torsdag, 27. februar 2020
- Annonse -

Kutter tredve stillinger i restrukturering av selskapet

0
Marine Aluminium skyter inn ny kapital og deler virksomheten for tilkomstløsninger i to for å komme seg gjennom nedturen. Av: Susanne Rislå Andersen, Sysla.noMarine Aluminium, som har avdeling...

– Me har ei klar målsetnad om at SKL skal bli eit sterkt nasjonalt selskap

0
SKL har gått frå å vere konsern til dotterselskap med Haugaland Kraft som majoritetseigar. No vil Haugaland Kraft sikre seg ein endå større eigarpost. Førre veke overtok Finnås Kraftlag...

– Dersom nokon på Stord har lyst på eit verft, så skal dei få...

0
Bustadutviklingsselskapet Selvaag Bolig ønskjer å kvitte seg med den svære eigedommen ved Kværner sitt verft på Stord. Det er DN som onsdag fortalde den spesielle historia om korleis eit bustadkonsern i Oslo...

Sjå då Johan Sverdrup-plattforma vart transportert ut av Stord-hallen

0
1728 hjul var i sving då det 13.000 tonn tunge plattformdekket blei transportert ut av Stord-hallen og ut på lekter denne veka. Sjå dei spektakulære bileta øvst i...

Kværner Verdal får etterlengta kontrakt

0
Skal bygge støttestruktur for Yme-prosjektet for Repsol Norge AS. Kontrakten, som blei tildelt i dag, har ein verdi på om lag 70 millionar kroner, melder Kværner i ei pressemelding.Det er snakk om...

Vil bygge biogassanlegg på Seglneset

0
Investorane Jan Kåre Pedersen og Magnar Aaland har kjøpt Apply sitt anlegg på Seglneset, og ønskjer å bruke tomta til å bygge biogassanlegg. I dag vart det kjend at Apply...

Apply Leirvik flyttar aktiviteten frå Seglneset til Aslaksvikjo

0
Fram mot nyttår vil all aktivitet ved Apply Leirvik sitt prefabrikasjonsanlegg på Seglneset i Sagvåg bli flytta til hovudanlegget i Aslaksvikjo. Apply skriv i ei melding at bakgrunnen for flyttinga...

I dag skal 1728 hjul transportere plattformdekket til Johan Sverdrup ut på lekter

0
Den spektakulære operasjonen for å rulle ut det 13.000 tonn tunge plattformdekket ut av Stord-hallen er venta å ta heile dagen. Plattformdekket som skal bli til utstyrs- og bustadplattforma Johan Sverdrup...

Programmet er klart for AqKva-konferansen

0
Skal få hjelp av Christine Hope til å forsone seg med at den årvisse konferansen er flytta frå Stord til Bergen. I januar 2018 er det klart for...

Snudde røde tall til pluss

0
Nå forbereder de seg på en tøff vinter, og håper vindmarkedet skal gi jobb til subseaskipene. Av: Susanne Rislå Andersen, Sysla.noBømlo-rederiet Eidesvik Offshore ASA hadde i 3. kvartal...

Tysnes Sparebank vert ein av dei minste på Oslo Børs

0
Den lokale banken med hovudkontor på Tysnes kan notere seg nok ein milestein. Sparebanken har søkt om å bli børsnotert på marknadsplassen Merkur Market på Oslo Børs, der...

Eiendomsmegler Vest inngår samarbeid med Vestbo

0
Som eit resultat av at Garanti legg ned på Stord har Vestbo inngått avtale med Eiendomsmegler Vest om å overta meklinga for dei. Etter at meklar Christoffer Lillestøl gjekk...

J. Tufteland AS blir kjøpt opp av Fronta Bygg

0
Det familiedrivne konsulentfirmaet blir bli ein del av Fronta Bygg frå årsskiftet. Alle aksjane i det familiedrivne konsulentfirmaet J. Tufteland AS blir kjøpt opp av Fronta Bygg AS, skriv...

Sjefsbytte hos LOS Elektro: dagleg leiar blir konsernsjef

0
Oddgeir Alvsvåg erstattar Jakob Særsten som ny dagleg leiar i det store elektrofirmaet frå Bømlo. Selskapet opplyser i ei pressemelding at Jakob Særsten, som har vore med på å...

Etter nokre veker i drift er Aktiv Sunnhordland allereie størst på nye bustadar

0
Det nye meklarhuset på Stord sikra seg kontrakt for sal av alle nybygga til Fronta ved oppstarten. Denne veka startar dei også sal av Teinevikjo, og er i forhandlingar...

Desse foretaka vart starta i oktober

0
Kvar månad vil Stord24 presentere alle nyetableringar på Stord frå den føregåande månaden. Det er ingenting å seie på skaparviljen på Stord. Det var 15 nyregistreringar i Stord kommune...

Startar privat eldreomsorg på Stord

0
Kvinnherad-bedrifta "Privat omsorg Sunnhordland" skal konkurrere med Stord kommune om tenester til sjuke og eldre. Med fire tilsette, to sjukepleiarar og to helsefagarbeidarar, er nystarta Privat omsorg Sunnhordland...

W. Engelsen Ettf. vann næringsprisen på Stord

0
Entrepenørbedrifta på Stord var i konkurranse med Brilleriet og Zpirit om å få årets næringspris på Stord. - Eigarane og drivarane av selskapet har vore opptekne av å...

Kværner-inntektene krympet med en milliard

0
Driftsresultatet holdt seg likevel stabilt for selskapet. Av: Susanne Rislå Andersen, Sysla.noTotalt hadde Kværner i tredje kvartal i år driftsinntekter på 1,727 milliarder kroner. Det er ned en...

Hege Økland kritisk til manglande grøn satsing på hurtigruta

0
Staten har lyst ut nye anbod på hurtigruta mellom Bergen og Kirkenes, men utan å setje strenge miljøkrav.  – Pris speler ei altfor stor rolle i kriteria. Staten kunne ha laga eit utstillingsvindauge for...

Følg oss

6,540TilhengjararLik
1,183FølgararFølg
226FølgararFølg