tirsdag, 31. mars 2020
- Annonse -

Mitt ynskje er at julehøgtida skal gje lys på din livsveg

0
Eg ynskjer deg ei god jul der juleforteljinga kan nå heilt inn til deg og få plass i ditt liv, skriv prost Svein Arne Theodorsen. Av: Svein Arne Theodorsen, Prost...

Kritikken haglar mot Stord-politiet etter lesarbrev: – Me tek dette på alvor

0
Stord-lensmann Odd Harald Hovland fortel at Jonas Langeland Tysse, som har fortalt om sin erfaring med politiet, har sendt inn ein formell klage.

Startar sitt eige advokatfirma: – Det er no eller aldri

Advokat Madelaine Agdestein Børtveit har jobba for Advokat Siri Øvstebø AS sidan 2013. No byrjar ein ny æra i nytt kontor på Sæ, med...

Han vert den nye rektoren på Hystad skule: – Det er ein arbeidsplass som...

Pål Helland (47) har vore assisterande rektor ved Hystad skule i ei årrekkje. Til hausten kan han ta vekk "assisterande" frå tittelen sin.

Stordabuen Styrk driv motell i Nord-Dakota: – Vi ønskjer å lage eit lite norsk...

- Eit rom har sjølvsagt namnet Stord. Det har bilete og informasjon frå Stord, mellom anna frå Aker og Vikjo, fortel motelleigar Styrk Frode...

– Det har gått mykje fortare og med større dramatikk enn kva me såg...

0
Terje Johansen skulle eigentleg berre fungere som verftsdirektør mellombels fram til sommaren. No har han anvaret for å lose verftet på Kjøtteinen gjennom...

Ingrid (28) mista dagtilboda sine: – Eg strikkar og ser film, det er det...

- Vi saknar tiltaksplanar knytt til aktivitetar. Det er avgrensa kor lenge ein orkar å sjå på film, og ho kan bli uroleg når...

«Jentespranget» lagt ut for sal: – Heilt unik eigedom

0
For 6,5 millionar kan du sikre deg to bustadar, stall og dobbel garasje i idylliske omgjevnader på Vatna på Stord.Tidlegare...

Nytt smittetilfelle i Fitjar

0
Ordførar Harald Rydland melder i kveld at Fitjar har fått sin tredje koronasmitta.- Det...

Varslar om mykje frustrasjon og einsemd blant dei utviklingshemma på Stord

0
Pårørande er bekymra både for smitte og for einsemd hos utviklingshemma grunna avvikling av dagtilbod under koronakrisa.Evy Skogedal i Norsk...

Fitjar Mekaniske nektar å betale for vakthald ved karantenebrakkene

0
Kommunen har difor fatta eit nytt vedtak etter smittevernlova, som gjer at Fitjar Mekaniske ikkje har noko val om å følgje vedtaket.

Krev vakthald ved brakkeriggen i Årskog

0
- Sjølv om det ikkje er noko juridisk i vegen for å ta inn arbeidsfolk frå andre stader, oppmodar eg til at verksemdene gjer...

Yinan tok barna sine ut av skule og barnehage to veker før dei stengte:...

Yinan N. Zheng skryt av smittevernstiltaka som er gjort i Norge i høve koronavirus-utbrotet, men tenkjer at nokre av desse burde ha vore sett...

Nytt smittetilfelle på Stord

0
Av 186 personar testa har fire personar i Stord kommune no fått påvist Covid-19.Talet på...

Ber om krisepakke frå kommunen

0
Koronapandemien går hardt ut over kultur- og idrettsorganisasjonen på Fitjar. No etterspør dei informasjon frå kommunen om det eksisterer tiltakspakker for å hindra store...

Går likevel mot ekspropriasjon: – Avstanden mellom partane er stor

0
Politikarane var svært kritiske til kommunen fordi ein ønskte å ekspropropriere grunn frå hagen til Marit Rønnekleiv. No innser ordføraren at det truleg ikkje...

Stor oversikt: Desse verksemdene på Stord har permittert

0
Koronakrisa får store ringverknader i Stord-samfunnet. Her kan du sjå kva verksemder som er blitt hardast råka.I denne saka vil...

Ville stengje ute småpartia frå Stord-politikken under koronakrisa. Men motstanden blei for stor.

0
Ordføraren ønskte å la formannskapet ta seg av kommunestyret sine oppgåver. - Dette er ikkje ei tid der demokratiet kan vike. Snarare tvert om,...

Det eine hotellet måtte stengje. Det andre går over all forventning.

0
Koronakrisa slår svært forskjellig ut for hotella på øya.Datoen kunne iallfall ikkje vore meir passande. Fredag den 13. mars sendte...

Spør kommunetilsette om å trø til hos NAV: – Prøvar å bidra der trøkket...

- Det er viktig å oppretthalde forsvarlege tenestar på alle områder, fortel personal- og organisasjonssjef i Stord kommune, Annlaug Tenold.
- Annonse -