søndag, 22. september 2019
- Annonse -

Klare for å setje spaden i jorda i Teinevikjo

Det blir endå fleire heisekranar og byggjearbeid i bybiletet til hausten. No er arbeidet med bustadkomplekset Teinevikjo også i gong. Med full aktivitet både Meierikvarteret og Hamnetind-kvartalet så...

Sparebanken Vest blir i Borggata inntil vidare

Manglande sal av bankbygget gjer at Sparebanken Vest ikkje kjem til å flytte inn i Meierikvarteret. Då det vart annonsert at Sparebanken Vest sitt bygg i Borggata skulle...

Energilagring skal få Stord-designet båt frem til vindturbinene

– Skipsindustrien har oppdaget fordelene med energilagring.Av: Susanne Rislå Andersen, Sysla.noABB sitt hybride kraftsystem med energilagring skal om bord i et nytt vindservicefartøy.Fartøyet som skal bygges på det...

Rørleggarbedrifta Helle kjøper opp Elecon på Stord

Vl bli totalleverandør for tekniske fag i Sunnhrodland. Det nye selskapet vil telje 40 tilsette, som eit resultat av at at den Bømlo-baserte rørleggarbedrifta Helle AS vil kjøpe opp Elecon...

Fiskebæsj vil skape fleire nye arbeidsplassar på Stord

Stord-selskapet AquaPro og Marine Harvest skal samarbeide om å lage sement av avføring frå fisk. I desse dagar set Stord-selskapet AquaPro saman eit testanlegg som skal utnytte ein uutnyttet ressurs fra lakseoppdrett: fiskebæsj og...

En Liten Øl blir til Ei Lito Øl: lanserer Sunnhordland Premium Pilsner

Ølbryggeriet på Fitjar relanserer seg sjølv som Ei Lito Øl i samband med lanseringa av eit nytt øl med lokalt tilhøyre. Mange har kanskje stilt spørsmål med kvifor eit...

Tre av fire sportsbutikkar på Stord tapte pengar i fjor. Den fjerde går så...

Dei fire sportsbutikkane på Stord har store utfordringar med å tene pengar. Rekneskapstala for 2016 viser at det er knallhard konkurranse om kundane for dei fire sportsbutikkane på...

Resultatnedgang for Sparebanken Vest

Trass i ei svekking av resultatet så har Sparebanken Vest henta inn meir renteinntekter det siste kvartalet.  Storbanken på Vestlandet melder om eit resultat før skatt på 436 millionar kroner i årets...

Wärtsilä skal utvikle verdens første hybride fartøy for fiskeproduksjon

– Med dette fartøyet får vi fisken raskere til markedet, sier styreleder Jon Hindar i Hav Line Gruppen. Av: Susanne Rislå Andersen, Sysla.no og Jonas Sætre/Stord24Fra slutten av 2018 vil...

Ny kontrakt for Fitjar Mekaniske Verkstad

Båtbyggjarselskapet på Fitjar har signert kontrakt med Bømlo-selskapet Napier for bygging av ein prosessbåt, med opsjon på endå ein båt. Båten vil ferdigstillast i desember 2018, og vil...

Lars Solberg i Apply ny styreleiar i Hordfast AS

Den tidlegare administrerande direktøren i Apply Leirvik blir styreleiar i lobbyselskapet Hordfast AS. Selskapet er eigd av NHO Hordaland, og har som mål å få oppstart av Hordfast...

Vekelang rettssak mot Georg Eide for å få tilbake rettane til rigg-design

Konkursboet til Eide Marine Design AS går til rettssak mot Georg Eide for å sikre rettane til eit designkonsept for eit nedsøkkbart skrog. Neste veke startar ei rettssak...

Rema 1000 tek eit stort jafs av marknaden på Stord

Trass i laber utvikling nasjonalt så klarar Rema 1000 seg godt på Stord, og tek store marknadsdeler frå andre daglegvarebutikkar i Sunnhordland. Til hausten opnar endå ein Rema-butikk...

Ny fiskebåtkontrakt til Salt Ship Design

Rederiet Adenia Fishing Company frå Shetland har kontrahert den nye trålaren Midwater Trawler med design frå Stord. Det shetlandske rederiet med hovudkonor i Lerwick, har jobba tett med...

Rekordstort halvårsresultat for Tysnes Sparebank

Tysnes Sparebank, som nyleg har utvida oppretta kontor på Stord, fekk i årets første halvår eit resultat før skatt på 10 millionar kroner. Halvårsresultatet er rundt ein million...

Kværner Stord tildelt ny demoleringskontrakt frå Norske Shell

Kværner er tildelt ein kontrakt med A/S Norske Shell for fjerning og demolering over 2000 tonn modular frå undervass-testanlegget på Nyhamna.  Kontrakten går ut på at modulene, som...

Derfor vil Erko Settefisk firedoble produksjonen

Vil gå frå 5 millionar til 20 millionar smolt. Erko Settefisk AS søkjer om utviding av løyve til oppdrett av settefisk i Sagvåg. Dette melder Stord kommune på...

Finanstilsynet sanksjonerer mot lokalt inkassofirma etter manglar i rekneskapen

Finanstilsynet ønskjer å kalle tilbake den personlege inkassobevillinga til Vibecke Beyer, som er dagleg leiar i inkassofirmaet Pacta AS. I den opprinnelege versjonen av denne saka skreiv Stord24 at...

Knallresultat for Engesund Fiskeoppdrett, men dagleg leiar er likevel ikkje nøgd

Engesund Fiskeoppdrett på Fitjar gjekk frå eit tap på sju millionar kroner i 2015 til 20 millionar kroner i pluss i fjor. Selskapet som held til ved Fitjarøyane...

Kebab-sjappa på Bytunet mister serveringsløyve

Stord kommune tilbakekallar serveringsløyve til Stord Pizza & Kebab etter at politiet avdekka at restauranten hadde bytta dagleg leiar utan å seie i frå. Det er ikkje lenger...
- Annonse -

Følg oss

6,247TilhengjararLik
459FølgararFølg
198FølgararFølg