torsdag, 18. august 2022
- Annonse -

Ynskjer Høgre ein radikal og bilfiendtleg klimapolitikk?

0
DEBATT: I klimaplanen seier Høgre at det også nesten utelukkande skal seljast nullutsleppsbilar i 2025. Vil dei ha eit forbod mot nye bensin- og dieselbilar? Av: Sigbjørn Framnes,...

Samarbeidsrådet for Sunnhordland 40 år!

0
LESARBREV: Det er ingen dristig påstand å hevde at Samarbeidsrådet for Sunnhordland har spela ei viktig rolle i ei rekke av dei viktige, samfunnsbyggjande prosjekta som har...

Han er skeptisk til regjeringa si kriselovgiving: – Kvar er gangsynet?

0
DEBATT: Flertallet blir ikke hørt, alt styres og kontrolleres i korridorer og møterom av en mindretallsregjering. Av: Bjarte Bertelsen, BømloNestleiar, Industri- og næringspartiet (IMP) Det er nå på tide...

Ser med uro på at Oslo-ruta vert innstilt

0
DEBATT: I den særs krevjande situasjonen me er i denne vinteren og våren, vert det avgjerande viktig at flyplassen på Stord får nødvendig økonomisk støtte. Av: Anne-Grete Sandtorv,Stord...

Godt nytt år til alle våre lesarar!

0
Kommentar: Det spesielle året 2020 går mot slutten, og me vil takka alle våre lesarar, tipsarar, intervjuobjekt og samarbeidspartnarar for året som har gått. Av: Jonas Sætre, redaktør...

Med ynskje om ei god jul og eit betre 2021

0
Når 2020 går mot slutten, nytta høvet til å rosa og takka dykk for måten me som lokalsamfunn har møtt og handtert situasjonen på. Av: Gaute S. EplandOrdførar...

Felles fritidskortordning til Stord, Bømlo og Fitjar!

0
LESARBREV: At det frå sentralt hald no blir gitt klarsignal er fantastisk gode nyheter for Stord, Bømlo og Fitjar, og viser at langsiktig politisk arbeid lukkast. Av: Torbjørn...

Kjære politikar: Ikkje meir festtalar, vær så snill, nå krevst det handling!

0
DEBATT: For at Helseparken skal kunne tiltrekkje seg dei nødvendige spesialistane, må me kunne tilby avtale med helseføretak. Det pågår ein stor endring i Leirvik sentrum, kanskje den...

– Me reagerer kraftig på måten trussamfunnet vårt blir framstilt på

0
DEBATT: Våre medlemmer aksepterer ikkje å få ei historie tredd nedover hovudet som dei ikkje kan kjenne seg igjen i. Av Torstein Leth,Styreleiar, Brunstad Kristne Menighet på Stord Onsdag...

Vi skal ta godt vare på rettstryggleiken og tingretten

0
DEBATT: Så lenge Høgre sit med makta kan Sp sove trygt i forhold til at det ikkje vil bli ei sniknedlegging av tingrettar, heller ikkje i Sunnhordland. Av:...

– Det er ikkje vanskeleg å forstå at dette gjer innbyggjarane urolege

0
DEBATT: Sjølv om Covid-19 er krevjande for oss alle, er det viktig at me prøver å unngå stigmatisering, anten det no er av ungdom eller utlendingar. Av: Terje...

Kva med domstolane no, Eskeland?

0
DEBATT: Framtida er uviss på sikt for dei domstolane som blir omgjorte til filialar under nye, sammenslåtte domstolar. Av: Jenny Klinge, Justispolitisk talsperson, Senterpartietog Nils T. Bjørke, Stortingsrepresentant,...

Difor er lærarane misnøgde med budsjett-forslaget til rådmannen

0
Debatt: Lærarar ynskjer å gje barna best mogleg skulegang. Skal ein få det til, må ein få realistiske budsjett å driva etter. Av: Anne-Margrethe Madtsen,Nestleiar, Utdanningsforbundet Stord Rådmannen/formannskapet sitt...

– Den opne debatten i Kommunestyret vert nærast å rekna for ein skinndebatt

0
DEBATT: Stord SV la fram sitt eige forslag til budsjett for 2021 i Formannskapet 4.11. Me vil gjerne forklara kvifor me valde å gjera det slik. Av: Hilde...

Klarte å gjennomføra 91 Falturiltu-arrangement trass i smittebølgja

0
Lesarbrev: Aldri før har det vel vore meir spanande å arrangere Falturiltufestival, og aldri har me kjent oss så letta over at (nesten) alt gjekk etter planen....

Skuffande og trist at vertskommunen ikkje prioriterer det regionale museet

0
DEBATT: Det er trist at vertskommunen Stord ikkje set seg i førarsetet og finn rom for løyving. Utan kommunal støtte står prosjektet i fare. Av: Linda Øen,Direktør ved...

Vi spelar alle på lag for havvind

0
DEBATT: La det ikkje vera tvil om at denne regjeringa ønskjer å legge til rette for satsing på havvind. Av: Liv Kari Eskeland, Stortingsrepresentant (H) Det er flott å...

Flau vind fra regjeringen

0
Debatt: Mulighetsvinduet er nå, og da må regjeringen kjenne sin besøkelsestid og legge forholdene til rette. Hvis ikke, blir det med muligheten. Av: Harald Minge, Næringsforeningen i StavangerregionenMarit...

Fekk det tøft på soneturnering

0
(Lesarbrev): 13-åringane som representerer Sone Sunnhordland i fotball fekk ikkje heilt flyten under kampane i soneturneringa på Follese søndag. Av: Svein Ove EikenesI guteklassen var det 10 lag...

«Kommunen kan, om de vil, spare oss for en rettssak»

0
Vi som ble sviktet, vi som er ødelagt, vi som er svakest, må kjempe hardest. Sånn skal det ikke være! Av: Martin-Alexander Husom I dag er det en måned...
- Annonse -