søndag, 18. august 2019
- Annonse -

Utdanningsdirektoratet seier nei til Stord kristne skule

Meiner kommunen si godkjenning kom for langt ut i haustsemesteret til at det er forsvarleg å gi driftsløyve til skulen. - Elevane som eventuelt skulle starte ved skulen...

Falturiltu får 200.000 i støtte frå Sparebanken Vest

Pengestøtta gjer at festivalen allereie er sikra for to år framover. -  Sparebanken Vest har gjeve oss 200.000 kroner i gåve, noko som sikrar festivalen også i 2018...

Startar privat eldreomsorg på Stord

Kvinnherad-bedrifta "Privat omsorg Sunnhordland" skal konkurrere med Stord kommune om tenester til sjuke og eldre. Med fire tilsette, to sjukepleiarar og to helsefagarbeidarar, er nystarta Privat omsorg Sunnhordland...

Mann i 20-åra sikta for valden på Bømlo

Den 24 år gamle mannen som vart slått ned er framleis innlagt på Haukeland sjukehus med alvorlege skadar. Det var natt til søndag at ein 24 år gammal mann...

Stenger hovudvegen gjennom sentrum

Grunna vass- og avlaupsarbeid i samband med oppføringa av Meierikvartalet vil vegen gjennom sentrum bli heilt eller delvis stengt i to veker. I to veker frå og med måndag 6. november vil Sævegen/Vikabrekko bli...

Oppmoding til Halloween: – Ikkje skrem bilistane!

Gjensidige åtvarar mot at utkledde born vandrande i haustmørket kan utgjere ein stor trafikkfare, og ber foreldre om å passe på å gi dei refleks. I morgon vert...

Desse er blant dei aller rikaste på Stortinget

Knut Arild Hareide (Krf) frå Bømlo og Liv Kari Eskeland (H) frå Stord er dei rikaste stortingsrepresentantane på heile Vestlandet. Ifølgje skattelistene hadde Knut Arild Hareide ein formue på 5.966.874...

Imponerte publikum med scatting og jazz i grenseland

Dei dyktige musikarane i Tuning Expedition utforska grenselandet mellom jazz, pop og soul på Arena laurdag. Røysta til Gisle Alsaker var eit av kveldens sentrale instrument. - Er det...

Mann alvorleg skadd i valdsepisode på Bømlo

Ein mann i 20-åra er innlagd på Stord sjukehus med alvorlege skader etter å ha blitt slått ned på Bremnes natt til søndag. Det var i 2.20-tida natt...

Det nye storfylket skal heite Vestlandet: – Dette var ein historisk dag

Frå og med 2020 er me ikkje lenger ein del av Hordaland, men "Vestlandet". Sigbjørn Framnes (Frp) trur ikkje det vil bli positivt for Sunnhordland. I går var...

Rådmannen skal forhandle om å kjøpe tomt ved Langeland skule

Kommunestyret vedtok at rådmannen skal gå i forhandlingar med grunneigaren nord for Langeland skule. Det kan bli ei løysing på skulekrins-saka. - Forslaget er ikkje å kjøpe, men å...

Dette er dei rikaste på Stord

Dei årlege skattelistene er klare. Sjå kven som toppar inntekts- og formuetoppen på Stord. Geir Agasøster toppar inntektlista på Stord i årets skattelister, med ein inntekt på svimlande...

W. Engelsen Ettf. vann næringsprisen på Stord

Entrepenørbedrifta på Stord var i konkurranse med Brilleriet og Zpirit om å få årets næringspris på Stord. - Eigarane og drivarane av selskapet har vore opptekne av å...

Kværner-inntektene krympet med en milliard

Driftsresultatet holdt seg likevel stabilt for selskapet. Av: Susanne Rislå Andersen, Sysla.noTotalt hadde Kværner i tredje kvartal i år driftsinntekter på 1,727 milliarder kroner. Det er ned en...

No er det ingen veg tilbake: kunstverket på Torget blir installert

Om eitt år kan skulpturen "Den Høgreiste og Havet" vere plassert på Torget. - Viss nokon går i mot denne plasseringa er det godt mogleg at Stord kommune får...

Slik vil rådmannen kutte

Budsjettarbeidet viser at Stord kommune har ei underdekning på neste års budsjett på 34 millionar. Kutt for rusmisbrukararRådmannen føreslår å seie opp avtala med Kirkens Bymisjon frå 1....

Rådmannen vil legge ned Litlabø barnehage: – Bygget er ueigna til barnehagedrift

Samtidig vil rådmannen slå saman Sagvåg og Tjødnalio barnehage til ein ny eining. I budsjettframlegget kjem rådmannen med fleire større endringar i barnehagestrukturen på Stord.Bakgrunnen er den svært utfordrande...

Denne gjengen skal ta 100 Dagar-festivalen vidare

Musikkfestivalen 100 Dagar på Stord startar opp igjen som stifting med eit endå skarpare fokus på festivalar og nye talentfulle artistar. Festivalen var i fare for å bli lagt...

Gav grønt lyst til etablering av Biltema på Heiane Vest

Fylkespolitikarane gav samrøystes godkjenning til etableringa av Biltema på Heiane Vest. Utval for kultur, idrett og regional utvikling handsama i går søknaden til Biltema om å bygge eit 3700...

Hege Økland kritisk til manglande grøn satsing på hurtigruta

Staten har lyst ut nye anbod på hurtigruta mellom Bergen og Kirkenes, men utan å setje strenge miljøkrav.  – Pris speler ei altfor stor rolle i kriteria. Staten kunne ha laga eit utstillingsvindauge for...
- Annonse -

Følg oss

6,210TilhengjararLik
459FølgararFølg
198FølgararFølg