fredag, 28. februar 2020
- Annonse -

Tilbyr foreldremøte med tolk for å møte ein ny fleirkulturell skulekvardag

0
På Leirvik skule er ein av fire av dei yngste elevane minoritetseelevar. Difor har skulen no starta med foreldremøte tolka på fleire språk. Stord-samfunnet blir stadig meir fleirkulturelt. Det...

Teken for fyllekøyring tre gonger på nokre månader

0
Ein 35 år gammal litauar busett på Stord har vist så lite respekt for vegtrafikklova at retten meinte han måtte varetektsfengslast. Den høgst uvanlege promillesaka gjekk for Haugaland tingrett...

Slik vil politikarane løyse neste års budsjett-knipe

0
Det ligg an til ei underdekning av neste års budsjett på fleire titals millionar kroner. Me spurte politikarane kva dei vil gjere med dette.  Som Stord24 tidlegare har...

Liv Kari Eskeland skal jobbe med energi og miljø: – Eg er fantastisk fornøgd

0
Den ferske stortingspolitikaren frå Stord fekk første ønsket sitt oppfylt når det i dag vart klart at ho blir medlem av energi- og miljøkomiteen. - Eg fekk oppfylt...

Løftar fram helsearbeidarane i Stord kommune i ny promoteringsfilm

0
Stord kommune set søkjelys på arbeidet som vert gjort i helse- og sosialtenestene i kommunen i den nye filmen. Filmen er produsert av det Stord-baserte reklamebyrået Sydvest, og vart mellom...

Stord kristne skule fekk endeleg ja frå kommunen

0
Etter svært mange forsøk sa Stord-politikarane endeleg ja til bruksendring av skulebygget. Men framleis manglar styreleiar Geir Martin Økland ja frå høgare hald.Nils Magne Blålid (SV) fremja eit...

Sveinung Hansen gir seg som Wärtsilä-sjef

0
Bømlingen Hans-Petter Nesse (41) tek over direktørstolen i Wärtsilä Norway.  Det var under dagens styremøte at det blei bestemt at Hans-Petter Nesse blir ny administrerande direktør i Wärtsilä...

Pianistar i toppklasse klare for å innta Stord denne helga

0
Det ligg an med ei helg med levande musikk i høgste klasse når den verdskjende pianisten Leif Ove Andsnes og to av dei fremste jazzpianistane i landet...

Fylkesmannen vil stoppe bygginga av den nye Biltema-butikken på Heiane Vest

0
I ei høyringsuttale er Fylkesmannen kritisk til å la Biltema bygge nytt varehus, då dei meiner utbygginga er i strid med reguleringsplanane. Fronta har på vegner av Biltema planlagt...

Foreldreutvalet ved Langeland skule vil byggje ut Langeland skule tvers over vegen

0
Vil løyse kapasitetsproblema på skulen ved å bygge ut midlertidig skulebygg ved fotballbanen eller på jordet tvers over Langelandsvegen. Men grunneigarane er skeptiske. Denne veka går høyringsfristen ut for å...

Vil ikkje la administrasjonen i kommunen vigsle brudepar

0
Formannskapet meiner vigslinga mister ein høgtideleg aura dersom for mange i kommuneadministrasjonen for høve å vigsle. Til neste år blir vigselsmynde overført frå domstolane til kommunane. Då er det allereie...

Vil bygge nye bustadar for utviklingshemma i Furulyvegen

0
Stord kommune har søkt Husbanken om støtte til bygging av seks nye husvære i nærleiken av Stord sjukehus. Ein gammal leiligheitsbygning i Furulyvegen 51 ved Stord sjukehus skal bli...

Forventar storutbygging på Heiane Vest

0
Magne Jostein Mikkelson i Fronta fortel at ting er i ferd med å løsna i byggebransjen etter nokre år med stillstand. No forventar han ei rekkje nye...

Magne Rommetveit blir medlem av presidentskapet på Stortinget

0
Toppolitikaren frå Stord får eitt av dei høgste tillitsverva i Norge når han no går inn i sin tredje periode på Stortinget. Rommetveit (61) har vore medlem av...

Engelsen Bygg vann kontrakt på bygging av den nye sjukeheimen

0
Den lokale entrepenøren på Stord vann konkurransen med fem aktørar, og vil starte arbeidet til neste år. Kontrakten har ein verdi på rundt 120 millionar kroner, stadfestar prosjektleiar Kjell...

Skyss avviser større ruteendringar på Stord trass i sterke protestar

0
Innbyggjarane på Stord blir ikkje høyrt, og må leve med dei nye bussrutene i minst eitt år tid.  Stord kommune fekk over 30 svar frå innbyggjarane etter at...

Georg Eide tapte rettssak – må betale over 600.000 i sakskostnadar

0
Retten var ikkje samd i at Georg Eide skal ha rettane til det lønsame riggdesignet "Eide Flex Rigg". No må han punge ut. Det var i slutten av august at...

Riksmeklaren måtte på banen for å avverge streik ved IT-verksemda Sysco

0
Leiinga sa nei til å gi dei tilsette ved Sysco på Stord avtalefesta pensjon, og truga med å ta vekk opparbeida goder. Før sommaren fremja EL og IT-forbundet...

Desse vil bli rådmann i Fitjar

0
12 personar har søkt på toppjobb som rådmann i Fitjar kommune. Det er fleire profilerte søkjarane til den ledige jobben som rådmann i Fitjar, etter at Atle Tornes...

Desse føretaka vart etablert i september

0
Kvar månad vil Stord24 presentere alle nyetableringar på Stord frå den føregåande månaden. Det var ni nyregistreringar i Stord kommune i september. Det er noko færre enn i august,...

Følg oss

6,541TilhengjararLik
1,183FølgararFølg
226FølgararFølg