fredag, 2. juni 2023
- Annonse -

Leirvik skaffa seg milliardavtale rett før jul – sikrar fullt med arbeid ut 2025

NÆRINGSLIV: Skal levera bustadkvarter og helikopterdekk på Yggdrasil-feltet. Denne veka blei flagget heist til topps på rådhuset på Stord, etter at Aker Solutions og alliansepartnarane offentleggjorde nye kontraktar...

Renevo søkjer om auka produksjon. Men først må dei forklara seg om luktproblema

- Eg føreset at Statsforvaltaren følgjer opp vilkår i tidlegare utsleppsløyve og undersøkjer saka, skriv plansjef Lovise Vestbøstad. I førre veke tok Renevo kontakt med Stord kommune...

Tok over Rema-butikken på Bjelland i 2021 – har tapt nesten heile eigenkapitalen

Råka av høge straumkostnadar: Rema 1000 garanterer likevel for at butikken skal leva vidare. For snart to år sidan flytta Mads Gjerstad Bjøvad frå Bergen til Stord for...

Legg bak seg nok eit knallsterkt år på Vabakkjen

Dei tre eigarane kan gle seg over seks millionar kroner i utbyte på to år. – Stord er ein fantastisk plass å driva butikk om dagane, sidan det...

Stord-selskap skal designa skip for Equinor: – Me er stolte og audmjuke

Breeze Ship Design har inngått kontrakt med Equinor om å leverera eit konseptdesign for eit skip som skal frakta karbondioksid. Skipet vil kunna lasta rundt 40.000 tonn med...

– Denne tomta har me sete på i mange, mange år

No vil eigaren utvikla den sentrale tomta på Heiane. I samband med rulleringa av kommunedelplanen har eigedomsinvestor Magnus Atle Kvamme sendt ein førespurnad til Stord kommune om reguleringsendring...

Slutt for Sport-Treff etter 27 år

Dagleg leiar Christin Kalve har bestemt seg for å ta treningssenteret til skifteretten. – Som eldsjel og eigar av Sport-Treff sit eg med ei djup takknemlegheit for 27...

Pedersen går av som Renevo-sjef og sel seg heilt ut av selskapet

Renevo blir no 100 prosent eigd av Gasnor. Store endringar er på gang i biogasselskapet Renevo. Gasnor, som fram til no har eigd 50 prosent av aksjane i...

Røyrleggjarbedrifta på Stord gjorde dette grepet – førte til kjempevekst

Legg bak seg rekordår med god margin. Ein vedteken strategi i 2021 har gjort at Heiane Røyr AS har fått betydeleg auka oppdragsmengde. Då bestemte selskapet å satsa meir...

Stansa byggearbeid i Leirvik sentrum grunna overhengande fare

Arbeidstilsynet fann ei rekkje lovbrot på arbeidsplassen til Stord-bedrifta. I slutten av oktober kom Arbeidstilsynet på eit uanmeldt besøk til Evjo i Leirvik sentrum. Her haldt GB Stord...

– Denne butikken skulle ikkje ha forsvunne

I desse dagar stengjer Theodor Træet og dottera Laila dørene for godt, etter 68 års drift i Fitjar sentrum. 79 år gamle Johanna Heggøy har vore fast kunde...

Etter tjue år i yrket opnar Fredrik klinikk på Stord: – Det er ein...

Etter at Fredrik Balchen (55) la ned klinikken i Haugesund i fjor vår, vart saknet så stort at han starta opp igjen. No har han trua på...

Inntektene fall med over fire millionar kroner

Hardnor AS på Heiane hadde eit bratt fall i omsetnad i 2022. Sidan 2007 har selskapet Hardnor AS på Heiane drive med tilbehøyr og utstyr til anleggsindustrien. Det har...

Får millionstøtte til nytt biogassanlegg, men Kvinnherad-planane blir lagt på is

NÆRINGSLIV: - Me er veldig takksame, seier Jan Kåre Pedersen i Renevo. Renevo kan ta juleferie med ein skikkeleg gladmelding. Selskapet har fått 30,3 millionar kroner i støtte...

Aker Solutions med milliardkontrakt for å forsyna Njord-plattforma med landstraum

Oljeselskapet Okea og Aker Solutions vil kopla to oljefelt til kraftnettet på land. Det møter motstand. Oljefelta Draugen og Njord kan bli forsynte med landstraum frå 2026. Planen...

Satsar på Heiane: – Må nok opp i 100 millionar i omsetnad om dette...

Det som starta som ein fabrikk for smittevernutstyr har brått fått ein heilt ny fot å stå på. Tidlegare i april kunne du i Stord24 lesa at Stord-bedrifta...

Var starta som eit hobbyprosjekt: No er Inger (51) tilsett som dagleg leiar

Ole Vaagen Mineralvannfabrikk er stort sett driven på dugnad, men med vekst kom behovet for ei deltidsstilling på dagtid. Den lokale brusproduksjonen, kjend som Vaagavatn, vart starta som...

– Dette var ein svært gledeleg nyheit

Får milliongåve frå fond som springer ut av Nord-Europa sitt største raftverk. Næringsklynga med hovudsete på Stord, Maritime CleanTech, har blitt tildelt om lag 2,5 millionar kroner frå...

– Dette er ei hastesak som er viktig for heile vårt lokalsamfunn

Ber om hastehandsaming av søknad om å fylla igjen den store dokken på Aker Solutions på Stord. Førre veke sendte Ingeniør Jørgensen AS ein søknad på vegner av...

Så mykje pengar skuldar Sport-Treff

Tingretten kjem fram til at gjelda til treningssenteret er høgare enn verdiane i buet. Torsdag kveld annonserte dagleg leiar Christin Kalve på Sport-Treff sine nettsider at ho hadde...
- Annonse -