onsdag, 3. juni 2020
- Annonse -

– Me ser med stor uro på signala som kjem frå koalisjonen

0
Debatt: Stord FrP forutset at kommunestyret og administrasjon tar imot støtta frå IL Solid. Av: Sigbjørn Framnes, Ordførarkandidat, Stord FrpStord FrP viser til utspel frå IL Solid om støtte til...

– Me er inne i ein skjebnetime for naturlandskapet på heile Stordøya.

0
Debatt: Fitjar Arbeidarparti vil ta vare på resten av naturlandskapet på øya, og stoppe vidare vindkraftindustri i fjellområda. Av: Styret i Fitjar ArbeidarpartiMe er inne i ein skjebnetime...

Vi treng ein ny gullalder for vestlands-læraren

0
LESARBREV: Grunnskulen vil mangle fleire hundre kvalifiserte lærarar. Behovet aukar. No treng vi å skipa ein ny gullalder.  Om få år vil grunnskulen mangle fleire hundre kvalifiserte lærarar. Unge...

Tenkte me det ikkje…

0
DEBATT: Stord-Fitjar turlag kan i alle fall ikkje sitja stille og sjå på at endå meir av fjellnaturen på øya vår blir industrialisert.   Av: Birger Taranger, leiar i Utval...

Fritidsklubbane fekk svingt seg i slalåmbakken

0
Lesarbrev: For nokre var dette første gang med slalåmski på beina, for andre var det eit etterlengta gjensyn med puddersnøen. Fritidsklubbane Harri og Litlabø, v/ Gisle ØstremLaurdag 9. mars reiste...

Kven bør ta opp den siste olja?

0
DEBATT: Det vi minst av alt treng, er politikarar som stiller spørsmål med føresetnader for vår petroleumsdrift, eller som indikerer dato for når vi skal slutte med vår...

Difor går me til klimastreik 14. mars

0
DEBATT: Til kontrast med Unge Høgre så ynskjer me å få gjort noko her og no. Situasjonen er at me kan ikkje venta med tiltak som skal iverksettes...

– Stord Frp er sjølv i ferd med å starte sitt eige kvinne-nettverk

0
DEBATT: Me synest ikkje det er på sin plass å drive politisk reklame og slå politisk mynt på kvinnedagen med å kritisere kvinneandelen vår, skriv Djuvsland...

Me har ein draum for den nye skulen. Hjelp oss å få denne oppfylt.

0
DEBATT: Me ønskjer at den nye skulen vert så flott at han gjer at folk utanfrå ønskjer å flytte til Sagvåg/Litlabø framfor andre plassar i distriktet. Av: Guro...

– Eg kjem ikkje til å delta på klimastreiken

0
DEBATT: Om du vil gjere ein forskjell i klimakrisa er det andre mykje meir effektive retningar å gå enn å skulke skulen. Av: Henrik Hatlevik, leiar i Stord Unge...

Kor lenge skal me finna oss i dette som foreldre?

0
DEBATT: Kan eg tillata at jenta mi skal gå på skulen under slike forhold lenger? Eg vurderer no om ho skal søkja om å byta skule, for...

Kvifor må straumen vere så dyr når SKL går med rekordstort overskot?

0
DEBATT: SKL hadde rekordstort overskot i 2018. Kva betyr det for deg og meg? Av: Jan Petter Myhre, kommunikasjonsleiar i SKLDei fleste av oss er oppteken av straumprisen – spesielt...

Ap, Senterpartiet og kumpanar torpederer ny Nysæter ungdomsskule

0
DEBATT: Det er truleg at den nye skulen no blir til ein lite framtidsretta skule, med få av dei kvalitetane ein tinga. Dette er eit svik mot...

– Me motseier oss dei føreslåtte tiltaka for å redusere Nysæter-prosjektet

0
DEBATT: IL Solid er ikkje samd i innsparingstiltaka som rådmannen har skissert for å redusere kostnaden for ny ungdomsskule og idrettsanlegg på Nysæter. Av: Karl Olav Gravdal -...

Hordfast styrke verdiskapningen i hele landet

0
LO-leiaren og NHO-direktøren er samstemte i viktigheten av å prioritere Hordfast. Av: Hans-Christian Gabrielsen, LO-leiarOle Erik Almlid, Adm.direktør i NHO Et av Norges mest lønnsomme utbyggingsprosjekter ligger på Vestlandet. Det er ikke...

Ordføraren snakkar usant om den «gode» drifta

0
DEBATT: Halvparten av eigedomsskatten dei siste fire har gått til drift i Stord kommune. Desse millioane kunne bli brukt på Nysæter ungdomsskule. Av: Sigbjørn Framnes, Gruppeleiar, Stord FrpEtter å ha...

Odd Fellow Loge Håkon Den Gode på Stord gjev gåver til gode føremål

0
LESARBREV: Logen skal gi 50.000 kroner til gode, lokale føremål. Av: Kjell Vestrheim, leiar Loge Håkon Den Gode, Nemnd for utovervend arbeidEtter at rekneskapen for 2018 var avslutta kunne Loge...

– Ap villeier, for ikkje sei lyg, om kva Stord FrP sin plan for...

0
DEBATT: Det siste me burde gjere om me dreiv med rein og kynisk symbolpolitikk var å gå inn for tiltak som kan forsinka skulen. Av: Reinert Svanberg, Stord Frp Dette...

– Takk for at du har lært meg noko nytt om hersketeknikkar

0
REPLIKK: Sigbjørn Framnes forsøker å undergrave argumenta mine og unsynleggjere meiningane mine med å kalle det desperasjon frå partiet si side, samt pålegger meg meiningar som eg ikkje...

– Ap driv så openbar hersketeknikk at eg er sikker på at veljarane ser...

0
DEBATT: Alle fortener betre enn dagens skule på Nysæter, men dette unnar ikkje Marita Vass og Ap elevane og lærarane. Av: Sigbjørn Framnes, Gruppeleiar, Stord FrpEg merkar meg at Marita...
- Annonse -