

NCE med spenstig hydrogensatsing – skal utvikle neste generasjons hurtigbåt

0
Stord-klynga for rein skipsteknologi, NCE Maritime CleanTech, går i gang med eit prosjekt for å utvikle hydrogendrivne hurtigbåtar. For knappe veker sidan var NCE-miljøet på Stord sentrale då verdas første ferje...

Dobbel storband-stemning på Grand Hotell ga publikumsrekord for jazzklubben

0
Det var topp stemning i Stord Jazzklubb då Breibandet BigBand og Stord Musikklag gjekk saman på scenen laurdag ettermiddag. Det var Stord musikklag som tok initiativ til å samarbeide med...

Aukar helgefrekvensen frå Stord lufthamn

0
Frå og med oktober kan du fly ein ekstra rotasjon på fredagar og søndagar frå og til Stord lufthamn. Passasjerveksten held fram på Stord lufthamn, og lufthamnsjef kan...

Marine Aluminium må kutte 40-50 tilsette, fleire vil miste jobbane sine på Stord

0
Rundt ti tilsette ved Stord-avdelinga til Marine Aluminium vil enten bli permittert eller oppsagt når Karmøy-bedrifta no reduserer staben kraftig.  Torsdag fekk dei tilsette den tunge beskjeden om at...

Sjå kva som skjer på Stord denne helga

0
Som vanleg har det rike kulturlivet på Stord mykje å by på denne helga - her bør det vere noko for ein kvar smak. Stord Jazzklubb vil laurdag...

Kriseråka familiar på Stord blir buande på krisesenteret fordi dei ikkje får seg bustad

0
– Det er ein stor belastning for borna at dei må bli buande på krisesenteret, seier Krisesenter Vest IKS som ber Stord kommune om hjelp. Så langt i...

Apply Leirvik satsa på gründerbedrift på Stord for å gjere arbeidskvardagen meir effektiv

0
Stian Djuvsland mista jobben då Wärtsilä nedbemanna kraftig på Stord for to år sidan. No har han stor suksess som gründer og har sikra seg kontrakt med...

No er resten av Aasta Hansteen på vei mot Stord

0
Dekket til Aasta Hansteen-plattformen har starta reisen fra Sør-Korea til Norge, melder Statoil. Av: Ola Myrset, Sysla.no Det er tungløftfartøyet «White Marlin» som skal frakte dekket til Stord. Allerede i...

Køyrde frå Bømlo til Stord med 1,36 i promille

0
No må stordabuen betale ein gigantbot på 90.000 kroner og sone 21 dagar i fengsel. Det var midt på lyse ettermiddagen i august at stordabuen i starten av 40-åra køyrde...

Stord kristne skule får ein ny sjanse av kommunen

0
Har fått utsett fristen av Fylkesmannen for skulestart, og får difor saka handsama i forvaltningsstyret neste veke. Etter at administrasjonen i Stord kommune denne veka trekte handsaminga av skule-saka, tyda...

Apply Leirvik mister Apply-namnet og blir skilt ut som eit eige selskap

0
Apply blir delt opp i fire seperate selskap og får tilført til saman 400 millionar i auka eigenkapital. Apply-konsernet melder onsdag at det vil bli gjennomført ein stor restrukturering....
- Annonse -