onsdag, 14. april 2021
- Annonse -

Avdekkja ulovlege utslepp frå Aker Solutions – for tredje gong på tre år

0
- Ting er betre enn dei var, men dei har framleis ulovlege utslepp, påpeikar Miljødirektoratet. Miljødirektoratet fann i fjor sommar to...

Dette er utsikten frå «kontoret» til Åsmund: – Like mykje ein hobby som eit...

Åsmund Eikeland har ein jobb fyllt av spenning. I dobbel forstand. "Dårleg inneluft" kan ein ofte høyre arbeidstakarar klage på....

Stord-trykkeri blir satsa på av stort aviskonsern

0
Eit av landets største aviskonsern, Polaris, kjøpte bladet Sunnhordland i fjor. No blir trykkeriet på Heiane sentralt i satsinga til samarbeidspartnar.

Ny kontrakt sikrar full sysselsetting for Oma i eitt år

0
Oma baatbyggeri har sikra seg kontrakt på bygging av ein aluminiumskatamaran for Norled. - Denne kontrakten vil, saman med ein vindmøllebåt...

Bømlo-pub kravd konkurs: – Ikkje direkte knytt til koronaen

0
Eigarane av Bømlo Musikkfabrikk må møta til rettsmøte i Sunnhordland tingrett etter at ein tidlegare tilsett har kravd selskapet konkurs. -...

Denne Stord-bedrifta flyttar til Heiane etter 13 år i sentrum

0
Avdelingskontoret med 11 tilsette har mindre behov for areal på grunn av digitaliseringa. - Me er oppteken av arealeffektive lokale, og...

Optimismen i vestlandsbedriftene er på det høgste nivået sidan før koronakrisa

Men sjølv om årets første Vestlandsindeks viser at mange ventar ei normalisering i nær framtid, er konkursfrykta framleis til stades hos fleire.

Dobla omsetnaden: Dette hotellet vart ein pengemaskin for eigaren

0
Det vesle hotellet på Bjelland har aldri vore i nærleiken av eit så godt år som i fjor. Koronapandemien har vore...

Eventyrleg vekst for Kattnakken: – Det er til å klypa seg i armen av

0
Regnkledesalet til Kattnakken-gründer Silje Vatne Ersland overgjekk all forventning i 2020, og det ser endå betre ut så langt i år.

Fitjar Mekaniske forbigått: Norsk forskingsskip skal byggjast for koronapengar i Nederland

0
Som eit koronatiltak fekk Havforskingsinstituttet pengar til nytt skip. No er det bestemte at det skal byggjast i Nederland – med gammaldags dieselteknologi.

Frisøren vart driftsteknikar: Storanlegget på Fitjar har skapt 18 nye arbeidsplassar

0
Kva har ein frisør, elektrikar, mekanikar, styrmann, rasekspert og fiskehelsebiolog til felles? Dei jobbar alle på Lerøy Sjøtroll Kjærelva. I august...

Ville selja Plantasjen på Heiane. Så oppsto det eit problem.

0
Manglar endeleg godkjenning for det 14 år gamle bygget. Platasjen-bygget på Heiane har i fleire år vore eigd av selskapet Gezina,...

Hadde vekst under koronaen: – Kan ikkje klaga på desse tala

0
K. Volden Transport AS slapp unna dei verste korona-konsekvensane i fjor, og leverte frå seg eit rekneskap med solid overskot. Med...

Gründerspira Rebecca (39) har fått blod på tann. No skal ho opne kafé.

- Eg synest at det bør skje noko i nabolaget mitt, og eg likar nye utfordringar, seier Rebecca Alsaker. I...

Stordabuen Reidar (42) sa frå seg fast jobb i industrien for å satse på...

Ein segltur til Skottland utløyste draumen om eige brenneri heime i Noreg. I eit lagerbygg i Sveio står no 9.000 liter whisky til modning....

– Me held oss gjennom dette året, men me tenkjer sjølvsagt på å kanskje...

Campingplassane på Stord har som mange andre bransjar hatt eit tøft 2020. For Ingo Gerhard i Langenuen Motel & Camping ser framtida usikker ut....

Ventar i spenning på storplanane på Årskog

0
- Grunn til å tru at me vil halda fram med store investeringar i Fitjar. I februar kunne me fortelja at...

Vil bli dei einaste i landet som tilbyr miljøvenleg karbondioksid

0
Renevo på Stord har inngått eit større samarbeid med Sotra-firmaet IceCO2 for å produsera klimanøytral karbondioksid til den nasjonale marknaden. -...

Desse føretaka vart starta i januar og februar

0
Det vart starta 21 nye føretak i årets to første månadar. Næringslivsåret 2021 har starta med ein god del nyetableringar. Du...

«Kjøpte tilbake» europeisk skipsdesign-selskap

0
Salt Ship Design har fått 20 nye tilsette etter oppkjøp av serbiske Albatross Ship Design. - Me er glade for å...