lørdag, 22. januar 2022
- Annonse -

Er det så vanskelig å innrette seg etter reglane som er gitt i samband...

0
Om ein ikkje tek seg i samen no, er vegen til lockdown rett rundt hjørnet. Av: Linn Tove Dahle Alvsaker, Stord Eg undrar; kva er det med hold avstand,...

– Me vaksne må bli meir vakne

0
Blir ikkje mobbinga tatt tak i, så må du gjerne ta kontakt med meg så kan eg ta det videre, skriv Stord-politikar. Av: Eva Herskedal Irgens, kommunestyrerepresentant Stord...

– Synd og skam at Fitjar kommune ikke takker de ansatte i helse- og...

0
Nyleg avgått kommuneoverlege i Fitjar meiner kommunen ikkje har gjort nok for å takka dei som har stått tettast på koronakrisa. Av: Waleed Brisam,Tidlegare kommuneoverlege i Fitjar kommune Jeg...

– Kommunen har ikkje råd til seie nei til opsjonane

0
For lag- og organisasjonslivet i Sagvåg er ikkje Nysæter berre eit skuleprosjekt, men og det viktigaste tiltaket for skape møteplassen som er etterspurt i bydelen. Av: Guro Betten,...

– Vasskrafta er mest skattlagt av alle bransjar

0
Vasskrafta er evigvarande, men det skal vel ikkje bety at vi må venta til evig tid på rammevilkår som denne bransjen fortener og treng? Av: John Martin Mjånes,administrerande...

Vindkraft gir store industrielle moglegheiter for Sunnhordland

0
Tar me kloke val - både lokalpolitisk og i næringslivet, kan Sunnhordland kanskje ta posisjonen som havvind-regionen i Norge. Av: Liv Kari Eskeland, stortingsrepresentant (H),og Magne Bjelland, Stord...

– Eg trur folk på Stord er veldig nøgde med nasjonalforsamlinga

0
Magne Rommetveit rosar stortingsfleirtalet, som sikrar framtidige prosjekt for indistrustrien på Stord. Av: Magne Rommetveit, stortingsrepresentant for Ap(innlegget vart først halde frå talarstolen på Stortinget fredag) Måndag kom meldinga...

– Trekk løyvinga til kompensasjon for leiarar

0
– Det einaste rette er å trekkja denne løyvinga tilbake eller løyva lønnskompensasjon til alle arbeidstakarane i kommunen, skriv Morten Thunestvedt i eit lesarinnlegg. Av Morten Thunestvedt, tilsett...

Difor vil ikkje Fitjar-ordføraren heise regnbogeflagget ved rådhuset

0
Lesarbrev: I førre veke skreiv me om rådmann Olaug Haugen som rår formannskapet til å ikkje flagga med regnbogeflagget til Storapride. I dag kjem ordførar Harald Rydland...

Vil at Fitjar skal vurdera Rogaland

0
Fitjar Høgre meiner tida er moden for at ein i Fitjar tar den politiske debatten. Av: Fitjar Høgre Fitjar Høgre er uroa for det me i Sunnhordland opplever som ein...

Er det rett at kommunestyret på Stord skal meine noko om kven av flyktningane...

0
Redd Barna stiller oss spørsmålet om det er greitt at me speler eit spel med borna si skjebne. Me oppfattar ikkje dette som eit spel. Av: Øyvind Kyvik,...

Krise for offshoreverftene betyr nedgang for hele kysten

0
Innlegg: En bråstopp vil være katastrofalt for miljøene langs kysten de neste årene. Av: Næringsforeningene i Stavanger, Haugesund, Stord og Bergen Partnerne i Vestlandsalliansen; næringsforeningene i Stavanger-regionen, Haugesund,...

Djupt urolege for situasjonen i leverandørindustrien

0
Me er djupt urolege for situasjonen i leverandørindustrien dersom utforminga på tiltaket ikkje blir godt nok til at det medfører investeringar. Av: Gaute Straume...

Er det greitt at Høgre og Frp driv eit politisk spel med skjebnen til...

0
DEBATT: Det Høgre og Frp har gjort er å skuve saka fram til etter regjeringa har gjort si behandling av saka. Dette er utruleg trist,...

Nøling på hoppkanten

0
30. april sa fylkespolitikerne i Vestland nei til å støtte Norges mest lønnsomme samferdselsprosjekt. Har de ikke forstått alvoret? Av: Jan Erik Kjerpeseth, Konsernsjef i Sparebanken Vest Det holder å...

Me godtar ikkje posisjonens løftebrot om skulefritidstilbodet

0
Debatt: Venstre vil prioritera SFO både før og etter valkampen, og eg vil oppmoda dei andre partia om å halda det dei lova. Av: Geir Angeltveit,Stord Venstre I valkampen...

Raudt i Sunnhordland: Realiser Sunnfast no!

0
Lokalaga til Raudt i Sunnhordland går inn for Sunnfast i og vil ikkje ha Hordast. Av: Mohamed Kallel, Raudt StordTore Blokhus, Raudt StordRose Maiken Flatmo, Raudt StordGaute Lund,...

Firefelts veg og 110 km/t over Stord vil vera eit tap, ikkje ein siger

0
Debatt: Me må erstatta olje- og gassindustrien av klimaomsyn. Denne framtidsretta satsinga er ikkje avhengig av Hordfast. Av: Anna Sofie Ekeland Valvatne og Hilde Hildal Hauglid, Stord SV Ordførar Gaute...

Ut av «koronadvalen» – alle må bidra!

0
Kronikk: I mai må me leita fram dugnadsanda og sakte men sikkert vakna frå koronadvalen.  Det krev eit krafttak frå oss alle. Spør ikkje kva regionen din...

Alvorleg situasjon for Sunnhordland dersom Hordfast ikkje blir prioritert

0
Debatt: Hordfast vil dempe dei negative effektane av at oljenæringa er på retrett og at fleire skal finna seg nye jobbar i nye næringar. Av: Erlend...
- Annonse -