søndag, 7. mars 2021
- Annonse -

Kommunen meiner vedtaket om skulebyte er ulovleg

0
Politikarane i oppvekst- og utdanningskomiteen vedtok å la ein elev få byte skule, trass i at fylkesmannen hadde sagt nei. No meiner rådmannen at vedtaket var ulovleg. Saka handlar om...

Stord sjukehus er versting i landet når det gjeld korridorpasientar

0
Helse Fonna vil framleis legge ned senger ved Stord sjukehus, trass i at sjukehuset har store problem med overbelegg og tronar øvst på statistikken over flest korridorpasientar...

Wärtsilä leverer hovudmotor til nytt fiskefartøy på Shetland

0
Skal nytte ein ny versjon av Wärtsilä-motoren som ifølgje Guinness er verdas mest effektive 4-takts dieselmotor. Wärtsilä skal levera hovudmotor og hjelpemotor til ein ny hypermoderne pelagisk trålar...

Gaute Epland blir Ap sin ordførarkandidat

0
Medlemsmøtet til Stord Ap gjekk i mot innstillinga frå styret i partiet og nominerte Gaute Epland som ordførarkandidat. Gaute Epland fekk 42 røyster, og vann dermed overlegent over...

– Her må kommunen setje i gang strakstiltak

0
Linda Grundtvig meiner det er uhaldbart at kommunen lar vere å pusse opp Litlabø barnehage i medan ein ventar på bygging av ny Tjødnalio barnehage.  - Då eg gjekk ein...

Desse vil bli kommuneplanleggjar i Stord

0
Stord kommune har i lang tid slite med å rekruttere til stillinga som kommuneplanleggjar. No har dei 16 kandidatar å velje mellom. Kommunen har store problem med å overhelde...

– Dette er ein dryg skuleveg, sjølv for vaksne

0
Etter godt og vel ein time kom Geir Angeltveit og Knut Eide Løkhammar fram til Tjødnalio skule etter å ha gått frå Hornelandsvågen. Skulevegen kan bli ein...

Fleire titals heimar på Rommetveit utan straum heile søndagen

0
Ein feil i ein høgspentledning førte til at 900 husstandar i Rommetveit-området mista straumen søndag. Fleire titals har framleis ikkje fått straumen attende. Straumbrotet vart meldt søndag klokka...

– Eg har aldri sett så lang kø mot Sandvikvåg

0
Det var ekstreme lengde på ferjekøen mot Sandvikvåg søndag, der dei mest uheldige har måtte venta i kø i minst halvannan time. Severin Eskeland kom den "rette" vegen i...

– Folk eg kjenner har røyka hasj i mange år og har ikkje eingong...

0
Politiet på Stord hevdar dei har god oversikt over hasjmiljøet på Stord, men ungdommane på Stord som røyker hasj hevder dei kan røyke utan å verte forstyrra...

Pilskog og Epland vil stille likt som ordførarkandidatar til medlemsmøtet til Stord Ap

0
Det vert opp til dei 180 medlemmane av Stord Arbeidarparti å bestemme kven som skal bli den neste ordføraren. For ei drøy veke sidan kunne det verke som...

No er det berre ei veke til denne giganten kjem

0
Understellet til Aasta Hansteen-plattformen vil reise seg på majestetisk vis om vel ein månad. Då startar jobben på Kværner Stord. - Sånn som det ser ut no vil...

Stord24 og Sysla inviterer næringslivstoppar til samtale på Arena

0
Kva har me lært av oljekrisa, og kvar ligg moglegheitene framover på Stord? Stord24 og Sysla har invitert eit breidt spekter av næringslivstoppar til å svare på...

– Folk har ikkje grunn til å kjenne seg utrygge

0
Mottaksleiar Håkon Frode Særsten fortel at motivasjonen blant bebuarane på Litlabø mottak har betra seg vesentleg sidan i vinter. I rapportane som barnevernet og vaksenopplæringa nyleg har sendt til...

Tvilte seg fram til nyinvestering på 360 millionar kroner i Midtfjellet

0
Avgjersla satt langt inne, men no har det tyske investeringsselskapet bestemt seg for å utvide den store vindparken i Fitjar med 11 nye vindturbinar. Styreleiaren i vindkraftselskapet vedgår...

Ny iDrift-kontraktar sikrar to nye arbeidsplassar på Stord

0
Ein omfattande kontrakt med Norges Rytterforbund sikrar iDrift vidare vekst. For kort tid sidan signerte iDrift ein omfattande kontrakt om utvikling og drift av nettportalen HorsePro til Norges...

Til hausten må Hanne gå seks kilometer for å kome seg på jobb

0
Hanne Førsund Larsen får store problem med å kome seg på jobb som eit resultat av at Skyss vil kutte i rutene frå Litlabø. I starten av juli tek...

Kværner-konsernsjefen klar for å satse på grøne arbeidsplassar

0
Jan Arve Haugan i Kværner trur offshore-kompetansen til konsernet kan nyttast til alt frå vindkraft, hydrogen og batteri i framtida. Under årets Stordkonferanse vart spenninga mellom den tradisjonelle olje- og...

Allerede i juli vil Hywind-turbinene bli reist

0
Statoils UK-sjef Hedda Felin ser fram til sitt livs mest spennende sommer. Allerede i høst skal norsk offshore-vind gi strøm til skotske hjem. På Nor Shipping-messen i forrige...

Mange på mottaket på Litlabø slit etter avslag

0
Barnevernet og Vaksenopplæringa på Stord åtvarar om utviklinga ved Litlabø mottak, etter at mange av bebuarane har vist sterke reaksjonar på å ha fått avslag på asylsøknaden. Rektor Steinar...
- Annonse -