mandag, 18. januar 2021
- Annonse -

Opnar vestlandets første padeltennis-anlegg på Heiane

0
I ein lagerhall på Heiane skal Reinert Horneland starte eit heilt nytt tilbod til sportsinteresserte stordabuar. - Eg håper jo at sttordabuen synest at dette her er morosamt,...

Nytt storprosjekt for Multiconult på Stord: skal prosjektere FoU-senteret til Unitech

0
Multiconsult fekk kontrakt på prosjektering av det svære forsking- og utviklingssneteret som Unitech planlegg å bygge på Rubbestadneset. Det planlagde senteret på Rubbestadneset skal gjere hteknologi frå havnæringane...

Apply TB skiftar namn til Teknisk Bureau

Dei siste åra har Apply TB gått med millionar i underskot. No satsar dei på betre tider og går tilbake til sitt gamle namn Teknisk Bureau. I fjor...

Norsea Group får rammekontrakt med DEA Norge

0
Avtalen omfatter arbeid på Dvalin-feltet, og gjør at DEA får tilgang på Norsea Group sine baser, blant annet på Stord. Av: Sigrid Haaland, Sysla.no Rammeavtalen er på tre år...

Inntektene sank, men Kværners resultat styrket seg

0
– Kværner er godt posisjonert for å forfølge flere muligheter vi ser i markedet fremover, sier Jan Arve Haugan, konsernsjef i Kværner. Av: Camilla Aadland, Sysla.no Kværners inntekter i...

Knallresultat for Engesund Fiskeoppdrett, men dagleg leiar er likevel ikkje nøgd

0
Engesund Fiskeoppdrett på Fitjar gjekk frå eit tap på sju millionar kroner i 2015 til 20 millionar kroner i pluss i fjor. Selskapet som held til ved Fitjarøyane...

Kurt Arne Tyse ønskjer å bygge hotell på Nattrutekaien

0
Rådmannen ønskjer å selje bygget på Nattrutekaien og selje det til private. Investorane Kurt Arne Tyse og Tore Liverød er blant dei som er interesserte. Etter at kommunestyret...

Fin vekst i handelen på Stord

0
Trass i eit år med høg arbeidslause og tomme ordrebøker i industrien, så auka omsetnaden til handelsnæringa med 2,3 prosent. Sjølv om 2016 var eit tungt økonomisk år...

Betring for Aker BP i andre kvartal

0
Etter at første kvartal enda med milliardunderskot, har vinden snudd for Aker BP i andre kvartal. I kvartalsrapporten for andre kvartal...

Skaffa seg storkontrakt, no skal dei vekse kraftig på Stord

0
Kjøle- og varmeselskapet Winns har sikra seg kontrakt på levering av kjøleanlegg på Johan Castberg-skipet til fleire millionar kroner. Arne Børtveit frå Stord har vore sentral i...

Arnhild trur på høgare omsetnad når Brilleriet flyttar inn i helseparken

- Det vil gjerne vere fleire som kjem innom og kikkar på briller, eller som tek seg ein synsprøve når dei likevel er inne...

Legg ned i sentrum, satsar på Heiane

I desse dagar ser det skralt ut i varesortimentet til Sport 1 på Amfi-senteret. Det er fordi dei skal legge ned avdelinga.

Her klargjer dei utskipinga av Leirvik sitt bidrag til Hod B-plattforma

0
- Dette prosjektet har gjort at me har kunna hatt alle i arbeid i ferien, trass ei vanskeleg og krevjande tid, seier Leirvik-direktør Helge...

Stord Folkehøgskule er eit stort steg nærmare målet om realisering: Får planleggingsmidlar i statsbudsjettet

- Det er så vidt meg bekjent ingen søkjarar som har mottatt planleggingsmidlar som ikkje har fått oppstart, skriv ein optimistisk Geir Angeltveit.

Leirvik AS ser på moglegheiter for å bygge bru over Langenuen i aluminium

0
Leirvik-sjef Helge Gjøsæter avslørte ei rekkje moglege prosjekt for bedrifta dei komande åra. Fredag inviterte NHO Vestland til eit møte saman med leverandørindustrien på Stord og sentrale lokal-...

Gode tal og stor optimisme på begge kjøpesentra

0
Medan mange uroar seg over mørke skyar for detaljhandelen i Norge, opplever både Amfi Stord og Heiane Storsenter positive resultat for fjoråret. Mange kjøpesenter i Norge slit med...

Aukar produksjonen med 1000 tonn fisk i året

0
Bremnes Seashore har kjøpt eit produksjonsområde i Ryfylke som gir kraftig auke i den samla produksjonskapasiteten. Laksegiganten på Bømlo blir endå...

Mattilsynet snur: Erko settefisk får løyve til storutviding i Grunnavågen

0
I fjor sommar sette Mattilsynet foten ned for Erko Settefisk sine planar om å auke produksjonen i Grunnavågen i Sagvåg grunna massedød. No har dei snudd. Bakgrunnen for...

Gründerboom på Stord: 50 prosent fleire nyetableringar i 2017 samanlikna med i fjor

0
Stord er no blitt den største gründerkommunen i Sunnhordland. – Eg håper og trur at dette er ei kulturendring, seier Astrid Kjellevold. Året me no er i ferd med å...

Om nokre månader er denne giganten på Stord

0
Om nokre veker er understellet til Aasta Hansteen-plattforma klar for avreise frå Sør-Korea til Stord, via Kvinnherad. Førre helg vart understellet lasta om bord det største tungtransportfartyet i verda, «Dockwise Vanguard». Understellet vert no sjøsikra ved...
- Annonse -