onsdag, 23. september 2020
- Annonse -

Lokalbanken har så langt klart seg bra etter koronaen, men førebur seg på tøffare...

0
Banksjefen i Tysnes Sparebank trur ikkje ein vil sjå den endelege effekten av koronapandemien før i 2021. - Me er nøgde...

Bellona om Castberg-forsinkinga: – Fryktar ein skandale

0
Frederic Hauge i miljøorganisasjonen Bellona fryktar svært omfattande problem med skroget til produksjonsskipet Johan Castberg, som skal bli bygd på Stord.

Startar nytt firma med kompisgjengen: – Me ville gjera noko heilt nytt når andre...

0
- I utfordrande tider for det lokale næringslivet, er me ein gjeng som har valt å forlata det trygge for å satsa, fortel Amund...

Ny lakserute mellom Stord og England startar i september

0
North Sea Container Line (NCL) startar med den nye lakseruta si mellom Stord og London i september. Av: NPK/Jonas Sætre, Stord24

Muslimske kvinner går saman for å starte eigen organisasjon – såg seg lei av...

Etter fleire år på Stord har Marie (39) og Malihe (40) sett behov for å endre kvinnerolla i den muslimske kultur. No søkjer dei...

Kraftig fall i industriproduksjonen i andre kvartal

0
Industriomsetnaden i Noreg fall med 7,5 prosent frå 1. til 2. kvartal i år, viser nye tal frå SSB. Fallet er historisk høgt.

Sterk vekst for båtfirma på Fitjar: No skal dei bli fleire

Auka sal og endra drift førte til positive tal for Fitjar Småbåt, som i fjor kunne vise til rekordresultat. Frå 6,5...

Årets største oljefunn i Nordsjøen

0
Årets førebels største oljefunn er gjort i Dugong-brønnen i Nordsjøen vest for Florø. Ifølgje Neptune Energy svarar funnet til mellom 40 og120 millionar fat.

NorSea Group vil satsa på landbasert lakseoppdrett – førebels ikkje aktuelt på Stord

0
Selskapet forventar at det blir mindre å gjera i offshore-sektoren framover, og ønskjer å gå inn i oppdrettsbransjen. NorSea Group driv...

Får millionar for å greia ut bruløysing over Langenuen

0
Ei bru mellom Tysnes og Stord i aluminium kan bli tilnærma vedlikehaldsfri. Forskningsrådet løyvar 8,8 millionar kroner til eit samarbeid mellom...

Tapte millionar: Grunnsteinane vaklar for byggjefirma på Bømlo

Tynn ordrebok og sterk konkurranse i byggebransjen førte til at to store byggefirma på Bømlo enda opp med blodraude tal -...

Høgare inntekter var ikkje nok til å gå i pluss

0
Almås Hotell hadde rekordhøg omsetnad i fjor. Grand Hotell hadde også ei vekst i inntektene, men enda opp med underskot i 2019.

Gigantutbytte frå vindparken på Fitjar blei snakkis på nettet – viste seg å vera...

0
Eigarane av Midtfjellet Vindpark AS tok i følgje offentleg rekneskap ut eit utbyte eit utbyte på 323 millionar kroner i fjor. Desse opplysningane har...

Kjempeår for teknisk leverandør: – Me hadde ikkje klart det utan dei tilsette

For tre år sidan kjøpte Helle på Bømlo opp elektrofirmaet Elecon på Stord. Sidan då har pilane berre peikt oppover. -...

Kraftig resultatfall for Equinor

0
Det kraftige fallet i oljeprisen og låge gassprisar førte til eit svekt resultat for Equinor i andre kvartal. Konsernsjefen ventar framleis uro framover.

Då han teikna Sunnhordlandskaien var målet å laga eit bygg for folket. No skal...

0
- Det var ein tydeleg målsetnad om at første etasjen skulle vera tilgjengeleg for offentlegheita med ulike etestadar, fortel sivilarkitekt Svein halleraker.

Smelteverket i Odda får 341 millionar i Enova-støtte

0
Sinksmelteverket Boliden i Odda får 341 millionar kroner i støtte frå Enova for å ta i bruk ny produksjonsteknolog. Dersom det...

Ordføraren vil gå i dialog om ny restaurantdrift: – Kanskje det finaste restaurantlokale me...

0
Kommunen får kritikk frå huseigaren fordi ein tillét anlaup av store båtar like utanfor uteserveringa. Epland meiner kommunen må ta inn over seg at...

Fleire vil ta over lokala ved Sunnhordlandskaien – men bråkete båtar skremmer dei vekk

Huseigar Svein Sandvik stadfestar at fleire restauranteigarar vil starte drift på kaien, men er redd for at det kan bli vanskeleg å få leigetakarar...

Fekk kjempeoverskot i fjor: Etter mange tunge år har Sunnhordland Sandblåsing endeleg snudd skuta

0
Etter rundt ti år med sviktande omsetnad bestemte eigarane seg for å ta grep. Det gav verkeleg resultat. - Me er...
- Annonse -