onsdag, 22. september 2021
- Annonse -

– Småting for nokon kan skapa store utfordringar for andre

0
Geir Tore Søreide, leiar for råd for funksjonshemma i Fitjar er klar i sin tale: - folk kan ta kontakt med oss uansett kva...

Innstilt til sikker plass på tinget – men ho er førebudd på kamp

0
Liv Kari Eskeland er innstilt på 4. plass på Høgre si nominasjonsliste fram mot stortingsvalet. Høgre må gjera eit svært dårleg...

Dronehjelp på veg til sjukehusa på Vestlandet

0
Om to år skal ein ny drone kunna frakta både blodprøver, vevsprøvar, legemiddel og utstyr til og frå sjukehus på Vestlandet.

– Det er klart at me kjenner oss tryggare med vektarar til stades

Jan Terje Nerhus er dagleg leiar i matbutikken som i førre veke vart utsett for ein valdeleg tjuv. På grunn av vektarstreik kunne dei...

Politiet varsla om manglande smittevern på Sjøhuset same helg som ein dørvakt med Covid-19...

0
I følgje politiet visste ikkje dørvaktane kor mange personar dei kunne sleppa inn. 20. oktober sendte politioverbetjent Kristoffer Igeltjønn ved Stord...

Øyvind Kyvik: – Ein større Sunnhordlandskommune vil gagne oss alle

0
Høgre sin ordførarkandidat på Stord, Øyvind Kyvik, vil ha ny debatt om kommunesamanslåing. - Når me no går inn i eit stort fylke, er det viktig at kommunane...

– Erna er nett lik som på TV

0
  I dag fekk avdeling for tilrettelagt opplæring ved Stord VGS besøk av Erna Solberg. Elevane gleda seg då dei skulle få møte statsministeren. Tilrettelagt opplæring, arbeidslivstrening og kvardagslivstrening er eit tilbod...

Flytteplanane til Heiane Bil lar vente på seg: – Mykje som må på plass

0
To år etter at Heiane Bil lanserte planane om å flytta til Heiane, har ingenting skjedd. - Eg vil tru at...

120 millionar i utbytte til SKL-aksjonærane

0
Generalforsamlinga vedtok utbytte etter eit solid årsresultat for 2016. Sunnhordland Kraftlag presenterte tidlegare i vår eit solid resultat før skatt på 161,4 millionar kroner for 2016. Generalforsamlinga for selskapet...

Sykla frå India til Norge for 49 år sidan. Fredag gjekk turen frå Fitjar...

0
Den pensjonerte legen Rajendra Prasad Shukla (70) har eit mål om å sykla i alle landets kommunar saman med kona. Han...

Forsterka koronatiltak på Vestlandet blir vidareførte, men blir noko lempa på

0
Dei forsterka koronatiltaka i ei rekkje kommunar på Vestlandet blir vidareført, men blir noko lempa på. – Smittesituasjonen er framleis uoversiktleg,...

– Trur det ligg føre for eit godt samarbeid dei neste fire åra

0
Dei nye styrande partia i Fitjar, beståande av KrF, Sp og Frp, inviterte til pressekonferanse fredag. - La me starta med å takka veljarane, det er dei som...

Milliardar til fylkesvegar: Vil jobba for at Litlabøvegen og Fitjarvegen blir prioritert

0
Gruppeleiarane for Høgre på Stord og Fitjar er samstemte i at vegen på austsida av Stord må bli prioritert. - I...

– Å ikkje arrangera Tysnesfest i 2021 er plan Å, sa festivalsjefen. Men slik...

0
Festivalleiinga hadde sett for seg ei rekkje alternativ for å kunna arrangera festivalen i tråd med smittevernreglane. No har dei innsett at det ikkje...

Slik skal dei krevje inn bompengar på Stord

0
Stord kommune føreslår å dele byen inn i fire soner, der ein må betale kvar gong ein kryssar til ei ny sone. Om ei dryg veke får formannskapet...

Nytt ferjesamband mot Kvinnherad kvalifiserer ikkje til ferjeavløysingsmidlar

0
Fylkesordføraren meiner finansieringa av nytt ferjesamband er umogleg utan desse midlane, og har bedt departementet om ei ny vurdering. Det er fylkesordførar Anne Gine Hestetun som sjølv opplyser...

Ville stengje ute småpartia frå Stord-politikken under koronakrisa. Men motstanden blei for stor.

0
Ordføraren ønskte å la formannskapet ta seg av kommunestyret sine oppgåver. - Dette er ikkje ei tid der demokratiet kan vike. Snarare tvert om,...

Stord-entreprenør sikra seg viktig kontrakt i Troms

0
Aritechskal levere ventilasjonsløysing for det som skal bli eit av verdas største og mest moderne settefiskanlegg. - Me er glade for...

I vinter hadde kommunen det lågaste sjukefråveret på mange år. I mars var det...

0
Slik har koronaviruset påverka økonomien til Stord kommune. Under torsdagens kommunestyremøte gjorde rådmann Magnus Mjør greie for kva slags konsekvensar koronakrisa...

SIM-bosbil var nær å hamne i fjøresteinane ved Tysnes

0
Fredag morgon hamna ein bosbil frå SIM i grøfta i ein smal veg på Skorpo i Tysnes. Det kunne endt mykje verre. Stordabu Tor Ståle Nygård har hytte like...
- Annonse -