søndag, 21. april 2019
- Annonse -

De er glade for at de valgte bort offshorebåter tidlig

Lenge før oljeprisen begynte å falle, bestemte Fitjar Mek. Verksted seg for å prioritere bort offshore. Det har de ikke angret på. Av: Camilla Aadland, Sysla.noFor ti år...

Ein haiketur gjorde at Trond gjekk frå kassa på Rema 1000 til fast stilling...

Etter avslag etter avslag på søknadar og sju år på Rema 1000 så var Trond Austlid (29) nær med å gi opp håpet med å få jobben...

Da Eidesvik analyserte dataene, fikk de seg en overraskelse

– Besparelsene med batteri når skipet er i transitt er dobbelt så store som vi hadde regnet oss frem til på forhånd.Av: Gerhard Flaaten, Sysla.no– Vi har...

Desse føretaka vart etablert i august

Kvar månad vil Stord24 presentere alle nyetableringar på Stord frå den føregåande månaden. Det var 13 nyregistreringar i Stord kommune i august.Sjekk lista her:Namn Innehavar BransjeA. Günther Aleksander Isdal Günther Galleri med sal...

Fronta skal vere med å byggje eit av verdas største smoltanlegg på Fitjar

Med bygging av store anlegg på Fitjar og i Grunnavågen så er Fronta Bygg etter kvart godt involvert i oppdrettsnæringa. Like før sommaren vart det kjend at Lerøy...

Westcon kjøper Bømlo-bedriften Olvondo

Kjøper opp bedriften på Rubbestadneset for å styrke seg innen subsea.Av: Camilla Aadland, Sysla.noOlvondo Industries har sitt hovedkontor og produksjonsfasiliteter på Rubbestadneset på Bømlo.Selskapet ble etablert i...

Meir enn 1 av 4 verksemder på Stord meiner dei framleis er midt i...

Stord skil seg negativt ut samanlikna med resten av Hordaland. Nesten dobbelt så mange bedrifter på Stord meiner dei framleis er i ei krise. Stord Næringsråd har gjennnomført ei undersøking...

Plattformdekket til Aasta Hansteen snart på vei til Stord

Ny milepæl for Statoil-prosjektet når dekket nå skal løftes om bord på tungløftfartøyet «White Marlin», som skal frakte det fra Sør-Korea til Stord.Av: Ola Myrset, Sysla.noAasta Hansteen...

Direktørstolen i SKL vert ledig

Magne Heimvik gir seg som direktør i SKL etter 20 år i stillinga. Kraftselskapet tek sikte på å finne etterfølgjaren i innan årsskiftet. Styret i Sunnhordland Kraftlag vart...

Digitaliseringa fører til stort ingeniørbehov i Hordaland

Behovet for både ingeniørar og yrkesfag innan tekniske fag vil vere stort i Hordaland dei neste åra. Det viser NHO sitt kompetansebarometer for 2017. Heile 6 av 10...

Eidesvik Offshore tente over 200 millionar

Overskotet til Eidesvik Offshore i 2. kvartal er nesten like stort som inntektene.Eidesvik Offshore ASA gjekk over 200 millioner kroner i overskot i 2. kvartal, samanlikna med 27...

Klare for å setje spaden i jorda i Teinevikjo

Det blir endå fleire heisekranar og byggjearbeid i bybiletet til hausten. No er arbeidet med bustadkomplekset Teinevikjo også i gong. Med full aktivitet både Meierikvarteret og Hamnetind-kvartalet så...

Sparebanken Vest blir i Borggata inntil vidare

Manglande sal av bankbygget gjer at Sparebanken Vest ikkje kjem til å flytte inn i Meierikvarteret. Då det vart annonsert at Sparebanken Vest sitt bygg i Borggata skulle...

Energilagring skal få Stord-designet båt frem til vindturbinene

– Skipsindustrien har oppdaget fordelene med energilagring.Av: Susanne Rislå Andersen, Sysla.noABB sitt hybride kraftsystem med energilagring skal om bord i et nytt vindservicefartøy.Fartøyet som skal bygges på det...

Rørleggarbedrifta Helle kjøper opp Elecon på Stord

Vl bli totalleverandør for tekniske fag i Sunnhrodland. Det nye selskapet vil telje 40 tilsette, som eit resultat av at at den Bømlo-baserte rørleggarbedrifta Helle AS vil kjøpe opp Elecon...

Fiskebæsj vil skape fleire nye arbeidsplassar på Stord

Stord-selskapet AquaPro og Marine Harvest skal samarbeide om å lage sement av avføring frå fisk. I desse dagar set Stord-selskapet AquaPro saman eit testanlegg som skal utnytte ein uutnyttet ressurs fra lakseoppdrett: fiskebæsj og...

En Liten Øl blir til Ei Lito Øl: lanserer Sunnhordland Premium Pilsner

Ølbryggeriet på Fitjar relanserer seg sjølv som Ei Lito Øl i samband med lanseringa av eit nytt øl med lokalt tilhøyre. Mange har kanskje stilt spørsmål med kvifor eit...

Tre av fire sportsbutikkar på Stord tapte pengar i fjor. Den fjerde går så...

Dei fire sportsbutikkane på Stord har store utfordringar med å tene pengar. Rekneskapstala for 2016 viser at det er knallhard konkurranse om kundane for dei fire sportsbutikkane på...

Resultatnedgang for Sparebanken Vest

Trass i ei svekking av resultatet så har Sparebanken Vest henta inn meir renteinntekter det siste kvartalet.  Storbanken på Vestlandet melder om eit resultat før skatt på 436 millionar kroner i årets...

Wärtsilä skal utvikle verdens første hybride fartøy for fiskeproduksjon

– Med dette fartøyet får vi fisken raskere til markedet, sier styreleder Jon Hindar i Hav Line Gruppen. Av: Susanne Rislå Andersen, Sysla.no og Jonas Sætre/Stord24Fra slutten av 2018 vil...
- Annonse -

Følg oss

5,977TilhengjararLik
459FølgararFølg
183FølgararFølg