tirsdag, 31. mars 2020
- Annonse -

Fitjar Mekaniske nektar å betale for vakthald ved karantenebrakkene

0
Kommunen har difor fatta eit nytt vedtak etter smittevernlova, som gjer at Fitjar Mekaniske ikkje har noko val om å følgje vedtaket.

Ingrid (28) mista dagtilboda sine: – Eg strikkar og ser film, det er det...

- Vi saknar tiltaksplanar knytt til aktivitetar. Det er avgrensa kor lenge ein orkar å sjå på film, og ho kan bli uroleg når...

Kritikken haglar mot Stord-politiet etter lesarbrev: – Me tek dette på alvor

0
Stord-lensmann Odd Harald Hovland fortel at Jonas Langeland Tysse, som har fortalt om sin erfaring med politiet, har sendt inn ein formell klage.

Går likevel mot ekspropriasjon: – Avstanden mellom partane er stor

0
Politikarane var svært kritiske til kommunen fordi ein ønskte å ekspropropriere grunn frå hagen til Marit Rønnekleiv. No innser ordføraren at det truleg ikkje...

Kuttar rekninga for å hjelpe kundane under koronakrisa

0
Haugaland Kraft kutter rekninga til kundane med 30 millionar, skriv selskapet i ei pressemelding i dag.– I lys av den...

Bankane får ansvar for å fordele krisepengar

0
Regjeringa foreslår at staten dekker ein del av dei faste utgiftene for bedriftene som er koronaramma. Det blir anslått å vere 10–20...

Spinae Company prøver seg på fjernundervisning: – Eg elskar å lære nye ting

Magdalena From Delis var ikkje sein med å tenke kreativt då ho ikkje kunne halde kurs som normalt. - Det er det eg kan...

Nytt smittetilfelle i Fitjar

0
Ordførar Harald Rydland melder i kveld at Fitjar har fått sin tredje koronasmitta.- Det...

FHI ser ikkje for seg dagens tiltak i lang tid

0
Folkehelseinstituttet samarbeider no med andre instansar for å sjå korleis dei kan lette på dagens restriksjonar, men likevel halde smittetala nede.

No har han sete seg i ordførarstolen: – Eg er audmjuk og stolt

0
I dag var Jakob Bjelland (Sp) sin første dag som fungerande ordførar.Som kjent skal ordførar Gaute Epland bli tvillingpappa om...

Ung mann tiltalt for oppbevaring av overgrepsmateriell

0
Statsadvokaten i Rogaland har teke ut tiltale mot ein mann i midten av 20 åra frå Sunnhordland for å la lagra ei rekkje bilete...

Føreslår bru over Bømlafjorden i staden for ny tunnel

Dagens undersjøiske tunnel vil bli for liten når trafikken mellom Stavanger og Bergen aukar som følgje av eit ferjefritt E39. No føreslår Nye Veier...

Han vert den nye rektoren på Hystad skule: – Det er ein arbeidsplass som...

Pål Helland (47) har vore assisterande rektor ved Hystad skule i ei årrekkje. Til hausten kan han ta vekk "assisterande" frå tittelen sin.

Krev vakthald ved brakkeriggen i Årskog

0
- Sjølv om det ikkje er noko juridisk i vegen for å ta inn arbeidsfolk frå andre stader, oppmodar eg til at verksemdene gjer...

Ville stengje ute småpartia frå Stord-politikken under koronakrisa. Men motstanden blei for stor.

0
Ordføraren ønskte å la formannskapet ta seg av kommunestyret sine oppgåver. - Dette er ikkje ei tid der demokratiet kan vike. Snarare tvert om,...

– Det har gått mykje fortare og med større dramatikk enn kva me såg...

0
Terje Johansen skulle eigentleg berre fungere som verftsdirektør mellombels fram til sommaren. No har han anvaret for å lose verftet på Kjøtteinen gjennom...

Yinan tok barna sine ut av skule og barnehage to veker før dei stengte:...

Yinan N. Zheng skryt av smittevernstiltaka som er gjort i Norge i høve koronavirus-utbrotet, men tenkjer at nokre av desse burde ha vore sett...

Wärtsilä testar ammoniakk som framtidas drivstoff: – Lovande resultat

0
Testane skal gje selskapet svar på korleis ammoniakk som drivstoff kan bidra til å redusera utslepp av klimagassar både frå skip og landbaserte ...

Eksamenar i grunnskulen og skriftlege VGS-eksamenar blir avlyste

0
Koronautbrotet gjer at regjeringa vel å avlyse skriftleg eksamen for elevane i vidaregåande skule og alle eksamenar i grunnskulen denne våren.

Varslar om mykje frustrasjon og einsemd blant dei utviklingshemma på Stord

0
Pårørande er bekymra både for smitte og for einsemd hos utviklingshemma grunna avvikling av dagtilbod under koronakrisa.Evy Skogedal i Norsk...
- Annonse -