onsdag, 10. august 2022
- Annonse -

Varslar gigantisk tvangsmulkt til Lerøy Sjøtroll i Fitjar

0
Har gjort funn av overskridande mengd lakselus på anlegg utanfor Dåfjorden. Mattilsynet ser alvorleg på saka. Mattilsynet sendte i slutten av juli eit brev til Lerøy Sjøtroll med...

Trur nytt produkt skal føra The Swich i Grunnavågen ut av uføret

0
Legg bak seg nok eit år med eit tosifra millionbeløp i underskot. Stord24 har ved fleire høve omtalt dei enorme underskota til The Switch i Grunnavågen på Stord. Det...

Fronta vil selja seg kraftig ned i eigedom

0
Gjer tiltak for å dempa risikoen etter andre år på rad med underskot. Koronaåret 2020 var eit særs dårleg år for Stord-firmaet Fronta. Med 61,8 millionar kroner i...

Storkontrakt gjer at verdølingane skal sleppa å reisa til Stord

0
Aker Solutions i Verdal har skaffa seg milliardkontrakt på bygging av plattform. Denne veka kunne dei tilsette på Aker Solutions i Verdal sleppa jubelen laus. Då vart det klart...

Veteranbåt i hard sjø: Eigarane ettergav lån på 23,3 millionar kroner

0
- Koronaen var ein total katastrofe. MS Sunnhordland hadde eit svært tøft økonomisk år i fjor. Ferske rekneskapstal syner at MS Sunnhordland hadde eit svært tøft år i 2021. -...

Blir designet på Stord – trolig Norges dyreste fartøy i sitt slag

0
Prisen på nye «Trønderbas» nærmer seg svimlende en halv milliard kroner. Av: Terje Engsjø, Kystmagasinet/Jonas Sætre, Stord24 I starten av juli kunne du i Stord24 lese om en av...

Har tapt 3,7 millionar etter oppstarten. I fjor gjekk selskapet endeleg i null

0
Kan kan gle seg over eit brukbart år i 2021. Styret er optimistiske med tanke på vidare drift etter fleire år med store tap. I 2016 starta tannlegesenteret...

Bremnes Seashore i vekst til tross for lavere omsetning

0
Reduserte kostnader og økt bruk av storsmolt løftet resultatet til Bømlo-selskapet Bremnes Seashore. Av: Magnus Johan Marøy, Kyst.no Bremnes Seashore driver oppdrett av laks, og har sin aktivitet med...

Stort underskot for Fitjar Islands i fjor – heile aksjekapitalen gjekk tapt

0
Omsetnaden til såpekokeriet på Kråko haldt seg på same nivå i 2021 som året i forvegen. Innteninga var det verre med. Fitjar Islands hadde ei omsetnad på 5,5...

Denne familieeigde Bømlo-verksmeda har hatt 130 millionar i overskot dei siste to åra

0
Dagleg leiar Torbjørn Torkelsen hadde inga tru på at 2021 skulle måla seg med gullåret 2020. Det viste seg å bli mykje betre. For eit år sidan kunne...

No er denne giganten på veg ned Langenuen mot Stord

0
Skal liggja i opplag i meir enn eitt år. I slutten av mars omtalte Stord24 den venta ankomsten av produksjonsskipet Petrojarl Knarr, som skal liggja i opplag på...

Indremisjonen på Stord tener fleire titals millionar på eigedom

0
Indremisjonssamskipnaden ventar å omsetja 380 millionar kroner på eit svært leilegheitsprosjekt i Myrkdalen. Ein stor del av kjøparane kjem frå Sunnhordland. Indremisjonssamskipnaden på Stord må vera eit av...

Har blitt deleigar i frank selskap med spenstige planar i Noreg

0
- Me har tankar om å skapa arbeidsplassar på Stord, seier ein kryptisk Jan Kåre Pedersen. Stord24 har fått innsyn i eit brev sendt frå administrerande direktør i...

Nok eit solid år for Elkjøp på Heiane

0
Koronaeffekten haldt fram for Elkjøp på Heiane i 2021. I april i fjor omtalte Stord24 den eineståande veksten som Elkjøp opplevde på Stord i 2020. Omsetnaden auka med...

ELØ har aldri vore så nærme å gå i pluss som i fjor: –...

0
En Liten Øl på Kråko hadde sitt klart beste år i fjor sidan oppstarten. At det tek tid å få positiv inntening frå ølproduksjon på Fitjar har eigarane...

Tidenes beste år for dette Stord-firmaet

0
Auka omsetnaden med 17 millionar kroner i fjor. 2021 teiknar å bli eit svært godt år for næringslivet på Stord. Stord24 har omtalt fleire lokale verksemder som hadde...

Kan gle seg over formidabel vekst – men forsvinnande få kvinner i staben

0
Aritech har vekse til å vera blant dei ti største selskapa på Stord. Stord-entreprenøren Aritech hadde eit imponerande godt år i 2021. Selskapet har hatt ei rivande utvikling...

Sjølv med kraftige koronarestriksjonar hadde Frugård tilnærma normale inntekter i fjor

0
Men utan koronastøtte ville utestaden gått i minus. Som dei fleste i utelivsbransjen fekk Bakeriet Frugård ein kraftig koronaknekk i 2020. Då fall omsetnaden, som låg på 23-24...

Slik gjekk det første året med lokalt eigarskap for Leirvik AS

0
Henta seg inn med solid overskot etter to tunge år. Hausten 2021 blei det skrive lokal industrihistorie då lokale leiarar og medinvestorar i Leirvik AS bestemte seg for...

Ein god porsjon flaks førte til at Tyse tente mange millionar på Georg Eide...

0
Kurt Arne Tyse kan gle seg over gullkanta investering. I januar 2021 omtalte Stord24 at selskapet Marine Contractors, der Kurt Arne Tyse er majoritetseigar, kjøpte fleire lektarar og...
- Annonse -